header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Rezoluce 8. sjezdu KSM k rozpuštění KSM Ministerstvem vnitra

Ve středu 19. března 2008 Městský soud v Praze zamítl správní žalobu na rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky o rozpuštění Komunistického svazu mládeže (KSM). Oficiální důvod, který byl nakonec užit pro obvinění, které vedlo k rozpuštění KSM bylo tvrzení, že KSM reflektuje ve svém programu potřebu nahrazení soukromého vlastnictví výrobních prostředků společenským vlastnictvím. Tedy důvod pro rozpuštění KSM bylo přesvědčení mladých lidí o nutnosti budovat jinou společnost, která již nebude založena na kapitalistických principech. Útok proti KSM je tak nepřijatelným druhem politické a ideologické manipulace, která útočí na komunisty, snaží se opět kriminalizovat komunistickou ideologii a jakoukoliv společenskou aktivitu požadující uskutečnění legitimních snah vykořisťovaných a utlačovaných.

Tento krok Ministerstva vnitra vyvolal zásadní nesouhlas velké části společnosti. Petici na podporu KSM podepsaly tisíce občanů České republiky. Proti postupu Ministerstva vnitra protestovaly například i organizace bývalých protifašistických bojovníků a partyzánů. Z iniciativy studentských aktivistů vznikla petice občanských sdružení nesouhlasících s kroky Ministerstva vnitra proti KSM. Podporu KSM vyjádřilo několik českých politických stran. Z podnětu poslanců Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) byl postup Ministerstva vnitra proti KSM projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Velký ohlas zaznamenala iniciativa Ministerstva vnitra v zahraničí. Svůj nesouhlas vyjádřily stovky mládežnických, studentských a odborových organizací. Tisíce lidí adresovaly své rozhořčení Ministerstvu vnitra i zastupitelským úřadům České republiky v zahraničí, mimo jiné řada poslanců národních parlamentů, Evropského parlamentu, univerzitních profesorů, bývalých bojovníků proti fašismu. Před zastupitelskými úřady České republiky v řadě zemích se uskutečnila řada protestních demonstrací.
Tento útok proti KSM je jen vyvrcholením dlouhodobé antikomunistické kampaně. Jejími projevy je například petice Zrušme komunisty, snaha prosadit zákon, který by kriminalizoval komunistické myšlenky, hnutí a slovo komunistický jako takové, zároveň staví komunismus a jeho myšlenky na rovinu s fašismem a jeho zločiny. Zintenzivňují se snahy o zákaz KSČM, podobně jako útoky na další pokrokové a demokratické síly v České republice. Probíhá cílené úsilí o historický revizionizmus, namířený proti komunistickým, pokrokovým, demokratickým a antifašistickým tradicím a zkušenostem. V rámci antikomunistické kampaně je významně zneužíváno státního systému veřejného vzdělávání, stejně jako masových médií.
Je třeba zdůraznit, že rozpuštění KSM je útokem na celé komunistické hnutí, a tedy i na KSČM, kterou se zatím neodvážila státní moc napadnout přímo, a proto tak činí nepřímo útokem na KSM. O vztazích mezi KSČM, která je dnes jednou z nejsilnějších politických stran v České republice, a KSM svědčí i účast předsedy KSČM Vojtěcha Filipa na 7. sjezdu KSM a jeho slova, ve kterých vyjádřil přání, aby myšlenky KSM nacházely stále větší odezvu mezi vrstevníky členů KSM a aby „lidé, kteří prošli KSM, tvořili novou krev KSČM“.
KSM vyzývá všechny demokratické síly, aby se postavili proti zákazu KSM Ministerstvem vnitra a proti antikomunistickým a protidemokratickým snahám současné státní moci. Zároveň KSM ubezpečuje všechny své členy a stoupence, že navzdory zákazům a perzekucím neustupuje od svých aktivit za zájmy většiny mladé generace – obyčejných studentů, učňů, mladých pracujících a nezaměstnaných – a za socialismus.

Budoucnost nemůže být zakázána!
Ne zákazu Komunistického svazu mládeže!
Ne antikomunismu!

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .