header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Prohlášení KSM k rozhodnutí Městského soudu (2008)

Ve čtvrtek 24. dubna 2008 obdržel Komunistický svaz mládeže, o. s. rozsudek Městského soudu v Praze, potvrzující rozhodnutí Ministerstva vnitra o rozpuštění uvedeného občanského sdružení. Komunistický svaz mládeže (KSM) považuje uvedené za skandální vyvrcholení protidemokratických a antikomunistických snah současné státní moci, snažící se všemožně potlačovat své nejprincipiálnější odpůrce z řad komunistů.

Oficiální důvod, který byl nakonec užit pro obvinění, které vedlo k rozpuštění organizace mladých komunistů bylo tvrzení, že KSM reflektuje ve svém programu potřebu nahrazení soukromého vlastnictví výrobních prostředků společenským vlastnictvím. Tedy důvod pro rozpuštění komunistické mládeže bylo přesvědčení mladých lidí o nutnosti budovat jinou společnost, která již nebude založena na kapitalistických principech. Útok proti KSM je tak nepřijatelným druhem politické a ideologické manipulace, která útočí na komunisty, snaží se opět kriminalizovat komunistickou ideologii a jakoukoliv společenskou aktivitu požadující uskutečnění legitimních snah vykořisťovaných a utlačovaných.
Tento krok Ministerstva vnitra vyvolal zásadní nesouhlas velké části společnosti. Petici na podporu KSM podepsaly tisíce občanů České republiky. Proti postupu Ministerstva vnitra protestovaly například i organizace bývalých protifašistických bojovníků a partyzánů. Z iniciativy studentských aktivistů vznikla petice občanských sdružení nesouhlasících s kroky Ministerstva vnitra proti KSM. Podporu KSM vyjádřilo několik českých politických stran. Z podnětu poslanců Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) byl postup Ministerstva vnitra proti KSM projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Velký ohlas zaznamenalo jednání Ministerstva vnitra v zahraničí. Svůj nesouhlas vyjádřily stovky mládežnických, studentských a odborových organizací. Tisíce lidí adresovaly své rozhořčení Ministerstvu vnitra i zastupitelským úřadům České republiky v zahraničí, mimo jiné řada poslanců národních parlamentů, Evropského parlamentu, univerzitních profesorů, známých umělců, bývalých bojovníků proti fašismu. Před zastupitelskými úřady České republiky v řadě zemích se uskutečnily desítky protestních demonstrací.
Je třeba zdůraznit, že rozpuštění organizace komunistické mládeže je jen vyvrcholením dlouhodobé antikomunistické kampaně a je útokem na celé komunistické hnutí, a tedy i na KSČM, kterou se zatím neodvážila státní moc napadnout přímo, a proto tak činí nepřímo útokem na KSM. O vztazích mezi KSČM, která je dnes jednou z nejsilnějších politických stran v České republice, a KSM svědčí i účast předsedy KSČM Vojtěcha Filipa na 7. sjezdu KSM a jeho slova, ve kterých vyjádřil přání, aby myšlenky KSM nacházely stále větší odezvu mezi vrstevníky členů KSM a aby ?lidé, kteří prošli KSM, tvořili novou krev KSČM?.
KSM vyzývá všechny demokratické síly, aby se postavily proti zákazu KSM Ministerstvem vnitra a proti antikomunistickým a protidemokratickým snahám současné státní moci. Zároveň komunistická mládež ubezpečuje všechny své členy a stoupence, že navzdory zákazům a perzekucím neustupuje od svých aktivit za zájmy většiny mladé generace ? obyčejných studentů, učňů, mladých pracujících a nezaměstnaných ? a za socialismus.

24. dubna 2008

Původní stanovisko KSM s odkazem na korespondenci s MV ČR naleznete zde

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .