header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Politiku Evropské unie určuje malá skupina korporací

Nejvlivnější lobbistická skupina Evropské unie, European Round Table of Industrialists (ERT, Evropský kulatý stůl průmyslníků) vypracovala kdysi dokument "The east-west win-win business experience" (Západovýchodní podnikatelské zkušenosti), které přinášejí prospěch pro všechny strany. Všichni, jimž to přináší prospěch, ale žijí na Západě.  Rozšíření EU poskytuje podle dokumentu možnost vyřešit "problematické body“, kterým ERT čelí v zemích střední a východní Evropy. Nové členské země mohou být přinuceny ke krokům, které by problémy vyřešily: ke snížení daní, odstranění "odkladů při privatizaci", odstranění "omezení při nákupu pozemků zahraničními podniky" a také k tomu, aby bojovali proti "dominanci místních podniků, tzv. „národních hráčů

Rozšíření EU poskytuje podle dokumentu možnost vyřešit "problematické body“, kterým ERT čelí v zemích střední a východní Evropy. Nové členské země mohou být přinuceny ke krokům, které by problémy vyřešily: ke snížení daní, odstranění "odkladů při privatizaci", odstranění "omezení při nákupu pozemků zahraničními podniky" a také k tomu, aby bojovali proti "dominanci místních podniků, tzv. „národních hráčů. Země, které by chtěly vstoupit do EU, musejí "zajistit, aby privatizační programy a liberalizace místní infrastruktury pokračovaly bezodkladně".
Jak příklad prosperity podnikatelů ve východní Evropě cituje ERT tabákovou firmu British American Tobacco (BAT), která investovala do Maďarska. Problém podniku BAT je podle ERT ten, že "poptávka po cigaretách v západní Evropě, v USA a v dalších rozvinutých trzích je velmi zralá, protože tam vládne intenzivní konkurence a marže u zisku je jen malá. Růst ziskovosti a dividendy pro akcionáře musejí tedy přijít z jiných, tedy z rozvojových trhů… V důsledku postupného vzniku tržního hospodářství znamená středovýchodní Evropa pro tabákovou firmu BAT významnou příležitost pro zvýšení své podnikatelské aktivity." Koupením firmy na cigarety v Maďarsku získal BAT přístup na nové trhy, v Maďarsku i v dalších zemích střední a východní Evropy a dokázal "zvýšit hodnotu firmy"…
European Round Table není žádná obyčejná lobbistická skupina. Nepotřebuje se ucházet o přízeň vlád, naopak, o jeho přízeň se ucházejí vlády. Za posledních 17 let byl ERT jednoznačně hlavním architektem integrace a rozšiřování EU. V dubnu 1983 zorganizoval generální ředitel firmy Volvo (automobilka) jednání s 15 dalšími generálními řediteli velkých evropských korporací, např. ICI, Unilever, Nestlé, Philips a Fiat, aby vypracovali způsob, jak "harmonizovat" podnikatelské předpisy v západní Evropě. To by podle generálních ředitelů umožnilo firmám růst do takové velikosti, aby byli schopny neutralizovat tlak od neevropských konkurentů. V lednu 1985 byl návrh ERT předložen Evropské komisi.
O dva měsíce později požádala RE /Rada Evropy/ lorda Cockfielda, aby vypracoval návrh zákona, z něhož pak vznikl Zákon o sjednocené Evropě / Single European Act/. Bylo to přesně to, co chtěli lobbisté z ERT. ERT začal zákon vynucovat, těsně spolupracoval s Evropskou komisí, a tak vznikl po roku 1992 jednotný evropský trh. Jak později poznamenal Jacques Delors, ERT byl "jednou z hlavních sil, která pomohla realizovat jednotný evropský trh".
V roce 1984 byl ERT vydán dokument, který požadoval tunel pod kanálem La Manche, silniční most spojující Dánsko a Švédsko, vysokorychlostní evropské železniční koridory a nový celoevropský projekt budování dálnic. Evropská unie splnila všechny tyto požadavky. V roce 1987 začal ERT navrhovat základní body evropské měnové unie. Plán na rozšiřování EU schválený na evropské vrcholné schůzce v Helsinkách v roce 1999, přesně odpovídá návrhu vypracovanému ERT pro EU o několik let předtím.
Loni v Nice souhlasili vedoucí političtí představitelé Evropské unie, přesně jak požadovala ERT, aby Evropská unie předala pravomoci pro uzavírání mezinárodních dohod Evropské komisi /tím obešla národní parlamenty/. Další obchodní dohody už nebudou vyjednávat jednotlivé členské země EU, ale komisař EU pro obchod, Pascal Lamy /Lamy je podnik v lidské podobě/.
V současnosti tato lobbistická skupina požaduje "minimální regulační systém s největší možnou mírou pružnosti". Poté, co ERT "zharmonizovala" předpisy EU do takové míry, že tytéž velké korporace mohou prodávat tytéž služby a totéž zboží všude, jeho dalším úkolem je oslabit tyto společné předpisy natolik, aby mohly tyto podniky přesunout své náklady na životní prostředí a na jiné lidi.
A ERT, jak se zdá, vítězí. Podle internetových stránek ERT "navazuje ERT jednou za půl roku styky s vládou, která právě předsedá EU a jedná s ní o prioritách". Bývalý generální tajemník ERT se chlubil, že telefonuje hlavním evropským politikům pokaždé, kdy se usmyslí prosadit politické změny. Všechno to jde ruku v ruce s téměř úplným vzdáním se jakýchkoliv případných sociálnědemokratických reforem. Už se dál nebude jednat o navrhované "základní chartě lidských práv EU" a to nejen v důsledku úsilí Tonyho Blaira. V současnosti není ani reálné, že by došlo k procesu harmonizace podnikatelských daní, aby to zabránilo podnikům vyhrožovat vládám, že se přestěhují do jiné země, pokud nesníží daně…
Před nedávnem v Goteborgu zdůraznil Tony Blair, že protestující demonstranti "nesmějí narušovat řádné fungování demokratických organizací". To přece dělají korporace.

/podle deníku Guardian/
{moscomment}

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .