header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Stanovisko KSM k pražskému summitu NATO, 2002

Od 20. listopadu tohoto roku se má v našem hlavním městě konat summit Organizace severoatlantické smlouvy (NATO). Komunistický svaz mládeže proti organizování tohoto summitu ostře protestuje.

NATO vzniklo jako seskupení především západoevropských zemí pod kontrolou Spojených států amerických, které by bylo vojenskou hrozbou zemím východního bloku i rozvojového světa. Jeho dalším, neméně důležitým úkolem, byla ochrana vládnoucí třídy na Západě před občany vlastních zemí NATO. Proto, když se například rozhodli pracující a mládež vzít v roce 1968 ve Francii své osudy do vlastních rukou, chystal tehdy uprchnuvší prezident de Gaulle na americké základně NATO v německém Baden Badenu vojenskou intervenci Severoatlantického paktu do své země.

Z oficiální propagandy slýcháváme, že prioritou je pro NATO udržování a rozšiřování demokracie. To je ale neskutečné pokrytectví. Vždyť členem NATO je například i Turecko, které je pověstné dlouhým seznamem porušování lidských práv, mučením a masakry vězňů a vyvražďováním etnických a národnostních menšin. Právě Turecko vyvolalo např. ozbrojený konflikt s dalším členským státem, Řeckem, a dodnes okupuje Kypr. Členy NATO bylo také Salazarovo fašistické Portugalsko a také Řecko za vlády černých plukovníků. Členským státem NATO je i Velká Británie, která teroristickými metodami potlačuje svobodu v Severním Irsku.

Agrese NATO proti Jugoslávii jasně ukázala skutečnou povahu NATO. Prvořadými cíly pro NATO tehdy nebyla vojska Miloševičova režimu, ale infrastruktura, tj. továrny, cesty a mosty, civilisté (včetně dětí). To, společně s vojenskou okupací některých strategických částí bývalé Jugoslávie, způsobilo dodnes trvající hlubokou politickou, společenskou a vojenskou krizi celého regionu.

Komunistický svaz mládeže se domnívá, že NATO vzhledem ke svému imperialistickému charakteru nemůže nikdy hájit zájmy obyčejných lidí - pracujících a mládeže. NATO není v žádném případě zárukou lidských práv a svobod a to ani pro občany vlastních členských zemí. Jako prostředek své politiky si NATO kupříkladu legalizovalo terorismus, vraždy, invaze, puče a embarga.

Jedním z proklamovaných bodů jednání na pražském summitu NATO má být jeho rozšiřování o další státy. To plně zapadá do strategických plánů tohoto paktu a bude znamenat vytváření nových dělících čar, nové železné opony 21.století v Evropě, zvyšování bezpečnostních rizik a např. povinnost vyhovět rozhodnutí o rozmístění jaderných a jiných zbrání na území členských států v případě válečného konfliktu.

Pražský summit NATO se bude konat v době, kdy již možná budou dokončeny všechny přípravy k nové imperialistické agresi proti hospodářským embargem zbídačenému iráckému lidu. Právě on, a ne Saddám Husajn bude skutečnou obětí tohoto dalšího kola Bushovy "New War". Komunistický svaz mládeže bude usilovat o to, aby demonstrace během konání pražského summitu NATO byly dalším z jasných mezinárodních NE! nové válečné agresi proti Iráku.

Komunistický svaz mládeže je přesvědčen, že miliardy korun potřebné pro zajištění konání summitu, jsou v dnešní popovodňové České republice potřebnější jinde. Lidé postižení srpnovou katastrofou potřebují nové domovy a ne summit George Bushe a jeho válekchtivých kamarádíčků!

V současnosti je, z důvodů letošních povodní, dopravní situace v Praze, městě summitu, v hluboké krizi. Summit NATO pak bude pro Prahu znamenat skutečný dopravní kolaps a ohromné potíže pro většinu Pražanů. Na to, kromě antimilitaristických organizací, hlasitě poukazují a varují před tím především mnohé odborové organizace pracujících v pražské hromadné dopravě.

Komunistický svaz mládeže je pro mírovou Evropu, součást mírového světa, systém kolektivní bezpečnosti s rovnými právy pro své členy. Komunistický svaz mládeže plně podporuje myšlenky odzbrojování a likvidace a zákazu všech jaderných, biologických a chemických zbraní.

Komunistický svaz mládeže si je vědom, že mírový, odzbrojovací proces je v přímém rozporu se samou podstatou kapitalismu, který profituje z militarizace, snah o imperialistickou nadvládu a vykořisťování. Komunistický svaz mládeže je přesvědčen, že úplného míru, světa bez válečné hrozby, lze dosáhnout pouze v socialistické společnosti. Proto i veškeré aktivity Komunistického svazu mládeže v boji za mír směřují, jak proti NATO, tak i proti všem silám, které NATO ztělesňuje.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .