header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Bedřich Engels: Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu

Celý text v PDF

Předmluva k prvnímu vydání z roku 1884

Tyto kapitoly jsou jaksi provedením odkazu. Nikdo menší nežli Karel Marx si vyhradil, že vylíčí výsledky Morganových výzkumů v souvislosti s výsledky svého - do jisté míry smím říci našeho - materialistického zkoumání dějin a tím že teprve osvětlí celý jejich význam. Vždyť Morgan vlastně svým způsobem objevil znovu materialistický názor na dějiny, objevený a Marxem již před čtyřiceti lety, a když porovnával barbarství s civilisací, byl jím v hlavních bodech doveden k stejným výsledkům jako Marx. A tak jako v Německu cechovní ekonomové o léta z "Kapitálu" horlivě opisovali, ale i zarputile jej umlčovali, právě tak zacházeli mluvčí "prehistorické" vědy v Anglii s Morganovou knihou "Ancient Society"(1) . Má práce může jen nepatrně nahradit to, co nebylo již popřáno vykonat mému zemřelému příteli. Avšak v jeho obšírných výpiscích z Morgana(2) nalézám mnoho kritických poznámek, které uvádím, pokud se to nějak hodí.

 

Činitelem, který v dějinách rozhoduje v poslední instanci je podle materialistického názoru produkce a reprodukce bezprostředního života. Ta je však sama zase dvojího druhu. Je to jednak produkce životních potřeb, předmětů potravy, oděvu, bydlení a nástrojů k této výrobě potřebných, jednak produkce lidí samotných, rozplemeňování druhu(3) . Společenská zřízení, v nichž žijí lidé určitého dějinného období a určité země, jsou podmíněna oběma druhy produkce: jednak vývojovým stupněm práce, jednak vývojovým stupněm rodiny. Čím méně se ještě vyvinula práce, čím omezenější je množství jejích výrobků a tudíž také bohatství společnosti, tím větší měrou ovládají společenský řád rodové svazky. Za tohoto rozčlenění společnosti, které je založeno na rodových svazcích, vyvíjí se zatím produktivita práce čím dál tím více; a s ní soukromé vlastnictví a směna, rozdíly v bohatství, možnost zhodnotit cizí pracovní sílu a tím i základ pro třídní rozpory: nové sociální prvky, které se po generace snaží přizpůsobit starou skladbu společnosti novým poměrům, až konečně jejich neslučitelnost způsobí úplný převrat. Stará společnost, založená na rodových svazech, je rozbita při střetnutí společenských tříd, které se nově vyvinuly. Na její místo nastupuje společnost nová, shrnutá ve státě, jehož nižšími složkami nejsou již rodové svazy, nýbrž místní svazy, společnost, v níž je rodinný řád zcela ovládán řádem majetkovým a v níž se pak volně vyvíjejí třídní rozpory a třídní boje, které jsou obsahem všech dosavadních zaznamenaných dějin.

Je velikou Morganovou zásluhou, že objevil a v hlavních rysech rekonstruoval tento pradějinný základ našich zapsaných dějin a že našel v rodových svazech severoamerických Indiánů klíč, který nám otvírá nejdůležitější, dosud neřešitelné záhady nejstarších řeckých, římských a německých dějin. Jeho spis není však dílem jednoho dne. Skoro čtyřicet let zápasil s látkou, až ji úplně zvládl. Proto však je také jeho kniha jedním z mála děl naší doby, která mají epochální význam.

V dalším líčení rozezná čtenář celkem snadno, co pochází od Morgana a co jsem k tomu přidal já. V oddílech o dějinách Řecka a Říma jsem se neomezil na Morganovy doklady, ale připojil jsem to, co mi bylo přÍstupné. Oddíly o Keltech a Němcích jsou podstatnou měrou ode mne. Morgan měl k disposici takřka jen prameny z druhé ruky a pro německé poměry měl - kromě Tacita - jenom špatné liberální padělky pana Freemana. Ekonomické výklady, které Morganovi pro jeho účel postačovaly, pro můj účel však naprosto nestačí, jsem vesměs zpracoval znovu. A pak jsem ovšem odpovědný za všechny závěry, pokud výslovně necituji Morgana.


Napsáno B. Engelsem k prvnímu vydání jeho knihy "Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu", které vyšlo v Curychu roku 1884

(1) Ancient Society or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization. By Lewis H. Morgan, London, Macmillan & Co., 1877. (Pravěká společnost, výzkumy o pokroku lidstva od divošství přes barbarství k civilisaci.) Kniha byla vytištěna v Americe, a v Londýně se dá ku podivu nesnadno opatřit. Její autor zemřel před několika lety. (Engelsova poznámka.)

(2) Tyto Marxovy výpisky z knihy L. Morgana "Ancient Society" jsou otištěny v IX. svazku Marx-Engelsova Archivu z r. 1945. (Pozn. red.)

(3) Jestliže tu Engels staví vedle sebe pokračování rodu a výrobu životních prostředků jako příčiny určující vývoj společnosti a společenského řádu, dopouští se tím nepřesnosti. Přímo ve svém díle "Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu" ukazuje Engels na rozboru konkrétního materiálu, že způsob hmotné výroby je hlavním činitelem, který podmiňuje vývoj společnosti a společenského řádu. (Pozn. red.)

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .