header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Za vystoupení České republiky z NATO!

Prohlášení 12. sjezdu Komunistického svazu mládeže.

Komunistický svaz mládeže jako aktivní součást antiimperialistického hnutí bojuje proti politice imperialistických agresí, okupací, vraždění a vykořisťování páchané zejména Spojenými státy americkými, Evropskou unií a jí vedoucími státy. I z těchto důvodů vede zápas za vystoupení České republiky z krvavého Severoatlantického paktu NATO.

NATO je největší válečnou mašinérií na světě. Od svého založení v r. 1949, kdy vzniklo jako vojenský nástroj imperialismu proti Sovětskému svazu a dalším evropským socialistickým zemím, bylo a nadále zůstává útočným organismem. Se svou novou militaristickou doktrínou se po r. 1999 stalo světovým "šerifem" imperialistických zájmů. Bylo a je spojeno s krvavými režimy a diktaturami, s reakčními silami a juntami. Aktivně se podílelo na rozbití Jugoslávie, na 78 dní trvajícím barbarském "humanitárním" bombardování Srbska, na svrhávání režimů cestou "barevných revolucí", na okupaci Afghánistánu a na agresi proti Libyi.

Bezpečnostní politika Evropské unie je od jejího vytvoření úzce s NATO provázána. Tato skutečnost je zakotvena především v dohodách Evropské unie a NATO Berlín Plus z roku 2002 a také ve schválené strategii Evropské rady Bezpečná Evropa v lepším světě z roku 2003. Z těchto důvodů je nezbytné spojit zápas proti NATO s bojem proti Evropské unii a požadavek na vystoupení naší země s NATO se snahou o vystoupení i z Evropské unie.

Nebezpečí nových velkých válečných konfliktů je více než akutní. Dlouhodobě rostou světové výdaje na zbrojení, přičemž samotné Spojené státy americké, které se na světových výdajích podílejí asi 40 %, vydávají na vojenství více než v době korejské či vietnamské války. Celkové roční světové náklady na zbrojení se pohybují okolo 1,75 bilionu dolarů a jsou tak vyšší, než v posledních fázích studené války. Státy NATO dávají na zbrojení dohromady většinu, zhruba bilion dolarů ročně. Zbrojení se postupně přesouvá i do kosmu. Toto nesmyslné plýtvání lidskými i surovinovými zdroji nejen zvyšuje nebezpečí globální katastrofy s nedozírnými následky, ale též ukazuje na obrovskou sílu parazitního vojensko-průmyslového komplexu, militarismu a imperialismu obecně.

Komunistický svaz mládeže požaduje ukončení jakékoli politické, logistické, propagandistické a ekonomické podpory politice válek a okupací představované NATO. Komunistický svaz mládeže bojuje za likvidaci vojenských základen Spojených států amerických, Evropské unie a NATO v Evropě a ve světě a požaduje okamžité stažení všech příslušníků ozbrojených sil České republiky ze zahraničních imperialistických vojenských tažení. Komunistický svaz mládeže usiluje o využití mnohamiliardových finančních prostředků nikoli pro podporu kriminálních vojenských aktivit ale ve prospěch lidu naší země v oblasti školství, zdravotnictví, bytové výstavby, sociálního zabezpečení apod. Komunistický svaz mládeže se plně staví za požadavek na vystoupení České republiky z NATO.

12. sjezd Komunistického svazu mládeže, z.s.

3. prosince 2016 v Brně

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .