header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Pohled z Indie: Ukrajina musí nezávisle rozhodnout o svém budoucím rozvoji a míru

Někdy se to stává i v osobním životě – někdo, kdo trvá na tom, že vám pomáhá, vás neustále tlačí směrem k újmě a dokonce zkáze. Zdá se, že něco podobného bohužel v poslední době potkalo i Ukrajinu – ti, kdo trvali na pomoci Ukrajině, ji ve skutečnosti stále tlačili ke krachu.

Bylo jistě možné, aby Ukrajina měla vztah míru a spolupráce s Ruskem, v tomto procesu také sklízela výhody geografické blízkosti země velmi bohatě obdařené energetickými zdroji. Všechny důkazy naznačují, že Rusko bylo ochotné, a bylo dokonce připraveno za to nabídnout pobídky související s jeho bohatými energetickými zdroji. To by bylo dobré i pro vnitřní harmonii a jednotu Ukrajiny, protože podstatná část jejího obyvatelstva, zejména ve východních částech, je rusky mluvící.

Většina lidí na Ukrajině si to skutečně uvědomila a volila kandidáty, strany a vůdce oddané přátelství s Ruskem. To se změnilo, když se USA s některými blízkými spojenci začaly příliš vměšovat do vnitřních záležitostí Ukrajiny, s převládajícím cílem udržet ukrajinskou politiku nepřátelskou vůči Rusku, jít až do míry svržení demokraticky zvolené vlády a dosazení proamerického, NATO nakloněnému režimu. Následně byli ti v ukrajinském vládnoucím seskupení také tlačeni a přemlouváni, aby v tom různým způsobem pokračovali, až do té míry, že přibývalo nespravedlností a zvěrstev vůči rusky mluvícímu lidu, neonacisté za to zodpovědní byli ozbrojeni a Rusko bylo nepřiměřeně provokováno.

Jaké byly důsledky a kam to vede? Bez jakýchkoliv pochybností procházeli lidé na Ukrajině jedním z nejtěžších, nejtíživějších a nejnejistějších období své historie. Nyní je naléhavě nutné podívat se na problémy Ukrajiny z hlediska blahobytu samotného ukrajinského lidu, místo aby byli tlačeni k tomu, aby hráli roli, která je jim přisouzena ve schématech jiných.

Nejvýznamnějšími příčinami bezprostředního masového strádání jsou zde ruská invaze a dlouhotrvající, pokračující snahy USA využít Ukrajinu jako pěšáka ve své zástupné válce s Ruskem, které trvají již několik let a nejeví žádné známky ústupu i přes jejich vysoké náklady pro obyvatele Ukrajiny. Ruská invaze i využívání Ukrajiny jako pěšáka zástupné války USA/NATO proti Rusku by měly být okamžitě zastaveny. Zároveň by měla být na Ukrajině kontrolována vysoká prestiž bojovných uskupení s fašistickými sklony, stejně jako činnost různých překupníků. Měla by být kontrolována nadměrná militarizace a nasycení společnosti zbraněmi a měl by být poskytnut mnohem větší prostor pro demokratické vyjádření jejich srdečných názorů beze strachu, s přízní obyčejných lidí. Měl by být kontrolován nadbytek zbraní, volně plovoucích s nežádoucími osobami. Měla by být velmi podstatně posílena humanitární pomoc a měly by být vytvořeny příznivé podmínky pro návrat osob vysídlených vnitrostátně i v zahraničí. Rozhodnutí o budoucnosti Ukrajiny by měl přijímat lid Ukrajiny a jeho skuteční zástupci a ne ti, kteří jednají jménem nebo pod silným vlivem nějakých velkých mocností.

Vzájemnou dohodou mezi Ukrajinou a Ruskem by mělo by být vyhlášeno co nejdříve zastavení palby. To mohou usnadnit diplomaté a vedoucí představitelé neutrálních zemí. Příměří může být dočasně vyhlášeno na základě linie kontroly nebo jakékoliv výměny či stažení, na kterém se obě strany mohou okamžitě dohodnout, zatímco konečné rozhodnutí o územích může být přijato o něco později (možná až o dva roky), až budou vytvořeny podmínky míru a stability na základě vzájemných opatření důvěry a spolupráce. Pak může být na různých sporných územích uspořádáno důvěryhodnější referendum nebo mohou být použity jiné způsoby demokratického rozhodování, které jsou v souladu s přáním a blahem postižených lidí. Obě strany by se měly pevně dohodnout na zachování míru a po příměří by neměly probíhat žádné akce pomsty nebo násilí, zatímco by měly být podniknuty důrazné kroky proti všem podněcovatelům násilí ze strany úřadů.

Po zastavení palby by mělo následovat několik kroků k vytvoření důvěry a k posílení míru a spolupráce mezi Ukrajinou a Ruskem. Bude-li třeba, užitečnou roli mohou sehrát i některé neutrální státy.

Velkou bezprostřední prioritou by měla být obnova více poškozených oblastí a usnadnění návratu všech těch, kteří byli vysídleni, aby se vrátili domů a pracovali na Ukrajině, aby se ti, kteří se chtějí vrátit, mohli vrátit za příznivých podmínek, zatímco těm, kteří našli výjimečně uspokojivá řešení jinde, by mělo být umožněno zůstat tam tak dlouho, jak chtějí. Zájmy lidí v oblasti hospodářského udržitelného rozvoje by měly být dobře chráněny a neměly by se promrhávat na podporu velkých obchodních společností nebo oligarchů. Budoucí rozvoj by měl klást důraz na rovnost, spravedlnost a ochranu životního prostředí. Zejména v souvislosti se zemědělstvím by mělo být odmítnuto a zvráceno převzetí obrovských částí půdy nadnárodními nebo jinými společnostmi a oligarchy, zatímco zájmy půdy a obživy obyčejných zemědělců by měly být dobře chráněny. Mělo by být kontrolováno různorodé a rostoucí znečišťování zemědělství, aby Ukrajina mohla zůstat ošatkou chleba pro poskytování zdravých, bezpečných potravin svým vlastním lidem i ostatním, což je role, pro kterou je přírodou dobře obdařena. I když musí být uspokojeny legitimní potřeby obrany, mělo by se zamezit přílišné militarizaci a přebytku zbraní, aby omezené zdroje mohly být lépe využity pro obnovu země, pro správnou výživu, zdraví, bydlení, vzdělání a ochranu před různými nepříznivými podmínkami v době klimatických změn. Možnost škod způsobených katastrofami včetně jaderných, průmyslových a důlních havárií by měla být minimalizována.

Ukrajina by měla usilovat o přátelské a mírové vztahy se všemi zeměmi, které budou také velmi nápomocné jejím potřebám obnovy a rozvoje. Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším a největším sousedem Ukrajiny je Rusko, s historicky nejužšími vztahy, měla by Ukrajina přikládat přátelským vztahům s Ruskem obzvláště vysokou prioritu. Měla by se vyvarovat toho, aby se stala stranou jakýchkoli plánů nebo vojenských aliancí, jako je NATO, na obklíčení nebo zacílení Ruska. Zároveň by měla dbát na to, aby pokud možno usilovala o přátelské vztahy se všemi zeměmi, protože je to skutečně nezbytné pro nejdůležitější úkoly obnovy a snížení utrpení lidí, kteří v poslední době tolik trpěli.

Bharat Dogra je čestný svolavatel Kampaně na okamžitou záchranu Země (Campaign to Save Earth Now). Mezi jeho poslední knihy patří Planet in Peril (Planeta v ohrožení), Protecting Earth for Children (Ochrana Země pro děti) a A Day in 2071 (Den v roce 2071).

https://countercurrents.org/author/bharat-dogra/

26. 10. 2022

překlad VS

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .