header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Velká říjnová socialistická revoluce zdrojem inspirace

Prohlášení 12. sjezdu Komunistického svazu mládeže.

V nedávné době jsme si připomněli 99 let od Velké říjnové socialistické revoluce, v následujícím roce pak oslavíme již století od této velké události.

 

Před sto lety byly na frontách imperialistické 1. světové války ztraceny miliony životů pracujících a rolníků, v zázemí se šířil hlad a chudoba. To, že kapitalisté mohli vést tuto válku o trhy a za znovurozdělení kolonií, bylo umožněno zradou sociálně demokratických stran Evropy, přestože ještě několik let předtím jejich představitelé podepisovali mírová prohlášení.

Únorová, buržoazní revoluce svrhla v Rusku cara, který reprezentoval vše reakční v zemi. Nová prozatímní vláda ovšem nebyla ochotna uspokojit základní požadavky a nadále pokračovala v účasti ve válce. Tato vláda otvírala zadní vrátka kontrarevoluci, moci šlechty a reakčních důstojníků. Na druhé straně ovšem v revoluci zároveň vznikal zárodek nové moci - sověty dělnických, rolnických a vojenských zástupců. Bolševická strana vedená Vladimírem I. Leninem a zorganizovaná v dějinách proletářských bojů vyjadřovala zájmy lidu: požadavky míru a půdy pro rolníky. Požadovala převzetí moci sověty, které jako organizace pracujících převezmou výrobní prostředky země. Dělnické povstání v Petrohradě 7. listopadu 1917 ukončilo moc buržoazní vlády, zahájilo Velkou říjnovou socialistickou revoluci a novou fázi třídních srážek. Říjnová revoluce byla velkým celosvětovým impulsem, přelomem v dějinách. Dělnická třída zformovaná v moc a vedoucí boj proti kapitalismu, zahájila epochu přechodu od kapitalismu ke komunismu. V sovětských republikách byly dosaženy do té doby nevídané výdobytky pro pracující, odstraněn útlak žen, rasismus, náboženské a nacionální třenice. Výrobní síly, přírodní zdroje byly plánovitě využity k obrovskému hospodářskému rozvoji i růstu životní úrovně všech vrstev společnosti. Revoluce byla praktickým prověřením, že dělnická třída a lid může porazit kapitalismus a vzít osud do svých rukou.

Příklad Říjnové revoluce, existence země pracujících, ovlivňovala postavení pracujících i v kapitalismu, umožnila získat ústupky na kapitálu a vydobýt si některé jistoty v rámci tzv. sociálního státu.

Byl to Sovětský svaz, zrozený z Říjnové revoluce, který nesl největší oběti při porážce toho nejreakčnějšího, co kapitalismus zrodil - fašismu a nacismu ve 2. světové válce. Příklad Říjnové revoluce ukazuje dalším národům, že existuje cesta z koloniálního podřízení. Existence socialismu jako světové moci umožnila zlikvidovat koloniální utlačovatelskou soustavu.

Pod vlivem VŘSR vznikalo komunistické hnutí v dalších zemích, a v rámci něho v roce 1921 KSČ i Komunistický svaz mládeže v Československu. Po sociálních a protifašistických bojích i československý lid přechází na cestu socialistické výstavby. Poprvé na našem území byla země, kde nebylo vykořisťovatelů, kde výrobní prostředky patřily lidu. Neexistovala nezaměstnanost a naše země byla soběstačná a respektovaná na mezinárodní úrovni. Socialistické Československo solidárně pomáhalo národně osvobozeneckým, antiimperialistickým a socialistickým přeměnám v ostatních zemích.

Bohatství vytvořené socialistickou výstavbou, pracujícími, i lidé Československa samotní, byli dáni po kontrarevolučních převratech na přelomu 80. a 90. let k dispozici mezinárodnímu kapitálu a nové domácí buržoazii. Tímto výprodejem chtěl obnovit světový kapitál své upadající zisky a odvrátit hrozící krizi. Podařilo se mu to jen dočasně. Kontrarevoluční převraty ale nemění charakter epochy. Kapitál znovu naplno prokazuje svou iracionalitu a barbarství, neschopnost řešit vlastní problémy, sklon ke krizím. Meziimperialistické rozpory, které vyrůstají ze vzájemné konkurence monopolů, vedou k dalším a dalším lokálním válkám s rostoucím nebezpečím, že přerostou ve válku světovou. Kapitalisté nenabízí mladým lidem žádnou perspektivu. Snaží se potlačit ještě více výdobytků lidu v zájmu zisku a vykořisťování. Masová migrace je důsledkem této všeobecné krize kapitalismu.

Uctěme odkaz Velké říjnové socialistické revoluce naším úsilím o budování jednotného revolučního hnutí pracujících, které bude skutečnou oporou v jejich boji proti válkám a kapitalistickým monopolům, a imperialistickým sdružením (jako je EU a NATO), proti vykořisťování člověka člověkem. Jehož cílem bude svržení kapitalistického barbarství a budování socialismu a komunismu.

12. sjezd Komunistického svazu mládeže, z.s.

3. prosince 2016 v Brně

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .