header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Několik otázek k levicové politice

Příspěvek Radima Valenčíka na brněnském semináři "Buď socialismus, nebo barbarství - Současná levice, charakter a možnosti" 19. června 2021.

Několik otázek k levicové politice

"I hlupák dokáže položit otázku, na kterou ani deset mudrců neodpoví."
(Ruská lidová moudrost)

1. Víme, co je to levice, a dokážeme se shodnout na tom, co je levice?

Rozdělení na levici a pravici je stále aktuální. Kvalifikovaná levice se snaží prosadit historicky adekvátní pojetí rovnosti oproti privilegiím, která se stala dysfunkčními, zatímco pravice se snaží privilegia, tj. výsady jedněch oproti druhým, obhájit a udržet.

2. Víme, proč je současná levice celosvětově v krizi, a dokážeme se shodnout, proč?

Vzhledem k tomu, že obhajoba privilegií, zpravidla založených na majetku, poskytuje pravici značnou výhodu, má levice jedinou oblast, ve které má převahu. Touto oblastí je pravda, tedy pravdivé poznání reality. To bez teorie nejde, resp. platí, že bez revoluční teorie není revoluční hnutí. Ti, kteří se považují za levicové, nebo obsadili parketu levice, ztratili kontakt s teorií, nerozumějí jí, nevědí ani, co to dobrá teorie je a jak se o ni opřít. Bez teorie ale žádnou levicovou politiku nelze dělat a levicové politika bez teorie nemůže být úspěšná.

3. Co znamená pojem "komunismus" a přežil se?

Marx s Engelsem se k tomu, co je komunismus vyjádřili v Komunistickém manifestu zcela jednoznačně: Je to společnost, v níž svobodný rozvoj každého jednotlivce je podmínkou svobodného rozvoje všech (závěr druhé kapitoly). Tím také zformulovali, o jaký typ rovnosti jde. Je to dynamická rovnost, která je současně ekonomickyý efektivní, protože rozvoj schopností člověka je tím, co nejvíce urychluje ekonomický růst založený na inovacích, a současně se tím mění i kvalita růstu tak, aby odpovídala podstatě člověka.

4. Mají komunity tvořené lidmi a lidstvo jako celek svou evolučně stabilní strategii?

Bez toho, aby se kterýkoli organismus přiblížil své evolučně stabilní strategii, nepřežije. Evolučně stabilní strategie (ve smyslu matematické teorie her) je taková, že pokud ji určitá komunita dosáhne, nevyplatí se žádnému hráči ji jednostranně změnit (např. jednat na úkor ostatních a očekávat, že tím získá větší prospěch). Evolučně stabilní strategie kterékoli lidské komunity (malé i velké, dokonce i globální) v podmínkách, kdy je udržitelnost založena na inovační dynamice, předpokládá právě to, aby byly vytvořen podmínky, ze kterých je svobodný rozvoj každého podmínkou rozvoje všech, tj. plná komplementarita všech založená na jedinečnosti každého z nás. Z lokálních iniciativ jdoucích tímto směrem vzejde i postupná proměna globální společnosti.

5. Proč prožíváme dobu historického excesu a kudy vede cesta vpřed?

Historicky exces prožíváme právě proto, že uvažujeme setrvačně ve zlomové době. Setravačný vývoj vždy vede do slepé uličky a pokud se včas nepřejde na vzestupnu trajektorii vývoje, problémy narůstají. Bez dobré teorie nelze změnit setrvačný vývoj, nelze si udělat představu o podstatě změny, která nás čeká, nelze mít perspektivní a realistickou vizi odpovídající na otázku, co dělat i čím začít.

6. Jde o 4. průmyslovou revoluci, nebo o změnu srovnatelnou s průmyslovou revolucí?

Jde o změnu srovnatelnou s průmyslovou revolucí, dokonce o změnu ještě výraznější. Jde o vyřešení hádanky lidských dějin. Jde o přechod ke společnosti, jejíž ekonomika je založena na produktivních službách, tj. službách připívajících k nabývání, uchování a uplatnění lidských schopností (vzdělání, péče o zdraví, ale i výchova či lázeňství, vzniknou ovšem i nová odvětví tohoto typu). Tyto služby se stanou dominantním produkčním sektorem a umožní dynamický i neomezený ekonomický růst, jehož kvalita bude bezprostředně podřízena naplnění přirozeného bohatství a smyslu lidského života.

7. Potřebujeme "marketingovou", nebo "programovou" stranu?

Markentingové strany slouží k udržení privilegií menšiny ve společnosti i manipulované menšiny uvnitř stran. Levicová strana musí být stranou programovou, Její program nemůže mít podobu slibů, ale perspektivní a realistické vize odpovídající každému, kdo má zájem, na otázku, co dělat i čím začít, a to v bezprostřední návaznosti na reálnou aktivitu příslušné strany. Levicové strana musí každému umožnit, aby se svou aktivitou zapojil do těch změn společnosti, které nazrály. A každému musí v tomto poskytnout oporu, a to i pokud jde o nalezení smyslu jeho konání.

K tomu:

Odpovědi vycházejí z teoretických monografií zpracovaných týmem působícím při VŠFS v létech 2014 až 2020 (letos je připravována další). Všechny jsou celé ke stažení zde:

https://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2479-monografie

Radim Valenčík

Zdroj: https://radimvalencik.pise.cz/9510-nekolik-otazek-k-levicove-politice.html

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .