header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

G. Zjuganov: Dvacet naléhavých opatření pro transformaci Ruska

Autor: Gennadij ZJUGANOV, předseda Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace, vůdce lidově vlasteneckých sil Ruska.

Rusko se opět ocitlo v prudkém zlomu ve své historii. Zvláštní podmínky otevírají nové příležitosti a perspektivy. Jak je využít? Zodpovědět tuto otázku znamená navrhnout způsoby řešení nejpalčivějších sociálních a ekonomických problémů naší země.

Komunistická strana Ruské federace je nabízí společnosti ve svém programu. Vyzýváme komunisty, aby na stranických schůzích pečlivě projednali „Dvacet naléhavých opatření pro transformaci Ruska“ a zajistili konkrétní kroky k jejich prosazení.

Prohlubující se globální krize a situace kolem Ukrajiny znamenají novou etapu v našich dějinách. Západ v čele se Spojenými státy postavil mnohonárodnostní Rusko před krutou výzvu. Ve skutečnosti byla proti našemu státu a celému ruskému světu zahájena „hybridní válka“ v plném rozsahu. To vše vyžaduje promyšlenou, energickou a tvrdou reakci. Musíme se postarat o naši budoucnost, zcela osvobozeni od cizího diktátu, nedostatku práv a chudoby. Musíme spolehlivě chránit sebe a své přátele před vnější agresí, nacismem a banderovským nacionalismem. Nastal čas pro realizaci levicového vlasteneckého programu, ke změně základních principů života v Rusku. Jakýkoli pokus udržet začarovaný, dosavadní systém ekonomického řízení vede ke katastrofě. Je čas skoncovat s nadvládou finančního a oligarchického kapitálu a urychlit rozvoj reálné výroby a sociální sféry. Dost bylo pohádek o „zázracích trhu“, „volném obchodu“, „cílení inflace“ a dalších dogmatech liberálních fundamentalistů.

Komunistická strana Ruské federace bojuje za industrializaci 21. století. Za urychlený rozvoj vědy, školství, zdravotnictví a kultury. Jen na tomto základě si Rusko ochrání svou nezávislost, zajistí bezpečnost a zaručí svou důstojnou budoucnost. Přímým cílem sankcí NATO je uškrtit naši zemi. A ve vládnoucích kruzích Ruska je mnoho těch, kteří spěchají kompenzovat ztráty nikoliv občanů, ale oligarchů a spekulantů. Komunistická strana zastává zásadně odlišné přístupy. Trváme na komplexní podpoře průmyslu a zemědělství, leteckého a automobilového průmyslu, nejnovějších průmyslových odvětví a jejich vývoje, zdravotnictví a školství. Nastal čas odstranit kolaboranty z ekonomického řízení Ruska. Je čas navést obrovskou loď naší země na cestu spravedlnosti a humanismu, na směr socialistické výstavby!

Nabízíme balíček dvaceti urgentních opatření

1. Znárodnit klíčové sektory ekonomiky a bankovního systému. Prvním krokem je převedení majetku zahraničních společností, které opustily Rusko, do vlastnictví státu. Výrobní závody a maloobchodní řetězce „uprchlíků“, jejich technická a logistická centra, pohostinství a služby by měly fungovat v zájmu lidí. Je nutné použít veřejné investice k obnovení zastavené výroby, obnovení přerušených ekonomických řetězců, boji s nezaměstnaností a chudobou. Zavést státní monopol na výrobu a prodej výrobků obsahujících alkohol a tabák. Zdvojnásobit rozpočet Ruské federace a přeměnit jej na rozvojový rozpočet.

2. Obnovit státní plánování. Vytvořit pro tento účel zvláštní Státní výbor. Pověřit ho koordinací ekonomických aktivit na celostátní, sektorové a meziodvětvové úrovni. Prioritami nového Státního plánovacího výboru je stanovit obnovení plnohodnotné práce leteckého, obráběcího a automobilového průmyslu, energetiky a hutnictví. Zaručit průlom ve špičkových technologiích, kontrolu nad tarify a tvorbou cen, zajistit urychlený růst výroby zboží a rozvoje služeb. Reorganizovat „problémové“ akciové společnosti na státní unitární podniky. Vnést řád do práce státních korporací.

3. Zaručit potravinovou bezpečnost Ruska. Zvláštní pozornost věnovat agroprůmyslovému komplexu. Poskytnout producentům na venkově potřebné stroje a palivo, osiva a hnojiva. Vytvořit systém podpory zemědělských podniků prostřednictvím mechanismů levných úvěrů a přímých dotací. Podpořit obnovu zemědělské techniky. Zrušit platbu daně z pozemků podle katastrální hodnoty. Překonat nedostatek personálu na venkově. Provést rozsáhlý program rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím programu „druhé panenské půdy“, aby bylo zajištěno rozsáhlé zavádění opuštěných pozemků do střídání plodin.

4. Zbavit se svévole spekulantů. Vytvořit státní síť obchodu s potravinami a spotřebním zbožím. Zavést prodej je za nejnižší přirážku. Pro občany, kteří jsou v tíživé životní situaci, dát možnost nákupu prostřednictvím bezúročné půjčky a pomocí sociálních karet.

5. Převést farmaceutické společnosti pod kontrolu ruského ministerstva zdravotnictví. Organizovat jejich práci v přísném souladu s programy a objednávkami státu. Postupně odstranit závislost naší země na dovážených lécích a jejich složkách.

6. Dramaticky zvýšit investice do rozvoje ekonomiky. Využít k tomu prostředky státního rozpočtu a Fondu národního bohatství a také mechanismus emise peněz s cíleným směřováním prostředků do perspektivních odvětví. Zavést bezúročný úvěr pro podniky.

7. Zajistit státní kontrolu vývozu a dovozu za účelem rozvoje výroby. Vývoz uhlovodíků by měl být spojen s poklesem cen plynu a ropných produktů v tuzemsku. Zrychlit rozvoj rafinace ropy. Omezit vývoz dřeva do zahraničí a podpořit zpracování dřeva doma.

8. Zvýšit konkurenceschopnost domácích produktů. Zrušit daň z přidané hodnoty ve výrobním sektoru. Nahradit ji daní z obratu. Kapitálově „upravit“ celý daňový systém. Osvobodit chudé od daně z příjmu, zvýšit daňové zatížení oligarchie.

9. Stanovit klíčový úkol Centrální banky-podporovat ekonomický růst. Posílit odpovědnost Centrální banky za směnný kurz rublu a stabilitu národní měny. Trvale rozšiřovat používání rublu v obchodech s cizími zeměmi. Obnovit specializované státní banky, zaměřené na podporu průmyslu, stavebnictví a špičkových technologií. Zaměřit všechny státní banky na úkoly hospodářského a sociálního rozvoje země. Snížit počet komerčních bank.

10. Maximálně chránit zaměstnance před nezaměstnaností. Je naléhavé vytvořit státní program na podporu zaměstnanosti, který by odpovídal dnešním výzvám. Měl by účinně přispívat k zachování pracovních míst a aktivnímu vytváření nových.

11. Zastavit export kapitálu z Ruska. Zaručit zastavení úniku kapitálu do zón, ve kterých se neplatí daně. Zastavit odliv kapitálu a zajistit jeho návratnost. S pomocí rozsáhlých vládních investic překonat chronické podfinancování reálného sektoru ekonomiky.

12. Uznat vstup do Světové obchodní organizace za hrubou chybu. Uskutečnit vystoupení z WTO, v níž se Rusko oslabilo tváří v tvář barbarské sankční politice Západu. Provést přezkum všech dvoustranných a mnohostranných dohod Ruska, revidovat ty nevýhodné a zastaralé.

13. Primární pozornost věnovat podpoře a rozvoji regionů. Provést hloubkový státní audit jejich ekonomického potenciálu. Prostřednictvím práce Státní plánovací komise obnovit a modernizovat technologické řetězce. Jasně formulovat přístupy k rozložení obyvatelstva na území Ruska. Největší pozornost věnovat rozvoji regionů Dálného východu a Severu.

14. Všestranně podporovat ruskou vědu. Vrátit Akademii věd její status a experimentální základnu. Rozhodně urychlit rozvoj a realizaci vědeckých a technologických úspěchů. Využít oborový princip vzniku nových vědeckých institucí a laboratoří. Do konce roku 2023 ztrojnásobit vládní výdaje na výzkum a vývoj.

15. Podporovat lidové podniky jako osvědčenou a nejúčinnější lokomotivu pro hospodářský růst a sociální ochranu pracovníků. Vytvářet podmínky pro plné odkrytí a realizaci jejich potenciálu. Přísně potlačit administrativní a útočný nátlak na kolektivy lidových podniků a jejich vedoucí pracovníky.

16. Okamžitě ukončit zvyšování důchodového věku. Toto rozhodnutí vlády a Jednotného Ruska není nijak podloženo. Je nutné vrátit předchozí důchodový věk: 55 let pro ženy, 60 let pro muže. Zrušit pojišťovací medicínu, obnovit systém veřejného zdravotnictví.

17. Prosadit dvojnásobek minimální mzdy a životního minima. Tím se zabrání další degradaci země. Ani dnes nemohou být životní náklady nižší než 25 tisíc rublů. Vrátit jednotnou tarifní stupnici pro zdravotnické a pedagogické pracovníky. Platit práci učitelů a lékařů z federálního rozpočtu. Jednou provždy zrušit financování vzdělávacích institucí podle počtu obyvatel v oblasti.

18. Masivně budovat sociální byty pro ruské občany a pro vnitřně vysídlené osoby z Donbasu a Ukrajiny. Pohlížet na právo na bydlení jako na záruku práva na život. Přejít na rozsáhlé státní investice do bytové výstavby a veřejných služeb. Zmrazit tarify za bydlení a komunální služby, zrušit poplatky za velké opravy a obecné potřeby domů. Účet za energie nesmí přesáhnout 10 % rodinných příjmů.

19. Zaručit podporu ruského jazyka a kultury národů, které tvořily velký Sovětský svaz. Postavit mimo zákon propagandu rusofobie a antisovětismu. Vyčistit školství od jednotných státních maturit školu a Sorosových učebnic. Zvláštní péčí věnovat muzeím a divadlům, uměleckým galeriím a filharmoniím, archivům a knihovnám, kulturní domům a tvůrčím skupinám. Podporovat domácí cestovní ruch, který pomáhá mladým lidem seznámit se s bohatou historií a přírodou naší vlasti.

20. Posílit Svaz Ruska a Běloruska a vazby v prostoru SNS. Aktivně vytvářet společný hospodářský a kulturní prostor s Doněckou a Luganskou lidovou republikou. Přispět k posílení spolupráce mezi zeměmi, které jsou členy BRICS, Šanghajské organizace pro spolupráci, Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Rozhodně chránit krajany v zahraničí. Otevřít dveře dokořán pro jejich návrat do vlasti.

Naše země má vše, aby vstoupila do nového kurzu rozvoje, na zásadně novou trajektorii pohybu vpřed. Osvobození od moci globálního kapitálu, kompradorů a finančních spekulantů Západu nám umožní odolat jakémukoli diktátu a tlaku zvenčí. Řešení tohoto historického úkolu je možné pouze za podmínky hluboké vlastenecké výchovy. Je to kategoricky neslučitelné s pomlouváním naší historie, s odpornými projevy rusofobie a antisovětismu. To je důležité zejména pro formování vědomí mladých lidí. Musíme si pamatovat jednu pravdu: je nemožné vyhrát, pokud mladí lidé nemají v hlavě morální a vlastenecké hodnoty, ale „cashback“ a „lajky“. Je třeba skoncovat s destruktivními pokusy prozápadní „páté kolony“, která se živí nenávistí k naší zemi, ovlivňuje náladu společnosti, světonázor mladých lidí. Je na čase se sebevědomě vydat na cestu skutečně suverénního rozvoje a postavit pracujícího člověka do středu státní politiky. Nastal čas pevně se spolehnout na velké zkušenosti sovětské vlády, uvědomit si podstatu úspěchů lidové Číny a pozorně se podívat do budoucnosti.

Programové přístupy Komunistické strany Ruské federace stanovily přesné mantinely pro pohyb Ruska k lepší budoucnosti, k moci lidu, k socialistické transformaci našeho státu.

 

www.KPRF.ru „Pravda“ č. 32
29.–30. března 2022
Překlad KK

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .