header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Četník NATO

Myslíte si, že NATO přestalo být po skončení studené války četníkem kapitalistických států ? Myslíte si, stejně jako to tvrdí oficiální propaganda, že NATO je mírumilovná organizace, která nikdy nezakročila proti svým členům či jiným zemím ? Opravdu si to myslíte ? Tak se se mnou podívejte trochu do historie. V bodě 17. v komuniké ze zasedání NATO  roku 1982 se uvádí "Spojenci dospěli k názoru, že určité události za hranicemi sféry působnosti paktu mohou ohrožovat jejich společné zájmy...mohou kladně reagovat na žádost svrchovaných území, jejichž bezpečnost a svrchovanost by byly ohroženy." Žádost O CO ? V roce 1983 ministři obrany NATO prohlásili, že "podniknou-li USA po konzultacích se spojenci jakékoli vojenské akce ve vzdálených oblastech světa, pak každá spojenecká země na základě vlastního rozhodnutí významně přispěje k upevnění spojenectví, jestliže v rámci součinnosti poskytne své objekty k rozvinutí sil nezbytných pro zvýšení účinnosti odstrašení v těchto oblastech." ( přístavy, letiště, základny...)...

Tiskové orgány NATO uváděly jako oblasti s životním zájmem NATO Blízký východ, Perský záliv, Africký roh a jih Asie. Je snad náhodou, že v těchto oblastech se skrývá obrovské  bohatství ? Je snad náhodou, že právě tyto oblasti jsou místem mnohých střetů a konfliktů ? Hledejme souvislosti !

Připomeňme některá fakta. Už válka v Koreji byla otevřeně prohlášena za válku v souladu s politikou NATO. Uprostřed 50tých let pak NATO otevřeně schvalovalo válku proti vietnamskému lidu. O dvacet let později se situace opakovala. ProNATOvský tisk se chlubil, že jihovýchodní Asie je "vynikající zkušební střelnicí pro americké zbraně". Ano, víme všichni, co způsobil Oranžový plyn, co herbicidy a defolianty, co kobercové bombardování...

Právě ze základen NATO byla zahájena v roce 1956 ozbrojená intervence zemí NATO proti Egyptu. Po roce došlo k anglo-americké intervenci v Libanonu a Jordánsku. Mezi prvními okupanty se objevila i část 24.americké divize, která je součástí sil NATO v Evropě. Letecké základny NATO byly použity pro přesun vojsk.. .Vojska NATO také vystřídaly na Sinajském poloostrově izralelské okupanty...

NATO také podporovalo koloniální válku v Alžírsku. Bývalý vrchní velitel NATO v Evropě generál Norstad přímo řekl :"Válka v Alžírsku je válkou NATO." Mělo být dokonce  vytvořeno pásmo NATO v severní Africe, zahrnující i Tunisko a Maroko...

V roce 1976 se země z NATO postavily na stranu jihoafrických kolonizátorů, kteří okupovali Angolu.

V roce 1978 okupovala vojska NATO Zair. Tato operace byla pečlivě naplánována. Francie a Belgie dodaly vojáky. USA zabezpečilo přesun a ostatní země převzaly roli obhájců a propagandistů... Co bylo cílem této operace ? Strategické suroviny, které mají pro NATO větší význam než životy obyvatel...

V letech 1983 až 1984 se země NATO, Francie a USA, vměšovaly do vnitřního konfliktu v Čadu.

Přes rezoluci Rady bezpečnosti OSN zakazující dodávky zbraní do JAR(již roku 1963) byly do JAR dodány ponorky, těžké tanky, děla a jiné zbraně. Původem ze zemí NATO, které toto embargo tajně i otevřeně porušovaly...Největší vojenská námořní základna v JAR se na oplátku stala prakticky vojenskou základnou NATO...

Při britsko-argentinské válce o Falklandy byly použity britské síly, jež jsou součástí sil NATO. USA propůjčily Britům své základny atd...

Jak vidíte, není se čemu divit, že když Valné shromáždění OSN jednalo o deklaraci, podle níž má být dána nezávislost koloniálním zemím, řada zemí NATO se hlasování zdržela...

Ale NATO funguje i jako četník uvnitř. Pod záminkou boje o demokracii se nezastaví ani před přímým vměšováním do záležitostí účastníků tohoto paktu, všude tam, kde vidí ohrožení svých zájmů.

Ještě před podepsáním Severoatlantického paktu prohlásil ministr zahraničí USA Dean Acheson, že revoluční činnost v kterékoli členské zemi paktu bude považována za podrývání celého společenství a bude potrestána. Na naléhání USA byl do textu smlouvy vložen článek legalizující vměšování paktu do záležitostí členských zemí. Týká se "konzultace" pro případ, že bude ohrožena nedotknutelnost oblasti, politická nezávislost nebo bezpečnost některé ze smluvních stran. Z článku 2 pak vyplývá, že jakýkoliv pokus omezit panství kapitálu bude považován za "ohrožení nezávislosti" a bude potlačen i "s použitím zbraní".

Jako případ vměšování bychom mohli uvést Portugalsko. Nejrůznějšími způsoby- od diplomatických demarší až po vyhrožování intervencí a kampaní v západních sdělovacích prostředcích se země NATO snažily vyvíjet nátlak na portugalskou vládu, aby se vzdala snahy demokratizovat veškerý život v zemi a definitivně se tak zbavit pozůstatků 50-tiletého panství fašistické diktatury.    

NATO, které tak po celé čtvrtstoletí otevřeně podporovalo fašistický režim v Portugalsku, nevšimlo si porušování práv a svobod portugalského lidu, najednou začalo projevovat nebývalou starostlivost. Jeden z vysokých hodnostářů NATO na to odpověděl:" V Portugalsku se vytvořila choulostivá situace, vyvolaná účastí komunistů ve vládě ( po svob. volbách !!!). A je proto logické, že proti tomu musela být učiněna příslušná opatření."

Island, další země, byla do NATO doslova zavlečena. Do smlouvy byl vtělen bod, že cizí vojska NATO odejdou, jakmile se zlepší mezinárodní situace. Bohužel se tak i přes mnohá naléhání islandské vlády nikdy do konce studené války nestalo.

Rok 1976 byl rokem parlamentních voleb ve Francii a Itálii. Byla vytvořena "portorická dohoda"- tajná úmluva SRN,USA,Velké Británie a Francie, že použijí proti Itálii hospodářské sankce, stanou-li se členy itálské vlády komunisté...

Použití nátlakových prostředků bylo pak legalizováno na zasedání v Kodani roku 1976. Bylo schváleno vměšování NATO do záležitostí jiných zemí a přijata výzva, aby se přívrženci paktu postavili proti účasti komunistů ve vládě. NAVZDORY VÝSLEDKŮM SVOBODNÝCH VOLEB ! Nezůstalo jen při výzvách. V Itálii se ve výzbroji "ultra" organizací začaly objevovat celé arsenály zbraní, výbušnin, které pocházely ze skladů NATO. Jejich příslušníci byli cvičeni ve vojenských výcvikových táborech při NATO.

Součástí činnosti NATO byly i neustále doplňované černé seznamy lidí, kteří mají být za mimořádných událostí uvězněni... Údaje o těchto lidech, jak se v instrukcích zdůrazňuje, mají být získávány všemi možnými prostředky.

A metody práce ? Směrnice FM-30-31 dává odpověď : Podplácení a intriky, špionáž, diverze, teroristické akce a vraždy, vojenské puče a příprava na intervence.

V roce 1977 byly v NATO připravovány plány k potlačení občanských nepokojů nebo pouličních demonstrací, které by mohly paralyzovat schopnost Západu k odporu. Konkrétnější podobu popisuje západoněmecký generál Stúckle. Pořádek v zemi může být podle něho v zemi udržen

*velkým vojenským cvičením, jehož cílem by bylo cvičit se ve způsobech, jak likvidovat potenciální politické krize, 

*zvýšením operativní manévrovosti NATO s cílem kontrolovat maximální počet krizových situací, 

*spoluprací zemí NATO, jejímž cílem by bylo aktivnější využívání vojenských prostředků k politickým cílům.

Co z toho vyplývá ? Zpravodajské agentury USA a NATO špehují nejen činitele opozice, nýbrž i vysoce postavené představitele vládnoucích kruhů !!! Ve zvláštním středisku v Bad Emsu se důstojníci NATO cvičili v bojové činnosti při zasazení v případě vnitřního napětí...

Všechno to výstižně shrnul J.Luns: " Postačí jedna pětina našich divizí, abychom v zemích západní Evropy zabránili komunistům (i když by zvítězili demokraticky- ve volbách-) dostat se k moci."... Jak krásná ukázka demokracie ! "Voliči, svobodně volte, ale jestli budete volit špatně, potrestáme vás ! Proto volte nás, NATO !"

Dobrá, řeknete si, ale je po studené válce, NATO se změnilo. Myslíte ?  Jaké jsou současné oblasti zájmu NATO ? Nejsou náhodou stejné ? Podívejme se na Irák, býv. Jugoslávii ! Podívejme se na ignoraci pošlapávání lidských práv v Turecku ze strany NATO !

A otázka demokracie ve vedení NATO ? V srpnu 1995 začalo NATO s masívním bombardováním Srbů v Bosně. Chorvaté, kteří během své ofenzívy v Krajině uskutečnili největší etnické čistky za celou válku, však bombardováni nebyli. Je znám jejich vztah s Německem... Tyto masivní útoky však nebyly schváleny všemi 16 členy, jak je to u rozhodnutí použít síly vyžadováno, ale byly provedeny jen z titulu zplnomocněné autority vojenského velení NATO ! Suverenita ?

Ještě si myslíte, že obraz o NATO, jak ho podávají sdělovací prostředky je správný ? Uvedu jeden malý příklad propagandy, který otřásl novinářským světem. To když dopisovatel londýnských Times vyprávěl, že když byl v Kábulu, slyšel v Hlasu Ameriky zprávu, že v centru afghánského hlavního města "zuří boj se sovětskými vojáky..." Protože byl ubytován v hotelu v centru města, vyšel na balkón. "Neviděl jsem", napsal tento očitý svědek, "ani záblesky, ani kouř, a o nějakém boji nemohlo být ani řeči. V pevnosti Bala Gchar byl naprostý klid a ve městě rovněž. Žádná vojska na ulicích nebyla." Je příznačné, že tato a podobná svědectví odmítly západní sdělovací prostředky uveřejnit...

NATO neznamená mír ! Jaká je nová úloha NATO v budoucnosti ? Staronová...

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .