header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Karikaturová krize - komu to slouží?

islamKarikaturová krize sílí. V mnoha zemích probíhají demonstrace.Vyslanectví a konzuláty mnoha zemí byly vypáleny. Zatímco se šíří vztek vůči aroganci a drzosti imperialistů, ti hledají způsob, jak strhnout vývoj směrem k útoku na Írán a Sýrii. Je nesmyslné pokládat karikatury, které zobrazily proroka muslimů jako teroristu, byly publikovány v dánských novinách a vyvolaly rozsáhlou reakci, za vyjádření v rámci svobody projevu.

Ve skutečnosti je také vysoce sporné, zda publikované kresby jsou karikaturami. Neobsahují žádnou pointu, ale spíše odrážejí tendence zatvrzele vnímat islám jako teroristické náboženství. Převládajícím jazykem karikatury je humor; tyto obrázky nemají s humorem nic společného. Také není možné hovořit o vědeckém vystoupení proti náboženskému fanatismu.

Jde tu o jasnou provokaci. Na Středním východě, většinou obydleném muslimskými komunitami, kde panuje značné napětí plynoucí z imperialistické okupace a teroristické politiky Izraele, nelze považovat za pouhou lehkomyslnost, když zatvrzelost v publikování karikatur pokračuje celé týdny. Vlády Dánska a dalších evropských zemí, které se nestaraly o kritiku a reakci různých kruhů, stále zastávaly svůj lhostejný postoj, i když různí předáci muslimské komunity začali diskutovat o případu a zapojili se do příprav akcí.

O problému lze uvažovat různými způsoby. Jedním z nich je vysvětlení, že imperialisté zcela ztratili iniciativu na Středním východě a mají potíže při rozvíjení nové politiky. Je možné, že imperialisté, kteří jsou zaslepeni svou koloniální arogancí, nejsou schopni posoudit hněv, jemuž mají čelit. Dále se snaží vyhrotit napětí, aby vytvořili podporu světové veřejnosti k agresivnější politice vůči Íránu a Sýrii.

Za těchto podmínek:

- Vydávání a znovuvydávání těchto karikatur nemůže být ospravedlněno svobodou myšlení. Tvůrci těchto karikatur by se měli neprodleně omluvit.

- Reakce širokých mas v mnoha zemích sice obsahuje některé příznaky stupňování náboženských střetů a poškozování bratrství mezi lidmi, ale měla by být posuzována jako projev hněvu proti imperialistickému nátlaku a barbarství.

- Nabízí se významné příležitosti k boji utlačovaných, spočívající v tom, že některá islamistická hnutí, jež se podílela na politice USA a dalších imperialistických zemí, už nadále nedokážou působit v rámci této politiky, neboť se masy muslimů začínají distancovat od imperialistického západu.

- V Jižní Americe se zvedá levice. Imperialismus ztrácí schopnost držet se na Středním východě. Ačkoli se vývoj v obou oblastech značně liší, navzájem se podporují. Toto je další příležitostí.

- Místo čekání na odpověď na otázku, zda se hněv v muslimských společenstvích stane skutečným antiimperialistickým bojem, nebo poskytne adekvátní základ pro imperialistické provokace, je důležité se soustředit na růst boje proti imperialismu a vyvinout úsilí tak, aby získal pokrokový charakter. Nemělo by se zapomínat, že reakce jsou v dnešních podmínkách zcela otevřeny provokacím a imperialistickým manipulacím.

Z prohlášení Komunistické strany Turecka

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .