header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Společné prohlášení komsomolů ke 100. výročí od založení Komunistické internacionály mládeže

"Komunismus je mládí světa!"

Poslední bitva vzplála,
dejme se na pochod!
Internacionála
- je lidstva nový zrod!

Před sto lety, 20. - 26. listopadu 1919, se v Berlíně nelegálně sešlo 29 zástupců ze 13 zemí, kteří představovali 219 000 členů organizací mládeže. Byl to zakládající kongres Komunistické internacionály mládeže (KIM), která působila 24 let jako sekce Komunistické internacionály (KI - založená v březnu 1919), a která byla pod jejím vedením.

Komunistické mládežnické organizace, které podepisují toto společné oznámení, ctí 100. výročí od založení KIM. Její založení naplnilo potřebu společného zápasu komunistických federací a organizací mládeže, úkolu rozpracovat a naplňovat rozhodnutí KI s cílem revolučního vzdělávání a organizování mladých pracujících. KIM zdědila zkušenosti z boje předcházejících let, který směřoval proti šovinistické politice vedení Druhé internacionály, a především velký revoluční přínos mladých lidí z Ruska, Maďarska, Německa - zemí, které se otřásly prvními socialistickými revolucemi a povstáními.

 

Činnost KIM trvající 24 let je naplněna hrdinskými okamžiky a pro dnešní komunistické organizace mládeže je zdrojem poučení. Tuto cestu nelze oddělit od cesty a příspěvku KI, stejně jako mládežnických organizací, které jí vytvořily. Projevila se hrdinstvím, které prokázaly miliony mladých komunistů v boji proti fašismu a militarismu, v národním osvobozeneckém boji, a také s vytrvalostí v boji za lepší podmínky studia, života a práce mládeže. KIM také přispěla k vytvoření a posílení komsomolů po celém světě a k praktické internacionalistické solidaritě s bojujícími a utlačovanými národy. Z dějinného průběhu KI a KIM lze vyvodit plodné závěry. Jsou to závěry z boje proti fašismu a jeho souvislosti s bojem proti kapitálu, i poškozující spolupráce se sociální demokracií a oportunismem, dále pak postoj proti imperialistické válce.

V dnešní době se objevuje potřeba společného boje komsomolů po celém světě proti pro lid neuspokojivému mezinárodnímu poměru sil. Proletářský internacionalismus, internacionální charakter našeho boje není jen projevem solidarity, ale představuje jeho klíčový prvek, který vyplývá z internacionálního charakteru třídního boje. Zostření meziimperialistických rozporů stále více nabývající podoby vojenských konfliktů, útoky vlád a imperialistických svazků proti právům pracujících, lidovým svobodám, zostření represí a vytváření bezvýchodných situací, jimiž dnes mládež prochází, naráží na společný boj tisíců mladých komunistů. V minulých letech jsme podnikli kroky k vzájemnému slaďování v neochvějném boji proti antikomunismu, k oživení komunistického hnutí novými silami. Při příležitosti 150 let od narození vůdce Říjnové revoluce V.I Lenina v dubnu 2020 se zavazujeme pokračovat ještě rozhodněji v tomto směru.

Jako komunistické organizace mládeže ctíme náš včerejšek, probojováváme dnešek, připravujeme se na dobytí zítřka - vítězství - socialismus-komunismus!

"Proletáři všech zemí, spojte se!"

Manifest ustavujícího kongresu Komunistické internacionály mládeže v Berlíně 26.11. 1919
http://www.ksm.cz/dokumenty/manifest-ustavujiciho-kongresu-komunisticke-internacionaly-mladeze-v-berline-26.11.-1919.html

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .