header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Alžírsko 1830 - 1998 I.

V Alžírsku kapitalismus, i když má malou účast na rozhodování při výbojích, zasahuje již od svého uplatnění, a s výjimkou dvou desetiletí, které následovaly po vyhlášení nezávislosti, až do nynějška. Předstírá až do roku 1962, že je modelem koloniálního kapitalismu od svého merkantilistického tápání až po své ropné vazby a dnes, v rámci globalizace vystupuje jako typ monopolní "rekolonializace".

 Je jisté, že v roce 1830 kapitál disponoval dosud ve Francii jen slabou autoritou. Ale po celou dobu svého vývoje řídil v Alžírsku utváření legislativy a koloniální ekonomiky, její chování vůči odporu, který se tam projevoval, až do konečných násilností, jimiž se snažil zabránit tomu, aby byl vypuzen.

  Od dosažení nezávislosti předstíral kapitál křehkost a zahraniční závislost ?nekapitalistické? ekonomiky, která se tam snažila prosadit, usmíření protikladu mezi společenskými silami, který se rozvíjel rozpory této ekonomiky, aby se vyvolala její krize. Ta mu poskytla příležitost pro opětné zavedení omezení, která ji prohloubila a prohlubují, přičemž se způsobují násilnosti, které doléhají na zemi a jsou používány k tornu, aby ji opět přivedly na její místo v ?novém světovém řádu?.

  Nezúčastněný na samotném rozhodnutí provést výpravu v roce 1830 (vyvolanou odmítnutím francouzské monarchie vzít na sebe jistý dluh), kapitalistický systém naproti tomu měl rozhodný vliv na oněch čtyřicet let války a násilností, které potřeboval pro zvládnutí země (1830-1871), oněch sedmdesát pět let, která následovala, během nichž mohl zemi vykořist'ovat bez ?nezákonného? masového násilí (1871-1945) a oněch sedmnáct let (1945-1962), které uplynou od masakrů v Setifu-Guelmě až po nezávislost. Zbývá změřit jeho úlohu nikoliv již ve francouzském, ale ?evropském? nebo dokonce ?světovém? měřítku, v rušení struktury a destrukci ekonomiky a společnosti nezávislého Alžírska a při opětném výskytu násilí (islámského) od osmdesátých let dodnes.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .