header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

CIA a atentáty

Přiložený originál je komentovanou svodkou z jednoho z odtajněných svazků CIA, ilustrujících její ?covert actions? v letech studené války. Po letech vytáček typu ?existenci těchto svazků nemůžeme potvrdit ani vyvrátit?, byla CIA nucena respektovat Zákon o svobodě informací alespoň velice selektivně. Kate Doyle a Peter Kornbluh citují a glosují ?svazek č. 4? z elektronické verze Archivu státní bezpečnosti USA ? přesněji asi 1.400 stran, uvolněných nakonec veřejnosti ze zhruba 100.000 listů, zachycujících angažmá CIA v pozadí státního převratu v Guatemale v roce 1954.

Po zvolení prezidenta Arbenze v roce 1950, prosazujícího demokratické sociálně-ekonomické reformy, je memorandum CIA označilo za ?výrazně nacionalistický program pokroku, podbarvený přecitlivělým komplexem méněcennosti banánové republiky vůči cizině?. Prvý pokus o svržení demokraticky zvolené vlády byl schválen Trumanem už v roce 1952. Pod kódovým označením PBFORTUNE kalkuloval s aktivní účastí Somozova diktátorského režimu v Nikaragui. ?Neutralizace? těch, kdo mu stáli v cestě, se předpokládala jak formou internace a násilného vystěhování ze země, tak fyzické likvidace ? jmenovitě 58 osob, jejichž jména jsou však v odtajněné dokumentaci začerněna. Další plán, kódovaný PBSUCCESS a schválený Eisenhowerem v srpnu 1953, zahrnoval i rozpočet ve výši 2,7 milionu USD ? na ?psychologickou válku, politické akce a diverzi? včetně ?paramilitaristických operací?. Ačkoli se Arbenze nakonec podařilo donutit k rezignaci a emigraci,  ?Operace Sherwood? připravená pro závěrečnou fázi PBSUCCESS, zahrnovala i likvidaci ?komunistů a kolaborantů?. Stovky Arbenzových příznivců byly zavražděny bezprostředně po státním převratu v režii CIA. Podle analýz, provedených organizacemi na obranu lidských práv, připravily represe několika junt, jež se v zemi vystřídaly v letech 1954-1990, o život více než 100.000 disidentů.

 

Součástí dokumentace je i jakýsi atentátnický manuál CIA (?Study of Assassination?). Na 19 stranách podává detailní výklad doporučených metod a nástrojů vraždění. Hýří moudry typu ?Nejjednodušší nástroje, dostupné přímo v místě, jsou mnohdy i tím nejefektivnějším prostředkem atentátu?kladivo, sekera, hasák, šroubovák, pohrabáč, kuchyňský nůž, stojací lampa či cokoli jiného, co je dost tvrdé a těžké, budou bohatě stačit.? Nechybí ani inspirace v terminologii chirurgie: ?bodnutí do tělních dutin nemusí stačit, není-li zasaženo srdce?Absolutní spolehlivosti je dosaženo přerušením míchy v krční oblasti?. A také důrazné upozornění, že ?žádná instrukce k provedení atentátu se nesmí vydávat v písemné podobě ani v této podobě schraňovat? ? i ?dobrá rada?, že lidé, kteří ?jsou morálně upejpaví, by se do nich neměli pouštět?. I když jsou jména, věk, adresy a funkce těch, koho ten ?export demokracie? připravil o hlavu, v odtajněné dokumentaci začerněny, sám text ?eliminačního seznamu? v ní vyloučen nebyl. Týká se předáku komunistické strany a dalších ?osob, jejichž odstranění je z psychologických, organizačních či jiných důvodů závaznou podmínkou úspěchu vojenské akce?.

 

Krvavý státní převrat v Guatemale byl premiérou dlouhého seriálu, s jehož reprízami se CIA předvedla i v jiných koutech světa. Součástí přiloženého originálu je i internetová adresa Archívu státní bezpečnosti USA, kde se lze dopátrat i řady dalších autentických zdrojů o rabijáctví, zpětně krášleném dnešní svatouškovskou legendou. 

 

Zdroj: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB4/

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .