header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Agrese proti Řecku 1945

Byla 2. světová válka, když se řecký lid, nezdolaný a nezkrocený fašistickou okupací, rozhodl vytvořit právě v průběhu boje proti fašismu, v průběhu boje za svobodu 27.9.1941 politickou organizace, která se jmenovala Národně osvobozenecká fronta Řecka( EAM), a její ozbrojené, levicové síly ELAS pod vedením Stefana Sarafíse.

V průběhu války dosáhl počet členů ELAS čísla 50000 a v roce 1943 již ELAS kontrolovala skoro třetinu řeckého území... Byla reálná naděje, že řecký lid se sám zbaví fašistického jha a svobodně vykročí cestou ke spravedlivé společnosti.

Avšak Řecko má velký strategický význam. Z Řecka lze kontrolovat východní oblast Středozemního moře a také přístup k Černému moři, Dardanely., což mělo velký význam v tajných protisovětských plánech. A tak vůle lidu byla opět, jako již tolikrát v dějinách nahrazena vůlí vybrané ,ničeho se neštítící vládní skupiny.

Obavy z "rudého nebezpečí" přinutily emigrantskou vládu v Káhiře v dubnu 1944 jednat u Bejrútu (i se zástupci EAM) o poválečném uspořádání Řecka. Bylo dohodnuto, že po osvobození bude vytvořena vláda národní jednoty, že všechny složky řeckého odboje budou rozpuštěny, že bude zřízena nová armáda a že proběhne plebiscit o poválečném státním zřízení Řecka. 2.9.1944 tak byla vytvořena nová vláda, jejíž předsedou se stal liberál Papandreu a 6 zástupců EAM dostalo jen podřadná místa.

V říjnu 1944 se v Řecku vylodily britské jednotky, které se však již nesetkaly s žádným odporem. A pak se do Řecka vrátila i Papandreova vláda. Místo aby plnila sliby dané EAM však řecká buržoazie povolávala další britské jednotky. Již v listopadu 1944 vydává britský generál Scobie rozkaz, aby ELAS byly odzbrojeny, zatímco monarchofašistické jednotky mají být zachovány. Tento dekret odmítají zástupci EAM podepsat a vystupují z vlády.

3.12.1944 pořádá EAM v Aténách proti politice vlády demonstraci, které se účastní na 500.000 osob. Vláda však tuto demonstraci krvavě potlačuje, umírá 76 osob, mnohdy surově ubitých a v bolestech. Masakrovaní demonstranti začínají odzbrojovat policii. Dochází k boji, který trvá přes měsíc. Angličané povolávají z italské fronty 2 brigády a za pomoci tanků, letadel i palby válečných lodí útočí na Atény.

Hrdinná obrana trvala 33 dní. Jen se řecký lid zbavil jedněch okupantů, nastupují druzí. Ve jménu "demokracie.." Lidová vojska byla přinucena Atény vyklidit, avšak jádro zůstalo nedotčené mimo Atény... 10.000 lidí bylo v těchto dnech zabito či zraněno, tedy přibližně tolik, jako v italsko-řecké válce 1940-1941...

Na nátlak světové veřejnosti pak byla zahájena nová jednání, kterých se účastní i Churchill a Eden. 11.1.1945 je podepsáno příměří, které vede k tzv. Varkirzským dohodám 12.2.1945. Co je v nich obsaženo?

Zrušení válečného stavu, amnestie, osvobození rukojmích, zajištění svobody slova, tisku, shromažďování a odborových organizací, očistu aparátu od fašistů, plebiscit o příštím státním zřízení, odzbrojení všech sil.

EAM tedy podle dohod rozpouští ELAS a odevzdává zbraně. Vláda však slib opět neplní a rozpoutává "bílý teror". Od února 1945 do března 1946 je zavražděno 1289 vlastenců, raněno 6671 osob, vězněno 84931 a mučeno 31632 obyvatel. V těchto krutých podmínkách se v březnu 1946 konají falšované volby, které levicové síly bojkotují.

Již v průběhu voleb se začínají vytvářet první partyzánské skupiny. Rodí se první akce, řecký lid je opět nucen bojovat proti utlačovatelům...

Vládní kárné výpravy dopadají neúspěšně. Smělé výpravy partyzánů, při kterých získávají potřebnou munici, materiály, jídlo apod., vyvolávají naději v očích obyvatel Řecka. A partyzánské skupiny sílí.

28.10.1946 je vytvořena Demokratická armáda Řecka- z partyzánských oddílů v síle 6000 mužů. Velitelem se stává generál Markos Vafiadis, známý jen jako generál Markos.

Sousední země, Albánie, Jugoslávie a Bulharsko poskytují Markosovi nezištnou pomoc...

Úspěchy lidové armády nebylo možno nechat bez odezvy. Velká Británie, aby zajistila, teď již otevřeně, mečem a krví, Řecku proslavené "euroatlantické hodnoty", poskytuje řecké vládě v období 1945-1947 pomoc ve výši 500 miliónů dolarů, z čehož šlo 38% na vojenské účely. Když pak na Velkou Británii padla finanční krize, přišly na pomoc Spojené státy. Trumanova doktrína zajišťuje 300 miliónů dolarů pro řeckou protilidovou vládu, které jsou opět využity na vojenské účely...

V září 1947 se koná III. plenární zasedání ÚV KS Řecka. V té době má již lidová armáda 23-28.000 mužů... 23. 12. 1947 je na osvobozeném území vytvořena Prozatimní demokratická vláda, bohužel složená pouze z komunistů, což vyvolalo reakci v řeckých středních vrstvách. Široká protiimperialistická fronta by zajistila pravděpodobně větší podporu...

Po III. zasedání se také objevují názorové rozdíly na další pokračování osvobozeneckého boje. Generál Markos, který je zastáncem "jugoslávského stanoviska", prosazuje pokračování v partyzánské válce. Tajemník KS Řecka, Zachariades, zastánce protijugoslávského stanoviska, však prosazuje pravidelnou armádu a jeho názor vítězí.

Mezitím USA zvyšují svou vojenskou podporu řecké vládě. Zvyšují početní stav řecké armády ze 110.000 v roce 1947 na 197.000 v roce 1949, zavádějí nucené odvody, posílají 797.000 tun vojenského materiálu.

Vytvářejí speciální jednotky s vysokou pohyblivostí a aktivitou, používají moderní letecké bombardéry, napalmové bomby.

Vystěhovávají celé oblasti přiléhající k partyzánským. Do nucených táborů je přinuceno jít na 800.000 lidí..

Teror reakce se stupňuje roku 1948. Na pusté ostrovy je deportováno 70.000 vlastenců, popraveno dalších 6.000 vlastenců.

Přes protesty světové veřejnosti bylo nakonec uskutečněno i velké tažení proti Demokratické armádě v roce 1948. Ta je však stále nezlomena.

Teprve na jaře a v létě 1949 dochází při rozhodujících operacích generála Papagose k porážce Demokratické armády v pohoří Grammos a Vitsi. Občanská válka končí.

Po bombardování, převaze sil a techniky tak bylo krví potlačeno lidské přání, lidská myšlenka, která se neslučovala s plány imperialistických velmocí a jejich pomocníků...

{moscomment}

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .