header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

30 let kapitalismu stačilo!

K 30. výročí obnovení kapitalismu se opět vládnoucí třída ČR snaží udržovat mýtus sametového převratu. Investuje do propagace tohoto mýtu mnoho prostředků a hystericky reaguje na vše a každého, kdo ho narušuje.

Co ovšem zůstává faktem, že představitelé převratu lhali o situaci socialismu (Miloš Zeman o zaostalosti země, vzdělání, zadlužení) i o svých plánech (Václav Havel, že nechce kapitalismus, nechce do vojenských paktů, nechce nezaměstnanost).

Jejich záměrem ovšem byla likvidace socialismu a ustanovení kapitalismu, ať už s vytvořením domácích kapitalistů (prosazoval Klaus, Zeman) nebo v koloniálním podřízení (prosazovala skupina okolo Havla), obojí přivlastněním majetku lidu, prodejem pod cenou a loupežemi.

Současná vládnoucí třída nedokáže zakrýt výsledky svého panování. Za posledních 30 let došlo k tomu, že:

 

- národní bohatství a výrobní síly nepatří lidu, ale zahraničnímu kapitálu (zejména německému) a domácí buržoazii;

- z práce mas plynou vykořistěné zisky, desítky procent domácího produktu mizí do zahraničí;

- běžnou součástí dnešní skutečnosti se stala nezaměstnanost, bezdomovectví, chudoba, sociální a regionální roztříštěnost;

- byly zničeny celé sektory hospodářství, relativně soběstačného kolektivního zemědělství;

- rozpadla se společná země Čechů a Slováků;

- moc lidových vrstev při rozhodování je čistě formální, opakující se volby se stále snižující se účastí jen mají legitimizovat téměř izolované a uzavřené politické elity;

- neexistuje organizované vyjádření lidových vrstev;

- narůstá zadluženost jak státu, tak obyvatel, čímž jsou vtahovány stále širší vrstvy obyvatelstva do nebezpečí akutní chudoby i bezdomovectví;

- každý aspekt života se stal předmětem trhu, zisku, komerce, narůstá odcizení práce a společnosti;

- rostou psychické problémy obyvatelstva, zejména mladých lidí, roste užívání psychofarmak;

- od počátku 90. let přetrvává vysoká kriminalita, drogová závislost, sebevražednost (včetně tragédií demonstrativních sebeupálení);

- kvalifikovaní pracovníci jsou vysáváni kapitalistickými metropolemi;

- jsou extrémně vykořisťované masy přistěhovalých pracovníků z jiných zemí, včetně bývalých socialistických;

- nastupují reakční, fašistické organizace zároveň s tím, jak se z oficiálních míst se přepisují pokrokové dějiny, výsledky lidového vítězství nad fašismem;

- země byla vtažena do imperialistických struktur NATO (1999) a EU (2004) v pozici faktické kolonie a tím se stala součástí imperialistických plánů a ČR je spoluodpovědná na válečných zločinech;

- narůstá hrozba velké války v Evropě se zapojením armády a zbrojařského průmyslu ČR s tím, že tato válka může přerůst v jadernou;

- narůstají rozpory - ekologické, produktivní, sociální, politické - pro něž neexistují v rámci kapitalismu řešení;

- končí konjunktura, krajně nerovnoměrná a rozporuplná, a nastupuje světová krize kapitalistické akumulace.

Proto říkáme:

30 let kapitalismu stačilo!

Je nutné se organizovat za posílení lidového boje za mír, za vyvázání z imperialistických svazků, za revoluční překonání kapitalismu.

Za socialismus-komunismus!

Ústřední rada Komunistického svazu mládeže, v Praze 17. listopadu 2019

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .