header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Reforma versus revoluce

Přečetl jsem si článek do VJM s názvem „Kvantita vs. kvalita“ a na zde uvedené názory jsem nemohl nereagovat. Ne, že bych s těmito názory kategoricky nesouhlasil. Právě naopak. Byl bych velice rád, kdyby byl kapitalistický systém svržen pokojnou cestou postupných reforem. Ovšem otázkou zůstává, jestli je možné touto cestou kapitalismus svrhnout. Za hlavní prostředek systémové změny považuje autor článku samosprávné podniky. Ty by podle autora měli konkurovat podnikům kapitalistickým např. nižšími cenami, ale zároveň by podnikaly kroky směrem k socialismu zlepšování postavení dělníků. Nic proti, ale je tato myšlenka v praxi reálná?

K tomuto problému vzniká hned několik závažných otázek a já se na ně pokusím odpovědět.

Za prvé, kde vzít kapitál na vybudování samosprávných podniků, resp. na jejich zakoupení od kapitalistů? I kdyby se všichni pracující světa spojili a dali své finanční prostředky dohromady, nikdy jich nebudou mít dostatek na to, aby si mohli vytvořit tak silnou výrobní základnu jako gigantické nadnárodní podniky. Proto i kdyby se dělníkům povedlo nashromáždit kapitál, nikdy to nebude dost. Proto je třeba kapitalistům jejich prostředky vzít, abychom byli schopni vybudovat dostatečnou výrobní základnu.

Za druhé, pokud by si dělníci dokázali vytvořit výrobní základnu, opravdu by dokázali konkurovat? Odpověď na tuto otázku je stejná jako na otázku první. Vždyť mezinárodní kapitál má daleko větší možnosti a to hlavně v otázce konečné ceny zboží. Autor se zmiňuje o tom, že by samosprávné podniky zlepšovaly postavení dělníků. Jenže to by nepochybně stálo určité prostředky. Tím by se nepochybně tyto podniky znevýhodnily proti podnikům kapitalistickým, které by šetřili na pracovní síle, tím by dokázali srazit cenu zboží a být tak konkurenceschopnější. Je úplně nemožné, že by samosprávné podniky zaměstnaly všechny dělníky světa, na to totiž prostředky mít nebudou. Proto je třeba zničit kapitalistické podniky, aby na jejich místě mohly být vybudovány podniky socialistické.

Za třetí, kdo by vedl tyto podniky? Já vím, že tato otázka je často hlavním argumentem buržoazie proti komunistům. I přesto nebo právě proto je třeba se jí zabývat. Tyto samosprávné podniky, pokud by chtěly obstát, by musely zaměstnávat odborníky různých profesí. A kde tyto odborníky vzít. Pochybuji, že dělnická třída a komunistické hnutí má tolik odborníků. V kapitalistickém systému má vzdělání hlavně ten, kdo má na to, aby si ho mohl dovolit. Proto by museli být najímání z řad kapitalistů, popř. dělnické aristokracie. Aby tito odborníci šli pracovat do samosprávných podniků, musely by jim tyto podniky slušně zaplatit a tím by je zvýhodňovaly proti ostatním pracujícím. Tím by nevzniklo nic jiného než jen další forma kapitalismu i když se socialistickým nádechem. Proto se musí změnit celý systém, aby socialistické podniky mohly skutečně fungovat.

Za čtvrté, už se o to někdo někdy pokusil?Ano, pokusil. A my komunisté bychom se měli poučit z historie. O něco podobného se pokusil už utopický socialista Robert Owen. O tom, jak to dopadlo se můžete dočíst v kterékoli učebnici marxismu. Mohl bych uvést i další příklady, například družstevní systém v Izraeli, který zkrachoval kvůli korupci ve vedení družstev. Příkladů by se našlo jistě mnoho. Proto bychom se měli poučit z úspěchů revolucí v Sovětském svazu, v Číně na Kubě a v jiných zemích. Ani v jednom případě nedošlo ke svržení kapitalismu cestou reforem, vždy bylo zapotřebí revoluce.

Proto my komunisté (pokud jimi skutečně jsme) musíme konečně pochopit, že kapitalismus nepřesvědčíme, aby se stal postupně socialismem. I kdyby se nám podařilo uskutečnit dílčí reformy, kapitalismus bude mít dost prostředků, aby je zvrátil ve svůj prospěch (viz. likvidace sociálních vymožeností v EU). Kapitalismu musí být odebrány všechny prostředky revoluční cestou a pak teprve existuje možnost účinně a dlouhodobě změnit postavení pracujících.

Ať žije socialistická revoluce!

Nyo

{moscomment}

 

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .