header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Imperialismy, sionismus, Palestina III.

Od konce 1917 arabští představitelé mají přes bolševickou vládu informaci o "Sykes-Picotových dohodách". Po několika měsících se dovídají o "Balfourově deklaraci", to jest o zřízení na půdě mimo kolonií, jež byly již po třicet let vytvořeny, nového imperialismu spojeného s britským imperialismem!  Aby se uklidnili, anglická a francouzská vláda -jelikož americká vláda schválila "Deklaraci" - obnovují své sliby. V samotný předvečer příměří dne 11. listopadu 1918 uznávají národům osvobozeným od osmanské moci "právo na sebeurčení", jež bylo drahé americkému prezidentu Wilsonovi.

?Pouštní vzpoura" byla spojencům vskutku velmi užitečná. Když byl osvobozen Hedžás, beduínské kmeny pod vedením emíra Faizala, syna šerifa Husseina, obsadily Akabu, postoupily na východ od Ammánu a sjednotily všechny kmeny až k Eufratu. Jestliže britská Allenbyho armáda 9. prosince 1917 obsadila Jeruzalém, Faizal (slavný přítel plukovníka Lawrence) a Allenby vstoupili 1. října 1918, společně do Damašku.

  V červenci 1919 se sejde v Damašku generální kongres arabských nacionalistů a odhlasuje různé rezoluce odsuzující západní projekty a hlavně zřízení židovského národního domova v Palestině,

 To nikterak nenarušuje svoláni Vrchní rady spojenců 25. dubna 1920 v San-Rému Arabské území mezi Perským zálivem a Středozemním mořem je rozděleno na anglické a francouzské protektoráty, jež jsou potvrzeny ve formě "mandátů" novou Společností národů v roce 1922.

  Velká Sýrie je rozdělena na 4 kusy. Anglii připadne Palestina a území východně od Jordánu - jež se stalo v roce 1921 Zajordánskem. Francii Libanon a Sýrie. A co bylo vrchol pro Araby. Balfourova deklarace byla začleněna do podmínek britského mandátu!

  Sliby učiněné Arabům jsou zcela "zapomenuty". Jsou dokonce porušeny samotné zásady charty Společnosti národů! Od té doby zůstává rok 1920 navždy v arabských textech zapsán jako ."rok katastrofy" (Am AI Naqba).

ARABSKÉ REAKCE. NOVÁ BRITSKÁ POLITIKA

 Od jara 1920 vypukají v Palestině krvavé arabské manifestace Opakují se v roce 1929, Vrcholu dosahují v roce 1936 s prvním všeobecným povstáním proti britským silám a jejich sionistickým spojencům. Ti organizují tajnou armádu Haganah. Anglická represe je velmi tvrdá - víc než 5000 mrtvých.

  Blíží se ale válka. Angličané mají tentokrát strach z dohody mezi Německem a arabskými zeměmi. Zveřejňují tedy na jaře 1939 Bílou knihu, která potvrzuje, že není nikterak v jejich úmyslu vytvořit židovský stát. Palestina musí získat svou nezávislost do deseti let a stát se dvoj národnostním státem. Židovské přistěhovalectví je omezeno.

  Sionističtí vůdcové se usazují ve Spojených státech a na konferenci v Biltmore (1942) již neváhají požadovat vytvoření židovského státu v Palestině na celém území mandátu!

 Vzhledem k britskému odporu se nejtvrdší sionistické organizace vrhnou do velké teroristické kampaně proti, jak říkají, anglickému okupantu.

 Ve Spojených státech prezident Roosevelt se spíš přiklání k arabským vůdcům. Ale jeho smrt staví do popředí viceprezidenta Trumana. Ten ke svému zvolení v roce 1948 potřebuje židovské hlasy. Žádá proto po anglické vládě okamžité vpuštění 100 000 židovských uprchlíků, kteří vyvázli ze Shoah, do Palestiny. To je odmítnuto.

  Okamžitě se zdvojnásobují akty terorismu a 22. července 1946 je britský hlavní stan v hotelu King David vystaven dynamitovému útoku. Víc než 90 mrtvých, desítky raněných!

V   únoru 1947 vzhledem k neudržitelné situaci se anglická vláda rozhoduje předložit palestinský případ OSN.

DVA NOVÉ IMPERIALISMY VSTUPUJÍ DO HRY

V   březnu prezident Truman ohlašuje, že Spojené státy přebírají na svůj účet závazky Anglie ve východním Středomoří a na Blízkém východě. A již se jich nevzdají...

Ze své strany v květnu 1947 představitel SSSR v OSN Gromyko připouští nutnost ?rozdělení Palestiny na dva nezávislé státy". Zklamání ze strany arabských nacionalistů. Nazvou to ?sovětskou Balfourovou deklarací".

Je jmenována speciální vyšetřovací komise Organizací spojených národů. Její zpráva zveřejněná v srpnu 1947 doporučuje rozdělení země na tři nezávislé části, židovský stát, arabský stát a mezinárodní statut pro křesťanská svatá místa v Jeruzalémě a Betlémě - "Corpus separatum".

 Valné shromáždění OSN přijímá tento návrh 29. listopadu 1947. 33 zemí hlasovalo "pro" (včetně socialistických zemí, které pak velmi pomohou židovským silám v první izraelsko-arabské válce, jež bude následovat v letech 1948-1949).

 Židovské obyvatelstvo, které představuje jen třetinu obyvatelstva země (600 000 z 1 800 000) dostává 55 % území britského mandátu. A co následovalo... To už každý zná!

Maurice Buttinová

 Maurice Buttinová Je advokátkou a předsedkyní sdružení Francie-Palestina.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .