header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Dětská práce je vykořisťováním

12. červen je Světovým dnem proti dětské práci - dětská práce je vykořisťováním. Dnes je více než 246 miliónů dětí zapojeno do nějakého druhu práce a kolem 180 miliónů z nich v nebezpečných podmínkách. Děti uskutečňují ¼ ekonomické činnosti na světě. 8,4 miliónu dětí je zapojeno do nejhorších forem dětské práce. Jsou to děti zaměstnané jako dětští vojáci, děti zapojené do prostituce, zavlečené do obchodu se sexem nebo do obchodu s dětmi, děti, které jsou v práci pod zámkem, což je otroctví.

Kapitál nerozlišuje a vykořisťuje děti, které jsou pouhými nástroji k akumulaci zisků kapitalistů. V zemích třetího světa 250 miliónů dětí ve věku 5 - 14 let pracuje, polovina z nich v nebezpečných podmínkách.
Světová odborová federace (SOF) oslavuje Světový den proti dětské práci výzvou ke svým 160 sdružením z 80 zemí světa, aby zesílily svůj boj proti dětské práci. Naše stanovisko je, že dětská práce je porušením práv dětí a pracujících a odbory jsou povinny bojovat proti dětské práci, dostat děti z práce do škol a podporovat pracovní normy. Měli bychom na tyto děti myslet nejen 12. června. Měli bychom myslet každý den na tuto formu otroctví. SOF setrvává neochvějně na svém závazku odstranit práci dětí, která je protizákonná a vykořisťující.
Nelze brát vážně argument, že tato protizákonná a vykořisťující práce je v ekonomických podmínkách té které země přijatelnou praxí. Jak reálným může být argument, že dětská práce vychází z kulturních tradic? A jak někdo může přijmout argument, že dětská práce je nezbytným zlem na cestě k ekonomickému rozvoji!?
Stanovisko SOF je, že bychom neměli tento problém nadále přehlížet. V této době zesilujeme boj na národní i mezinárodní úrovni a ujišťujeme, že všechny odborové svazy ve svých mateřských zemích v tomto případě tvrdě bojují. Dokud nezajistíme, aby se všechny děti učily a ne pracovaly, bude potřebné mít den zasvěcený ukončení dětské práce.
SOF zasílá výzvu všem odborovým svazům na světě, aby vystupňovaly svá vystoupení k odstranění dětské práce a vytvořily dětem lepší svět. Pouze jednotou a koordinovaným vystoupením lze skutečně dosáhnout řešení ve prospěch dětí. Naše vystoupení je přítomností a děti jsou budoucností. Dejme jim lepší zítřek. Zaslouží si jej.

Atény 8. června 07
S využitím materiálů Světové odborové federace Vladimír Sedláček

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .