header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Fraška v Evropském parlamentu - Rozprava o Kubě

Brusel, 7. června 2021. Evropský parlament naplánoval na úterý 8. června falešnou rozpravu o tom, co s potěšením nazývají "politickou situací a lidskými právy na Kubě".

Pokud se tento orgán skutečně rozhodne o Kubě diskutovat, měla by se taková rozprava jednoznačně směřovat na masivní, flagrantní a systematické porušování lidských práv veškerého kubánského obyvatelstva, jež ale je důsledkem genocidní, nemorální a nezákonné hospodářské, obchodní a finanční blokády, kterou provádí Washington vůči naší zemi již více než 60 let.

Zajímalo by nás, zda by podporovatelé této frašky byli ochotni požadovat po vládě USA ukončení politiky, která do konce března 2020 představovala pro kubánskou ekonomiku kumulativní škody v celkové výši 144 413 400 000 amerických dolarů (přibližně 3 biliony korun). Jsou podobně ochotni hájit evropské jednotlivce a společnosti postižené narůstající teritorialitou blokády? Byli by schopni žádat své americké protějšky o zrušení Helms Burtonova zákona? Budou požadovat zrušení 243 opatření zavedených exprezidentem Donaldem Trumpem, která současná americká administrativa ponechává v platnosti?

Je ostudné, že skupina europoslanců prosazuje zařazení tohoto tématu na program jednání Evropského parlamentu. Evropští voliči a mezinárodní společenství by očekávali, že tento orgán bude objektivním a nestranným při posuzování otázek týkajících se lidských práv v tak neklidném světě, kde denně dochází k událostem, které se dotýkají všeobecného svědomí a v nichž Evropský parlament zachovával a zachovává spoluvinu a nemorální mlčení.

Je urážkou lidské důstojnosti, že Parlament neprojednává do hloubky otázky, jako je rasismus, diskriminace a rostoucí xenofobie v Evropě. Hluboce urážlivé jsou také neobjektivní přístupy pravicových postojů při hodnocení situace v Latinské Americe a na Blízkém východě. Je krajní urážkou a porušením etiky kritizovat Kubu, zemi, která zaručuje právo na život a je světu příkladem solidarity a spolupráce v otázkách veřejného zdraví, vzdělávání a dalších základních aspektů lidských práv.

Politická motivace této protikubánské šarády je zřejmá; prosazují ji především španělští poslanci Evropského parlamentu, kteří sdílejí nostalgii po frankismu a státních převratech a zapomínají, že Kuba není od roku 1898 španělskou kolonií. Neuvědomují si, že kubánský lid se natrvalo osvobodil 1. ledna 1959 a v rámci plného uskutečnění svého práva na sebeurčení odhlasoval v referendu 24. února 2019, a to 86,5 % hlasů voličů, novou ústavu, jejíž první zásadou je, že "Kuba je socialistický právní a sociálně spravedlivý stát, demokratický, nezávislý a suverénní, organizovaný se všemi a ve prospěch všech jako jednotná a nedělitelná republika, založená na práci, důstojnosti, humanismu a etice svých občanů, pro užívání svobody, rovnosti, rovnosti, solidarity, blahobytu a individuální i kolektivní prosperity".

Jejich posedlost Kubou má vysvětlení: odráží stejný program těch, kdo se ze Spojených států snaží již více než 60 let porazit Kubánskou revoluci. Nemohou se smířit s existencí národa, který se nepodřizuje jejich vůli a odolává tvrdé blokádě, zločinně zesílené uprostřed globální pandemie.

Stejně tak nemohou připustit, že navzdory všem obtížím dokázal malý karibský stát vyrobit ne jednu, ale pět kandidátských vakcín, jejichž domácí výrobní kapacita je dostatečná na to, aby do konce letošního roku proočkoval celou populaci a přispěl k očkování v dalších rozvojových zemích. Ti, kdo tuto neslavnou debatu podporují, záměrně ignorují tento mohutný úspěch.

Tito poslanci Evropského parlamentu se pustili do umlčování, zatajování a všemožného zkreslování příkladu Kuby. V souladu s tím se někteří z nich pokouší v této nové šarádě vylíčit realitu, kterou miliony Kubánců neznají, ale která se odráží v titulcích velkého globálního hegemonistického tisku a nachází odezvu v miamském tisku a dalších médiích, jež jej následují v žoldu.

Jak potvrdila ve svém odsouzení Komise pro mezinárodní vztahy Národního shromáždění lidové moci: "Tyto akce nás nepřekvapují, odrážejí dvojí metr, diskriminační přístup, který je jejich charakteristickým znakem."

Tímto protikubánským manévrem se navíc snaží podkopat dvoustranné vztahy mezi Kubou a EU a zmařit provádění dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Kubou, Unií a jejími členskými státy. Aktéři této politováníhodné frašky a zavádějícího politického manévru jsou si dobře vědomi toho, že dohoda je úspěšně prováděna a že na obou stranách existuje politická vůle pokračovat v budování mostů mezi našimi národy a vládami touto cestou, a to navzdory existujícím rozdílům a zcela v souladu se základy a zásadami schválenými v rámci dohody a schválenými Evropským parlamentem v jeho usnesení ze dne 5. července 2017.

Jediné, čeho takovým jednáním dosáhnou - aktéři této frašky a ti, kdo je podporují - je, že ještě více pošpiní obraz tohoto "domova evropské demokracie". Kubánský lid bude i nadále rozhodovat o svém osudu sám, bez jakéhokoli vměšování, na svobodném, nezávislém a suverénním základě.

Ambasáda Kuby v Bruselu, 7. června 2021, Cubaminrex

Zdroj http://www.idcommunism.com/2021/06/the-farce-of-debate-on-cuba-in-european-parliament.html

Překlad KSM

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .