header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Stanovisko Světové federace demokratické mládeže (WFDY) k vývoji na Ukrajině

Mezinárodní antiimperialistické hnutí v uplynulých měsících pečlivě sledovalo nebezpečný vývoj na Ukrajině a mocenský boj mezi imperialistickými mocnostmi, jenž vede ukrajinský lid na nebezpečnou cestu. Během posledních několika dní se situace ještě otevřeněji zhoršila do podoby mezinárodní krize.

Události odstartované tzv. Majdanskými demonstracemi proti Janukovičově vládě jasně ukázaly činitele zahraničního zasahování kontrolující zemi. Evropská unie, NATO a USA otevřeně podpořily demonstrace proti vládě Ukrajiny orientující se na Rusko jakožto způsob kontroly vývoje v zemi, jež je předmětem velkého geopolitického zájmu v mocenském zápasu mezi Ruskem a NATO-EU. Současná situace přímo souvisí s plynovody spojujícími Rusko a Evropu a s úsilím posílit přítomnost NATO v oblasti obklopující Rusko.

Evropská unie v rámci své vůle prosazovat své politické, vojenské a finanční zájmy otevřeně podpořila neonacisty a krajně pravicové paramilitární skupiny, jež během demonstrací páchaly násilí. Navzdory úsilí představovat ukrajinské demonstrace jako revoluci ve jménu svobody a demokracie Evropská unie opět ukázala, že imperialismus, monopoly a fašismus jsou systémově spojené. Evropská unie tleská novým zákonům tzv. revoluční vlády, jež podporují diskriminaci menšin a zákaz Komunistické strany Ukrajiny. Současně nemůže Janukovičova vláda prohlašovat, že nenese vinu na kořenech tohoto vývoje, jelikož její korupčnická a protilidová politika podporovala jinou část ukrajinské buržoazie a plodila frustraci.

To jsou výsledky rekonstrukce kapitalismu zahájené v 90. letech 20. století. Sliby bohaté budoucnosti zakrátko vedly k hladu, nezaměstnanosti, chaosu a trvalé ekonomické krizi. Dnes lidé Ukrajiny čelí výsledkům obnovy kapitalismu ve své zemi.

V tomto vyvrcholení konfrontace v rámci ukrajinské buržoazie stojící na té které straně, již si zvolila, ať na straně EU-NATO či Ruska, nepřináší lidu Ukrajiny prospěch postavení jeho země do role protektorátu žádné mocnosti. Obviňování z intervence přicházející zvláště ze strany EU a NATO, ale i od Ruska jsou směšně pokrytecké. Svrchovanost a důstojnost lidu Ukrajiny spočívá pouze v boji za zájmy třídy pracujících a lidových mas a není v rukou vládnoucí třídy, jež zatahuje lid do svého riskantního podniku přinášejícího pouze válku a mizérii.

Současně způsobila intenzivní a nezastřená intervence EU-NATO na Ukrajině odpovídající reakci Ruska. Eskalace krize se rychle stala věcí mezinárodní a potvrzuje znepokojení Světové federace demokratické mládeže, která opakovaně prohlašovala: kapitalistická krize zesilováním mezinárodních rozporů monopolů vede k mezinárodnímu vojenskému konfliktu malého i velkého rozsahu.

Ve světle současného vývoje vyjadřuje Světová federace demokratické mládeže solidaritu lidu Ukrajiny a jeho zápasu za zastavení tažení EU-NATO, jež podporují fašismus v jeho zemi. Zároveň zdůrazňujeme, že lidové zájmy není možné spojit se zájmy žádné imperialistické mocnosti, neboť ty slouží pouze svým monopolům. Ve stínu nadcházejícího vývoje Světová federace demokratické mládeže jasně prohlašuje, že jediným spojencem mládeže v boji lidových mas je antiimperialistické hnutí.


Ústřední rada Světové federace demokratické mládeže

Budapešť, 5. března 2014

Překlad: Komunistický svaz mládeže

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .