header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Děkanovy moudré rady

V předchozích dnech došlo do e-mailových schránek studentů a zaměstnanců Fakulty designu a umění na Západočeské univerzitě poselství jejího děkana Josefa Mištery. Poselství se týkalo současné situace a podmínek studia v době epidemie.

Kdo otvíral tento dopis, možná čekal zprávu uklidňující, která ale vyzývá nebrat bezpečnostní opatření na lehkou váhu a ochraňovat své a cizí životy. Dala se čekat výzva ke studiu, práci a sebevzdělání za nových, ztížených podmínek. Možná se dala čekat výzva k společenskému zapojení při podpoře těch potřebných - zdravotníků v první linii, ohrožených seniorů, pracovníků vykonávajících nutné služby.

Nic z toho ovšem v dopisu nebylo. Místo toho si studenti a pracovníci fakulty přečetli sbírku výkřiků do tmy, z kterých vysvítají politická vyjádření člověka ztrácejícího pevnou půdu pod nohama.

 

Dopis začíná dramatickým alarmismem ("Zčistajasna jsme se ocitli uprostřed katastrofického dramatu."). To nepůsobí příliš uklidňujícím způsobem.

Za obrazem přicházející katastrofy následuje levná historická analogie s tzv. Španělskou chřipkou z doby 1. světové války - asi aby dokázala děkanovu erudici. Význam tohoto exkurzu pochopíme záhy, protože byl zamýšlen jako stejně levná nahrávkou na originální děkanovo označení "Čínská chřipka" a následně "čínský virus" a pro ostouzení vůbec první země, která nákazu zachytila a dokázala ji zkrotit. Ano - pan děkan cituje jakousi zprávu anglických odborníků, že karanténa spuštěná v Číně o pouhý týden dřív by stačila, aby bylo uchráněno 70% nemocných. Neváhá obvinit vládu Číny z vylhávání se z nákazy.

Ti samí, kteří Čínu dnes kritizují za pomalou reakci, jí ale v lednu spílali za "autoritářství" a podobně odsuzovali českou vládu za příliš brzké spuštění omezení volného pohybu.

Děkan říká, "Kdyby komunistická vláda namísto umlčování varovných hlasů zavedla karanténu už od začátku ledna, množství nakažených by bylo na 5% oproti skutečnému stavu."

Takové "kdyby" je ošemetná věc. To, jestli by mohla být v čínském Wuhanu spuštěna karanténa o několik dnů dřív v podmínkách, kdy se jedná o zcela nový jev s neznámými parametry, kdy hrozí panika, je čistá spekulace. Zajisté by si děkan Mištěra jako představitel miliardové země věděl lépe rady. Pro jistotu přitom ještě zamává "strašidlem komunismu".

Co ovšem takové "kdyby" nevysvětluje je, že po měsíci či dvou, kdy téměř každý člověk s internetem dostával denně aktualizované informace o šíření a hrozbě, o úmrtích a těžké práci čínských zdravotníků nasazujících a také ztrácejících své životy, po tomto více než měsíci nebyly schopny kapitalistické vlády té slavné euroamerická civilizace (za kterou se vydávají USA a EU) vymyslet nic jiného než kritiku čínské vlády. Že se nedokázaly připravit na eventualitu rozšíření i do jejích krajů. A že v samotné Itálii došlo k rozvinutí epidemie do rozměrů, kdy nákaza koronavirem již měla více než dvakrát více obětí než v obrovské Číně. A nyní je znovu Čínská lidová republika jediná naděje pro získání nedostatkových průmyslových výrobků a sama vysílá své odborníky a prostředky do postižené Evropy.

Pan děkan pokračuje několika informacemi o studiu a ujištěními, jak má sám načtené prognózy dalšího vývoje.

Následuje povinné kopnutí do české vlády, že nezajistila ochranné pomůcky. To ovšem více než současnou vládou bylo dáno liberalizací zdravotnictví a ekonomiky za posledních 30 let, spoléhání na vnější a nejlevnější dodávky pro ziskovost investic, neschopností uchránit si strategické výroby a zásoby pro případ mimořádných situací, jako je tato. Současná vláda v tom jen pokračovala.

Děkan Mištera se dále pochlubí, že i jeho rodina se podílí na výrobě roušek a další pomoci, což ovšem pochopila jako svou společenskou povinnost celá řada lidí, a koná to se skromností a bez této zbytečné pompy.

Dopis děkan zakončuje, jak začal: několika výkřiky do tmy, rádoby duchaplnými.

A připojuje "Ale dost už 'moudrých rad'..." - Nesouhlasíme s tou moudrostí, ale jinak ano, bylo toho opravdu dost.

Antikomunistické a xenofobní výroky mají zakrýt to, jak tzv. elity EU a USA zklamávají v kritických okamžicích. Zde mají zakrýt speciálně také špatný stav na děkanově fakultě samé.

Vypichujeme dopis pana děkana, protože je dobrým reprezentantem chudoby a zoufalství myšlenkového světa, který si utvořila za posledních třicet let novodobá "elita" této země. Stejného světa, z kterého pochází i "hrdinné" prohlášení pana senátora Fischera, že "klanět se čínským rouškám hraničí s vlastizradou".

Tento myšlenkový svět je neodvratně odsouzen k záhubě. Nezbývá než se snažit, aby nás do hlubin barbarství nestáhl s sebou.

O-K


Text dopisu:

Vážení kolegové, vážné kolegyně, milé studentky, milí studenti !

Zčistajasna jsme se ocitli uprostřed katastrofického dramatu.

V naší republice zatím nemá žádné oběti, ale v zemích, kde nákaza vypukla před námi umírají tisíce lidí.

Kvalifikovaný odhad nemocných v průběhu měsíce je 15 000 a to už bude velký nápor na naše zdravotnictví. Prakticky jediným způsobem, jak zastavit virus na který neexistují a ještě dlouho nebudou existovat žádné léky, je maximální izolace, maximální omezení shromažďování lidí. Proto byla zastavena kontaktní výuka. Prosím buďte zodpovědní a dodržujte vyhlášená omezení.

Zkušenosti se šířením tzv. Španělské chřipky (mezi jejími oběťmi byli například Egon Schiele, Bohumil Kubišta, Guillaume Apollinaire, Edmond Rostand a další), která udeřila před přibližně sto lety lze vztáhnout i na tuto "Čínskou chřipku".

Říkají, že včasným uzavřením škol lze snížit počet nakažených a počet obětí až o čtvrtinu až třetinu.

Představte si kolik je to lidských životů. Karanténa ovšem musí být dodržována.

Virus je zákeřný tím, že jeho přenašeč nemusí mít vůbec žádné potíže, zatímco jeho "oběti" mohou mít potíže velmi závažné, či dokonce umírat. Nevěřím, že je mezi námi někdo, kdo by si přál být příčinou závažných zdravotních potíží, nebo dokonce úmrtí byť jen jediného člověka.

Čínský virus nelze beztrestně ignorovat. Z virové nákazy se nelze vylhat.

Pokusila se o to čínská vláda a důsledkem jsou tisíce mrtvých.

Vědci v Southamptonu spočítali, že Čína mohla uchránit před nákazou téměř 70% nemocných ve světě, kdyby udělala příslušná opatření jen o týden dříve (!).

Kdyby komunistická vláda namísto umlčování varovných hlasů zavedla karanténu už od začátku ledna, množství nakažených by bylo na 5% (!!!) oproti skutečnému stavu.

Samozřejmě procento obětí by bylo ještě výrazně nižší, protože nemocnice by nekolabovaly pod velikým množstvím nakažených.

Karanténa je smysluplné opatření.

Chci vás proto milí studenti poprosit - buďte disciplinovaní, vydržte nepříjemné limity karantény a hygienických doporučení, abyste zbytečnou nedbalostí nepřispěli k zrychlení dynamiky nákazy, abyste neublížili sobě, ani nikomu dalšímu.

Samozřejmě se nemusíte obávat, že by vám nastalá situace nějakým způsobem zkomplikovala studium.

Jistě nehrozí, že bychom někoho poškodili, že bychom v této situaci při hodnocení nezohlednili podmínky, za jakých vaše díla vznikala.

Opravdu není nejmenší důvod ke znepokojení, nebo panice.

S vašimi pedagogy nyní dohodnu formu průběhu zbývajícího semestru a už jsem zkoncipoval bezpečný způsob hodnocení semestrálních i klauzurních prací.

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia budeme realizovat distančně stejně, jako už dva roky probíhá první kolo přijímacího řízení do studia bakalářského.

Domnívám se, že zájem o studium v našem navazujícím magisterském studiu v tomto roce skokově naroste, protože právě probíhá reakreditace na pouze dvouleté magisterské obory, které bychom měli stihnout spustit od září 2020.

Limitem jako vždy bude pouze úroveň vašeho talentu, takže se nezapomeňte včas přihlásit (poplatky za přihlášku jsem už dříve zrušil).

Odhaduji, že v druhé polovině měsíce června a červenci bych už mohl vpouštět vybrané studenty pracující na závěrečných pracích individuálně do dílen, aby mohli v korektních podmínkách ukončit bakalářské a diplomové práce.

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací bude odsunut na konec července (kde dříve byl termín opravný) a od konce srpna cca do konce září budou probíhat obhajoby i státní zkoušky a jejich opravné termíny.

Jak vidíte netřeba se hroutit nad blížícími se standardními termíny kvalifikačních prací.

Završení vašich studií proběhne i přes velice složitou situaci, ve které se náš stát nachází, v příznivých podmínkách.

Nebudu tu rozepisovat detaily, ty naleznete v příslušných vyhláškách, které připravujeme.

Chtěl jsem v tuto chvíli především, aby nikdo z vás nebyl zbytečně ve stresu.

Možná někdo z vás je toho názoru, že jsem se mohl ozvat dříve, ale já jsem se musil ve svém rozhodování orientovat podle co nejpřesnějších prognóz vývoje situace.

Nyní je už patrné, že můj odhad situace, který se před časem zdál přehnaně úzkostný, odpovídá ve skutečnosti prognóze optimistické.

Jistě vidíte kolem sebe, že ve chvíli, kdy selhal stát ve včasném zajištění ochranných pomůcek projevila se kreativita a solidarita občanů.

Je potěšitelné vidět tu pozitivní vlnu, která se v naší zemi projevuje vždy v těžších chvílích.

Také já a moje rodina se podílíme na šití a distribuci materiálu i roušek, distribuci léků potřebným, atp.

Věřím, že i vy se zapojujete do podobných aktivit podle svých možností.

Každý problém, komplikace, průšvih je jen převlečená šance (protože to vím, vybudoval jsem skvělou fakultu, které jste vy skvělými studenty).

Přemýšlejte, jaké možnosti jsou pro vás skryté v této složité době.

Možná je čas zastavit se, čas rozhlédnout se kolem sebe, vnímat v klidu (ne jen jako z okna rychlíku) přicházející jaro.

Čas přemýšlet o příčinách a důsledcích toho, co se děje.

Čas užít si své blízké.

Čas uvědomit si kdo jsem, odkud jdu a kam mám namířeno.

Čas udělat důkladnou "inventuru" svých hodnot.

Ale dost už "moudrých rad"...

Přátelé, všem přeju hlavně zdraví. Zvládneme to! Sutnarka to zvládne!!!


Josef Mištera - děkan

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .