header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Skončilo 23. mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran

23. mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran (IMCWP) se konalo ve dnech 19. – 22. října 2023. Setkání pořádala Komunistická strana Turecka (TKP) v tureckém Izmiru. Setkání se zúčastnilo 121 zástupců 68 stran z 54 zemí a 7 stran, které se z různých důvodů nemohly zúčastnit, poslalo také své pozdravy. Téma setkání bylo následující: Politické a ideologické boje proti kapitalistům a imperialismu. Úkoly komunistů informovat a mobilizovat dělnickou třídu, mládež, ženy a intelektuály v boji proti vykořisťování, útlaku, imperialistickým lžím a historickému revizionismu; za sociální a demokratická práva dělníků a národů; proti militarismu a válce, za mír a socialismus.

Během setkání došlo k výměně cenných zkušeností týkajících se boje komunistické a dělnické strany, dělnických a lidových hnutí, v době, kdy jsme svědky toho, že třídní rozpory se prohloubily a že kapitalistický systém pro lidstvo nenabízí nic jiného než nerovnost, chudobu, nezaměstnanost, válku, konflikty a vysídlení; že konkurence a rozpory uvnitř imperialistického systému se stále zvětšují; že imperialistická agrese se zvětšuje spolu s konkurencí stále skrývá potenciální nebezpečí války, která by mohla pohltit celý svět.

Byly vyměněny názory na nedávný politický, vojenský a hospodářský vývoj. Ostře odsuzována byla úloha NATO, stejně jako její rozšiřování do nových zemí.

Byl zdůrazněn význam vývoje v Palestině. Bylo požadováno okamžité zastavení izraelské agrese a blokády pásma Gazy a západního břehu Jordánu. Byla vyjádřena plná solidarita s palestinským lidem a byla odsouzena brutální vojenská ofenzíva, nelidská blokáda a barbarská genocida ze strany Izraele v pásmu Gazy. Byla odsouzena podpora USA, Británie, NATO a EU pro izraelskou ofenzívu. Bylo požadováno ukončení izraelské okupace, vytvoření a uznání nezávislého palestinského státu, zastavení a demontáž nelegálních osad na palestinských územích, propuštění politických vězňů z izraelských vězení a návrat uprchlíků. Byla vyjádřena internacionalistická solidarita s lidem Palestiny a zdůrazněn význam posílení boje ve všech zemích za zastavení masakru v pásmu Gazy a ukončení okupace Palestiny Izraelem.

Řada zúčastněných stran věnovala pozornost válce na Ukrajině s jejími různými aspekty. Ohledně zdrojů a charakteru války existovaly různé přístupy; všechny strany však kladly důraz zejména na skutečnost, že by měl být zintenzivněn boj proti NATO.

Bylo zdůrazněno, že za těchto okolností nesou odpovědnost za organizaci a vedení boje pracujícího lidu komunistické a dělnické strany, k osvětlení nezbytnosti socialismu. Rovněž bylo zdůrazněno, že je nutné posílit internacionalistickou solidaritu mezi komunistickými stranami, třídně orientovanými pracovními organizacemi, hnutími chudých zemědělců a dělníků a celkově lidovými hnutími.

Zdůrazněna byla potřeba posílit solidaritu s Komunistickou stranou Kuby, Kubou a jejím lidem, jenž získal nezávislost, rovnost, důležitá pracovní a sociální práva a bojuje za obranu socialismu a úspěchů kubánské revoluce; posílit mezinárodní odsouzení genocidní americké blokády proti Kubě a požadovat její konec.

Bylo řečeno, že antikomunismus se projevuje nejen ve vojenských operacích imperialismu a přímé či skryté pokusy a zásahy proti organizaci komunistických a dělnických stran z různých částí světa ohrožují právo dělnické třídy se organizovat.

Byla zmíněna skutečnost, že monopol kapitálu na komunikační prostředky dominuje informačním a organizačním kanálům dělnické třídy a že buržoazie má moc umlčet všechny revoluční síly a dezinformace vytvářené imperialismem nadále překrucují realitu v souladu se zájmy imperialismu. Tak byla zdůrazněna potřeba posílit ideologický a politický boj proti buržoazním médiím a imperialistickým lžím.

Účastníci setkání zopakovali svou solidaritu s dělnickou třídou Turecka, která den za dnem čelí hlubšímu vykořisťování a ožebračování. U příležitosti setkání, které se konalo u příležitosti stého výročí založení Turecké republiky, vzdali čest boji tureckých komunistů proti kapitalistickému vykořisťování a imperialismu.

Řada stran dále vyjádřila solidaritu s bojem dělníků za jejich sociální, politická a odborová práva.

Dále na rok 2024, přijaly komunistické a dělnické strany rámec společných a souběžných akcí, které budou rozvíjet.

 

Komunistická strana Turecka (TKP) - tiskové středisko

Zdroj https://www.tkp.org.tr/en/agenda/23rd-imcwp-was-concluded/

Překlad VS

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .