header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

NATO a genocidní operace Oluja

Před třinácti lety byla zahájena zločinná válečná akce s cílem likvidace Republiky Srbská Krajina. V souvislosti s nedávným a establishmenty USA i EU fakticky iniciovaným zatčením a uvězněním někdejšího čelního představitele bosenských Srbů Radovana Karadžiče, jsou opět naše provládní média zahlcena jednostrannou, tendenční a nevyváženou propagandou, připomínající dílem krvavý horor, dílem špičkově propracovanou „black propagandu“ z poloviny devadesátých let o „zlých Srbech a hodných ne-Srbech“, o „genocidě a etnických čistkách spáchaných (téměř výhradně) zločinnými Srby“, apod. Pan Goebbels by měl z těchto mistrovských manipulací jistě oprávněnou radost. Jeden z někdejších předních amerických odborníků CIA na „informační válku“ Joseph Smith jednou velmi výmluvně uvedl: „Říkat jen o někom, že je zlý, to jsou kecy.

 Avšak spáchat skutečné zločiny a pak je házet na vrub těm, koho je třeba zdiskreditovat, to je to pravé.“ Západní státy již léta vedou přesně takovou špinavou válku lží proti srbskému národu. A tak nyní skuteční zločinci, dosud pyšně sedící bez sebemenší známky studu v uhlazených kravatách či kostýmech za stoly nejmocnějších institucí USA, NATO i EU, ti, kteří za pomocí svých muslimských, ustašovsko-chorvatských a jiných spojenců nejprve celou Jugoslávii pomáhali rozbít a čtyři roky ji topit v krvi, ti, kteří o několik let později pak bombardovali a pustošili mírumilovné Srbsko, shodili na tuto krásnou zemi více než 22 tisíc tun bomb, v důsledku toho zmrzačili tisíce a zavraždili okolo pěti tisíc civilistů včetně malých dětí, přičemž se neštítili používat dokonce mezinárodně zakázané tříštivé, kazetové i DU-bomby s ochuzeným uranem(!), tak tito váleční vrazi jako Solana, Albrightová, Clark a spol. nám dnes budou kázat o tom, jak je to „skvělé“, že byl dopaden „válečný zločinec“ Karadžič! A to navíc ve stejné době, kdy onen těžce zkoušený, o 15% svého odvěkého území hanebně oloupený a většinou zemí Evropské unie sprostě podvedený srbský národ prožívá nyní co se týče jeho právoplatného území Kosova a Metohije, přesně stejnou potupu, bezpráví a zradu, jakou jsme po Mnichovu prožívali my Čechoslováci před sedmdesáti lety.
Výstižně před několika roky také napsal pan profesor MUDr. Rajko Doleček ve své knize ŽALUJI! (Praha, Futura, 1998; zajímavé výňatky též in: www.sweb.cz/semperor/web/zaluji.htm) tato slova: „Moudrá poučka o tom, že je nutno vyslechnout i druhou stranu (audiatur et altera pars), byla Západem při sledování dění v Jugoslávii zcela vyloučena. Když autor navštívil dr. Radovana Karadžiče (1996) a diskutoval s ním o tomto hanebném postoji Západu, politiků i médií, dr. Karadžič mu lakonicky odpověděl: ‚Je neuvěřitelné, jak nás západní média vylíčila v absolutně jednostranných, tendenčních zprávách – z neznalosti a za peníze.‘“ Na tomto místě bychom rádi odkázali a doporučili (kromě výše uvedeného titulu) také další, soudobému mainstreamu nepoplatné a neúslužné, skutečně alternativní a kritické informace i argumenty, které je podle našeho názoru zcela nezbytné znát za účelem upřímné snahy o utvoření vyváženého a mediálními manipulacemi (nejen) zaoceánských světovládců nedeformovaného názoru na tematiku „bosenskosrbských genocidních zločinů“, vykonstruovanou morálně nelegitimním (a v podstatě, de facto úslužně pro-americkým) soudním tribunálem ICTY rovněž proti Dr. Radovanu Karadžičovi. Na prvním místě bychom chtěli doporučit vynikající text výše zmíněného pana prof. MUDr. Rajko Dolečka, který již mnoho let intenzivně a nezaujatě (na rozdíl od mnoha bezectných rádobynovinářů či takypublicistů) sleduje dění okolo Jugoslávie a zejména Srbska. Tento text datovaný 12.prosince 2004 má název „Krátký přehled o podvodech kolem Srebrenici“ a je k dispozici také na www.ksl.wz.cz/srebrenice.htm (nebo v internetovém hledači na www.seznam.cz). Tento článek je nabitý mnohými šokujícími fakty, která nynější světovládci nechtějí ani v nejmenším slyšet, dějinnými i politickými, stejně jako četnými odkazy a výstižnými, leč „nepohodlnými“ argumenty (i včetně pozoruhodných západních zdrojů). A týká se věci, jíž by bylo možno s čistým svědomím a docela klidně podle našeho názoru nazvat pravdu respektujícím příspěvkem k vyvrácení srebrenické lži. Za pozornost stojí také nedávné zveřejnění (v srbském deníku Kurir) šokujícího a skandálního rozhovoru dvou čelních představitelů NATO Javiera Solany a Wesleye Clarka, rozhovoru, který měl původně zůstat utajen. Tato pravá tvář soudobé západní velmocenské zhovadilosti, v ničem se ve skutečnosti nelišící od nacistického pojetí zahraniční politiky, podle nás nepotřebuje jakýchkoliv dalších komentářů. (Viz též internetové stránky Res publica nebo http://publica.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=35 nebo internetový hledač na www.seznam.cz: „Solana: Měli jsme Srbsko srovnat se zemí!“)
Ale abychom se nadále již příliš tematicky neodchylovali od nadpisu našeho příspěvku, jenž se má týkat skutečných (a nikoli těch pouze mediálně vylhaných) etnických čistek či genocidních zločinů z bývalé Jugoslávie, organizovaně a cíleně spáchaných ovšem nikoli Srby, konečně si nyní připomeňme otřesné události, od nichž zanedlouho uplyne přesně 13 let a které do evropských dějin barbarství a zla vstoupily jako ostudná „operace Oluja (Bouře)“, jako válečná likvidace celé Republiky Srbská Krajina (RSK) na chorvatsko-bosenském pomezí. Tyto události jistě naše oficiální média počátkem srpna příliš připomínat nechtějí a nebudou. O to více a s tím větší naléhavostí bychom nikdy neměli poslušně zavírat oči nad tím, k jakému strašnému zločinu na srbských obyvatelích, civilistech i dětech žijících v RSK, tenkrát došlo.
Tedy bez dlouhých řečí, stručně a stroze: Dne 4. srpna 1995 zahájila letadla NATO bez vyhlášení války útok proti Republice Srbská Krajina v rámci operace Oluja (Bouře). Letadla NATO kompletně zničila komunikační systémy a především protivzdušnou obranu RSK. Následně v koordinaci s vedením NATO zahájila útok chorvatská armáda. Po eliminaci protivzdušné obrany Srbské Krajiny zahájilo chorvatské letectvo masivní útoky proti městům Srbské Krajiny s cílem vyvolat chaos. V součinnosti s pozemní ofenzívou chorvatské armády toho bylo dosaženo. Silnice byly zablokovány uprchlíky, které ostřelovalo a bombardovalo chorvatské letectvo. K operaci Oluja řízené NATO se následně přidala Bosensko-muslimská armáda, která překročila hranice Srbské Krajiny a odřízla únikové cesty uprchlíkům. Uprchlíci, které obě armády obklíčily, byli zmasakrováni.
V době, kdy chorvatští a muslimští vojáci vypalovali celé vesnice v Srbské Krajině, prezident USA Clinton vyjádřil porozumění pro invazi a ministr Warren Christopher se nechal slyšet, že události by „mohly být pro nás výhodné“(1). Chorvatská armáda po sobě zanechala totálně zpustošenou oblast. Chorvatské speciální jednotky, operující pod velením Ministerstva pro vnitřní záležitosti, systematicky plenily všechny vesnice Srbské Krajiny. Vše, co mělo nějakou hodnotu, bylo ukradeno a domovy zapáleny (2). Podle důvěrné zprávy Evropské unie bylo zničeno 73% domů v Srbské Krajině (3). Trosky domů vypálených chorvatskou armádou byly pokresleny nacistickými symboly (4). Masakry pokračovaly několik týdnů po pádu Republiky Srbská Krajina a hlídky OSN objevily četné čerstvé neoznačené hroby a skupiny zavražděných civilistů (5).
Zpráva EU říká: „Důkazy zvěrstev se objevují každý den. Mrtvoly, některé čerstvé, jiné rozložené, jsou hlavně starých lidí. Mnoho bylo střeleno vzadu do hlavy, či podříznuto, další byli znetvořeni… Pokračuje plenění a pálení země Srbské Krajiny.“(6) Záhřebský Helsinský výbor pro lidská práva prohlásil po návštěvě oblasti: „Doslova všechny vesnice Srbské Krajiny byly zničeny… Ve vesnici blízko města Knin, bylo nalezeno 11 těl a část je zmasakrována takovým způsobem, že nebylo možné rozeznat, zda se jedná o muže, či ženu.“(7) Mluvčí OSN Chris Gunnes poznamenal, že pracovníci OSN dále nacházejí těla, z nichž je mnoho bez hlavy.(8) Britský novinář Robert Fisk hlásil vraždy starších Srbů, z nichž byli mnozí spáleni zaživa ve svých domovech. Fisk píše: „U vesnice Golubic nalezli úředníci OSN rozkládající se pozůstatky pěti lidí…hlava jedné z obětí byla nalezena 150 stop od jejího těla. Jiný tým OSN vyšetřuje zabití muže a ženy ve stejné oblasti, kterým byly znetvořeny uši a nos.”(9)
Z vítězného projevu chorvatského prezidenta Tudjmana: „Nemůže být žádný návrat k minulosti, k časům kdy Srbové rozšířili rakovinu v srdci Chorvatska, rakovinu, která zničila chorvatskou národní existenci.” K masovému exodu Srbů se vyjádřil: „Je to jako kdyby tu nikdy nežili… Dokonce neměli ani čas vzít si s sebou své špinavé peníze, nebo jejich špinavé prádlo!” Americký velvyslanec Peter Galbraith odmítl tvrzení, že Chorvatsko provádělo „etnické čistky” s prohlášením, že to je něco co dělají pouze Srbové. Podle chorvatského ministra zahraničí Graniče dávali američtí důstojníci rady k řízení operace…a evropští a vojenští odborníci na humanitární pomoc hlásili dodávky amerických zbraní do Chorvatska už dva měsíce před invazí. USA „přímo nebo nepřímo” vyzbrojily Chorvaty, říká francouzský analytik bezpečnostních služeb Pierre Hassner. Analytici z Janes Information Group říkají, že chorvatští vojáci byli viděni oblečení v amerických uniformách a dopravující americké komunikační vybavení (10).
Invazi do Krajiny předcházel důkladný průzkum oblasti CIA a DIA (11). Podle specialisty na Balkán Ivo Banace byla tato „taktická a bezpečnostní podpora” zařízena pro chorvatskou armádu (12). V listopadu 1994 podepsaly Spojené státy a Chorvatsko vojenskou dohodu. Bezprostředně poté spustili američtí agenti bezpečnostních služeb operace soustředěné na jadranský ostrov Brač, ze kterého byl vypuštěn průzkumný letoun. O dva měsíce dříve Pentagon uzavřel smlouvu se soukromou žoldáckou firmou Military Professional Resources Inc. (dále jen MPRI), aby cvičila chorvatskou armádu (13). Podle chorvatského důstojníka: „Poradci z MPRI nám přednášeli o taktice a velkých vojenských operacích na úrovni brigád, kterou jsme potřebovali k operaci Bouře, když jsme zabrali Krajinu.”
Chorvatské zdroje uvádí, že americká satelitní špionáž byla k dispozici chorvatské armádě (14). Po invazi do Srbské Krajiny odměnily USA Chorvatsko smlouvou o „rozšíření existující spolupráce” mezi MPRI a chorvatskou armádou (15). Během operace Oluja bylo z deseti měst a 183 vesnic v Srbské Krajině vyhnáno chorvatskou armádou veškeré srbské obyvatelstvo v počtu přibližně půl milionu lidí a o život přitom přišlo na 14 000 srbských civilistů. Bylo také zbouráno na 10 000 domů. V některých případech byly domy vyhozeny do vzduchu i s rodinami uvnitř. Republika Srbská Krajina přestala existovat. Byla doslova vymazána z map…
Na závěr otázka k zamyšlení: Máme právo jen nečinně přihlížet, jak ti, kdo tenkrát z povzdálí fakticky tahali za nitky při páchání těchto odporných zločinů, všichni ti, kteří by sami skutečně již dávno měli sedět na lavici obžalovaných před mezinárodními tribunály a zodpovídat se navíc rovněž jak z válečné agrese proti Srbsku na jaře 1999, tak i z podpory a spolupráce s UCK-teroristy i narkomafiánskými bossy nyní panujícími v protektorátní lžirepublice (kterou protiprávně vyrobili na území tzv. Starého Srbska, tj. srbské provincie Kosovo a Metohije) – jak zkrátka všichni ti teď velkohubě žvaní, ukazují prstem na jednoho z význačných předáků srbského lidu a poučují nás o tom, jak a kdy by tento muž „měl být souzen“ za své „válečné zločiny“?

* * *

Vysvětlivky:

(1) "Huge Refugee Exodus Runs Into Shelling, Shooting, Air Attacks," George Jahn, Associated Press, 8 August 1995. "Croat Planes Shell Refugees," Tanjug, 8 August 1995. "SRNA Review of Daily News," SRNA, 8 August 1995. "Cleansing the West's Dirty War," Joan Phillips, op. cit. "Refugees Trapped by Croat Shelling," Robert Fox and Tim Judah, Electronic Telegraph (London) (Online), 8 August 1995. "Croat Mob Attacks Nuns in Fleeing Convoy," Patrick Bishop, Electronic Telegraph, 11 August 1995. "Over 1,000 Serbs Missing in Krajina," Tanjug, 28 January 1997. "Croat Grip Is Tightened as 100,000 Flee," Tim Butcher, Electronic Telegraph, 7 August 1995.

(2) "UN Says Croatians Loot, Use Peacekeepers as Shields," Associated Press, 6 August 1995. "Helsinki Committee Reports on Krajina Operations," Hartmut Fiedler, Oesterreich Eins Radio Network, 21 August 1995. "EU Observers Accuse Croatia of Breaches of Law," Tanjug, 27 October 1995. "UN: Croatians Systematically Burned Serb Homes," Tanjug, 14 August 1995. "Croats Slaughter Elderly by the Dozen," Robert Fisk, The Independent (London), 10 September 1995. "Croats Plunder Their Way through Krajina," Mon Vanderostyne, De Standard (Groot Bijgaarden, The Netherlands), 9 August 1995. "UN Says Croats Loot Serb Villages in Krajina," Agence France-Presse, 17 August 1995. "EU Report Accuses Croatia of Atrocities Against Rebel Serbs," Julian Borger, The Guardian (Manchester), 30 September 1995. "Krajina 'Torched State,' " SRNA, 21 August 1995. "What Was Once Home to 300 Families Is Now a Graveyard," Sarah Helm, The Independent, 24 August 1995. "Helsinki Committee Chronicles Human Rights Abuses," Tanjug, 28 August 1995. "Memorandum on the Ethnic Cleansing of and Genocide Against the Serb People of Croatia and Krajina," Yugoslav Survey, third quarter, 1995.

(3) "Krajina Bears Signs of Croat Ethnic Cleansing," Randolph Ryan, Boston Globe, 8 October 1995. "UN Official Confirms Croatian Crimes in Krajina," Tanjug, 13 October 1995.

(4) "Krajina Bears Signs of Croat Ethnic Cleansing," Randolph Ryan, op.cit.

(5) "Croats Burn and Kill with a Vengeance," Robert Fisk, The Independent, 4 September 1995. "Croats Leave Bloody Trail of Serbian Dead," Tracy Wilkinson, Los Angeles Times, 9n October 1995. "Reports Say Croatia Uses Killing, Arson," John Pomfret, Washington Post, 30 September 1995. "UN Asks for Inquiry into Krajina Killings," Reuters, 18 August 1995. "EU Observers Accuse Croatia of Breaches of Law," op. cit. "UN Finds Evidence of Mass Killings in Croatia," Reuters, 2 October 1995. "Croats Slaughter Elderly by the Dozen," Robert Fisk, op. cit. "EU Report Accuses Croatia of Atrocities Against Rebel Serbs," Julian Borger, op.cit. "UN: Executions, Possible Mass Graves in Krajina," Agence France-Presse, 18 August 1995. "Helsinki Committee Chronicles Human Rights Abuses," op cit. "Evidence Emerging of Crimes Against Krajina Serbs," Tanjug, 30 August 1995. "Croats Accused of Atrocities," Associated Press, 29 September 1995.

(6) "Croats Burn and Kill With a Vengeance," Robert Fisk, op.cit."EU Report Accuses Croatia of Atrocities Against Rebel Serbs, " Julian Borger, op. cit. report broadcast, RTBF-1 Television Network (Brussels), 20 August 1995. "Memorandum on the Ethnic Cleansing of and Genocide Against the Serb People of Croatia and Krajina," Yugoslav Survey, third quarter, 1995.

(7) "Krajina Operation: Helsinki Committee Member Describes Atrocities in Krajina," BBC Summary of World Broadcasts, 25 August 1995.

(8) "UN Asks for Inquiry into Krajina Killings," op.cit. "UN Finds Evidence of Mass Killings in Croatia," op. cit. "UN: Executions, Possible Mass Graves in Krajina," op. cit.

(9) "Croats Slaughter Elderly by the Dozen," Robert Fisk, op. cit.(12) "Croats Ready for a Fresh Offense Against Serbs," Patrick Bishop, Electronic Telegraph, 16 August 1995. addresses by Franjo Tudjman, Radio Croatia Network, 26 August 1995. "U.S. Says Croatia is Not Guilty of Ethnic Cleansing," Patrick Moore, Open Media Research Institute, 10 August 1995.

(10) "Croatian Minister Says U.S. Gave Advice on Offensive," Jasmina Kuzmanovic, Associated Press, 5 August 1995. "Croatia Takes Effective Control of What's Left of Bosnia," San Francisco Chronicle, 11 August 1995.

(11) "NATO in Dubrovnik," Vladimir Jovanovic, Monitor (Podgorica, Yugoslavia), 23 June 1995.

(12) "AP Report on U.S. Peace Strategy," Associated Press, 13 November 1995.

(13) "AP Report on U.S. Peace Strategy," Associated Press, op cit." U.S. Troops Operate in Croatia," Associated Press, February 1995.

(14) "Invisible U.S. Army Defeats Serbs," Charlotte Eagar, The Observer (London), 5November 1995.

(15) "Military Cooperation Agreement Signed with U.S." HTV Television (Zagreb) 13 October 1995.

Čerpáno z http://www.veritas.org.yu/ a také z levicového časopisu Rudá fronta, č. 67, srpen 2005.

 

David Pěcha,
publicista a přítel srbského národa

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .