header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Prohlášení 49 komsomolů světa k pandemii COVID-19

Prohlášení 49 komsomolů světa, mezi kterými je i Komunistický svaz mládeže

Mladí lidé celého světa,

Zatímco tisíce lidí po celé zeměkouli jsou nakaženi a bohužel také umírají na chorobu COVID-19, skutečnost národů, pracujících a mládeže je nemilosrdná:

- V mnoha jinak mocných kapitalistických zemích se systém veřejného zdravotnictví obnažuje, ukazuje svou nedostatečnost, je provázen politikou, která komercionalizuje zdraví v zájmu kapitalistických zisků. Jsou ohroženy životy stovek tisíců lidí. Naléhavá a nezbytná opatření nejsou přijímána .

- Miliony pracujících již přišly o práci nebo o ni přijdou v následujícím období. Snižují se jejich platy a pracovní doba se prodlužuje. A to nikoliv kvůli COVID-19, ale proto, že kapitalisté opět hází náklady na bedra pracujících.

- Dokonce i vědecké pokusy najít vakcínu na COVID-19 jsou předmětem souboje a konkurence mezi imperialisty, kteří jsou v tom neústupní. Anarchie kapitalistické výroby neuspokojuje základní lidské potřeby.

Mladí lidé celého světa,

- Vzdáváme upřímný dík lékařům, zdravotním sestrám, nemocničním a zdravotnickým zaměstnancům, které zápasí v této bitvě a dostávají se do obrovských nesnází.

- Vyjadřujeme solidaritu s těmi, kteří byli postiženi pandemií COVID-19, a přejeme jim rychlé uzdravení z této nemoci.

- Vzdáváme hold zemím, které rozvíjejí solidární akce v nejpostiženějších oblastech, zasílají ochranné materiály a zdravotnické odborníky, jako je Čína, Kuba a Rusko. Jedná se o činy, které jsou v ostrém kontrastu s jejich nepřítomností, pokud se týká Evropské unie.

Mladí lidé celého světa,

I v těchto těžkých dobách jsou komunistické mládežnické organizace zde!

Bojujeme proti COVID-19 a zároveň proti nespravedlnosti, ale také proti těm, kteří viru využívají, aby tato nespravedlnost narůstala.

Bojujeme proti globálnímu systému, kapitalismu, který nutí pracující a mládež pokaždé nést náklady kapitalistické hospodářské krize a nyní opět požaduje po nás, abychom tuto cenu zaplatili. Znovu se ukazuje, že socialismus je nutný a aktuální, protože jedině ten může zajistit základní péči a prevenci, nemocnice, zdravotnický a ošetřovatelský personál, léky, laboratoře a testy, a tak uspokojovat práva a potřeby lidí.

Vedeme zápas s protilidovou politikou, která podkopává mohutné vědecké a technologické možnosti, jež existují již dnes a které mohou být použity ve prospěch zdraví, životních podmínek a míru národů.

Jako mladí lidé nosíme roušky, abychom chránili ostatní a byli chráněni proti viru, ale nemlčíme o svých požadavcích! Požadujeme:

- Musí být posílen systém veřejného a bezplatného zdravotnictví ve všech zemích státním financováním, aby se bylo podpořeno úsilí lékařských a ošetřovatelských pracujících.

- Musí být poskytovány nezbytné ochranné prostředky zdarma a všem (například masky, rukavice a dezinfekce rukou na bázi alkoholu).

- Musí být chráněna práva pracujících v zaměstnání. Jasné ne propouštění a snižování platů. Ne omezování demokratických práv pod záminkou COVID-19.

- Musí být ukončeny veškeré sankce a opatření omezující národní hospodářství, což v této situaci je ještě nespravedlivější a trestuhodnější a ztěžuje ještě více život obyvatel zemí, proti nimž se staví. Je nutné přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně zdraví a života národů.

- Říkáme ne imperialistickým zásahům a vojenským cvičením, jakými jsou cvičení NATO, a požadujeme, aby veřejné zdroje byly přesměrovány na podporu lidových potřeb, jako je financování systémů veřejného zdravotnictví a sociálního zabezpečení.

Říkáme jasně:

Můžeme zvítězit!

Nikdo není sám - Nyní je čas pro solidaritu - Společně obstojíme!

Překlad KSM

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .