header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Výzva shromáždění sociálních hnutí z III. ESF

Přicházíme ze všech kampaní a sociálních hnutí, z organizací "no vox" (bez hlasu), z odborů, lidskoprávních organizací, organizací mezinárodní solidarity, protiválečných a mírových i feministických hnutí. Přicházíme z každé oblasti v Evropě, abychom se shromáždili v Londýně ke třetímu Evropskému sociálnímu fóru. Je nás mnoho a naší silou je naše diverzita.

Válka dnes představuje nejdrsnější a nejreálnější tvář neoliberalismu. Válka a okupace Iráku, okupace Palestiny, masakr v Čečně a skryté války v Africe rozbíjejí budoucnost lidstva. Válka v Iráku byla ospravedlňována řadou lží. Dnes je Irák pokořen a zničen.
Iráčané se stali vězni války a teroru. Okupace nepřinesla ani svobodu ani lepší životní podmínky. Naopak, dnes jsou zastánci these "střetu civilizací" silnější.

Bojujeme za stažení okupačních jednotek z Iráku, za okamžité zastavení bombardování a za okamžité obnovení suverenity iráckého lidu. Podporujeme právo iráckého lidu na odpor proti okupaci.

Podporujeme palestinská a israelská hnutí, která bojují za spravedlivý a trvalý mír. Následujíce výrok Mezinárodního soudního dvora OSN a jednomyslné hlasování evropských zemí ve valném shromádění OSN vyzývýme k ukončení israelské okupace a ke zboření zdi apartheidu. Vyzýváme k politickým a ekonomickým sankcím vůči israelské vládě dokud bude pokračovat v porušování mezinárodního práva a lidských práv palestinského lidu. Proto budeme mobilizovat pro mezinárodní týden akcí proti zdi apartheidu od 9. do 16.
listopadu a pro evropské dny akce 10. a 11. prosince, výročí Deklarace lidských práv OSN.

Destabilizace globálního klimatu znamená nebývalou hrozbu pro budoucnost našich dětí a budoucnost lidstva. Podporujeme výzvu environmentálních organisací k mezinárodní akci v roce 2005 týkající se změny klimatu. Podporujeme kampaně proti geneticky upraveným organismům (GMOs) a kampaně za bezpečné zemědělství, potravu a životní prostředí.

V únoru 2005 se připojíme k protestním akcím proti sumitu NATO v Nice. Stavíme se proti roli globální vlády a neoliberální politiky, kterou si přiřkly státy G8 a proto se zavazujeme k masivní mobilizaci u příležitosti sumitu G8 ve Skotsku v červenci 2005.

Chceme jinou Evropu, takovou, která odmítá sexismus a násilí vůči ženám a která uznává právo na potrat. Podporujeme mezinárodní den mobilizace proti násilí vůči ženám 25. listopadu a Evropskou iniciativu. Podporujeme mobilizaci pro oslavu Mezinárodního dne žen 8. března. Podporujeme Evropskou iniciativu na 27./28. května v Marseilles navrženou Světovým pochodem pro ženy (World March for Women).

ESF se staví proti všem formám segregovaných opatření pro tělesně či duševně postižené lidi. Ve vší práci týkající se postižených podporuje ESF princip 'nic o nás bez nás'. Všechny organisace ESF by měly postižené aktivně zapojovat. ESF říká 'ne' ke vší eugenice a bojuje za práva na život a plná občanská práva pro postižené. Všechny

akce ESF musí být pro postižené plně přístupné. Uznáváme, že znaková řeč je základní nutností pro zapojení neslyšících.

Stavíme se proti rasismu a proti 'Pevnosti Evropa' a za práva migrantů

a těch, kdo hledají asyl; za svobodu pohybu; za občanství podle bydliště a za uzavření internačních center. Stavíme se proti deportaci migrantů. Navrhujeme na 2. dubna 2005 den akcí proti rasismu, za svobodu pohybu a za právo zůstat jako alternativu k Evropě založené na vylučování a vykořisťování.

Shromáždění sociálních hnutí podporuje prohlášení globální solidarity

s Indymedia a odsuzuje zabrání serverů Indymedia jako útok na svobodu

slova, svobodu tisku, na právo na soukromí a právo komunikovat a vyzývá k úplnému prošetření zabrání serverů Indymedia.

Vyjadřujeme svou solidaritu s řeckým námořníkem Giorgosem Monastiriotisem, který byl odsouzen na tři roky a 4 měsíce za to, že odmítl zúčastnit se vojenské mise do Perského zálivu a tedy účastnit se války proti Iráku. Požadujeme stažení všech žalob proti němu.
Vyjadřujeme svou solidaritu všem vojákům všech národností, kteří odmítají zúčastnit se okupace a represí proti iráckému odboji.

V době, kdy se plánuje ratifikace návrhu Evropské ústavní smlouvy musíme prohlásit, že národy Evropy musí být dotázány přímo. Návrh neodpovídá našemu usilování. Tato ústavní smlouva posvěcuje neoliberalismus za oficiální doktrinu EU; z konkurence dělá základ zákona Evropského společenství a ovšem vší lidské činnosti; naprosto ignoruje témata ekologicky udržitelné společnosti. Tato ústavní smlouva neposkytuje rovná práva, svobodný pohyb lidí a občanství pro všechny v zemi, ve které žijí, bez ohledu na národnost; udílí NATO roli v evropské zahraniční politice a obraně a prosazuje militarizaci

EU. A konečně, staví trh na první místo tím, že marginalizuje sociální oblast a tak urychluje destrukci veřejných služeb.

Bojujeme za jinou Evropu. Naše mobilizace přinášejí naději na Evropu,

kde nejistota pracovního místa a nezaměstnanost nejsou součástí programu. Bojujeme za životaschopné zemědělství kontrolované samotnými zemědělci, zemědělství, které zachovává pracovní místa a brání kvalitu životního prostředí i potravinářských výrobků jako veřejný majetek. Chceme otevřít Evropu světu, s právem na asyl, svobodou pohybu a občanstvím pro každého v té zemi, ve které žije.
Požadujeme skutečnou sociální rovnost mezi muži a ženami a rovné odměňování. Naše Evropa bude respektovat a podporovat kulturní a jazykovou různost a respektovat právo národů na sebeurčení a dovolí všem různým národům Evropy rozhodovat o jejich osudech demokraticky.
Zápasíme o jinou Evropu, která chová v úctě práva pracujících a garantuje slušnou mzdu a vysokou úroveň sociální ochrany. Bojujeme proti všem zákonům, které novými způsoby smluvní práce (subcontracting work) nastolují nejistotu.

Bojujeme za Evropu, která odmítá války, za kontinent mezinárodní solidarity a ekologicky udržitelné společnosti. Bojujeme za odzbrojení, proti jaderným zbraním a proti vojenským základnám USA a NATO. Podporujeme všechny, kdo odmítají sloužit v armádě.

Odmítáme privatizaci veřejných služeb a společného bohatství jako je voda. Bojujeme za lidská, sociální, ekonomická, politická a environmentální práva, abychom porazili a překonali vládu trhu, logiku zisku a nadvládu nad třetím světem pomocí dluhu. Odmítáme využití "války proti terorismu" k útokům na občanská a demokratická práva a ke kriminalizaci nesouhlasu a sociálního konfliktu.

Evropské sociální hnutí podporuje národní mobilizaci italského hnutí na 30. října u příležitosti podpisu Evropské ústavní smlouvy - proti válce, liberalisaci a rasismu, za stažení jednotek z Iráku a za jinou

Evropu. Evropské sociální hnutí podporuje národní mobilizaci v Barceloně proti sumitu Zapatero-Chirac-Schroeder o Evropské ústavě v lednu 2005. Podporujeme mobilizaci na 11. listopadu 2004 proti Bolkensteinové direktivě.

V době, kdy se nová Evropská komise nestoudně vychloubá vysokým profilem politiky laissez-faire, musíme zahájit proces mobilizace ve všech evropských zemích, abychom si vynutili uznání jak kolektivních tak individuálních sociálních, politických, ekonomických, kulturních a ekologických práv stejně pro muže i ženy. Abychom umožnili všem národům Evropy zúčastnit se v tomto procesu, musíme vytvořit hnutí, které předčí naše rozdíly a sdruží všechny síly národů Evropy hotové zapojit se do zápasu proti evropskému neoliberalismu.

20. březen 2005 je druhým výročím zahájení války proti Iráku. 22. a 23. března se sejde v Bruselu Rada Evropy. Vyzýváme k národním mobilizacím ve všech evropských zemích. Vyzýváme k centrální demonstraci v Bruselu 19. března, demonstraci proti válce, rasismu a proti neoliberální Evropě, proti privatizaci, proti Bolkensteinově plánu a proti útokům na pracovní dobu; za Evropu práv a solidarity mezi národy. Vyzýváme všechna sociální hnutí a hnutí evropských odborů, aby v tento den vyšly do ulic.

{moscomment}

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .