header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Mexická zeď

Budování zdí mělo odpradávna svůj jediný význam: obrana lidí před lidmi. Smyslem tohoto ochranného prvku je zabránit jedněm dostat se na území druhých. Historickým důkazem je vybudování Velké čínské zdi. Tu si postavili Číňané, aby se ochránili před vpády agresivních barbarů a nomádů, a upevnili tak pozici své vlastní říše. Z dob Římského impéria je znám Hadriánův val v Anglii, který měl chránit dobyvačné Římany před z Evropy vyhnanými keltskými kmeny.

 Přestože zdaleka nedosahuje parametrů svého čínského protějšku, stejně plnil svou obranou funkci. Z nedávné minulosti známe Berlínskou zeď vybudovanou Sověty, pod tlakem zostření agresivní politiky západu vůči socialistickým zemím v té době.

Dokonce i dnes existuje ve světě několik zdí aktivně plnící svůj smutný úkol. Ve výstavbě hrází proti lidem především hrají prim nerozluční spojenci, USA a Izrael! Na Blízkém východě si Izraelci staví xenofóbní několika metrové ploty z betonových bloků, přes které se lehce dostanou snad jen jejich zkázu rozsévající vrtulníky, aby výrazně omezili vstupu všem nežádoucím a podezřele vypadajícím. Za velkou louží si však Američané postavili na hranicích s Mexikem ploty z plechu a betonu proti nebohým imigrantům, kteří utíkají do USA za obživou. Mexickoamerickou hranici navíc kromě pohraničníků (border patrol) hlídají i "vlastenečtí" dobrovolníci, mnohdy se zbraní v ruce. Migranti přesto všechno neváhají riskovat na cestě do země "neomezených" možností svůj holý život, a proto tu při pokusu o její překročení umírají ročně řádově stovky lidí. Počet zmařených životů je ale zřejmě mnohem vyšší, neboť spousta lidí utone v hraniční řece Rio Grande nebo jsou jejich těla zahrabána v poušti, aby pak stráže neobjevili tyto cestičky migrujících. Mezi mrtvými nejsou pouze Mexičané, ale i další lidé z Latinské Ameriky.
Proč se lidé hrnou do USA, je zřejmé. Chtějí si víc vydělat. Zatímco v Mexiku je minimální hodinová mzda 47 centů dolaru, ve Spojených státech je téměř šest dolarů. Podle údajů mexické státní banky poukázali občané pracující v USA loni svým příbuzným - opět rekordních - 16 miliard dolarů, což podle ekonomů pomáhá rozkvětu země, zejména drobnému podnikání. Jsou v tom samozřejmě i peníze legálně zaměstnaných Mexičanů. Spojené státy jsou v nezáviděníhodné situaci. Jenom Kalifornie vydává přes deset miliard dolarů ročně na takzvané ilegály, z toho téměř sedm miliard na školství, jeden a půl miliardy na základní zdravotní péči pro nepojištěné a tutéž sumu na vězenství. Zaměstnavatelé, kteří neplatí daně za levnou nelegální sílu, okrádají státní kasu odhadem o osm miliard dolarů a úřady je nejsou schopny postihnout z různých důvodů. Mimo jiné i proto, že 93% Američanů tvrdí, že jim tato situace vyhovuje: ilegální Mexičané mohou pracovat, ale neměli by mít plná práva občana USA. Například by neměli mít přístup k získání řidičskému průkazu, což je jedna z možností, jak legalizovat svůj pobyt v zemi.
Jak je vidět, problém ilegálních přistěhovalců nemá jenom Evropská unie nebo snad Česká republika. Ve Spojených státech žije odhadem jedenáct miliónů cizinců bez dokladů. Z toho je přibližně polovina Mexičanů. Ročně jich tajně přejde hranici půl milionu, převážně mužů. A přitom jenom za minulý rok vrátili američtí pohraničníci zpět do Mexika jeden milion sto tisíc osob.
Stát Californie se proto počátkem devadesátých let rozhodl pro výstavbu zdi dlouhé 25km spojující Tijuanu a San Diego. Příliv mexických přistěhovalců se nezmenšoval. Jen v roce 2004 jich do USA proniklo 400 tisíc. Byli však nuceni hledat jiné cesty. Loni v prosinci Kongres rozhodl protáhnout tuto bariéru na 1116km a postupně ji rozšířit na celou hraniční oblast. Přechod hranice se tak stává stále nebezpečnější. Spory vyvolalo i rozhodnutí mexické vlády vytisknout pro ilegální imigranty mapy s vyznačením cest vedoucích přes hranici a zdrojů vody (letos před jarní zemědělskou sezónou v USA vyšla v Mexiku instruktážní brožurka, jak se dostat bezpečně za štěstím. Je pojata komiksově, tj. kresleně s nemnohým textem, aby jí každý porozuměl. Jak se však ukazuje, je dost nekvalitní). Mexiko argumentuje vysokým počtem obětí. Do roku 1993 zahynulo při cestě do USA přes 3800 migrantů. Spojené státy namítají, že tiskem mapy Mexiko napomáhá nezákonnému přistěhovalectví.
Tento týden byla zveřejněna ve Washingtonu zpráva, podle níž za uplynulý fiskální rok zahynulo na mexicko-severoamerické hranici 464 osob, které se pokusily ilegálně vstoupit do USA. Komentář ke zprávě konstatoval, že jde opět o rekord, neboť každý rok se počet těchto úmrtí zvyšuje.
Statistiky nejsou schopny postihnout všechny mrtvé, neboť mnozí se prostě ztratí. Odhaduje se, že mrtvých je proti zveřejněnému údaji vždy nejméně dvojnásobek, tedy naposledy od října do konce září tak asi tisícovka.
President George Bush by rád zapeklitou situaci vyřešil. Po jedenáctém září vyhlásil nesmiřitelný boj teroristům, kontroly jsou často neúnosné, někdy jsou šikanovány i oficiální osobnosti jako například pozvaní představitelé vlád a diplomaté. Ani stav napětí ve společnosti zatím příliš nepolevil. A přesto, jižní hranice je zcela prostupná. Nejen pro Mexičany a další Latinoameričany. Nebezpečnější jsou pašeráci drog, kteří dokáží snadno přeplavat Rio Grande, projít pouští a přelézt jakoukoli zeď.
Mají na to finanční prostředky i odpovídající techniku. Stejně ne-li lépe jsou vybaveni i mnohem nebezpečnější teroristé. Všechna opatření Washingtonu jsou zatím příliš děravá. Zatím neprošel ani návrh republikána Johna McCaina a demokrata Edwarda Kennedyho o legalizaci ilegálních přistěhovalců za určitých poměrně přísných podmínek, který by možná dovolil oddělit hospodářské imigranty od zločinců. Nemá podporu zejména mezi republikány, kteří mají většinou odpor k jakýmkoliv ústupkům vůči ilegálním přistěhovalcům. V každém případě čeká Bushovu administrativu zásadní rozhodnutí, jak z této situace vybřednout. A v tomto smyslu se nezaviněná smrt nějaké tisícovky mexických ilegálů jeví jako záležitost bez vysoké priority. Ve válce - i proti teroristům - tomu tak chodí.
Dnes nám režimní propaganda, zastoupená především Českou televizí tvrdí, jak se tady strašně masakrovaly davy nebohých disidentů. Hutka má svůj pořad o Železné oponě (kterou nám ale zavedl Winston Churchill). My se ptáme - kdo z těchto hodných disidentů má na svědomí padlé pohraničníky (vždyť jen v boji s ukrajinskými Banderovci, předtím spojenci nacistů, kteří jsou dnes opět na České televizi velebeni jako protistalinský odboj, zemřelo 40 našich vlastenců, ať už z řad armády či SNB).
Ve skutečnosti se nejednalo pouze o to, že bylo bráněno šíleným vrahům, jako Mašínům, ale bylo bráněno, aby byla vytvářena síť ozbrojených agentů, kteří tu s různými klerofašisty a bývalou prvorepublikovou buržoazií budovali ilegální teroristickou síť s úkoly jako přesvědčování elit (vědci, umělci...) k pro ně výhodné emigraci, šíření takové propagandy, která má, stejně jako dnes, rozdmýchat antikomunistickou nenávist, a ve své době pro socialistický blok občanskou válku (Maďarsko 1956). Měli také vytvářet skupiny zrádců v komunistických stranách (Kohout, Smrkovský, Císař). Oproti tomu v dnešní superhyperdemokratické době žádný z amerických pohraničníků nezemřel. Oni, na rozdíl od bojovníků na našich hranicích, pouze vraždí chudáky, žijící díky volné obchodní zóně (nafta – prosazena USA) ve stále narůstající bídě. Doufejme, že v příštích mexických volbám zvítězí ti jediní, kteří jdou skutečně s latinsko-americkým lidem, protože jsou jeho součástí – doufejme ve vítězství Zapatistů, vedených naším hrdým soudruhem, subkomandantem Marcosem.
Nebýt ale levné pracovní síly z Latinské Ameriky, která dělá všechnu tu práci, o kterou Američané nemají zájem, tak by USA nebyly přece tak bohaté. Volný pohyb zboží zde funguje na úkor volnému pohybu osob. Pokud se neudělá přítrž zločinům kapitalismu, a tedy i této kruté ekonomické pasti americké obchodní politiky, budou zde, u Mexické zdi, nadále denně umírat lidé.

Jiří Kapral´, David Pazdera

Zdroje:
(http://stoplusjedna.newtonit.cz/stare/200604/so04a00d.asp)
(http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/194958)

{moscomment} 

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .