header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Spojené státy - nedokončený sen - 2. Stále zpochybňované vítězství

Prospěch ze zákonů, které byly tvrdě vydobyty a byly určeny k ukončení rasové diskriminace, byl koncem sedmdesátých let anulován vládní strategií fyzického obkličování a ekonomického sevření. To přináší opravdový úpadek společenského života v ghettech.

Tato strategie zavedená Ronaldem Reaganem v roce 1980 a sledovaná jeho nástupci Bushem a Clintonem těžce oklestila rozpočty na sociální pomoc, výchovu, zdravotnictví, bytovou výstavbu a městskou obnovu.

Afroameričané na to masově doplatili. Třicet pčt procent černošských rodin se dnes nachází pod hranicí chudoby (proti 6 % bílých rodin). V průměru příjem černošské rodiny představuje 58 % příjmu bílé rodiny, což je méně než v roce 1967!


  Oficiální míra nezaměstnanosti Afroamcričanů je dvojnásobná než je celonárodní průměrná míra, jejíž způsob výpočtu je nespolehlivý (5,5 %!). Ve skutečnosti se tato míra u černochů pohybuje kolem 25 %.


 U mladých černochů ve věku od 16 do 19 let je to 57 %. V roce 1967 činila 16,5 %! Dnes je v Haarlemu 75 % mladých bez zaměstnání. Aby ještě více zdůraznil válku proti chudým, snížil Reagan na polovinu dobu poskytování podpory v nezaměstnanosti - z 26 týdnů na 13.
  Průměrný věk u černošské mužské populace je 69 let, zatímco u bělochů je to 76 let. Dětská úmrtnost u černochů je 16,5 promile proti 8,1 u bělochů.


 Ti nejpotřebnější, sta tisíce rodin, jsou postupně zbavováni sociální pomoci, bez které nemohou přežít. Nedostávají sociální přídavky (welfare) nebo (food stamps) - potravinové poukázky pro chudé, které Kennedy zavedl v roce 1961 a které dodnes existují.

Atak se odhaduje, že 12 milionů dětí ve Spojených státech neabsorbuje minimální množství potřebných kalorií. Poté, kdy federální vláda byla zbavena potřebných fondů, Reaganova a Bushova administrativa odňala centrálním úřadům evidenci a vedení výplat sociálních příspěvku (welfare). A tak je zde neobvyklé zjištění, že je dnes ve Spojených státech zdravotnictví, důchody, mateřské školkv. výchova, obnova městských center a sociální byty soukromou záležitostí v rukou trustů (Corporate welfare).


  Nakonec jsme byli v průběhu posledních let svědky čistě rasistické ofenzívy. A tak černoši, kteří jsou odjakživa nadmíru vykořisťováni a kteří vždy tvořili podprolctariát, na němž je vystavěno bohatství a finance bílých, jsou dnes označováni jako příčina potíží Ameriky. Hubené přídavky, jež někteří dostávají, aby přežili, jsou uváděny jako příplatek na lenost, která se s oblibou považuje za černochům vrozenou. Vláda se opírá o tuto rasistickou propagandu. aby ospravedlnila programy, které mají snahu poncnáhlu vylučovat vymoženosti občanských práv. A tak prakticky skončila doprava černošských dětí do integrovaných škol (busing) a školní integrace nebo "affirmative action", která byla určena k zajištění rovnosti příležitostí ve vzdělání a v zaměstnání těm, kdo byli a jsou obětí diskriminace.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .