header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Šokující zpráva OSN o vývoji planety Země

Zpráva Global Environment Outlook (Globální ekologické výhledy), kterou pro OSN nedávno vypracovalo 1100 vědců, dokumentuje poškození životního prostředí za posledních 30 let (od první světové ekologické konference, která se konala ve Stockholmu v roce 1972) a předpovídá, jak bude vypadat vývoj Země do roku 2032. Podívejme se tedy na to, co zpráva konstatuje.

Současnost - rok 2002
1183 druhům ptactva, tedy asi 12 procentům z celkového počtu, a 1130 druhům savců, tj. asi čtvrtině, hrozí vymření.
Třetina ryb v mořích byla zlikvidována anebo je ničena nadměrným rybolovem.
V posledních deseti letech vzrostl počet lidí, postižených katastrofami způsobovanými počasím, ze 147 milionů ročně na 211 milionů ročně.
40 procent světa trpí nedostatkem vody, V západní Indii trpí nedostatkem vody 90 procent obyvatel. V Iráku bylo nutno v důsledku špatného zavodňování přestat užívat 30 procent orné půdy, která je kontaminována solí. Po celém arabském světě vzniká krize v důsledku nedostatku vody, neboť podzemní voda je spotřebována rychleji, než ji déšť dokáže nahradit. Do podzemních sladkovodních rezervoárů stále častěji proniká slaná mořská voda. Například v Madrasu v Indii kontaminovala slaná voda podzemní sladkovodní zásoby více než na vzdálenost 10 kilometrů od pobřeží. Polovina světových řek je vážně znečištěna. Asi 60 procent z 227 největších řek je narušeno přehradami a dalšími inženýrskými projekty.
Nejméně 15 procent povrchu Země už člověk svou činností vážně poškodil.
Příliš intenzivní spásání pastvin způsobuje v současnosti ničení 35 procent půdy, likvidaci 30 procent lesů a ohrožuje 27 procent zemědělství.
Více než jedna miliarda obyvatel měst, zejména v Africe, v Asii a v Latinské Americe, žije v brlozích.
V Latinské Americe a v karibské oblasti, kde se nachází 35 procent všech lesů na světě a je tu 178 regionů mimořádné biodiverzity, je už v 31 z nich situace kritická.
Na světě existují v současnosti 4 miliardy případů průjmu, na průjem ročně umírá 2,2 milionů lidí,.
2 miliardy lidí jsou ohroženy malárií a 2 miliony lidí ročně umírají na malárii.
Pětina obyvatel světa konzumuje 90 procent jeho přírodních zdrojů. Dvě třetiny obyvatel světa, asi 4 miliardy lidí má denně k dispozici k životu méně než dva dolary.


Budoucnost - rok 2032
Polovina světa bude mít nedostatek vody, 70 procent zemského povrchu bude pokryto městským osídlením, Země bude muset uživit další 2 miliardy lidí. 70 procent přírody tedy bude během nadcházejících třiceti let zničeno, dojde k hromadnému vymírání biologických druhů a v mnoha zemích světa se rozloží lidská společnost.
Pokud svět neustoupí od nynějšího přístupu, podle něhož jsou nejpřednější trhy, vzrůst ve stavbě silnic, elektrického vedení, letišť a další infrastruktury naruší reprodukční cyklus mnoha druhů volně žijících zvířat a zlikviduje celou řadu biologických druhů, zejména v pobřežních oblastech, kde je nejsilnější lidské osídlení. Lesy jsou v současnosti likvidovány neuvěřitelnou rychlostí a 10 procent půdy, na níž se pěstuje obilí, ztrácí uživatelnost v důsledku půdní eroze. Člověk do roku 2032 zničí stavbou silnic, budováním dolů a měst většinu světové přírody.
Zejména pobřeží kolem Středozemního moře se octne pod obrovským tlakem, v důsledku růstu měst, nedostatečného zpracovávání odpadních vod, turistiky a intenzivního zemědělství.
Je pravděpodobné, že by se do roku 2050 mohla zdvojnásobit koncentrace kysličníku uhličitého v atmosféře.
Více než polovina obyvatel na světě bude postižena nedostatkem vody. 95 procent obyvatel na Blízkém východě bude mít vážné problémy s nedostatkem vody. Tytéž problémy bude mít i 65 procent obyvatel v ostatních částech Asie a v Pacifiku.


Alternativy vývoje podle OSN
Zpráva OSN nastiňuje čtyři možné alternativy rozvoje naší planety. Jednou z nich je pokračování rozvoje světové ekonomiky dnešním směrem, včetně nynějšího způsobu rozvoje volného obchodu a úsilí o krátkodobé zisky na úkor životního prostředí.
Hlavním faktorem druhé alternativy je strach z "terorismu" a hromadná imigrace do bohatých oblastí Země. Tato alternativa popisuje svět rozdělený na chudé a bohaté, svoboda pohybu a demokracie je omezena a bohaté enklávy, jako je Evropa a Severní Amerika, jsou chráněny před ostatním světem bariérami, jejichž účelem je zabránit chudým a zoufalým lidem, aby se do nich dostali.
Třetí alternativa vývoje je založena na silné vládní politice: vlády se snaží ochraňovat životní prostředí v rámci mezinárodních smluv, které však nejsou stoprocentně úspěšné.
Čtvrtá alternativa je scénář, kdy jsou všechna rozhodnutí založena na udržitelném rozvoji a nikoliv na krátkodobých ziscích a na chtivosti po penězích. Této alternativě dává zpráva OSN přednost.


Co navrhujeme my?
Příčinu toho, že je dnes Země ohrožena, jako nikdy předtím vidíme především tržním systému globálního kapitalismu, který s absolutním klidem obětuje i poslední výspu přírody, pro pouhou vidinu krátkodobého zisku. Jako komunisté proto usilujeme o překonání soukromého vlastnictví průmyslu, obchodu a půdy a jeho nahrazení společenským vlastnictvím a řízením. K tomu může dojít pouze vítězstvím pracujících. Pokud budou pracující vlastnit a demokraticky kontrolovat výrobní prostředky a budou plánovat výrobu, pak bude u moci většina obyvatel, která má zcela přirozený zájem na existenci rovnováhy mezi potřebami lidstva a ochranou životního prostředí. Jedině tak budou obyvatelé Země schopni dosáhnout skutečně trvale udržitelného rozvoje.

Milan Krajča, 2002

{moscomment}

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .