header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Rezoluce 8. sjezdu KSM proti imperialismu, agresím a okupacím

Komunistický svaz mládeže je součástí antiimperialistického hnutí a bojuje proti politice imperialistických agresí, okupací, vraždění a vykořisťování páchané zejména Spojenými státy americkými, Evropskou unií a nejsilnějšími členskými státy EU. KSM vede zápas za likvidaci krvavého paktu NATO, který funguje jako propojení vojenských sil USA a EU a jako nástroj USA v Evropě. Imperialismus se snaží získat legitimitu účelovým vytvořením konceptu tzv. “boje proti terorismu” a “demokratizace dobytých zemí”, přičemž lidový odpor proti těmto agresím a okupacím je agresory označován za terorismus, stejně jako bylo lidové partyzánské hnutí proti nacistickému tažení za druhé světové války nacisty vydáváno za banditismus a terorismus. Skutečným teroristou není hnutí odporu proti imperialistické agresi a okupaci, ale síly agrese a okupace samy.

KSM spolu s naprostou většinou obyvatel ČR rezolutně odmítá vybudování vojenské základny USA v naší zemi, požaduje zveřejnění všech tajných dokumentů a informací o jednáních mezi vládou ČR a USA, okamžité definitivní ukončení jednání a staví se za požadavek referenda o této věci. Právě lidového rozhodování se lživá a demagogická proamerická vláda ČR bojí. Skutečným důvodem plánu na vybudování vojenské základny USA v ČR a Polsku není údajná, ve skutečnosti neexistující, jaderná hrozba Iránu a KLDR, jež je uměle vyfabulovanou propagandistickou konstrukcí a záminkou ze strany USA, nýbrž dlouhodobé tažení USA, následovaných EU, proti Ruské federaci, jejímu ekonomickému bohatství a mocenskému potenciálu. Nástrojem této politiky je také pakt NATO, jenž neustále proniká k hranicím Ruska a do oblasti středního východu, a spolu s politikou podpory tzv. “banánových revolucí” USA nastoluje proamerické vlády v zemích bývalého Sovětského svazu. V postsovětských zemích USA a NATO také budují své vojenské základny. KSM odsuzuje vyhrocování napětí proti Ruské federaci. Skutečným důvodem výstavby základny USA, jež je součástí tzv. protiraketového obranného systému (AMD), v ČR a Polsku je získat schopnost hrozby a možnosti provedení prvního úderu bez nebezpeční vlastního ohrožení protiúderem ze strany napadeného. Tato politika USA roztáčí nové kolo zbrojení, zvyšuje mezinárodní napětí a posiluje možnosti ještě agresivnějšího postupu USA ve světě. Imperialismus USA a militarizující se EU tak staví svět před reálné nebezpečí další eskalace agresí, válek a napětí, jejichž cílem jsou vedle řady dalších zemí také Ruská federace a Čínská lidová republika.
KSM bojuje za likvidaci vojenských základen USA, EU a NATO v Evropě a ve světě a požaduje okamžité stažení všech příslušníků ozbrojených sil ČR ze zahraničních imperálních tažení USA a EU. Přítomnost českých žoldáků v Afghánistánu, Iráku, Bosně a Hercegovině a v euro-americkém protektorátu Kosovo je zločinem posluhovačské politiky vlád ČR. KSM rovněž požaduje ukončení jakékoli politické, logistické, propagandistické a ekonomické podpory politice válek a okupací. Požadujeme využití státních finančích prostředků nikoli pro kriminální vojenskou podporu USA a EU v zahraničí, ale ve prospěch lidu naší země v oblasti školství, zdravotnictví, bytové výstavby, sociálního zabezpečení apod.
KSM ostře odsuzuje militarizaci EU a obrovské vojenské výdaje ČR. Miliardy korun vydávané vládami ČR na nákup stíhacích letadel, obrněných vozidel a dalších drahých hraček pro armádu členského státu paktu NATO je výsměchem většině obyvatel ČR, která je obětí sociálně-ekonomických deforem, zdražování a vykořisťování chudých bohatými. Tváří v tvář sociálním škrtům a zpoplatňování stále většího množství veřejných služeb vidíme zvyšování výdajů na zahraniční žoldácké mise ČR. KSM bojuje proti rostoucímu vojenskému zahraničnímu angažmá ČR, jež je nejviditelnější zejména v Kosovu, kde budou vojáci ČR působit v rámci protektorátních sil Evropské unie, a v Afgánistánu, kde američtí okupanti stále více ztrácejí půdu pod nohama a prosbami a nátlakem usilují o vetší zapojení svých kompliců do boje o udržování svých stále méně stabilních pozic.
KSM co nejostřeji odmítá snahy o odtržení Kosova od Srbska a uznání jeho samostatnosti. Euro-americký protektorát Kosovo vznikl jako prostředek naplňování mocenských zájmů USA, EU a vlád jejích dominantních členských zemí na základě agrese NATO proti Jugoslávii, jež byla mj. nejhrubším pošlapáním mezinárodního práva a je výrazem jednostranné snahy o změnu systému hranic ustaveného po druhé světové válce. Uznání nezávislosti Kosova by rovněž bylo porušením základních principů Charty OSN a otevřelo by cestu dalšího zesílení chaosu a bezpráví v mezinárodních vztazích. To je důsledkem imperialistické reálpolitiky USA a EU, které prosazují zájmy svých vládnoucích tříd všemi prostředky a mezinárodní smlouvy a konvence uzavřené zejména po druhé světové válce v podmínkách mocenské rovnováhy, jež vytvářela limity pro imperialismus USA, považují, stejně jako dřívě hitlerovské Německo, jen za cáry papíru.
KSM podporuje boj iráckého hnutí odporu proti intervenčním silám USA a jeho spojenců, odsuzuje hrozby a nátlak USA vůči Iránu a Sýrii a stojí na straně sil, jež bojují proti americkému plánu tzv. Velkého středního východu. KSM vyjadřuje svoji solidaritu palestinskému lidu a jeho intifádě proti izraelské okupaci, solidaritu korejskému lidu, bojujícímu za znovusjednocení své země a proti imperialistické okupaci vojsky Spojených států, podporu lidu Západní Sahary, usilujícímu o nezávislost a řadě lidových antiimperialistických hnutí ve „3. světě“.
KSM realizuje svoji kampaň podpory socialistické Kuby a zápasu za osvobození pěti kubánských hrdinů vězněných v žalářích USA a vyjadřuje svoji solidaritu s revoluční bolívarovskou Venezuelou a s progresivními změnami v Bolívii. KSM rovněž vyjadřuje svoji solidaritu s bojem lidu Kolumbie proti diktatuře podporované ze strany USA, za lidská práva a za socialistické změny, jež jedině mohou zabezpečit lidsky důstojný a sociálně spravedlivý život všech obyvatel země.
Imperialismus nelze zlidštit. Jedinou možností mírového a svobodného života ve světě je pouze jeho porážka.

Porážku silám imperialismu!
Svobodu, mírový a spravedlivý život!

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .