header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Světová federace demokratické mládeže k napětí na Ukrajině

V posledních týdnech jsme svědky vyhrocení napětí na Ukrajině. Nejde o nic nového, jak dokazují opakované vměšování do dění na Ukrajině, které vedlo ke státnímu převratu podporovanému USA, NATO a EU a prováděnému fašistickými skupinami, což pokračuje i v posledních letech.

Současné napětí kolem Ukrajiny je nutné chápat jako využití země jakožto nástroje agresivní strategie imperialismu.

Pokud jde o tuto situaci, jak jsme již odsoudili v mnoha jiných případech, imperialistické síly, které stojí na vrcholu imperialistické pyramidy, tedy USA, NATO a EU, jsou klíčovými aktéry rychlé eskalace militarizace světa a nyní zejména na hranicích s Ruskem a politiky jeho obklíčení. Děje se tak v kontextu krize zdrojů a kontroly nad jejich získáváním a zostřování střetu zájmů v rámci imperialistické pyramidy.

Kromě toho vojenské manévry, které jsme viděli v posledních týdnech v rámci generálního nácviku válečné provokace, představovaly riziko přerůst v imperialistickou válku proti Rusku na obranu zájmů mocností. V tomto ohledu zásadní roli při obraně zájmů vládnoucích tříd hrála buržoazní média v rámci válečně štvavých dezinformačních kampaní.

Odsuzujeme roli USA, NATO a EU jako klíčových aktérů této eskalace konfliktu a v tomto smyslu odsuzujeme mobilizaci vojsk a zbrojení vládnoucími třídami jednotlivých zemí k prosazení svých zájmů.

Znovu zdůrazňujeme, že mládež a lidé na celém světě nemají prospěch z tohoto napětí kvůli geopolitickým a surovinovým zájmům.

Boj proti válce a za překonání imperialismu je hlavním úkolem, který stále máme, abychom zajistili trvalý mír a společnost bez vykořisťování a jakéhokoli útlaku.
 
Překlad KSM

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .