header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Zpráva předsedy ÚV KPRF na 18. Sjezdu 24. 4. 2021

Zpráva předsedy ÚV Komunistické strany Ruské federace (KPRF) Gennadije Zjuganova na 18. Sjezdu strany 24. 4. 2021

V tomto roce proběhne sjezd ve dvou fázích. 24. 4. v Podmoskevské oblasti, kde byl zvolen nový Ústřední výbor, jeho předsednictvo a předseda ÚV. Druhá fáze dosud neproběhla. Její termín bude stanoven později. V druhé fázi budou řešeny otázky kandidátek do parlamentních voleb.

Proběhly čtyři roky od posledního sjezdu strany. Je to období zúčtování práce ÚV a přijetí odpovědných rozhodnutí. V této době musí ÚV vyjádřit vůli, bolest a touhy pracujících, jejich směřování a naděje.

Nyní musí strana stanovit úkoly nového boje o politickou moc, za důstojný život každého ruského občana. Je nevyhnutelné zhodnotit nové hrozby a naše možnosti, pohledět na horizont budoucnosti.

V podmínkách zvyšující se všeobecné krize kapitalismu, doprovázené "hybridní válkou" proti naší zemi, má tato situace výjimečný význam.

Ve službě pracujícímu lidu

Máme všechny důvody předpokládat, že pokud bude soud dějin přísný a spravedlivý, musí vysoce ocenit cestu, kterou prošla naše strana. Především musí ocenit její úlohu v osudu vlasti, v ochraně pracujících a obraně lidu. Pokusme se zhruba vyhodnotit smysl a význam posledních třiceti let, kterými prošli ruští komunisté.

1. Po bezprecedentní zradě jsme v mimořádných podmínkách společně obrodili Komunistickou stranu Ruska. Podařilo se nám učinit komunistické hnutí silnější na celém postsovětském prostoru, vybavit naše straníky a přívržence nejpokrokovější ideologií. V posledním období jsme posílili Program KPRF komplexním plánem sociálněekonomického rozvoje země. Získali jsme podporu vysokoškolské vědy a podnikatelských kruhů na "Mezinárodním ekonomickém fóru" ve městě Orel.

2. Byli jsme to my, kdo v období zločinné vlády prezidenta Jelcina bez váhání vystoupili s obhajobou cti komunistů, za jejich právo hájit spravedlnost a prosazovat komunistický obraz budoucnosti. Iniciovali a vyhráli jsme proces v Ústavním soudu a tak jsme zachránili stranu i naši ideologii od přímého zákazu. Díky přijatému rozhodnutí nebyly miliony komunistů pronásledovány a pokračují v boji za lidská srdce.

Tento odvážný a rozhodný krok ochránil tisíce aktivistů před vězněním. Zachránil se tak základ pro boj za politická, sociální a ekonomická práva pracujících.

3. KPRF dvakrát zachránila Rusko před pučem a občanskou válkou. Tato politická zkušenost obohatila naši praxi. Nyní musíme opět přesvědčit lidové masy o tom, že pouze aktivní podpora naší strany a jejího programu umožní klidně a demokraticky vytáhnout naši zemi ze systémové krize. Zejména tak bude možné ochránit Rusko před agresivními provokatéry ze CIA a před návratem do strašných devadesátých let dvacátého století a před následováním osudu Ukrajiny.

4. Za třicet let boje jsme nahromadili jedinečnou zkušenost řízení a tvorby. Levostředová vláda vedena Primakovem, Masljukovem a Geraščenkem zachránila Rusko před pádem do propasti. Vláda, která vznikla z naší iniciativy, realizovala první část programu vlasteneckých sil. Tato vláda ukázala úspěšnou perspektivu podobných přístupů.

Naše zkušenost plánovitého řízení nesmírně velké Irkutské oblastí vedené S. G. Levčenkem, Orlovské oblasti, vedené A. E. Klyčkovem, Novosibiřského megapolisu vedeného A. E. Lokotěm, Republiky Chakasie vedené V. O. Konovalovem, vytváří podmínky pro formování vlády národních zájmů. Do voleb do Státní Dumy jdeme zejména proto, abychom  Rusku ukázali možnost vyřešit osudový úkol: změnit směr a vytvořit skutečnou lidovou vládu.

5. Kolektivní podniky, které jsme vytvořili, se staly nejlepšími v zemi. Jsou vzorem vysoké produktivity práce a zónami sociálního optimismu. Sovchoz V. I. Lenina vedený P. I. Grudininem, společnost "Zvěnigovskoje", vedena I. I.Kazankovem, Usolský komplex chovu prasat, vedený I. A. Sumarokovem, "Těrnovské", vedené I. I. Bogačovem a další kolektivy demonstrují nejvyšší efektivitu. Jejich úspěchy jsou přímým výsledkem spojení talentovaného podnikatelství s novými technologiemi, vědomou kázní, s péčí o pracující, ženy, děti a důchodce,

6. Rozhodný přístup KPRF k upevňování národní bezpečnosti pomohl garantovat suverenitu Ruska. Naše důslednost umožnila zachránit raketový, kosmický a letecký komplex. Spolu s našimi spojenci jsme zbránili vzniku základny NATO v Uljanovsku a znemožnili celou řadu cvičení Ruské armády společně s armádou USA u Arzamasu. S plnou sílou jsme povstali za ochranu ruského národa a našich přátel na Ukrajině, v Bělorusku, na Kavkaze, na Krymu, v Doněcku a Lugansku. Skutečné vlastenectví a internacionalismus jsou pro nás neoddělitelné.

7. V podmínkách divokého antisovětismu a rusofobie naše strana nedovolila rozdupat a zničit ideje komunismu. Jako oko v hlavě chrání "rudý gen", velké hodnoty soudružství a kolektivismu, vysokou duchovnost a historické dědictví. Po celou tuto dobu vede KPRF boj za zájmy lidu, záchranu tradic ruského školství a unikátního dědictví sovětské epochy. Jsme to my, kdo brání rozprodeji a rozbíjení Ruska. Naše vedení bojuje za spravedlnost a socialismus proti oligarchickému státu. Pevně stojíme proti cynickým rusofobům, agresivním antisovětčikům, ultranacionalistům a primitivním kosmopolitům.

Rozvoj všeruského hnutí "Za silnou, spravedlivou, socialistickou vlast - za SSSR" se stává nejdůležitějším úkolem skutečných vlastenců. Čeká nás ještě hodně práce. Spolu s přáteli a spojenci budeme bojovat, překonávat překážky a vítězit. Nebudeme skládat zbraně pravdy před zradou podlosti, vulgárností a nenávistí. Budeme pokračovat v boji za sovětskou vlast - vpřed směřující moc dobra a spravedlnosti, lidskosti a pokroku. Nepodlehneme únavě, nezastavíme se a neustoupíme v boji za důstojný život pro každého dělníka, každého občana naší velké vlasti. Narodili jsme se a vyrůstali v nádherné hrdinské zemi. Člověk nemůže nemilovat tuto zemi. Stojí za to pro ni žít a umírat dál. Má to cenu za ní bojovat.

Naučila nás hlavní věc: snít o spravedlnosti a bojovat za její triumf, nesmířit se se zlem. Umožnila nám zlo ocenit, ale nevzdat se, ustoupit, ale nezradit, prohrát, ale nabrat sílu a znovu jít do boje. Naučila nás bojovat za pravdu, za slaný pot pracujícího lidu, za lidskou důstojnost, za právo učinit svět laskavějším, čestnějším a krásnějším. Její pravda z nás udělala komunisty. Její vnímání světa z nás udělalo marxisty. Její moudrost a síla z nás udělaly leninisty. Jako dospělí jsme přicházeli ke správnému pochopení hloubky naší teorie. Ale od mladého věku nás na této cestě vedlo vřelé slovo naší matky, silné ruce našeho otce a starostlivý pohled prvního učitele. Procházíme trnitou cestou ne kvůli tvrdohlavosti nebo rytířským motivům. Ne na základě slepé víry a jednou daných slibů. Za lidstvem je příliš dlouhá cesta muk a utrpení. Dnes se tyranie kapitálu připravuje na rozhodující bitvu. Chce udržovat svou nadvládu, násobit problémy a těžkosti národů. S tím kategoricky nemůžeme souhlasit. A my, komunisté, jsme si hluboce vědomi toho, že existuje jen jeden způsob, jak zničit plány na vytvoření globálního digitálního koncentračního tábora - zajistit vítězství socialismu! Za to budeme důsledně a rozhodně bojovat!

Hlavní základ

Když komunistická strana hovoří o socialismu v 21. století, neznamená to odklon od základů marxisticko-leninské teorie. Její platnost dostatečně prokázaly všechny zkušenosti leninsko-stalinské modernizace. Tato praxe nemá ve světových dějinách obdoby a její vynikající výsledky jsou nejen nesmírně poučné, ale také stále relevantní. Socialismus 21. století pro nás není fíkovým listem přikrytí odmítnutí základních zásad velké, časem prověřené teorie. Dobře víme, jak některé "nové levice" Západu skrývají pod svou "novinkou" nejběžnější revizionismus, vidíme, jak jejich odmítnutí principů socialismu vede k propojení s liberálně-buržoazní politikou. Ale my při zachování ideologických základů naší činnosti neustále studujeme politickou praxi. V. I. Lenin opakovaně zdůrazňoval, že správná analýza konkrétních situací je živou duší marxismu. Pokračovatel jeho díla J. V. Stalin zakončil svou práci "Marxismus a základy lingvistiky" slovy: "Ve svém vývoji se marxismus nemůže neobohacovat o nové zkušenosti, nové znalosti ... Marxismus neuznává neměnné závěry a vzorce, které jsou povinné pro všechny epochy a období. Marxismus je nepřítelem veškerého dogmatismu."

Musíme konečně přesvědčit ruskou společnost o historickém zániku kapitalismu. Samotný život potvrdil, že oživení mocného socialistického státu plně odpovídá zájmům pracujících. Je také podmínkou pro záchranu země před vnějšími a vnitřními hrozbami, které hrozí katastrofou. Musíme občanům vytrvale vysvětlovat pravdu: jejich životní problémy jsou přímým důsledkem brutálního experimentu, který má vrátit Rusko do kapitalistické džungle. Musíme okamžitě ukázat, že žalostné výsledky "kapitalizace" země nejsou výsledkem individuálních selhání nebo chyb. To je nevyhnutelné. Situaci napraví až socialistická transformace země na základě "Programu Komunistické strany Ruské federace", jednoty akce prostátních vlasteneckých sil. Řekneme lidem přímo, jaké dědictví post-sovětského Ruska odmítáme a o co se snaží komunistická strana.

Za prvé: V sovětské éře jsme se stali přední průmyslovou velmocí na světě a spoléhali jsme se na principy komplexního vědeckého a technologického rozvoje. Nyní se transformujeme do země se slabou a jednostrannou ekonomikou s převahou odvětví surovin a služeb. Zaostávání Ruska je posíleno skutečností, že mocenské instituce se staly nástroji k realizaci chamtivých zájmů oligarchických skupin. Dokonce i finanční a úvěrový sektor, který je pro kapitalistickou ekonomiku klíčový, byl ve skutečnosti vyňat z pod kontroly státu. Alternativou k tomu je znárodnění strategicky důležitých průmyslových odvětví, návrat finančních zdrojů země do rukou státu a společnosti a obnovení sociálních práv občanů. Tento přístup jsme promítli do našeho programu a jsme připraveni jej implementovat.

Za druhé: Nejsme spokojeni s cynismem a lžemi buržoazního státu. Oficiálně vyhlášená politika je zcela oddělena od skutečného života. Ekonomiku země ovládla oligarchie, které jsou národní zájmy zcela cizí. V této situaci vývoj společnosti není určován státem, nýbrž vlastníci oligarchického kapitálu diktují státu pravidla hry.

Tato situace je v rozporu s potřebami a očekáváními pracujícího lidu a ohrožuje jak ekonomickou, tak politickou suverenitu Ruska. Za takových podmínek je možné zapsat jakékoli cíle a záměry do prezidentských zpráv. Budou však snadno torpédovány, pokud neodpovídají dravým apetitům oligarchie. To znemožňuje dosažení národních rozvojových cílů. Vláda není schopna překonat chudobu a zánik země, zajistit technologický průlom a vstup Ruska do prvních pěti ekonomik světa. Pro prohlášení vlády prostě neexistuje pevný základ. Provádění protikrizového programu Komunistické strany Ruské federace ukončí tuto absurditu. Zavedeme státní plánování a vyřešíme strategické úkoly rozvoje Ruska.

Za třetí: Pravda byla zapomenuta: skutečným zdrojem národního bohatství je produktivní práce občanů. V 21. století je ekonomika a rozvoj založen na vědeckém pokroku a nových technologiích. V Rusku to zanedbává jak parazitický kapitál, tak vláda, která souhlasila s rolí hlídacího psa nad oligarchickým majetkem. Pouze program Komunistické strany Ruské federace je postaven na základních principech tvoření a rozvoje. Je založen na energické podpoře talentu, vědy a vzdělávání. Právě naše zkušenost s kolektivní prací přináší nejvyšší výsledky i za současné krizové situace.

Za čtvrté: Země zažívá intelektuální a technologickou degradaci. Rozvoj a důstojná budoucnost Ruska jsou nemožné bez obnovení systémového spojení mezi ekonomickou činností a vědeckým a technologickým pokrokem. Řešení tohoto problému přímo diktuje potřebu rychle obnovit jedinečný rusko-sovětský vzdělávací systém. Implementace našeho zákona o vzdělávání pro všechny zaručuje každému mladému člověku bezplatné vzdělání a první zaměstnání.

Za páté: Současný systém nutí společnost žít podle momentálních zájmů. Liší se od strategických rozvojových cílů, protože ty nejsou založeny na jasné vizi budoucnosti.

Pokusy Jelcinovy kamarily vymyslet národní ideu byly záměrně neúspěšné. Režim, který utvořil mocenské instituce, zatímco Čubajs vyl, že "vlastenectví je útočištěm darebáků", nemohl zrodit takovou myšlenku ani ve formě potratu. Situaci nemohly změnit ani dvě desetiletí vlasteneckých zaklínadel. Protisovětská vláda již ze své podstaty není schopna modelovat atraktivní obraz budoucnosti pro zemi a její občany.

Takové přístupy nabízí program KPRF. Nedávno jsme to potvrdili na mezinárodní vědecké konferenci "Pohled do budoucnosti". Připravili ji vědci z Akademie věd a Orelské státní univerzity. Toto důležité a zajímavé fórum shromáždilo mnoho intelektuálů. Vyšlo najevo, že nejnebezpečnějším virem je kapitalismus. Již téměř tři desetiletí žije Rusko pod vládou barbarského kapitalistického systému, do kterého bylo na počátku 90. let násilně zakotveno. Naše hodnocení je bezpodmínečné: zločinný experiment vedl k rozpadu země, kolapsu ekonomiky a vědy, vzdělání a medicíny. Vyvolal degradaci v systému řízení, v sektoru bydlení a komunálních služeb, v technickém vybavení průmyslu. Následovala demografická katastrofa, gigantická sociální stratifikace a nebezpečná technologická propast. Jsme přesvědčeni, že konec kapitalistické bakchanálie je jedinou podmínkou pro zachování suverenity naší země a její přežití. Alternativou k blížící se katastrofě může být pouze socialistické obrození.

Hořká zkušenost z posledních 30 let plně potvrdila naši pravdu. Během této doby země zažila čtyři hospodářské krize v plném rozsahu. A pokud se destruktivní kurz nezmění, budou se opakovat s dvojnásobnou sílou. Pád sovětského systému způsobil kolosální škody v domácí ekonomice a sociální sféře. V 90. letech klesal národní důchod ročně téměř o 6%. To je více, než na začátku Velké vlastenecké války. Uplynula dvě desetiletí 21. století ve znamení ničivé stagnace. Pokud byl v roce 1990 podíl Ruska na světovém HDP 9%, dnes nepřesahuje 2%. Ve stejném roce 1990 jsme byli třetí největší ekonomikou, hned za USA a Japonskem. Odmítnutím socialismu jsme začali rychle ztrácet vedoucí postavení.

Ve svých zprávách a dekretech prezident V. V. Putin opakovaně stanovil cíl: návrat mezi pět největších ekonomik světa. Nikdy jsme však nevystoupili výše než na 11. místo. A podle některých ukazatelů jsme za poslední rok spadli ještě níže. Žádné dekrety nebudou zemi nutit k rozvoji, pokud její ekonomiku a finance budou řídit liberální fundamentalisté - stoupenci Jelcinovy a Gaidarovy "šokové terapie". Chamtiví oligarchové, kteří nechtějí nic investovat do rozvoje Ruska, mají pod kontrolou obrovské zdroje. Vládní systém zůstává zkorumpovaný skrz naskrz a porušuje práva občanů. Rozpočet neustále snižuje výdaje na podporu ekonomiky a sociální sféry, zdravotnictví a školství, vědy a kultury.

Zkaženost a nebezpečí kapitalismu se zvláštní silou a jasností zdůraznilo nebezpečí epidemie koronaviru. Oficiální propaganda se nás snaží přesvědčit, že Rusko zvládá její důsledky úspěšněji než většina zemí. Ale to je v rozporu s realitou. Epidemie znovu ukázala, jak zranitelnými nás učinil zločinný kapitalistický směr. V roce 2020 ruská ekonomika poklesla o 3,6%. Téměř všechny sféry byly v červených číslech, kromě pohřebních služeb a doručování kurýrem. Sociální krize prudce eskalovala. Miliony lidí přišly o práci. Příjmy občanů, které se za posledních šest let propadly o 8%, se během pandemie snížily o dalších 5%. A skutečná inflace dosáhla 14%, což odráží rostoucí ceny potravin, léků a dalšího základního zboží. Odborníci předpovídají, že letos bude inflace pouze růst. Počet lidí žijících pod hranicí chudoby se zvýšil podle oficiálních odhadů o 1,3 milionu a dosáhl 20 milionů. Na pozadí krize a masového zbídačování se oligarchická loupež země stala ještě cyničtější a hanebnější. Přináší pohádkové zisky několika "vyvoleným", jejichž bohatství je placeno chudobou a neštěstími milionů. Na začátku pandemie činilo bohatství stovek nejvýznamnějších Rusů 392 miliard dolarů. Dnes se přiblížil hranici půl bilionu a stal se téměř roven dvěma ročním rozpočtům země!

Se svolením vlády oligarchie vyváží kolosální finanční prostředky z Ruska, připravuje naši zemi o zdroje a zásobuje zahraniční ekonomiku a finanční systém. V roce 2020 bylo 48 miliard dolarů neboli 3,6 bilionu rublů vybráno zahraničními bankami a zahraničními společnostmi. To je o 70% více než v roce 2019. Tato částka překračuje rozpočet všech celonárodních projektů dohromady.

V souvislosti s epidemií a rostoucí krizí jsme se obrátili na vládu s řadou požadavků: dočasně osvobodit občany v karanténě od daní, platby za bydlení a komunální služby a splácení dluhů z půjček. Poskytovat kompenzace těm, kteří přišli o práci. Upustit od dravé důchodové reformy. Zvýšit oficiální životní minimum na 25 tisíc rublů. Vláda ignorovala naše požadavky pod záminkou úspory státních prostředků. Je "šetrná", pokud jde o pracující lid, ale velkorysá, pokud jde o velký byznys. Kabinet ministrů nelitoval, že z Národního sociálního fondu přidělil bankám 24 miliard rublů. Vláda poskytla daňové úlevy velkým společnostem, aniž by požadovala, aby zaručily udržení pracovních míst.

Koronavirová krize potvrzuje: vláda se nadále řídí podporou vedení oligarchů podle receptů z 90. let. Recepty diktovanými MMF, Světovou bankou a dalšími nadnárodními strukturami, které vyjadřují vůli globalizovaného kapitálu. A tyto síly v žádném případě nechtějí, aby Rusko překonalo krizi a vydalo se cestou udržitelného rozvoje. Spravedlivá politika socialismu, podřízená zájmům pracujících, stimulovala vysokou porodnost, zaručovala důstojný život a péči o zdraví občanů. Proto se počet obyvatel Ruska během sovětské éry zdvojnásobil. V roce 1900 byla průměrná délka života v naší zemi o 17 let kratší než ve Spojených státech: 32 proti 49. Do roku 1967, za půl století budování socialismu, jsme předběhli Američany. Průměrná délka života v SSSR dosáhla 70 let oproti 67 ve Spojených státech. Kapitalistické "reformy" posledních desetiletí zasadily naší medicíně katastrofální ránu. Jeho destruktivní "optimalizace" je skutečným zločinem proti našim lidem. Pouze počet Rusů v těchto letech poklesl o 20 milionů - více než v letech hrdinské bitvy proti fašismu.

Ano, jsme hrdí na úspěch ruské medicíny ve vývoji antivirových vakcín. Tyto úspěchy však přímo vycházejí ze sovětského vědeckého a průmyslového dědictví, které se případným reformátorům nepodařilo vydrancovat a porazit až do konce. Musíme mluvit na rovinu: epidemie koronavirů odhalila brutalitu "optimalizace" medicíny, její celkové komercializace a transformace na sektor služeb. Během "reforem" se počet lůžek v nemocnicích a klinikách snížil o třetinu. Jejich personál byl v posledních letech snížen o více než 40%. Nová vlna vymírání v Rusku byla přímým důsledkem tohoto pogromu. Za poslední dva roky se počet obyvatel země snížil o další milion. A dvě třetiny těchto ztrát připadly na koronavirový rok 2020. V této obtížné a odpovědné době doplnila Komunistická strana Ruské federace svůj protikrizový program naléhavými opatřeními na ochranu zdraví národa a záchranu zdravotní péče. Přístupy strany podpořili nejlepší odborníci, byly prezentovány občanům, zasílány prezidentovi, vládě a regionálním vůdcům. Náš program poskytuje záruku bezplatné lékařské péče a pravidelné lékařské prohlídky populace. Okamžité obnovení nezbytné sítě lékařských organizací v zemi a překonání nedostatku personálu. Oživení Akademie lékařských věd. Návrat k politice slušného financování zdravotnictví ze státního rozpočtu. Substituce dovozu farmaceutických výrobků. Posílení kontroly poliklinik nad zdravotním stavem občanů, kteří jsou u nich registrováni.

Znovu jsme prokázali: pouze komunisté a naši spojenci mohou nabídnout recept na překonání krize a degradace, zlepšení společnosti a záchranu národa před vyhynutím. K implementaci našich přístupů je nutné vybudovat stát zaměřený na tvorbu. Může to být pouze nastolení socialismu. Život přesvědčivě potvrzuje, že naše politika, původně koncipovaná Západem a jeho místokrálům v Rusku, jako rusofobní a protisovětská, zcela propadla a je blízko kolapsu. Nejnebezpečnějším pro naši zemi a celé lidstvo je virus kapitalismu. Není náhodou, že největší úspěchy v boji proti epidemii a světové krizi prokazují Čína a další země, které si jako základ své politiky vzaly socialistické principy. Pouze spoléháním na tuto zkušenost, na úspěchy velké sovětské éry, na program obnoveného socialismu překonáme současné potíže a dosáhneme nových vítězství. Toto je hlavní výzva, kterou Komunistická strana Ruské federace předkládá veřejnosti v předvečer velkých voleb. Tato myšlenka je vepsána na naše transparenty boje za osvobození vlasti od kapitalistického vykořisťování a diktatury. Jsme za skutečnou demokracii, za skutečná lidská a občanská práva!

 
Tři krádeže a "zlodějokracie" kapitálu

Není náhodou, že data sociologů nadále zaznamenávají hluboký respekt k sovětské éře. Nedávná historie Ruska prokázala, že pouze realizace zásad sovětské demokracie zaručuje sociální a politická práva občanů. Liberálně-fašistický puč v říjnu 1993 připravil Rusko o velké sovětské vymoženosti. Jelcinova klika se dopustila závažného zločinu, rozpoutala krvavý masakr v centru Moskvy a rozstřelila Sovětskou ústavu a lidem zvolený Nejvyšší sovět. Svůj sabat zakončila zavedením vlastní ústavy v zemi oligarchické vlády a prezidentské autokracie.

Takto vstoupilo Rusko do nového tragického období ve své historii. Hlavní náplní tohoto období, které trvalo tři desetiletí, byly tři etapy okradení našich lidí. Tři krádeže definovaly podstatu života v naší zemi: privatizace, vykořisťování, falšování. Privatizace se stala cestou drancování majetku celého lidu a vyřešila otázku vlastnictví ve prospěch nové kapitalistické třídy. Nelítostné vykořisťování pracujících a zdrojů v zemi se stalo způsobem existence této parazitické třídy. A falsifikace se změnila v mechanismus pro udržení moci, přivlastnění si státních pravomocí a zachování současného politického režimu. Komunistická strana Ruské federace se stala jádrem odporu těch, kteří se nesmířili, nevzdali se, plně se postavili do boje za práva a zájmy lidu. Vždy jsme trvali na tom: Jelcinova ústava, uvalená na zemi, na trosky popravené demokracie, je brutální. Základnímu zákonu se musí vrátit skutečně sociální a národní obsah!

Vláda mlčela téměř 30 let, ale nakonec uznala naši pravdu. 15. ledna 2020 v projevu k Federálnímu shromáždění V. V. Putin poznamenal, že je třeba aktualizovat ústavu. Tuto zprávu jsme podpořili, ale uvedli jsme přímo: význam reformy spočívá v tom, že základní zákon splňuje očekávání většiny - pracujících a důchodců, mládeže, žen a dětí, každé rodiny. Naše strana se do této práce aktivně zapojila. Navrhli jsme více než sto pozměňovacích návrhů, včetně patnácti naprosto zásadních. Vytvořili jsme právní základ pro skutečnou změnu kurzu. To by posílilo Rusko tváří v tvář vnějším hrozbám. Pomohlo by zlepšit politický život, oživit ekonomiku a rozpoutat boj proti zbídačení a vyhynutí. Požadovali jsme v ústavě jasně definovat, že prezident, vláda a parlament jsou povinni provádět politiku národních zájmů. Strana volala po jasném určení státotvorné role ruského lidu v nadnárodní rodině rovnocenných národů, protože rozbití jádra moci Rusů je destruktivní pro každého, kdo ji obývá. Chtěli jsme do ústavy napsat, že přírodní zdroje patří lidu. A zisk z jejich prodeje by měl jít do státní pokladny a měl by být použit na financování ekonomiky, sociální sféry a zajištění důstojného života každého občana. Věřili jsme a stále věříme, že by se měl věk odchodu do důchodu vrátit na předchozí úroveň: 55 let u žen a 60 let u mužů. Aktualizovaná ústava je povinna zaručit každému bezplatné vzdělání a lékařskou péči. Platba za bydlení a komunální služby nesmí překročit 10% rodinného příjmu.

Jsme přesvědčeni, že je možné tyto nejdůležitější úkoly vyřešit. Existuje však podmínka: základní zákon musí zajistit komplexní a efektivní kontrolu nad výkonnou mocí. Volba soudců měst a okresů se zároveň musí stát mechanismem ochrany proti svévoli. Máme všechny důvody tvrdit, že zásadní jsou pouze naše návrhy změny ústavy. Znamenají skutečnou změnu v zájmu mas. Jejich přijetí by pomohlo Rusku nastoupit na cestu budování silného sociálního státu a sebevědomě odolávat všem oponentům. To je dobře pochopeno občany, pracovními kolektivy a vědeckou komunitou. Ochotně přijali a podpořili naše návrhy. Vláda je ale odmítla. Tato pozice představuje obrovskou hrozbu pro národní bezpečnost a podkopává vyhlídku na jednotu národa tváří v tvář historickým hrozbám vrženým proti Rusku.

Připomeňme si, jak probíhaly práce na ústavě SSSR z roku 1977, kterou největší odborníci na světě uznávali za nejlepší na planetě. Tato práce trvala celkem 15 let. Zásadní rozhodnutí o potřebě nové ústavy bylo učiněno v roce 1962. V březnu 1977 byla dokončena přípravná fáze. O projektu se diskutovalo v Ústředním výboru strany a v sovětských orgánech. Shromáždění pracujících se zúčastnilo 116 milionů občanů. Diskuse se navíc konaly v základních organizacích KSSS a na zasedáních místních sovětů. Takto pečlivě a zodpovědně zacházela sovětská vláda s přípravou nové ústavy socialistického státu! A proto byla tato ústava nejpoctivější, nejsrozumitelnější pro lid a nejférovější na Zemi!

V loňském roce jsme neviděli nic takového od vedení oligarchického Ruska. Práce na změnách ústavy nebyly využity pro široký dialog o způsobech, jak dostat zemi ze systémové krize. Dodatky byly připraveny s nepřijatelným spěchem. Neproběhla žádná aktivní veřejná diskuse, žádná náležitá porada s předními odborníky. Hlasování proběhlo narychlo a byly obcházeny právní předpisy o volbách a referendech. V průběhu implementace byly testovány velmi pochybné technologie. Nyní se vláda připravuje na jejich použití ve federálních a místních volbách a za každou cenu chce vymačkat požadovaný výsledek.

Ústavní reforma nakonec neposloužila k překonání bezpráví 90. let, ale k rozšíření prezidentských pravomocí na neurčitou dobu. Země se nedočkala obnovení základního zákona slíbeného vládou. Výsledkem je ještě přísnější upevnění prezidentské autokracie a oligarchické diktatury. Opět byla zdůrazněna celá falešnost buržoazní demokracie, která literárními piruetami v ústavě zakrývá zájmy vykořisťovatelské třídy. Je nemožné, abychom takovou "reformu" podpořili. Komunistická strana Ruské federace je jedinou silou, která se při "všeruském hlasování" stala oponentem "vládní strany" Jednotné Rusko. My a naši příznivci jsme navzdory tlaku hlasovali proti "nedostatečné reformě". Strana opět prošla zkouškou politické vyspělosti. 15 milionů odpůrců pozměňovacích návrhů není jen zásluha komunistické strany. Komunistická strana však odmítnutím posílení prezidentské autokracie založené na Jelcinově "tankové" ústavě upevnila roli skutečného vůdce protestního hnutí.

Schválené změny základního zákona sice odrážejí dlouho očekávané požadavky společnosti. Obsahují mnoho návrhů a nápadů, na kterých jsme dlouho trvali. To však bylo provedeno tak povrchně a pomalu, že nedošlo k plnohodnotné reformě ústavy. Změny v jejím textu absolutně nezajišťují realizaci zásad demokracie. Nezasahují proto posilování bonapartistického režimu, neomezují základní nedostatky ústavy, schválené v roce 1993, zakrvácené prolitou krví obránců sovětského státu.

Komunistická strana Ruské federace nepřijímá "kosmetické" úpravy ústavy, které nepomáhají řešit klíčové problémy a překonat hluboké občanské rozpory. Naším požadavkem je skutečná transformace ústavy na základě spravedlnosti a demokracie. Pouze pokud bude ústava revidována, můžeme připustit, že došlo k odmítnutí zrádného Jelcinova odkazu. Je nám zcela zřejmé, že kvazi-referendum a "nulování" prezidentských voleb Rusko neposílilo. Solitární hry, které rozdělují zemi ještě hlouběji proroky, kteří nejsou schopni formulovat národní ideologii, mají malou hodnotu. Ano, propagandisté Kremlu hovoří stále hlasitěji o její potřebě. Jelcinovy pokusy o vytvoření takové ideologie byly neúspěšné. Idea "energetické velmoci" se také rozpadla. Surkovova "suverénní demokracie" se zhroutila. Situaci nezachránilo ani falešné "znárodnění elit", ani "ruské jaro" pod kontrolou oligarchie, ani hesla "dovozní substituce" s "obratem na východ". Vláda používala všechny tyto ideje pouze jako prvek PR, ale sama je nebrala vážně. Všechny se změnily v pouhou slovní ekvilibristiku. Výsledkem bylo další prohlubování systémové krize.
 

Ideály lidovlády a boj komunistů

Je dobře známo: pro své neomezené zisky je zlodějská oligarchie připravena zavřít ústa všem a vyřídit si to s kýmkoli. Změny provedené v ústavě se nestaly překážkou provádění tohoto cynického pravidla. Musíme s hořkostí konstatovat, že nyní existuje ještě více příležitostí pro svévoli. Zásady dělby moci a nezávislosti soudnictví byly prakticky zničeny. Poslední překážky zavedení absolutismu jsou likvidovány. Bylo nám slíbeno, že změny ústavy posílí občanský smír a pomohou rozvíjet dialog mezi vládou a společností. Rusko však dosáhlo svou "speciální operací" opačných výsledků, obnova ústavy slouží pouze posílení vykořisťování. Občany očekávané personální změny ve vládě a reformy nebyly provedeny. Životní podmínky se rychle zhoršují a stále méně občanů věří vládě. Odmítání současné politiky roste, stejně jako požadavky zásadních změn. Vláda reaguje manipulacemi a podvody a blokuje možnosti změnit směr vývoje prostřednictvím voleb. Místo uctivého dialogu se společností "utahuje šrouby", zastrašuje občany a uchyluje se k násilí.

Představitelé Komunistické strany Ruské federace a naši spojenci jsou vystaveni nejtvrdšímu tlaku. Ti, kdo prokáží svou schopnost úspěšně řídit a tvořit na principech socialismu, spravedlnosti a zákonnosti, jsou potlačováni. Pod vedením vlády útočníci a jejich spolupachatelé v soudních talárech a prokurátorských uniformách útočí na lidového kandidáta na prezidenta Pavla Grudinina, jeho Leninův "Sovchoz" poblíž Moskvy a mnoho kolektivních podniků. Guvernér Irkutské oblasti Sergěj Levčenko byl odvolán z funkce nejnečestnějšími metodami, přestože region dosáhl nejlepších úspěchů ve své moderní historii. Jeho syn Andrej byl zatčen na základě naprosto neopodstatněných obvinění.

V obavě z otevřené kritiky vyhrožuje vláda nejen správním, ale i trestním stíháním. Zástupci vládních úseků, jejichž úkolem je vést Rusko k technologickému průlomu, hledají způsoby, jak blokovat nežádoucí informace na internetu a zajistit úplnou kontrolu nad občany pomocí digitálních zařízení.

Jen v poslední době byla přijata celá řada zákonů, známých pod jmény: "O kurýrech", "O falešných zprávách", "O urážkách citů věřících", "O urážce státní moci", "O svrchovaném internetu" "" O zahraničních agentech "," Zákon Lugovoj "," balíček Jarovové"a další. Svoboda projevu, právo shromažďování, presumpce neviny, soukromí, důvěrnost korespondence a zákaz cenzury jsou stále pomíjivější. Ústava však zaručuje tato práva jako nezcizitelná! Strážci zákona nehledají účinné způsoby boje proti trestné činnosti, ale budují "bojový" arzenál pro případ masových protestů. Jen za poslední rok byly na speciální vybavení pro Národní gardu vynaloženy téměř 3 miliardy rublů. Za zdí správní a soudní svévolnosti vystupuje stále jasněji nebezpečí liberální pomsty "režimu 90. let". Namísto nových vůdců postavila oligarchie a zahraniční kurátoři Navaľného a jeho stoupence. Jejich úkolem je vyvolat zmatek uprostřed výkřiků o právu a svobodách. Jejich rolí je nové prosazení prozatímní vlády, která zaručuje globalistické skupině, vedené Spojenými státy, příležitost konečně roztrhat Rusko.

Je nutné říkat na rovinu: ústní kritikou ideologů "majdanu" se vláda jim snaží vyhovět vlastní politikou. Svýma vlastníma rukama vytváří základnu pro ty, kteří sní o nastolení situace v Rusku podle ukrajinského scénáře. Za těchto podmínek musíme zvýšit náš politický tlak na všech frontách. Musíme znásobit zkušenosti spojeneckých vztahů, které již byly nashromážděny. Je nutné aktivně využívat a rozšiřovat praxi, která byla vyvinuta "Všeruským vedením protestních akcí" s V. I. Kašinem v čele. V loňském roce jsme oznámili vytvoření "Výboru pro ochranu proti politickým represím". V jejím čele stojí jeden z nejlepších právníků v zemi, Ju. P. Sinělščikov. Výbor se zaměřil na boj za práva občanů. Jeho vznikem získává naše práce v oblasti lidských práv novou kvalitu. Činnost výboru posílí široká levicová "Vlastenecká Lidová Fronta", kterou formuje komunistická strana.

Komunisty nelze zastrašit svévolí vlády ani "oranžovými" revanšisty. Víme jistě, že ti, kteří chtějí těžit z lidí, budou zastaveni pouze levicovým obratem a implementací našeho programu. Při obraně norem demokracie si trvale pamatujme Leninovou závěť: "Musíme být schopni spojit boj za demokracii s bojem za socialistickou revoluci, abychom podřídili první druhé. To je celá obtíž, to je celý smysl. " Naše strana si nedělá iluze, že výsledky volebních kampaní mohou spolehlivě posoudit skutečnou náladu ve společnosti. Volby jsou další příležitostí k prosazení našich myšlenek, posílení naší parlamentní vertikály a posílení naší fronty politického boje. Během sledovaného období se v Rusku konaly čtyři jednodenní volby a prezidentské volby. Na úrovni místních samospráv proběhlo více než 20 tisíc volebních kampaní. Během tohoto období regionální a místní pobočky Komunistické strany Ruské federace nominovaly více než 32 tisíc kandidátů na poslance různých úrovní moci s cílem zaplnit 22 až 31% volných míst. Poslanci se stalo 8 569 občanů - každý čtvrtý z našich kandidátů. Na konci zprávy bychom měli zaznamenat několik pozitivních trendů. Co je jejich podstatou?

1. Celkový počet aktivních stoupenců komunistické strany se zvýšil o více než milion.
2. Průměrná míra podpory voličů pro regionální seznamy našich kandidátů na poslance se zvýšila z 12,3% na 17,7%.
3. Počet stranických poslanců na regionální úrovni se zvýšil o 114 mandátů, tj. o 63%.
4. Frakce Komunistické strany Ruské federace vznikly ve třech dalších regionech - v oblasti Kemerovo, na Krymu a v Sevastopolu. Téměř úplně jsme vyřešili otázku zastoupení ve všech regionech, s výjimkou Tuvy.
5. Celkový počet poslanců Komunistické strany Ruské federace volených v regionálních volbách podle volebních obvodů se zvýšil čtyřnásobně: z 23 na 99 poslanců. Došlo k hmatatelnému posílení regionálního patra rudé parlamentní vertikály. Vydrželi jsme prudký obrat moci směrem ke smíšenému volebnímu systému, který je přesunul na volební obvody. Ukázali jsme sílu našeho týmu, schopnost pracovat a zvítězit v nejtěžších podmínkách.

Celkový obraz naší parlamentní vertikály je následující: pokud jsme k 1. květnu 2017 měli 338 regionálních poslanců, nyní jich je 458. Před čtyřmi lety jsme měli 7 518 obecních poslanců. Nyní jich je jich 8 775.

Do doby zpracování této zprávy jsme vrátili konkurenceschopnost v guberniálních volbách, v této "svatyni svatých" mocenských lén. Sergěj Levčenko, který čestně zvítězil a aktivně pracoval v regionu Angara, ukázal skutečnou neochvějnost. Brilantním úderem vyřadil administrativní kandidáty Valentin Konovalov v Chakassii. Vážnou výzvu destruktivnímu kurzu hodil Andrej Klyčkov, který energicky a inteligentně převzal vedení regionu Orel. Rostoucí strach vlády vedl k tomu, že v devíti regionech naši soudruzi prostě nesměli hlasovat ve volbách guvernérů.

Důstojně jsme vystupovali také v prezidentských volbách ve skupině, která položila základ pro vytvoření široké "Levicové vlastenecké fronty". Pod silnou palbou jsme vytáhli vládní "klacky" z našich "kol" a sebevědomě jsme zastávali pozici hlavní politické alternativy. Náš kandidát P. N. Grudinin získal více hlasů než dalších šest uchazečů dohromady! V průběhu všech volebních kampaní pracoval volební štáb ÚV Komunistické strany Ruské federace pod vedením I. I. Melnikova. Zahrnuje vedoucí všechny útvary ústředního výboru strany, naše přední experty a specialisty.

Dnes vidíme hlavní úkol v otevřeném postupu strany v boji za zájmy pracujících. Vládnoucí režim nebyl ochoten přijmout posílení našich pozic. Vytvářel další a další překážky. Za poslední čtyři roky bylo z účasti ve volbách vyřazeno 3308 kandidátů z Komunistické strany Ruské federace. Jen na federální úrovni bylo přijato téměř padesát zákonů, které mění pravidla pro konání voleb. Tyto změny táhnou zemi do svévole a zabíjejí poslední zbytky demokracie. Kapitalistická ekonomika rozděluje společnost do tříd. Oligarchická vláda prudce zvyšuje nerovnost a nespravedlnost.

Vícedenní hlasování nezmění volby v odpovědný občanský akt, ale na jakousi veřejnou službu. To nebezpečně zvyšuje odcizení státu od společnosti. "Digitalizace hlasování" rovněž nepřispívá k důvěře ve volby. Mezi voličem a výsledky voleb se objevili prostředníci ve formě "softwarových produktů". Je zcela pochopitelné, že jejich tvůrci mají neomezené možnosti podvádění. Prostě neexistují žádné mechanismy, které by umožňovaly jejich kontrolu kandidáty, stranami a dokonce ani členy volebních komisí. Ruští komunisté dnes chápou slova vynikajícího irského dramatika Bernarda Shawa: "Demokracie je balón, který visí nad vašimi hlavami a nutí vás na něj zírat, zatímco ostatní lidé se vám prohrabávají v kapsách."

Digitální volební okrsky, dálkové elektronické hlasování a další "novinky" se realizují mimo legislativní rámec a pod úplnou kontrolou výkonné moci. Zároveň se již slíbená a opravdu cenná inovace země - kamerový dohled ve volebních místnostech - nestala povinnou součástí volebního procesu. To vše dohromady nejsou "nové technologie", ale nové manipulace. Komunistická strana Ruské federace rozhodně stojí za zrušením přívalu zákazů a "filtrů", za demokratizaci volebního procesu, za skutečnou demokracii! Významný francouzský humanistický spisovatel Victor Hugo uvedl, že svobodu lze zachránit pouze prostřednictvím bratrství. Právě v souladu s touto myšlenkou jsme vytvořili "Levicovou vlasteneckou lidovou frontu". Komunistická strana Ruské federace opět nabídla ruku všem, kdo jsou připraveni zapojit se do boje za práva pracujících. Náš hlavní příspěvek ke společné věci je vědecky podložený program, ověřený praxí. Naše strana je hluboce zakořeněná v lidových masách a trvale získává širokou podporu. Nepodvádí občany a může být hrdá na své zástupce ve Státní dumě a regionálních zákonodárných sborech. Máme zkušenou a talentovanou pracovní sílu schopnou řešit velké problémy. Spolu s našimi spojenci a příznivci se chystáme do ruských voleb v roce 2021. Naše strana jde do nové spravedlivé bitvy v boji za práva občanů pošlapaných oligarchií.

Budeme bojovat za vítězství "lidově-vlasteneckých sil", za vítězství většiny.
 

Zvyšovat hodnotu názvu člena KPRF

Odpůrce naší strany nikdy neunaví usilovat o naši porážku. Otázka vytrvalosti, loajality a disciplíny v KPRF má v tomto ohledu zásadní význam. Lenin a Stalin pohlíželi na problém vědomé kázně jako na otázku zajištění jednoty strany - ideologické, organizační a morální. Základem uvědomělé disciplíny je bezpodmínečné plnění požadavků programu a stanov strany. Základem je - aktivní účast v boji za socialismus v jedné ze základních organizací. Nahrazení praktické činnosti obecnými úvahami proměňuje stranu v něco amorfního, v "želé", v místo pro oportunisticky hovořící debatu. Již na II. Sjezdu RSDDS vyvstala ostře otázka znění prvního § Stanov strany. Podle Martova mohl být členem strany prakticky každý. Lenin však trval na tom: "Je lepší, když se deset pracujících nenazývá členy strany (skuteční pracující neusilují o funkce!) než by jeden kecal měl právo a příležitost být členem strany ... Naším úkolem je zachovat pevnost, důslednost a čistotu naší strany. Musíme se snažit zvyšovat význam a důležitost člena strany." Lenina nikdy neunavovalo zdůrazňovat výjimečný význam vzdělávání členů strany v duchu vědomé disciplíny. V práci "Krok vpřed, dva kroky vzad" to postavil do kontrastu s buržoazním individualismem. Podle Stalina může být skutečným nástrojem boje pouze vědomá disciplína, na rozdíl od individualismu. V Komunistické straně Ruské federace však existují soudruzi, kteří inklinují k Martovově logice. Jednají z dobré vůle: zvýšit počet členů strany, aby byla zajištěna kontrola voleb na všech úrovních. Není to ale to, co klasici marxismu nazývají parlamentní kretenismus? Touha přijmout každého a každého do řad strany změní motivaci ke vstupu. Místo nesobeckého třídního boje proti kapitálu bude existovat touha zaujmout "teplé místo" v obci, zákonodárném sboru nebo Státní dumě.

Během sledovaného období vstoupilo do Komunistické strany Ruské federace 64 tisíc nových členů. Většina z nich jsou lidé s pevným přesvědčením o ideálech socialismu. Jsme však povinni čelit pravdě leninským způsobem. V řadě organizací dochází k nebezpečnému nárůstu počtu členů strany a dokonce k falšování počtu ve statistických zprávách. Případy se stávají častějšími, když je cílem získat fiktivní většinu delegátů na konference a zajistit "nezbytné" složení vedení strany. Je třeba očistit Komunistickou stranu Ruské federace od těch, kteří jsou komunistům a jejich způsobu myšlení a způsobu života naprosto cizí. Nemálo lidí proniklo do strany díky frivolním "ručitelům". V příštích dvou letech bychom mohli diskutovat o otázce zavedení řady ustanovení do našich stanov. Mezi nimi:

  • potřeba alespoň tříletého členství ve straně, aby bylo možné získat právo doporučit do strany nové soudruhy;
  • dbát na přísnou odpovědnost ručitele, za členy, kteří jí způsobí vážné škody;
  • o kandidátské lhůtě na dobu nejméně jednoho roku;
  • o zavedení osobního výtky za neplacení příspěvků po tři měsíce za sebou, bez platného důvodu.

Takové návrhy jsou slyšet zdola. Vyžadují pečlivou pozornost, počínaje základními organizacemi. Komunistická strana Ruské federace pracuje dnes v maloburžoazním obklíčení. Individualistický světový názor "střední třídy" nemůže neproniknout do strany. Rovněž podléháme náporu buržoazní ideologie. Naše ideologické základy jsou záměrně torpédovány a deformovány. Jsou umně balené do obalu "humánního", "spravedlivého", "nového", "demokratického", "náboženského" socialismu. Stejně jako kyselina se je snaží rozrušovat a nahrazovat teoretickými náhradami, jako je "válka civilizací", "informační společnost", "osvícený nacionalismus".

Náš sjezd musí jít směrem k rozhodnému posílení ideologické kázně. Prosazování idealistických názorů je v Komunistické straně Ruské federace v jakékoli formě nepřijatelné. Naše strana byla vždy otevřená vstupu věřících, ale pod podmínkou: pevně se držet ideologické disciplíny. Nemůžeme mít ideologickou různorodost. Nemáme právo tolerovat jakékoli podkopávání marxismu-leninismu - ideologického základu strany. Porušení této podmínky přímo znamená překročení rámce stranickosti.

Předstírat ideologické přesvědčení je zlo. Jak řekl Fidel Castro: "Skutečný marxista nedůvěřuje falešným křesťanům a skutečný křesťan nedůvěřuje falešným marxistům. Pouze toto přesvědčení může sloužit jako základ pro pevný a trvalý vztah." Vztahy mezi ateistickými komunisty a věřícími komunisty by měly být založeny na vzájemném respektu a nepřípustnosti narušení světového názoru strany. Formy buržoazních a maloměšťáckých ideologií jsou rozmanité a různorodé. Ale mají společný cíl: rozptýlit masy a zasahovat do třídní solidarity pracujících, jejich boje za socialismus. Kapitál neúnavně bojuje proti komunistům o mysl a srdce průmyslových dělníků a počítačových proletářů; rolníků a maloburžoazie, pracujících intelektuálů a administrativních pracovníků. Vláda dělá vše pro to, aby je posunula na cestu extrémního individualismu. Právě tento životní styl prosazuje prostřednictvím médií, internetu a sociálních sítí. Zbaven ideálů se člověk stane závislým na touze konzumovat, podobně jako na drogách.

Přemýšlející, čestní a odvážní lidé při hledání ideálu vstupují do komunistické strany. Zde musí najít ideál kolektivistického bojovníka. Jeho způsob života a jednání spočívá v disciplíně boje a překonávání individualismu. Vědomá disciplína je základním kamenem demokratického centralismu, který se od doby Leninovy stal základem pro budování proletářské strany.

Individualismus v psychologii a morálce se nejzřetelněji projevuje při volbách. Často nejde o náhodné lidi, ale o vůdce s politickými a legislativními zkušenostmi. Problémy však nastanou, když ostatní soudruzi prohlašují, že jsou výjimeční. Snaží se vytvořit monopol na právo být v čele stranického volebního seznamu. Všechny jejich argumenty jsou pouze ve prospěch jich samých. Takové sobectví je nebezpečné, protože aktivuje virus byrokracie. A byrokracie předpokládá nejen formalismus. Jeho podstatou je snaha o "teplá místa" ve vedoucích orgánech strany, v parlamentu nebo vládě. Lenin psal o viru byrokracie již v roce 1904. Na první pohled je to divné, protože SDDSR nevládla. Lenin ale zdůraznil: "Duch byrokracie, duch majetnictví, duch honby za funkcemi naplnil lidi, kteří rozhodně nebyli schopni pracovat ve straně mimo ústřední stranické instituce. ... naše strana je nemocná byrokracií, která není nebezpečná pouze formalismem, ale tím, že se nevyhýbá bojkotům a dezorganizacím kvůli získání funkce v parlamentu, vedení strany nebo ve vládě."

Byrokratizace zabíjí vědomou kázeň. Proto Lenin kategoricky netoleroval ducha hrabivosti při rozdělení stranických křesel. Počínaje druhým kongresem SDDSR v roce 1903 se rozhodně bouřil proti "soukromému a tajnému ovlivňování funkcionářů strany hrozbou nespolupráce, bojkotem ... pomluv a lží". Kariérismus a měšťácký duch byrokracie potlačuje živé stranictví a způsobuje rozkol. To se stalo s SDDSR. Jakkoli si Lenin cenil jednoty, rozhodně hájil čistotu principů revoluční sociální demokracie. Pouze přísné dodržování norem demokratického centralismu zaručovalo revoluční disciplínu v proletářské straně. Jeho nahrazení byrokratickým centralismem podřídilo demokracii ve straně formální většině - maloburžoaznímu skupinovému egoismu.

To se stalo také v nedávné historii. Na počátku dvacátých let se rozbíječi v řadě organizací Komunistické strany Ruské federace pokusili shromáždit většinu prostřednictvím her stranických aparátů. Byl sledován cíl - chopit se moci ve straně na jejím X. 10. sjezdu. Přímé odvolání na stranickou základnu - základní a regionální organizace - dramaticky změnilo rovnováhu sil na sjezdu. Zvítězila vědomá ideologická kázeň mas komunistů. Rozbíječi utrpěli drtivou porážku. Formování většiny prostřednictvím dočasné tajné dohody kvůli kariérním zájmům - to je skupinkaření. Je to ono, kdo v první řadě skrývá nebezpečí rozkolu. Kvůli získání většiny někteří nepohrdnou špinavými triky; pracovat s "mrtvými dušemi"; kryjí neplatiče stranických příspěvků; nahrazují kritiku hádkami a pomluvami, "zapomínají", že kritika uzdravuje, pokud zdůrazňuje nejen nedostatky, ale také vyhlídky na vývoj, pohyb vpřed a je spojena se sebekritikou.

Pokusy o vytvoření takové "většiny" čas od času vyhodí do vzduchu život některých organizací Komunistické strany Ruské federace. Jedním z důvodů je, že značná část stranických řad pochází z drobné buržoazie. Ano, je spojencem dělnické třídy v boji proti velkému kapitálu. Je však vysoce citlivý na ideologickou nestabilitu a politické výkyvy. Lenin nás učil: Komunistická strana je zdrojem železné disciplíny, pokud absorbuje vše, co je v proletariátu "nezištné, vlivné a schopné být avantgardou v boji.". Proletariát je z větší části morálně výše, než maloburžoazie. Nenávist k velkému kapitálu je však charakteristická i pro nejlepší představitele maloburžoazních vrstev. Privatizace, zničení rozsáhlé socialistické výroby, její fragmentace, vytlačila do ulic miliony dělníků a inženýrů. Mnoho z nich našlo východisko v malém podnikání a zachovalo si rysy sovětské osobnosti. Ale proletářské vědomí moderních dělníků se teprve formuje. Strana se tímto problémem zabývala na plenárním zasedání Ústředního výboru v říjnu 2014, kdy byla projednávána otázka "O situaci dělnické třídy v Rusku a úkolech Komunistické strany Ruské federace zvyšovat vliv na proletářské prostředí". Stejně tak i na plenárním zasedání v březnu 2015, kdy jsme hovořili o "revolučním odkazu Velké říjnové revoluce a úkolech komunistické strany", rovněž na plenárním zasedání v březnu 2016, kdy byla zkoumána práce lidových podniků. Na červnovém a říjnovém plenárním zasedání roku 2016, kde byly projednávány otázky posilování ideologických, politických, organizačních a morálních základů strany. K tomu jsme se vrátili, když jsme diskutovali o nových formách boje za vládu pracujících, když byla analyzována otázka ochrany jejich sociálně-ekonomických práv jako nejdůležitější podmínky pro integritu země.

Strach z nezaměstnanosti, levný prodej jejich pracovní síly, ponížení důstojnosti, mazanost buržoazní propagandy, cynické volební podvody zlomily mnoho dělníků a zbavily je schopnosti vzdorovat a být solidární. Vytáhnout většinu proletářů ze stavu politické apatie je nejdůležitějším úkolem Komunistické strany Ruské federace, je naší povinností vůči pracujícím lidem. Tento úkol stanovila strana každé ze svých základních organizací, všem komunistům bez výjimky. Dnes tento úkol v žádném případě není z agendy odstraněn. Naopak, význam této práce neustále roste. Každý z nás musí najít své místo v této skvělé, skutečně historické činnosti.
 

Posílení fungování strany

Během sledovaného období jsme zintenzivnili vědecké rozpracování nejdůležitějších problémů. Komunistická strana Ruské federace má dnes programy rozvoje země ve všech hlavních oblastech. Náš program "Deset kroků k důstojnému životu" je naplněn novými idejemi, návrhy zákonů a poznatky z praxe. Již letos jsme u "kulatého stolu" ve Státní dumě předložili velmi přísnou kritiku vládního rozpočtu a představili náš rozvojový rozpočet. Strana nadále spojovala své síly kolem programu "Vzdělávání pro všechny". Poslali jsme důležitou zprávu národu, připomínající zemi hrdinský čin Alexandra Něvského. Komunistická strana Ruské federace opět strávila čtyři roky v nesmiřitelném boji s antisovětismem a rusofobií. Ve snaze zbavit zemi tohoto jedu jsme obdrželi širokou odpověď lidu na významná data "rudého kalendáře".

Zvláštní místo v obecném seznamu však zaujaly:

  • 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce;
  • 200. výročí narození zakladatelů marxismu - Karla Marxe a Friedricha Engelse;
  • 150. výročí narození vůdce světového proletariátu, tvůrce prvního státu pracujících V. I. Lenina;
  • 75. výročí vítězství sovětského lidu nad německým fašismem a japonským militarismem. Každé z těchto výročí vyžadovalo značnou přípravu. A strana nešetřila síly k jejich důstojným oslavám.

Celá progresivní planeta se účastnila oslav těchto výročí. Ale ruská vláda nadále chrlila antisovětismus. Vřed "Jelcinova centra" je tvrdohlavě tažen z Jekatěrinburgu do Moskvy. Ochotně financují špinavou a lstivou filmovou tvorbu. "Expertní" centra zlostných antikomunistů krmí granty. Uzavřeli krásné divadlo pojmenované po N. V. Gogolovi. Získal je zlodějský "experimentátor". Vláda však pokračovala ve stejné linii a ukradla vedení MCHATu v Moskvě Taťaně Doroninové - pýše ruské a sovětské kultury. Toho se neodvážila ani Jelcinova kamarila! V rozlehlém Rusku se odehrává bitva o historickou paměť generací, a tedy o budoucnost. V této bitvě se testuje vyspělost všech komunistů. Udělali jsme již hodně a jsme si jisti, že naši ideologové pod vedením D. G. Novikova budou i nadále vyzbrojovat naše hnutí přesvědčivými myšlenkami a bezchybnými argumenty, propagandistickými novinkami a agitačními materiály. V blízké budoucnosti komunistická strana zdvojnásobí své úsilí o vytvoření obrazu budoucnosti.

Zvláštní roli v ideologické bitvě mají redaktoři a autoři našich předních novin: Pravda a Sovětské Rusko. Pod vedením B. O. Komockého, tiskový orgán ÚV, nepůsobí jen jako stranické médium, ale také jako centrum marxistického myšlení. Hrdinství V. V. Čikina zachránilo pro všechny vlastence země noviny "Sovětské Rusko". Jako skála stojí pevně a slouží jako ideová pevnost naší vlasti. Není pochyb o tom, že materiály "Pravdy" a "Sovětského Ruska" budou naši potomci pečlivě studovat. Bez nich nemůže být ani řeči o politickém vzdělání lidu. Je zcela správné, že S. E. Anichovský a M. S. Muzajev to berou v úvahu při práci "Centra pro politická studia Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace".

V těchto obtížných dobách vyžaduje ideologické zdraví strany, aby se předplatné našich novin stalo osobní potřebou každého komunisty. Teoretický časopis zatím nemáme. Další problémy řeší deník "Politická výchova". Plně ospravedlňuje své jméno a V. F. Gryzlov se s jeho publikací úspěšně vyrovnává. "Pravda" však musí plnit také funkce teoretického orgánu. V podmínkách střídání generací je v našich řadách stále více těch, kteří nezvládli základy marxismu-leninismu a nejsou ponořeni do dějin země. Nastal čas přímo konsolidovat klíčové přístupy k jejich tištěným slovům na základě rozhodnutí strany. Nové složení Ústředního výboru by na jednom z příštích plenárních zasedání mělo přijmout zvláštní usnesení: "O úloze novin Pravda a Sovětské Rusko při posilování ideové jednoty Komunistické strany Ruské federace a upevňování jednoty pracujících." Šest let po zahájení vysílání "Rudé linie" si již nelze představit informační činnost Komunistické strany Ruské federace bez stranického televizního kanálu. Naše televize nyní vysílá ve všech regionech Ruska, i když v různých rozsazích. Redaktoři uzavřeli s telekomunikačními operátory 453 smluv. Potenciální publikum přesáhlo 37 milionů diváků. Je nesmírně důležité, aby strana plně využila příležitostí, které se naskytly.

Od letošního roku jsme na plenárním zasedání Ústředního výboru diskutovali o úkolech posílení informační činnosti Komunistické strany Ruské federace v kontextu "hybridních válek". Byla učiněna důležitá rozhodnutí. Je nutná přiměřená centralizace této práce a delegáti sjezdu tento postoj jistě sdílejí. Vytvoření "Informačního centra" Komunistické strany Ruské federace umožní každodenní formování toku zpráv a jejich propagandistického obsahu.

Připomeňme ještě jednou: noviny a internetové stránky, sociální sítě a televizní kanály jsou prostředkem k prosazování našich záměrů a přístupů k občanům Ruska. Je velmi důležité postarat se o jejich obsah a rychlost poskytování informací. Velkým, složitým, ale naprosto zásadním úkolem je poskytovat živé vysílání "Rudé linie". Musí to být provedeno v krátké době. Nemáme právo tuto práci odkládat o několik let.

Všechny politické síly si již uvědomily význam internetových technologií ve volebních procesech. Kreml investuje astronomické částky, aby ovlivnil publikum "Runetu". Profesionální "trollové" pomlouvají na sociálních sítích Komunistickou stranu. Falešné "zprávy" a provokativní publikace se proti nám všem mění v proud špíny. Ale stále úspěšněji se učíme tomu čelit. Komunistická strana Ruské federace přesvědčivě soutěží o vedoucí pozice s "Jednotným Ruskem". Každý měsíc více než 100 tisíc autorů vydává 300 až 600 tisíc zmínek o naší straně. Celkový počet lajků, příspěvků a komentářů dosahuje 18 milionů za měsíc. Naše oficiální zdroje se vyvíjejí dynamicky. V porovnání s rokem 2019 se počet uživatelů zvýšil v průměru o 40%. Počet komunistů, kteří aktivně využívají sociální sítě a mají jednotlivé internetové projekty, roste. Další výsledky budou záviset na tom, jak úspěšně bude strana provádět již přijatá rozhodnutí. Situace vyžaduje schopnost být v čele propagandy a agitace a komunikovat s lidmi jasným a srozumitelným jazykem. Každý bude muset prosazovat tyto problémy: od předsednictva Ústředního výboru až po členy místních organizací strany. Musíme nadále školit a posilovat armádu online agitátorů a vůdců veřejného mínění.

Centrum politické přípravy již pořádá speciální kurzy: "Agitace a propaganda v sociálních sítích." Posluchači jsou vyškoleni v kompetentní propagaci agendy komunistické strany. Během voleb je musíme proměnit v jediný tým. Na jednom z prvních míst stojí úkol organizovat koordinovanou práci strany podél linie: "střed - regiony" a posílit kontrapropagandu.

Na základě naší komunistické ideologie vytrvale posilujeme fungování strany a zlepšujeme organizační strukturu. Od 17. sjezdu uplynuly čtyři rušné roky. Cílevědomě jsme rozvíjeli stranu, implementovali rozhodnutí, která jsme učinili. V našich řadách je nyní 162 tisíc členů. Příliv čerstvých sil je zárukou politické budoucnosti komunistické strany. Během sledovaného období se jeho členy stalo 64 203 nových členů. Vitalita strany spočívá v bojovnosti organizací. Zde se komunista učí kolektivně hledat řešení, politicky se zoceluje, cítí pomocnou ruku soudruha a zapojení do velké věci. Dnes má komunistická strana 13 945 základních a 2384 místních organizací. Stále před námi stojí úkol posílit úroveň základních a místních organizací. Oblastí zvýšené pozornosti by měl být venkov, kde je významná podpora našich hodnot a názorů. Ale organizace Komunistické strany Ruské federace jsou zde často slabé a někdy jsou vyššími výbory jednoduše opuštěny. Mnoho vesnic není pokryto naším vlivem. Právě zde je obzvláště důležitá role stranického organizátora. Jejich celkový počet se blíží 17 tisícům. Musíme si však přiznat: to zjevně nestačí. Rozhodnutí sjezdů a plén o rozvoji těchto instituci nejsou stále dostatečně implementována.

Za čtyři roky zvýšil počet členů pouze ve 37 regionálních organizacích. V ostatních zůstal na stejné úrovni. Ale i v extrémních podmínkách epidemie ukázaly některé organizace, jak můžeme úspěšně plnit ukazatele a personální úkoly stanovené sjezdem. Minulé zprávy a volby zároveň odhalily problémy řady poboček. Musíme dát věci do pořádku tam, kde je oslabena organizační struktura a porušeny Stanovy. Okresní a městské výbory by měly začít pracovat v plné síle. Tento odkaz mnohokrát prokázal svoji bojovou účinnost. Hraje rozhodující roli v efektivní práci ve všech našich organizacích.

Na pořadu jednání je zdvojnásobení počtu stranických řad. K aktivizaci strany je nutné rozšířit praxi vytváření rad přívrženců, mládežnických sekcí, diskusních platforem a dalších veřejných struktur. Komunistická strana Ruské federace byla a zůstává ze své sociální podstaty stranou pracujícího lidu. Důsledně pokračujeme v kurzu směrem k posílení třídního jádra a analýzy zvláštnosti struktury moderní společnosti.

V řadách KPRF se zvyšuje počet členů z tvůrčích profesí, podnikatelů a nezaměstnaných. K 1. lednu 2021 bylo členy strany 6,3 tisíce zástupců tvůrčí inteligence, 5,3 tisíce podnikatelů a 13,2 tisíce nezaměstnaných občanů. Musíme jim poskytnout nezbytnou pomoc a zajistit, aby pevně stáli na našich principech světového názoru. Třetina komunistů starších 60 let je "zlatým fondem" sovětské generace, který zajišťoval životaschopnost Ruska a udržoval naši stranu. KPRF je hrdá na své veterány, zkoušené v boji na jejich jasné ideologické a občanské postavení. Podíl mladých lidí do 30 let je u nás stabilní. Překračuje 12%. Během sledovaného období se strana snažila zlepšit svou práci s novými členy.

Po 17. Sjezdu KPRF vzrostl podíl žen v našich řadách. Naše hnutí "Naděje Ruska" vede N. A. Ostaninovová. KPRF má rozsáhlý aktiv schopný absorbovat vše, co je moderní a pokrokové. Úkol přitáhnout nové příznivce má však mimořádný význam pro dosažení programových cílů strany. Počet občanů připravených pomáhat KPRF roste. Jejich řady formuje samotný život. Ne všichni soudruzi však zvládli vědu spolupráce s nimi. Práce se sympatizanty zahrnuje využití různých forem sjednocení lidu - s přihlédnutím k jejich profesním, územním, národním a kulturním charakteristikám. Pokud toto umění zvládneme, náš postup získá novou sílu.

Náš boj již podporuje více než 1 500 veřejných sdružení po celé zemi. Jsou to ony, kdo jsou hlavní podporou při provádění rozhodnutí 9. pléna ÚV KPRF o formování široké "Levicové vlastenecké lidové fronty". Ústřední výbor KPRF s podporou Ústředního výboru kontrolní a revizní komise sleduje aktuální otázky činnosti všech úrovní strany. Při zlepšování efektivity kádrového stavu se prezidium Ústředního výboru opíralo o kádrovou komisi v čele s N. I. Sapožnikovem. Tam, kde to situace vyžadovala, pracovaly komise v organizacích strany, studovaly situaci a připravovaly rozhodnutí o jejich posílení. Tuto důležitou práci vedl a koordinoval místopředseda J. V. Afonin.

Během dvou kol zpráv o činnosti KPRF a voleb v letech 2018-2020 byla na úrovni řízení zachována kontinuita personálu a byla prosazená věková rovnováha. Jsme hrdí na naše zkušené vůdce: N. I. Vasiljeva, A. V. Vorobjova, V. F. Gaidymova, V. N. Gubareva, N. G. Zubrilina, V. P. Ižickeho, R. A. Illarijonova, I. I. Kazankova, N. V. Koloméjceva, A. A. Kravce, A. V. Kurinneho, Ju. G. Kutlugužina, S. G. Levčenka, A. E. Lokotě, S. P. Mamajeva, V. M. Marchaeva, M. G. Machmudova, V. M. Parchomenka, B. S. Paštova, N. I. Osadčima, N. V. Razvorotněva, V. V. Romaškina.

Nová generace, jejíž charakter byl již za současných podmínek upevněn, se jim vyrovnala. Mezi nimi jsou Samir Abdulchalikov, Ksenije Aitakova, Maxim Amelin, Natalja Baryšnikova, Alexander Bojkov, Maxim Bulanov, Anatoly Dolgačev, Alexander Ivašev, Georgy Kamněv, Valentin Konovalov, Roman Kononěnko, Stanislav Panov, Anton Prusakov, Pjotr Perevězencev, Roman Tamojev. Předsjezdové schůze, zpravodajské a volební konference většinou prokázaly účinnost, jednotu a soudržnost stranických řad. V před kovidovém roce 2019 jsme pokračovali v tradici pořádání seminářů a setkání ve federálních oblastech. Konaly se v Čeljabinsku, Chabarovsku, Abakanu, Lipecku, Orenburgu, Nalčiku a Syktyvkaru. Strana je povinna tyto semináře dále rozvíjet. Ústřední výbor udělal hodně pro posílení stranické struktury. Počet zaměstnanců byl zvýšen. To vytváří podmínky pro zlepšení efektivity kázně. Naše kádry by měly cítit tuto odpovědnost a jednat jako aktivní agitátoři politiky strany. Zástupci regionálních výborů mají nyní více příležitostí cestovat do terénu a poskytovat praktickou pomoc. Když už mluvíme o růstu našich řad, musíme jasně pochopit, že kádrové složení volených orgánů bude v blízké budoucnosti vyžadovat větší pozornost. Existuje nebezpečí, že se politicky nezralí lidé dostanou na stranické funkce. A není náhodou, že komunisté stále častěji vyjadřují názor na zavedení dvouleté stranické kandidatury do Stanov pro ty, kteří jsou zvoleni za tajemníky výborů místních a regionálních organizací.

V každodenní rutině si musí každý výbor Komunistické strany Ruské federace pamatovat a chápat to, čemu jsou podřízeny úkoly budování strany. Společně se snažíme rozšířit počet příznivců, vybudovat síť stranických organizací, správně rozdělit síly a nakonec dosáhnout požadovaného výsledku. Nejdůležitějším nástrojem k dosažení našich cílů je činnost parlamentní frakce. Ve Státní dumě jsme sebevědomě bránili vše, co bylo pro lidi užitečné a nezbytné. Chráněné mateřství a dětství. Obhájili jsme balíček řešení pro boj s koronavirem. Hlasovali jsme pro zajištění územní celistvosti země. Aktivně jsme se podíleli na řešení problémů společné výstavby. Podporovali jsme rozvoj průmyslů a zemědělství, posílení bezpečnosti potravin. Aktivně jsme se podíleli na osudu ruského Dálného východu, Severu a Sibiře.

V této činnosti je role našich soudruhů neocenitelná jedná se o I. I. Melnikova, V. I. Kašina, Ju. V. Afonina, D. G. Novikova, N. M. Charitonova, N. V. Kolomejceva, S. E. Savickou, L. I. Kalašnikova, N. N. Ivanova, N. V. Arefjeva, K. K. Tajsajeva, S. A. Gavrilova, O. N. Alimovou, V. A. Ganzja, S. I. Kazankova, A. V. Kornienka, A. A. Kravece, A. V. Kurinneho, N. I. Osadčega, D. A. Parjonova, T. V. Pletněvovou, V. F. Raškina, Ju. P. Sinělščikova, O. N. Smolina a další.

Při práci ve Státní dumě víme lépe než ostatní, jak její pozitivní rozhodnutí negativně ovlivňuje většina zákonů opatřených razítkem "Jednotného Ruska". Tato "zlá rozhodnutí" tvoří skutečný obraz současného ruského parlamentu. Duma je nejdůležitější částí tohoto politického režimu, jehož tvář je pokroucena grimasou kapitalismu. Končí funkční období současného složení Státní dumy. A každý by si měl pamatovat, že to byla tato Duma, která ignorovala názory lidu a zvýšila věk odchodu do důchodu. Nebyl pro to žádný důvod a žádná omluva. Byli jsme proti reformě a dnes požadujeme její zrušení.

Byla to tato Duma, která rozvrátila celý volební systém. Nejenže přizpůsobila volební mechanismus zájmům "strany u moci", ale ve skutečnosti pošlapala systém dozorování a kontroly. Legalizované vícedenní hlasování na místech, která umožnila falšovat výsledky. Poskytla digitální technologie do služby podvodníků. Právě tato Duma opakovaně odmítala naše iniciativy zavést progresivní daňovou stupnici a podporovat "děti války". Právě tato Duma zpřísnila legislativu týkající se shromáždění a průvodů. Postavila celou pevnost policejních zákazů a omezení. Vytvořila podmínky pro pronásledování našich aktivistů. Právě tato většina "Jednotného Ruska" rok co rok přijímala liberální rozpočty. Nikdy nedokázala odmítnout takové vzorce, které po dvě desetiletí vedly ekonomiku a sociální sektor k degradaci a zemi k zániku. Tato Státní duma opakovaně odmítla otázku znárodnění bohatství země. Ukázalo se, že pro "Jednotné Rusko" je mnohem milejší nechat svůj národní poklad v drápech oligarchických klanů.

Všechna tato rozhodnutí přesně dokazují, čí zájmy zastupuje tato Státní duma. Musíme udělat vše pro to, aby její nové složení odráželo zájmy pracující většiny. Za tímto účelem musí "Lidové vlastenecké síly" používat širokou škálu prostředků k tomu, aby sdělily naši pozici občanům. Současně musíme být schopni vytvořit dobrou náladu pro naše příznivce, aby bojovali a vyhrávali! Jedinečné úspěchy sportovního klubu Komunistické strany Ruské federace dávají příležitost naučit se vítěznému přístupu.

Dnešek potvrzuje, že zkušenosti se setkáními našich veteránů se žáky a studenty a kreativními stranickými projekty jasně ukazují, že ruští komunisté jsou schopni mluvit s mladými lidmi v jejich jazyce. Zvláštní role zde patří našemu Komsomolu a hnutí pionýrských oddílů. Vážíme si občanské volby našich mladých přátel a soudruhů!


 
Svět hrozeb i příležitostí

Po zničení SSSR kapitalismus uvrhl lidstvo do nejzávažnější komplexní krize. Světová ekonomika je ve slepé uličce. Jsou zde všechny ukazatele rostoucí masové chudoby. Jedinečné úspěchy medicíny slouží jen málokomu. Nárůst úmrtnosti na planetě byl přímým důsledkem kapitalistické hrubosti a obludného sociálního rozdělení. Byly narušeny mezinárodní bezpečnostní mechanismy. Hrozby místních konfliktů, "studených" a "horkých" válek rostou. Probíhající procesy jsou nevratné. Je třeba jim rozumět. Musíme se na ně připravit. Abychom se ubránili hrozbám, musíte těmto změnám čelit a jít kupředu. Ke starým problémům kapitalismu se přidávají nové. Ano, díky technologii je život pohodlnější. Tvoří také páteř odvětví podvodu s identitami. Nejedná se však pouze o ochranu soukromí. Digitální transformace již předává mnoho úloh umělé inteligenci. Automatizace výroby zaútočila na takzvanou střední třídu. Kapitalista propouští pracovníky od strojů, ekonomy, účetní a inženýry. Obchodníci, pracovníci marketingu, reklamní agenti se rychle stávají zbytečnými.

Algoritmy, programy, neuronové sítě nahrazují práci mnoha specialistů. Kromě toho nepodléhají "lidskému faktoru" a jsou velmi produktivní. Neunaví se, neonemocní, nedělají chyby. Nepotřebují dostávat plat a sociální výhody. Skutečný sen kapitalisty! Nejen "Program Komunistické strany Ruské federace", ale také logika vývoje světové ekonomiky říká: beze změny kurzu je budoucnost Ruska ohrožena. Čelíme masivnímu snižování počtu pracovních míst. V metropolitních enklávách lze ztrátu pracovních míst stále něčím kompenzovat.

Regiony budou ohromeny vymíráním a růstem kriminality. Odliv obyvatel z periferií se zvýší. Neaktivní lidé bez kvalifikace tam zůstanou. Liberálové s radostí oznámí, že udržování sociální infrastruktury na venkově a v malých městech se stalo extrémně "nerentabilním", a kvůli nedostatku personálu dokonce nemožným. Proběhne nové kolo marginalizace. Takovou budoucnost pro nás kapitalismus dnes připravuje. My komunisté s tím nikdy nebudeme souhlasit. Pro přitažlivou budoucnost, pro samotné právo lidstva na život a společenský pokrok, budeme vést rozhodný a nekompromisní boj. Jak hovořil Stalin: "Neexistuje žádná střední cesta: principy vyhrávají a neusmiřují se". Naši ideologové a publicisté, vědecké a tvůrčí síly musí zvýšit své intelektuální úsilí v této nesmírně důležité oblasti.

Osudové volbě čelí celé lidstvo. Otázka je jednoznačná: buď kapitál přemění masu lidí na přívěsek globálního mechanismu tvorby zisku, nebo socialismus učiní cílem harmonický rozvoj člověka ve společnosti. Buď se práce stane výsadou elity, nebo se stane projevem kreativity a snížení zaměstnanosti ve výrobě uvolní čas pro rozvoj schopností všeho lidu. Buď se svět zhroutí za vlády "digitálního" koncentračního tábora, nebo planeta Země ponese ve vesmíru stále rozvinutější komunitu lidí - "lidstvo jedinečného osudu", jak se nyní říká v Číně. A pak toto lidstvo nikdy nezapomene na příkaz Jurije Gagarina: "Když jsem letěl kolem Země na satelitní lodi, viděl jsem, jak krásná je naše planeta. Lidi, zachovejme a zmnožujme tuto krásu a nezničme ji. "

jsme živými svědky toho, jak se myšlenky a principy marxismu-leninismu vracejí do popředí světové agendy. Koneckonců, volba pouze na první pohled je tato: mechanismy člověka buď zotročují, nebo pro něj pracují. Přesněji řečeno, ani mechanismy, ani "digitalizace" nikoho nezotročily. Při jejich vývoji vzniká - kolosální potenciál, schopnost pomáhat člověku, usnadňovat jeho práci, zvyšovat jeho produktivitu. Nejsou to automobily, které zotročují, ale sociální vztahy. Vyvolávají také sociální rozdělení, masovou chudobu a vyhynutí celých národů. Jsou to ony, kdo proměňuje moderní medicínu a vzdělání na privilegium pro elitu a zámožné. Poukázali na to Marx, Lenin a Stalin. A měli pravdu. To znamená, že jejich vědecké poznatky jsou určitě životaschopné a akutně relevantní.

Jsme živými svědky toho, jak se myšlenky a principy marxismu-leninismu vracejí do popředí světové agendy. Koneckonců, volba pouze na první pohled je tato: stroje člověka buď zotročují, nebo pro něj pracují. Přesněji řečeno, ani mechanismy, ani "digitalizace" nikoho nezotročily. V průběhu jejich vývoje vzniká kolosální potenciál, schopnost pomáhat člověku, usnadňovat jeho práci, zvyšovat jeho produktivitu. Nejsou to stroje, které zotročují, ale sociální vztahy. Ty vyvolávají sociální rozdělení, masovou chudobu a vymírání celých národů. Jsou to ony, kdo proměňuje moderní medicínu a vzdělání na privilegium pro elitu a boháče. Poukazovali na to Marx, Lenin a Stalin. Měli pravdu. To znamená, že jejich vědecké poznatky jsou určitě životaschopné a akutně relevantní.

Když hovoříme o jakémkoli současném problému v ekonomice nebo vzdělávání, demografii nebo kultuře - viditelně stojíme před úkolem překonat kapitalismus. Tento úkol není dlouhodobý. Musí být řešen okamžitě - tady a teď. Jinak lidstvo nemá šanci. Svět až zítra. Rusko již dnes. A pokud Rusko a Evropa, Indie a Spojené státy nebudou mít žádné šance, pak se svět nedostane z krize jen díky mocné socialistické Číně, která postavila člověka a lid do centra své politiky, a nikoli zisk nebo programový algoritmus. Samotná Čína, bez ohledu na to, jak velká je, se nedokáže vyrovnat s celou zátěží problémů, které světu přináší zahnívající imperialismus. Zničení Sovětského svazu mohlo na chvíli ještě zachránit globální kapitalismus. V roce 2008 však finanční krize nevyhnutelně propukla. V globální ekonomice se všechno pokleslo dolů. Nyní si vzal slovo koronavirus.

Před třiceti lety nás liberální demagogové, kteří zradili SSSR, ujišťovali: už nebude žádná "studená válka" - trh a demokracie nás přivedou do rovných vztahu se Západem. Ale jakmile Vladimir Putin v Mnichově připomněl, že Rusko má národní zájmy, USA - prohlásily naši zemi za nepřítele. Dnes stojí Kreml na rozcestí. Čelí nemilosrdné logice globalistů: buď vazal musí přijít k rozumu a stát se poslušným, nebo se připravit na nejhorší. Spojením rolí darebáka a bandity Západ netoleruje konkurenty - dokonce ani potenciální. Proto nás hodlají rozdrtit, uvalit na nás jednotné maturity, zabít vědu a vykoupit naše "mozky".

Proto je budování kapitalismu ala Putin-Jelcin-Čubajs-Gajdar marné. V rámci tohoto systému se nebudeme moci rozvíjet. Nyní je pro Putina hlavní otázkou, kam jít a s kým. Pokud v hloubi duše on a jeho okruh stále doufají, že půjdou do budoucnosti v objetí se strýcem Samem, pak uškrtí jak zemi, tak osobně i jeho. Je nejvyšší čas, aby "vládnoucí elita" pochopila: v konfliktu s globalisty není možné vybudovat prosperující "místní" kapitalismus. Můžete tak pouze degradovat a rozpadat se. Neoliberalismus se svým vadným sociálně-ekonomickým modelem a "barevnými revolucemi" je pro Rusko nevyhnutelnou cestou k zániku.

V Kremlu se mrskají ze strany na stranu. Někdy se zdá, že Putin je připraven vybudovat geopolitickou protiváhu NATO. Lokomotivou zde však může být pouze Čína. Je to ona, ne my, kdo vyrábí téměř 18% světové průmyslové produkce. A není náhodou, že USA prohlašují za hlavní zlo moderního světa Čínskou komunistickou stranu, záruku úspěchu ve vývoji ČLR. Si Ťin-pching trvá na tom, že středem politiky Čínské KS jsou lidé, jejich aspirace a zájmy. A Číňané ukázali, jak rychle se člověk může na takovém základě rozvíjet. Více než 700 milionů lidí bylo vytaženo z chudoby. Do poloviny století - ke stému výročí vzniku ČLR - se Nebeská říše hodlá stát mocným, civilizovaným a vyspělým socialistickým státem. A pod vedením komunistické strany je to naprosto řešitelný úkol. Na světové scéně Peking aktivně propaguje projekt "Jeden pás - jedna cesta". To je myšlenka sjednocení zemí pro rozvoj na základě zavádění nejnovějších technologií, dopravních systémů a infrastruktury. Tyto přístupy rozvíjejí marxisticko-leninské představy o rovnocenné spolupráci mezi národy.

Sté výročí Čínské KS bude jednou z největších letošních událostí. Komunistická strana Ruské federace bude přispívat k přípravě oslav tohoto výročí, k propagandě úspěchů našich čínských soudruhů. Zjevné úspěchy socialismu v 21. století jsou viditelným důkazem jeho perspektiv. To vybavuje komunisty novými argumenty v ideologickém boji. Ústřední výbor Komunistické strany Ruské federace má právo hlásit sjezdu, že autorita strany ve světovém levicovém hnutí byla posílena. Byly posíleny vztahy s bratrskými stranami. K 100. výročí Velké říjnové revoluce k nám přijeli zástupci 132 stran a mezinárodních organizací z 82 zemí. Šlo o celosvětovou demonstraci myšlenek spravedlnosti a sociální rovnosti. Na Leningradské půdě jsme uspořádali 19. Mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran a v Moskvě - Fórum levicových sil a masový pochod.

Rozvíjíme dvoustranné vazby a neustále si vyměňujeme delegace, studujeme vzájemné zkušenosti a pořádáme společné akce. Naši zástupci se zúčastnili mezinárodních fór a kongresů bratrských stran v Belgii, Venezuele, Velké Británii, Německu, Řecku, Mexiku, Nepálu, Portugalsku, Srbsku, Sýrii, České republice, Jižní Africe. Plodně spolupracujeme s vládnoucími stranami v ČLR, Vietnamu, na Kubě, v KLDR, Laosu. Zvláště vítáme zájem zahraničních soudruhů o leninsko-stalinské teoretické dědictví. Úzce spolupracujeme s vědeckými centry v Číně, Vietnamu, na Kubě. V roce 2019 navštívila naše delegace v čele s předsedou ústředního výboru strany ČLR. Mezi Komunistickou stranou Číny a Komunistickou stranou Ruské federace bylo na dalších 5 let podepsáno Memorandum o spolupráci. Setkání se konala i s generálním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Vietnamu Nguyen Fu Čongem. O prestiži Komunistické strany Ruské federace svědčí ocenění předsedy ústředního výboru vysokou cenou Vietnamu - Řádem přátelství. I. I. Melnikov se stál předsedou společnosti rusko-čínského přátelství. Během pobytu na ostrově svobody předal generálnímu tajemníkovi ústředního výboru Komunistické strany Kuby Raulovi Castrovi Leninovu cenu Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace.

Kubánská komunistická strana je vlajkovou lodí levicového hnutí v Latinské Americe. Jsme solidární s kubánským lidem, který navzdory tvrdé blokádě provádí sociální programy, které jsou pro mnoho zemí nedosažitelné. Podpořili jsme nominaci lékařského týmu Henryho Reevea na Nobelovu cenu za medicínu za jeho příspěvek k boji proti pandemii a pomoc zemím postiženým přírodními katastrofami a epidemiemi. Koronavirus vyvolal širší využívání internetu. Na videokonferencích se zahraničními soudruhy informoval o činnosti KPRF D. G. Novikov. Zástupci ústředního výboru komunistických stran Číny a Kuby informovali o své činnosti a o mezinárodní reakci na naši akci "Sad paměti - Sad vítězství"

L. I. Kalašnikov rozšířil výměnu informací s bratrskými stranami prostřednictvím sítě SOLIDNET. Neustále reagujeme na zájem o naši práci překlady programových dokumentů strany, prací předsedy Ústředního výboru a příslušných informačních materiálů do cizích jazyků. Komunistická strana Ruské federace pocítila skutečnou podporu v reakci na pronásledování P. N. Grudinina, V. I. Bessonova a dalších soudruhů. V dubnu 2020 proběhlo slavnostní setkání na počest 150. výročí narození V. I. Lenina. Širokou účast všech organizací "Svazu komunistických stran KSSS" zajistil K. K. Tajsajev. Prudké zhoršení vztahů se Západem zvyšuje význam vazeb Ruska se zeměmi SNS. Komunistická strana Ruské federace je pro skutečný "obrat" země na východ a posílení vztahů se sousedy. K tomu využijeme své parlamentní příležitosti. Profilovou komisi Státní dumy vede náš soudruh L. I. Kalašnikov. Zločinecké spiknutí v Bělověži učinilo běženci 25 milionů krajanů. Na naše naléhání bylo pro ně získání ruského občanství zjednodušeno a pro občany Běloruska, Ukrajiny, Kazachstánu a Moldavska byly zavedeny další výhody.

Komunistická strana nadále usiluje o uznání Doněcké a Luganské lidové republiky. Pro jejich obyvatele byl zjednodušen postup pro získání ruského občanství. Kromě politické podpory poskytujeme praktickou pomoc obyvatelům DLR a LLR. 90. humanitární konvoj již byl vyslán. Realizujeme projekt "Děti Ruska - děti Donbasu". V městečku Sněgiri poblíž Moskvy odpočívalo a obnovovalo své zdraví již 6 tisíc školáků z těchto republik. Velkým přínosem pro tuto práci jsou V. I. Kašin, N. V. Kolomejcev, K. K. Tajsajev, V.R. Rodin a další soudruzi. Rozšířili jsme spolupráci v rámci Svazu komunistických stran (SKS-KSSS). Konala se řada videokonferencí. Našimi akcemi jsme společně oslavili 75. výročí vítězství sovětského lidu ve Velké vlastenecké válce. Štafetový závod "Naše velké vítězství" se úspěšně konal ve městech - hrdinech a městech vojenské slávy.

Všichni jsme upřímně hrdí na bratrské Bělorusko. Zachránilo a zvýšilo úspěchy sovětské éry, dosáhlo vynikajících výsledků v průmyslu a zemědělství, vědě a kultuře, vzdělávání a zdravotní péči. A to navzdory dlouhodobým sankcím Západu. Naše vztahy dávají dobrou lekci v tvorbě a ochraně před vnějšími nepřáteli. Jejich úspěchy potvrzují slibnou povahu přístupů Komunistické strany Ruské federace. Vlastenecké síly Ruska vždy podporovaly A. G. Lukašenka ve snaze posílit ekonomiku a zlepšit životní úroveň lidu. Jsme velmi rádi, že moudrý běloruský lid ocenil úspěch této politiky a rozhodně odmítl "oranžové" provokatéry.

Dnes tribuny našeho sjezdu zdravíme běloruský pracující lid a vyjadřujeme podporu jeho prezidentovi. Vyhlašujeme naši solidaritu s obyvateli Ukrajiny, ušlapávaných upíry - oligarchy a otevřenými nacisty. Komunistická strana Ruské federace je přesvědčena, že těžké časy budou překonány, nepřátelé našich národů budou odstranění a historické osudy Ruska a Ukrajiny budou opět společné. Zdravíme pracující lid v Zakavkazsku, Střední Asii a pobaltských státech a vyjadřujeme naši hlubokou úctu všem, kteří si ve svém srdci udrželi lásku k naší velké vlasti - Svazu sovětských socialistických republik. Zavazujeme se vytrvale podporovat široké lidové hnutí "Za SSSR - za silnou, spravedlivou, socialistickou vlast!" Rozvojových cílů lze dosáhnout pouze pomocí kreativního programu. Naše národní idea nemůže vzniknout bez ideje průlomu do budoucnosti, bez skutečné suverenity a hrdosti na vlast, bez hodnot kolektivismu a spravedlnosti. Toto je cesta, kterou navrhuje Komunistická strana Ruské federace.

Hrozby budoucnosti vyžadují okamžité kroky. Odpověď na ně spočívá v rozvoji průmyslu, vědy a techniky; ve znárodňování přírodních zdrojů, bank a klíčových průmyslových odvětví; v potlačování apetitu korporací; v podpoře vesnice a zajišťování potravin; ve vývoji všeho, co povznáší člověka. Program komunistické strany "10 kroků k důstojnému životu" zaručuje hospodářské oživení a duchovní oživení Ruska.


 
Naše kulturní fronta

Před téměř čtvrt stoletím uspořádala Komunistická strana Ruské federace společně s tvůrčími svazy Kongres ruské inteligence "Za obranu národní kultury". Na pozadí "zločinných devadesátých let" to byla skutečně historická událost. Obrovskou roli v jeho organizaci sehrál Viktor Rozov, vynikající dramatik a náš věrný společník. Kongres spojil výkvět literatury, hudby a vědy. Výsledky, které jsme dosáhli, vytvořily základ kulturní politiky strany. Valentin Rasputin pak prorocky řekl: "Je tu ještě další Rusko, které bude mít své slovo." Všechny následující roky zachraňujeme toto základní, hluboké, skutečné Rusko. Spolu s ním jsme sledovali nejvyšší hodnoty našeho lidu, ve slovech a činech Alexandra Něvského a Michaila Lomonosova, Alexandra Radiščeva a Alexandra Suvorova, Michaila Kutuzova a Alexandra Puškina, Fjodora Tjutčeva, Dmitrije Mendělejeva a Nikolaje Někrasova, Ilji Rjepina a Lva Tolstého, Fjodora Šaljapina a Konstantina Ciolkovského, Maxima Gorkého a Felixe Dzeržinského, Michaila Frunze a Alexandra Fadějeva, Sergeje Eisensteina a Antona Makarenka, Michaila Šolochova a Alexandra Matrosova, Georgije Žukova a Konstantina Simonova, Konstantina Rokossovského. Musy Džalila, Sergeje Koroljova, Georgije Sviridova, Jurije Gagarina, Petra Mašerova, Věry Muchinovové, Dmitrije Ustinova, Jurije Bondareva a Germana Titova, Jegora Ligačova a Vasiije Starodubceva, Vitalie Sevasťanova a Ludmily Zykinovové, Nikolaje Kondratěnka a Mahmuda Esambajeva, Vasilije Lanového a Jeleny Bystrické, Nikolaje Kondratěnka, Alexandry Pachmutové , Nikolaje Gubenka a Žoresa Alferova, Nikolaje Dobronravova, Vasilije Bělova, Vladimira Měňšova, Viktora Iljuchina, Julia Kvicinského.

Jaká krásná řada tváří! Jak široké jsou sféry jejich působení! A jak zřejmé, že úspěchy každého z nich stály na bedrech jejich předků titánů. Jejich osobnosti vyrostly z velké historie a velké kultury, z účasti na osudu vlasti a lásky k vlasti. Mnozí z nich jsou naši přátelé a spolupracovníci. Ve stejných řadách jsme bojovali za pravdu života. Nedovolili, aby jména a úspěchy byly zamlčeny. Hájili čistotu ruského slova, jeho právo nést paprsek skvělých nápadů. Nejnovější historie naší strany prošla napjatým bojem za zachování národní kultury a za uchování vymožeností ve vzdělávání a vědě. Byli jsme to my, kdo bojoval proti pogromu v "Akademii věd", odhalil ubohost jednotné státní maturity, navrhl zákon "Vzdělání je pro každého."

Uprostřed velkých a malých věcí, v čase stresovaném událostmi, jsme se neodchýlili o stupeň od svého duchovního kompasu. Byli pozorní k bušení pulzu času. Šli jsme kupředu a pamatovali jsme si pravdu: ten, kdo vlastní minulost, vlastní i současnost a určuje budoucnost. Celá ta léta strana odolávala nástupu temnoty a zničení lidskosti v lidských bytostech. Našli jsme spojence a vytvořili širokou frontu v boji za kulturu. Spolu s "Ruským svazem spisovatelů" bojovali za zachování a čistotu své rodné řeči, protože jazyk je krevním oběhem národní kultury, a tedy i samotného národa.

Na této cestě jsou i úspěchy. Pod naším tlakem vláda legalizovala "Den ruského jazyka". Již deset let slavíme tento svátek na Puškinovy narozeniny 6. června. Toto je náš konkrétní příspěvek k návratu národa k jeho velkým jménům a vynikajícím aspiracím. Vláda pečlivě sleduje náš postoj a projekty, iniciativy Komunistické strany Ruské federace v oblasti vzdělávání, vědy a kultury. Zažili jsme brutální útoky, křivé úsměvy a žíravý sarkasmus. Byli jsme obviněni z toho, že jsme skromní a rezervovaní. A pak nás okrádali a vydávali myšlenky komunistické strany za své. Stalo se tak se "Dnem ruského jazyka", s odmítnutím agresivního zavedení dálkového studia při karanténě. A dokonce i s dětským stravováním.

Na tento plagiát reagujeme slovy: "Považujeme to za slávu." A v duchu básníka opakujeme i po něm: ať se "socialismus budovaný v bitvách" stane naším památníkem. Pokud oponenti již nejsou schopni pošlapat naše nápady, pokud se začnou pohybovat, aby je "ukradli" - je to dobré znamení. To znamená, že cesta naší pravdy se již mění v cestu vítězství. Díky všem, kteří uvažovali stejně jako my, jejich jí skvělá jména zůstávají ústředními postavami v kulturní a historické oblasti ruské kultury. Puškinovi "Pomlouvači Ruska", Blokovi "Skytové", Jeseninova "Anna Sněgina" a "Vasilij Ťorkin" Tvardovského - to vše není jen poezie, nejen vysoká poezie. Jedná se o zvláštní duchovní a politické vazby. Jejich význam časem nezmizí. Naopak se stávají dokumenty doby, podle níž se měří milníky cesty, kterou lid prošel.

KPRF dělá všechno k ochraně dědictví našich předků, hrdinství našich otců a budoucnosti vlasti.

Učíme naši budoucí stranickou směnu číst skvělé texty, naplňovat Turgeněvovy myšlenky a Majakovského rytmy a absorbovat bohatství kultury vyvinuté lidstvem. Vyzýváme své soudruhy, aby dostáli ideálům našeho hnutí. Agresivně bojujte proti nevědomosti. Naplňujte myšlenky Vitalije Banevura a Dmitrije Karbyševa, Zoji Kosmoděmjanské a Nikolaje Gastella, Ernsta Thelmana a Georgije Dimitrova, Ernesta Che Guevary a Ho Či Mina, Fidela Castra a Huga Cháveze. Obrovské ideologické a kulturní dědictví obohacuje obzory mladých komunistů. Jeho obsah posiluje světonázorové přesvědčení. A proto je pro nás nezničitelný význam Leninových slov: "Proletářská kultura by měla být přirozeným rozvojem těch zásob znalostí, které si lidstvo vyvinulo pod jhem kapitalistické společnosti."

Dnes vládne v Rusku periferní kapitalismus. Tento podivín již nezanechává velké kulturní hodnoty pro nové generace. Je požíračem talentů a utlačovatelem kreativity. O to důležitější je pro nás posílit naši jednotu se skutečně kreativní inteligencí. Její největší mistři jsou v kontaktu s Komunistickou stranou Ruské federace po mnoho let. Dnes děkujeme všem, kteří zdobí kulturní oblast naší země: "Malé divadlo v Rusku" v čele s Jurijem Solominem, soubor "Rusko"s L.G. Zykinovovou a Dmitrijem Dmitrienkem, Alexandra Prochanova a Stanislava Kuňjajeva, Žannu Bolotovovou a Vladislava Černušenka, Jurije Nazarova a Ludmilu Zajcevovou, Galinu Jefimovovou, Michaila Nožkina a Naděždu Kryginovou, Vasilije Ovsjannikova a Naděždu Kolesnikovovou, Leonida Šumského a mnoho dalších. Velmi si vážíme vzájemného přátelství.

Aktivita strany pomohla adekvátně oslavit dvousté výročí genia literatury Ivana Turgeněva. Komunistická strana udělala oslavu společně s ruským hnutím "Lad", komplexem muzeí Spasskoje-Lutovinovo v regionu Orel a komunistickým guvernérem Andrejem Klyčkovem. Letos využíváme nashromážděné zkušenosti a oslavujeme slavná výročí Alexandra Něvského, Nikolaje Někrasova a Fjodora Dostojevského. Výročí sovětských dějin mají zvláštní význam. Například 60. výročí hvězdného letu Gagarina. Tato data nyní obzvláště zvučně spadají do "sítě doby". Jsme svědky změny rychlosti dějin. Skrývá nebezpečí a otevírá "okna příležitostí". Přesvědčili jsme se o tom ve dnech 100. výročí Velké říjnové revoluce, kdy téma socialismu, leninské téma, začalo nabývat na síle. My sami jsme pro to udělali maximum.

Strana oslavila výročí revoluce velkolepými kreativními vystoupeními na moskevském stadionu Lužniki a v "Říjnovém sále" na břehu Nevy. Během Leninských dnů jsme na jevišti divadla "Společenství herců Taganka" uvedli literární a hudební pásmo "Láska a paměť nového století". Umělecký šéf tohoto divadla, člen ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace, Nikolaj Gubenko, uvedl vynikající představení "Nečistá síla". Společně se souborem vojsk Národní gardy Viktora Jelisejeva jsme realizovali program "Maršálové vítězství" věnovaný 140. výročí narození J. V. Stalina. Strana podpořila své kulturní projekty dětskou show "Země talentů". Poměrně nedávno, při uvedení filmu "Podolští kadeti", uspořádali naši zástupci ve Státní dumě setkání veteránů a politiků, učitelů a žáků s filmovým štábem. Jsme hrdí na to, že můžeme i nadále oslavovat takové důležité události. Každá z nich je školou estetiky a morálky, občanství a vlastenectví, vysoké kultury a ideologické výchovy. Nashromáždili jsme živé a smysluplné zkušenosti. S takovou oporou můžeme a musíme zvyšovat umělecký jazyk naší propagandy. Naše kulturní fronta, naše osvícení slouží k obnovení kolektivní paměti velkých lidí. Pokud tato paměť bude zachována a posílena, pak tito lidé nevyhnutelně prohlásí slovy Alexandra Zinověva: "Sovětský sociální systém, politický systém, systém vzdělávání a osvícení, systém životních hodnot, typ kultury - byl vrcholem celých ruských dějin"

 

Do nových bojů

V předmluvě k druhému vydání knihy "Stav dělnické třídy v Anglii" napsal Friedrich Engels: "Velká třída se stejně jako velký národ nepoučí z ničeho rychleji než z důsledků svých vlastních chyb." Jsme povinni pomáhat našim skvělým lidem vyvodit přesná poučení ze zničení SSSR. Ruští komunisté se neudrželi jen v letech pronásledování. Byli jsme to my, kdo se choval sebevědomě jako historický dědic hrdinských stavitelů a obránců velmoci, jejích odvážných záměrů a skoku směrem ke spravedlivé společnosti. Deklarovali jsme svoji připravenost jít touto cestou, i když ohavnost Gorbačovovy-Jakovlevovy zrady začala agresivně, ale marně podkopávat základy komunistické ideologie a sovětské demokracie. Přesně před třemi desetiletími, s rozdílem dvou měsíců, představilo "Sovětské Rusko" veřejnosti můj otevřený dopis "Architekt v troskách" a výzvu "Slovo k lidu". I tehdy se v celé zemi šířily myšlenky, které se staly "výchozím bodem", základem pro shromáždění všech patriotických sil. Pokračováním v této trnité cestě dnes musíme pomoci ruské společnosti konečně se probudit z temnoty falešných mýtů a znovu učinit rozhodný krok směrem k socialismu. Buďme upřímní: je to velmi obtížný úkol. Pracujícího člověka zasahuje degradace ekonomiky, sociálního a kulturního života. Za takových podmínek je schopen ztratit představu o zdravé organizaci společnosti. Není pro něj snadné poznat falešnost mnoha buržoazních ideologií. Ne vždy správně chápe podstatu sporů o rasové priority, národní výlučnost, lásku osob stejného pohlaví nebo genderovou identitu. Globální kapitál, jeho kinematografie a ideová centra, jeho média a showbyznys dělají vše pro to, aby odvrátily pracující masy od hlavní věci - od boje za sociální osvobození.

Proletář 21. století si dosud plně neuvědomil nutnost organizovat se k boji a vítězství. Do této štěrbiny sociální a politické pasivity mohou pronikat Gaidarové a Čubaisové, Novodvorské a Žirinovci, Gozmani a Navalní. Zoufalé masy jsou schopny považovat miliardáře Trumpa za hlavního antiglobalistu. Ano, hromadná apatie odvádí duše. Mezi příznivce spravedlivé společnosti zasívá plachost. A v Rusku je stále zachována. Pokrokovým silám se ji dosud nepodařilo porazit, a to navzdory již zjevnému bankrotu kurzu sledovaného vládou. Dobře víme, že olupování lidu, bezpráví a korupce, podvody a cynismus posledních desetiletí odvedly svoji práci. Mnohé donutily dívat se na politiku jako na špinavý obchod. Každodenní praxe jen posiluje občany v jejich přesvědčení.

Ruský, zvrácený domácí kapitál stále méně skrývá svou podstatu. Nastal okamžik, kdy už se mu nechce "namáhat", plýtvat energií, časem a penězi na skrývání své fyziognomie. Když Lenin hovořil o rozpadu kapitalismu, velmi přesně "popsal" tuto odpornou logiku. Proč lidem platit normální plat, když ho lze snížit na polovinu? Jak nešetřit na pracujících, pokud se můžete kvůli svým rozmarům, chtíčům a zvrácenostem domoci ještě více peněz? Proč utrácet peníze na charitu a svůj dobře vypadající obraz, pokud se neodvažují vás ani potrestat, ani veřejně odsoudit?

Nestoudní "mistři života" navíc jednoduše nevidí žádný důvod, aby své činy lakovali na růžovo. To má svůj vlastní záměr. Považují svůj cynismus a beztrestnost za "faktor síly". Očekávají, že konfrontace s jejich bezmeznou hrubostí demoralizuje masy. Že občané se spustí své ruce z beznaděje z neřešitelnosti jejich situace a dostanou se pod tlakem zla do úplného zmatku. Že se nebudou moci dostat z louží zoufalství na světlo spravedlivého boje s těmi, kteří ponižují jejich důstojnost a kradou budoucnost jejich dětí. Ale život je největší učitel. Systémová krize se prohlubuje. Dobře čistí mozek. A počet stoupenců socialismu roste. Úkolem Komunistické strany Ruské federace je stále více vdechovat odvahu srdcím lidí. Pomáhat konsolidovat pracující a jejich jednotu. Zabránit tomu, aby boj za socialismus byl nahrazen "chůzí" po primitivních a klamných náhradních cestách. Působit jako centrum shromažďování všech sil usilujících o obrodu Ruska na základě myšlenek sociální spravedlnosti.

Formujíc širokou "Lidovou levicovou vlasteneckou frontu" a rozvíjejíc masové hnutí "Za SSSR!" spoléháme na to, že lid bude kráčet s námi v jedněch řadách. Jsou to hnutí a organizace "Děti války" a "Komsomol Ruské federace", "Levicová fronta" a "Unie žen -"Naděje Ruska "," Ruský Lad ", "Ruští vědci socialistické orientace" a "Vzdělání - pro všechny ", "Svaz sovětských důstojníků a "Hnutí na podporu armády". My komunisté věříme v sílu mas. Věříme v povědomí lidí o pravdě: pokud ze všech pórů oligarchické moci vytéká špína, je třeba ji změnit. Naše velká víra v pracující lidi samozřejmě není slepá. Nemůže být doprovázena samolibou manilovštinou. Masy potřebují komunistickou stranu, protože potřebují politický předvoj. Je to on, kdo pomůže ukázat podstatu věcí, umožní nám překonat apatii, připravit úkoly a povzbudit k boji.

Vítězství mas nepřichází bez předvoje, ty samy putují ve tmě. Někdy podlehnou rozkladu a křičí "chléb a hry". Někdy mohou být dokonce indoktrinovány užitečností hitlerismu. Mohou být přitahovány falešnými vitrínami konzumní společnosti. Mohou se bezvládně nechat vtáhnout do digitálního koncentračního tábora, kde jsou pece v Osvětimi a Dachau nahrazovány neurolingvistickými technologiemi. Ano, bohužel, to je všechno pravda. Spolu s vysokými duchovními vzestupy a neuvěřitelnými hrdinskými skutky má lidstvo i spoustu hořkých zkušeností. Pokud se však probudí vědomí lidí, dělnická třída a všichni pracující lidé povstanou jako nezdolná zeď. Policejní obušky jsou proti tomu zbytečné, represivní tanky jsou bezmocné, obratní televizní propagandisté stejně tak, původci podvodných "barevných revolucí" jsou slabí. Pro nás to mimo jiné znamená nutnost dokázat všem: Rusko potřebuje novou industrializaci, jako vzduch. A to nevyhnutelně předpokládá eliminaci oligarchického majetku a oživení dělnické třídy.

Existuje jediná pravda: když se aktivita pracujících probudí, nastává čas velkých, skutečných změn. Nastává doba obnovy zemí a kontinentů. Národy nacházejí cestu znovuzrození. Jsou naplněny silou k urychlení času. Podaří se jim opustit temné věky triumfu vykořisťujících tříd. Vyplivnou špínu reakčních režimů a učiní život čistším. Vést pracující k této volbě je náš osud, naše poslání, naše odpovědnost. Pokud nesplníme svou povinnost vůči dělnické třídě, nebude ji plnit, nikdo. Dnes, stejně jako za dnů Lenina, přichází doba tektonických posunů. Lidem schopným myslit je opět jasné: ušlechtilá, odpovědná a čestná může být pouze ta politická linie, která vede k vítězství socialismu. Víme jistě, že historická pravda je na naší straně. V našem neúnavném boji za ní musíme jít společnosti příkladem a přesvědčit lid: změny jsou nutné a možné. Naše tvrdohlavost je zárukou socialistického znovuzrození vlasti. Pokračujeme v cestě - k vítězství jasných myšlenek Marxe a Engelse, Lenina a Stalina, jejich velkých následovníků - celých generací skutečných hrdinů. Kéž máme sílu jít touto cestou! Nechť máme dost moudrosti a nebudeme couvat, vzdávat se! Do nových bitev, moji přátelé a spolupracovníci! K vítězství dobra, pravdy a spravedlnosti! K vítězství socialismu!

KPRF, Pravda 38
Překlad KK

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .