header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Černá Afrika pod francouzskou kolonizací I.

V průběhu XIX. století starý otrokářský koloniální a merkantilní systém postupně zmizel, aby uvolnil místo ?moderní? kolonializaci. Té, která vládla od poslední čtvrtiny XIX. století do poloviny XX. století. Tato ?moderní? kolonializace se vyznačovala návratem k ochra­nářství v ?imperiálním? rámci. Každá velmoc si vyhrazuje trhy svých kolonií a oblastí vlivu, které nakonec pokryjí celý svět.

Francie, která se od roku 1830 pouští do dobývání Alžírska, dopl­ňuje své ?staré kolonie? zděděné po feudálním režimu a opět získa­né v roce 1815 novými zisky za červencové monarchie a za Druhé­ho císařství.Ale teprve Třetí republika musela realizovat v letech 1876 až 1903 vytvoření rozsáhlého impéria, jehož hlavními částmi z hledis­ka ekonomického byly severní Afrika a Indočína, a jehož nejroz­sáhlejší část se nacházela v tropické Africe zahrnující Francouzskou západní Afriku, Francouzskou rovníkovou Afriku, k nimž se v roce 1918 připojila největší část bývalých německých kolonií, Kamerun a Togo. Sestava vytvořená z jednoho kusu včetně Sahary a fran­couzských oblastí v severní Africe dopiněná v Indickém oceánu Madagaskarem a územím Džibuti.V kolonializaci ?po novém způsobu? si finanční skupiny, jež vy­plynuly z fúzí a koncentrace velkých průmyslových a bankovních podniků - rozdělují trhy. Monopoly nahrazují volnou soutěž a v koloniích dávají na první místo vývoz kapitálu před vývozem zboží a dovozu surovin. Francouzská černá Afrika z tohoto hlediska činí výjimku. Podnikání zde zůstává hlavně v obchodní oblasti, kde je monopolizováno omezeným počtem marseilleských a bor­deauxských firem, jež se opožděně integrovaly do finančního kapi­tálu, když omezily své investice na minimum a praktikovaly směnu sklízených nebo pěstovaných produktů dodávaných tradičními ze­mědělci proti dováženému zboží (látky, železářské zboží, drobné nářadí).

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .