header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Festivalu ve Venezuele se zúčastní přes 20 000 mladých

Přinášíme Vám rozhovor s Milanem Krajčou, místopředsedou KSM a nyní i členem Mezinárodního organizačního výboru XVI. Světového festivalu mládeže a studentstva. Každý den nyní v Caracasu spolu s ostatními aktivně pracují na úspěchu pravidelné největší akce pokrokové mládeže světa.

Světové festivaly mládeže studentstva mají dlouhou tradici. Můžeš ji stručně přiblížit?
Světové festivaly mládeže a studentstva jsou již takřka 60 let největšími událostmi organizovanými pokrokovou a demokratickou mládeží a studenty z celého světa. Jejich tradice byla založena v roce 1947 v Praze a jejich hlavním organizátorem je Světová federace demokratické mládeže. Světové festivaly mládeže a studentstva jsou hlavní manifestací antiimperialistického boje vedeného mládeží.
 
Jaký bude letošní festival, který se koná ve venezuelském hlavním městě Caracasu ?
XVI. Světový festival mládeže a studentstva ve Venezuele bude mít charakter mezinárodní antiimperialistické masové události mládeže a studentstva. Diskuse na festivalu budou probíhat ve čtyřech základních okruzích: Mír, válka a imperialismus; Vzdělání, věda, kultura a technologie; Práce, hospodářství a vývoj a konečně Demokracie a lidská práva. Budou otevřeny regionální kluby přátelství a poskytnuty prostory pro setkání profesních a společenských organizací, konference, semináře, workshopy, setkání k výměně informací různých národností a pro kulturní a sportovní aktivity. Celkově se odhaduje účast více než 20 tisíc mladých lidí z více než 120 zemí světa.
 
Proč byla za místo vybrána právě Venezuela?
Tím, že za hostitelskou zemi festivalu byla vybrána Venezuela, tak byla výrazně dána najevo solidarita s v této zemi probíhající Bolívarovskou revolucí, vedenou prezidentem Hugo Chávezem. Bolívarovská revoluce se jasně staví proti imperialistické politice v Latinské Americe. Jako další ze svých priorit vidí bolívarovská revoluce také boj za sociálně spravedlivou společnost – za socialismus.
 
Jak probíhají přípravy na festival v České republice?
V České republice byl již na podzim minulého roku zformován Český národní přípravný výbor XVI. SFMS. V současné době jsou ve výboru zapojeny jak mládežnické organizace, tak i jednotlivci. Z mezinárodního hlediska bylo nejvýznamnější akcí výboru zorganizování Evropského přípravného mítinku XVI. SFMS, který se uskutečnil začátkem prosince minulého roku v Praze. Tohoto jednání se zúčastnili zástupci přípravných výborů z takřka dvou desítek evropských zemí. Kromě uspořádání této mezinárodní schůzky udělal výbor ale mnoho dalšího. Zorganizovali jsme několik besed o festivalu, vydali speciální informační letáky, o festivalu jsme informovali na několika latinsko-amerických plesech a v neposlední řadě jsme spustili i vlastní internetovou stránku. Velkým úspěchem samozřejmě je, že se i přes značnou finanční náročnost festivalu zúčastní dvě desítky mladých lidí z České republiky.
 
Na posledním Mezinárodním přípravné schůzi XVI. SFMS, která se konala v portugalském Lisabonu jsi byl zvolen do Mezinárodního organizačního výboru. Co to znamená?
Mezinárodní organizační výbor je skutečně nejužším vedením festivalu. Každý kontinent v něm má pouze čtyři zástupce. Je mi proto skutečně velkou ctí, že v něm mohu zastupovat evropskou mládež. Mezinárodní organizační výbor od první poloviny června pracuje přímo ve venezuelském hlavním městě. Jeho hlavními úkoly jsou mezinárodní mobilizace na festival a technické a politické zabezpečení festivalu. Ve své práci úzce spolupracuje s Venezuelským národním přípravným výborem a se speciální prezidentskou komisí, kterou přípravou festivalu pověřil prezident země Hugo Chávez.
 
Jaké bude hlavní smysl festivalu ve Venezuele?
Jsem přesvědčen o tom, že XVI. SFMS bude především ohromnou příležitostí k zintenzivnění boje světové mládeže za své zájmy. Myslím, že ty nejlépe charakterizuje heslo festivalu: Za mír a solidaritu – Bojujme proti imperialismu a válce!

{moscomment}

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .