header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Konec dominance Západu

Západní sankce proti Rusku, o kterých jednostranně rozhodl Washington, jsou prezentovány jako spravedlivý trest za agresi proti Ukrajině. Ale bez zmínky o jejich nezákonnosti podle mezinárodního práva každý vidí, že nedosahují svého cíle. V praxi Spojené státy izolují Západ v naději, že si udrží hegemonii nad svými spojenci. Ze světových konfliktů vyšly vítězně Spojené státy, které byly pozdním účastníkem světových válek a na svém území neutrpěly žádné ztráty. Zdědily evropská impéria a vyvinuly systém nadvlády, díky kterému se staly „světovým policistou“. Jejich hegemonie však byla křehká a nedokázala odolat rozvoji velkých národů. Již v roce 2012 začali politologové popisovat „Thukydidovu past“ analogicky s vysvětlením řeckého stratéga o válkách mezi Spartou a Athénami. Podle nich byl nástup ČLR k moci také nevyhnutelný pro konfrontaci se Spojenými státy. Washington poznamenal, že pokud se ČLR stala první světovou ekonomickou mocností a Rusko první vojenskou mocností, rozhodl se proti nim bojovat jeden po druhém. V této souvislosti se odehrává válka na Ukrajině. Washington ji prezentuje jako „ruskou agresi“, přijímá sankce a nutí své spojence, aby je také přijali. První, co mě napadne, je, že Spojené státy, s vědomím, že jsou vojensky podřadné, ale ekonomicky nadřazené, se rozhodly vybrat si své bojiště. Analýza zapojených sil a přijatých opatření však tento výklad událostí vyvrací.

SVĚTOVÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM

Globální ekonomický systém byl vytvořen Bretton Woodskou dohodou v roce 1944. Jejich cílem bylo vytvořit rámec pro kapitalismus po krizi z roku 1929, pro kterou nacismus nebyl řešením. Spojené státy zavedly svou měnu jako zlato konvertibilní benchmark (srovnávací test). Sovětský svaz ani Čína se konference nezúčastnily. V roce 1971 se prezident Richard Nixon rozhodl neoficiálně ukončit paritu dolaru se zlatem. To mu umožnilo financovat válku ve Vietnamu. V praxi již neexistovaly žádné pevné směnné kurzy. Opatření bylo formalizováno až po válce, v roce 1976. V této době také Čína uzavřela spojenectví s anglosaskými nadnárodními společnostmi. Evropské společenství (předchůdce Evropské unie) se přizpůsobilo regulací nyní plovoucích směnných kurzů v roce 1972 („měnový had“) a poté vytvořením eura. Od roku 1981 začaly Spojené státy nechávat své dluhy mizet. Šlo ze 40 % svého HDP na dnešních 130 %. Snažily se globalizovat světovou ekonomiku, tedy vnutit svá pravidla solventním zemím a zničit státní struktury zbývajících zemí (strategie Rumsfeld/Cebrowski). Aby zaplatily svůj dluh, tiskly dolary, špehovaly společnosti svých spojenců a ukradly všechny zásoby dvou velkých ropných států, Iráku a Libye. Nikdo se neodvážil nic říct, ale od roku 2003 už ekonomický systém USA nebyl tím, za co se vydával. Oficiálně byly stále liberální, ale každý viděl, že už si nevyrábějí vlastní jídlo a potřeby a že žijí na řepce. Americká ekonomika, která byla v době rozpadu SSSR jednou třetinou světové ekonomiky, je nyní pouze desetinou. Mnoho států očekávalo konec brettonwoodských pravidel a přemýšlelo o nové dohodě. V roce 2009 vzniklo BRICS (Brazílie, Rusko, Indie a Čína, Jižní Afrika). Tyto země zřídily finanční instituce, které na rozdíl od MMF a Světové banky nepodmiňují své půjčky strukturálními reformami nebo politickými závazky spojit se s Washingtonem. Dávají přednost investicím na bázi leasingu, přičemž hostitelská země se stává vlastníkem investice, když je zisková. V roce 2010 založily Bělorusko, Kazachstán a Rusko, k nimž se brzy připojila Arménie, Euroasijskou ekonomickou unii. Tyto hraniční země vytvořily zónu volného obchodu s Egyptem, Čínou, Íránem, Srbskem, Singapurem a Vietnamem. K nim by se mohla připojit Jižní Korea, Indie, Turecko a Sýrie. V roce 2013 Čína zahájila svůj rozsáhlý projekt „Nové hedvábné stezky“. Následující rok, když jeho HDP překonalo HDP Spojených států v paritě kupní síly, vytvořil Peking Asijskou investiční banku pro infrastrukturu (AIIB) a v roce 2020 reguloval zahraniční kapitál. V roce 2021 Evropská unie navrhla svou globální bránu, aby konkurovala Číně a prosadila její politický model. Ale tento požadavek byl mnohými zeměmi považován za koloniální přesah a byl masově odmítnut. Postupně se ruský a čínský blok sblížily díky společnému projektu Velkého eurasijského globálního partnerství (2016) v rámci Šanghajské organizace pro spolupráci. Cílem je rozvíjet celý prostor vytvořením vyvážených komunikačních kanálů na ideologických základech definovaných kazašským Sultánem Nazerbajevem: inkluzivita, suverénní rovnost, respekt ke kulturní a sociálně-politické identitě, otevřenost a připravenost integrovat další skupiny států.

Pokus Washingtonu zničit tuto vznikající entitu nemá šanci na úspěch. Je zarážející, že: ekonomický útok nezačal invazí na Ukrajinu, ale dva dny předtím. Je primárně namířen proti ruským bankám, ruským miliardářům a ruskému plynárenskému průmyslu a už vůbec ne proti novému eurasijskému komunikačnímu systému. Konečným cílem je vyloučit Rusko z mezinárodních organizací, ale netýká se států, které odmítají Rusko odsoudit. Proto je zatlačí do náruče Pekingu. Jinými slovy, USA neizolují Rusko, ale izolují Západ (10 % lidstva) od zbytku světa (90 % lidstva).

PROCES ODDĚLOVÁNÍ ZÁPADU OD ZBYTKU SVĚTA

Hned den poté, co Moskva uznala nezávislost Doněcké a Luganské lidové republiky (21. února 2022), zahájily Spojené státy ekonomický útok na Rusko (22. února). Evropská unie následovala den poté (23. února). Vněšekonombank a Promsvjazbank byly vyloučeny z globálního finančního systému. Vnešekonombank (VEB.RF) je regionální rozvojová banka. Mohlo to pomoci Donbasu. Promsvjazbank (PSB) investuje především do obranného sektoru. Mohlo to hrát roli podle Smlouvy o vzájemné pomoci.

1.Jakmile Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci na Ukrajině (24. února), Spojené státy rozšířily vyloučení prvních dvou bank z globálního finančního systému na všechny ruské banky (25. února). Evropská unie následovala (25. února).

2.Aby se zabránilo co největšímu počtu států připojit se k Rusku, rozšířil Washington zákazy obchodu na Bělorusko. Evropská unie začala odepírat ruským bankám přístup do systému SWIFT, jak dříve nařídily Spojené státy, rozšířila sankce na Bělorusko a cenzurovala ruská státní média Russia Today a Sputnik (2. 3).

3.Washington se začal zaměřovat na bohaté ruské občany (chybně nazývané „oligarchové“) se špatnými vztahy s Kremlem (3. března) a zakázal dovoz ruských energetických zdrojů (8. března). Evropská unie následovala, ale zákazu dovozu tolik potřebného ruského plynu (9. března) se bránila.
4. Washington prodloužil finanční sankce v MMF a Světové bance, rozšířil seznam oligarchů a zakázal vývoz luxusního zboží do Ruska (11. března). Evropská unie následovala (15. března).

5. Washington zajistil, aby členové Dumy a oligarchové již neměli na Západě žádná práva; že Rusko již nebude moci používat svůj majetek v USA k úhradě svých dluhů vůči USA; a že již nebude moci používat své zlato k úhradě svých dluhů v zahraničí (24. března). Evropská unie tyto zákazy následovala. Vyhlásila zákaz dovozu ruského uhlí a ropy, ale stále žádný zákaz plynu. Níže uvedená tabulka shrnuje sdělení Bílého domu a Bruselu.

ODPOVĚĎ ZBYTKU SVĚTA

Je to mimořádně překvapivý jev, který lze pozorovat: Spojeným státům se podařilo naklonit většinu států na svou stranu, ale tyto státy jsou nejméně zalidněné na světě. Jako by neměly žádné prostředky, jak vyvinout tlak na země schopné nezávislosti. Kvůli jednostranným akcím Anglosasů a Evropské unie se svět dělí na dva heterogenní prostory.

Éra ekonomické globalizace skončila. Ekonomické a finanční mosty se lámou jeden po druhém. Rusko rychle zareagovalo a přesvědčilo své partnery v BRICS, aby přestali obchodovat v dolarech a nakonec vytvořili společnou virtuální měnu pro své burzy. Do té doby budou postupovat ve zlatě. Tato měna by měla být založena na koši měn BRICS, váženém podle HDP každého členského státu, a na koši komodit kotovaných na burze. Tento systém by měl být mnohem stabilnější než ten současný. Především se zdá, že Rusko a Čína mnohem více respektují své partnery než Západ. Nikdy nepožadují strukturální reformy, ani ekonomické, ani politické. Ukrajinská aféra ukazuje, že Moskva neusiluje o převzetí moci v Kyjevě a okupaci Ukrajiny, ale o zatlačení NATO a boj proti banderovcům („neonacisti“ podle terminologie Kremlu). Nic než velmi legitimní, i když je metoda brutální.

V praxi jsme svědky konce čtyř staletí nadvlády Západu a jeho impérií. Jde o střet různých způsobů myšlení.

Lidé ze Západu nyní uvažují pouze v horizontu týdnů. Díky této krátkozrakosti mohou mít dojem, že Spojené státy mají pravdu a Rusové se mýlí. Zbytek světa naopak uvažuje v desetiletích, ba dokonce staletích. V tomto případě není pochyb o tom, že Rusové mají pravdu a Západ jako celek se mýlí.

Západ navíc odmítá mezinárodní právo. Napadl Jugoslávii a Libyi bez souhlasu Rady bezpečnosti a lhal při útoku na Afghánistán a Irák. Přijímají pouze pravidla, která si sami vytvoří. Ostatní státy naopak usilují o multipolární svět, v němž by každý aktér uvažoval podle své vlastní kultury. Jsou si vědomy, že pouze mezinárodní právo by umožnilo zachovat mír ve světě, jak o něm sní.

Spojené státy se místo konfrontace s Ruskem a Čínou rozhodly stáhnout do svého impéria: izolovat Západ, aby si udržely svou hegemonii.

Od roku 2001 všichni světoví vůdci považují Západ, a zejména Spojené státy, za poraněné dravce. Neodvažují se jim postavit a hledají způsoby, jak je šetrně doprovodit na hřbitov. Nikdo si nedokázal představit, že by se sami mohli izolovat, aby zemřeli.

Tabulka:

USA: "Spojené státy ukládají Rusku první část okamžitých a tvrdých nákladů" (22. února).
EU: EU přijala balíček sankcí v reakci na uznání oblastí Doněcké a Luhanské oblasti na Ukrajině, které nejsou pod kontrolou vlády (23. února).

USA: "Spojené státy a jejich spojenci a partneři uvalují na Rusko další náklady" (24. února).
EU: První soubor sankcí EU (25. února)

USA: "Spojené státy pokračují v uvalování nákladů na Rusko a Bělorusko kvůli Putinem zvolené válce" (2. března)
EU: Druhý soubor sankcí EU (2. března)

USA: "Spojené státy pokračují v postihu ruských oligarchů, kteří umožňují Putinem zvolenou válku" (3. března) "Spojené státy zakazují dovoz ruské ropy, zkapalněného zemního plynu a uhlí" (8. března)
EU: Třetí soubor sankcí EU (9. března)

USA: "Spojené státy, Evropská unie a skupina G7 oznámí další ekonomické náklady na Rusko" (11. března)
EU: Čtvrtý soubor sankcí EU (15. března)

USA: "Spojené státy a jejich spojenci a partneři uvalí na Rusko další náklady" (24. března) "Spojené státy, G7 a EU uvalí na Rusko přísné a okamžité náklady" (6. dubna)
EU: Pátý soubor sankcí EU (8. dubna)


Překlad:K.K.
Autor: Thierry Meyssan
www.voltairenet.org
20.4. 2022

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .