header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Stanovisko KSM k případu Davida Pěchy, 2003

Komunistický svaz mládeže jednoznačně odsuzuje nynější tažení, které má vyústit v zahájení politického procesu proti svému členovi Davidu Pěchovi, bývalému redaktorovi komunistického časopisu Pochodeň. Ten je obviněn z podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, šíření poplašné zprávy a pomluvy, za což mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Komunistický svaz mládeže se domnívá, že materiál předložený k ”prokázání" jeho viny nepředstavuje důvod k obžalobě. Svoboda smýšlení i svoboda projevu patří mezi základní lidská práva a svobody zaručené ústavním pořádkem České republiky a rovněž celou řadou mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách v České republice přijatých a vyhlášených, které jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem. Zákonem lze tato práva omezit pouze za podmínek stanovených Listinou a mezinárodními smlouvami, jež v případě Davida Pěchy splněny nebyly. Komunistický svaz mládeže se rovněž nedomnívá, že by levicové, socialistické a komunistické hnutí bylo hnutím prokazatelně směřujícím k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásalo třídní zášť, a proto také podle nás názory vyjádřené Davidem Pěchou nenaplňují skutkovou podstatu žádného trestného činu. Je absurdní, pokud je David Pěcha viněn z šíření třídní zášti. Tu totiž šíří především ti, kteří třídní rozdíly vytvářejí a ne ten, kdo na jejich existenci pouze upozorňuje. Domníváme se, že ani další dvě skutkové podstaty, totiž pomluva a šíření poplašné zprávy nebyly naplněny.

Komunistický svaz mládeže považuje za velmi podivné, že k oživení celé kauzy Davida Pěchy a tím i k pokusu o novou vlnu antikomunismu dochází právě v době snah o nový sociální útok na pracující - vládní reformě veřejných sociálních financí. Proces s Davidem Pěchou tak může posloužit k odlákání pozornosti od této vládní snahy i k zastrašení a perzekuci nejradikálnějších vůdců odporu proti plánované reformě i současnému systému. Politické pozadí tohoto útoku si uvědomují i mezinárodní profesní novinářské organizace, mezi nimi také Světová asociace novin a Mezinárodní tiskový institut, které proti připravovanému procesu již vydaly ostré protestní rezoluce.

Komunistický svaz mládeže proto, vzhledem k výše uvedeným důvodům, vyzývá k všeobecné solidaritě se svým členem Davidem Pěchou a žádá okamžité zastavení jeho trestního stíhání.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .