header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Agrese proti Koreji

Válka v Koreji v letech 1950-53 byla svým rozsahem, významem i použitými silami jednou z největších válek, k nimž v poválečném období došlo. Američané si chtěli upevnit postavení ve východní Asii a vybojovat si vhodné nástupiště proti Číně a sovětskému Dálnému východu. Korea sama byla rozdělená uměle po 2.sv.v. 38. rovnoběžkou na dvě části. V severní části existoval lidově demokratický režim, v jižní pak režim protilidový, reakční a proamerický. Ačkoliv vláda KLDR předložila několik návrhů na mírové sjednocení země, byly tyto návrhy vždy lisynmanovským jihokorejským systémem zavrženy. Naopak, představitelé Jižní Koreje hovořili o nutnosti "táhnout na sever".

Za vydatné pomoci USA je budována silná armáda, která provádí v prostoru 38. rovnoběžky řadu provokací. Jen od ledna 1949 do dubna 1950 narušuje 1274krát 38.rovnoběžku, 42krát ostřeluje pomocí lodí objekty na pobřeží KLDR a 71krát napadá korejské území ze vzduchu. V polovině června 1950 je již připravena k útoku na sever. USA, představovaná generálem MacArthurem, velitelem amerických vojsk na Dálném východě slibuje morální i materiální pomoc v boji proti komunismu.
Vláda KLDR se samozřejmě nedívá nečinně na tyto přípravy a zaujímá obranné postavení na 38. rovnoběžce...
Válka začíná v noci na 25. červen útokem jihokorejských vojsk na sever. S překvapením se však setkávají s připravenou obranou a v hloubce 2-3 kilometrů se zastavují...
Lidová vojska KLDR přecházejí do útoku, aby očistila území celé Koreje před tím, než budou moci zasáhnout Američané.
Avšak americký prezident Truman se rozhoduje ihned intervenovat. Armáda okupantů v síle 83000 mužů, přes 1000 děl a minometů, 500 tanků, 1040 letadel, 26 velkých lodí zasahuje. Na půdě OSN křivě obviňují Američané KLDR z agrese a využívají nepřítomnosti sovětského zástupce ( který se na protest proti účasti čankajškovce nezúčastnil práce RB OSN), aby celou agresi podnikli pod vlajkou OSN.
Okamžitě získávají nadvládu ve vzduchu a na moři. Přesto osvobozují vojska KLDR do poloviny září téměř celý poloostrov, až na malý cíp země s přístavem Pusan. Vyčerpaná a bez záloh pak musí čelit protiútoku Američanů, kteří do něho soustředili sílu 12 divizí. 15.9. je provedeno připravované vylodění u Inčchonu a americká a jihokorejská vojska zahajují nový útok na sever. Velení armády KLDR se rozhodlo stáhnout vojska na 38. rovnoběžku. V týlu zůstává asi 40000 mužů, tzv. druhá fronta.
Začátkem října překračují jihokorejská a americká vojska 38. rovnoběžku, obsazují Pchjongjang a postupují až k čínským hranicím...
Tehdy vzniká v Číně široké hnutí dobrovolníků. Je zformováno 30 pěších a 4 dělostřelecké divize, které se postupně zapojují do boje proti okupantům. Koncem října a začátkem listopadu uskutečňují spojená lidová vojska v severozápadní části silný protiúder, kterým jsou intervenční síly vrženy zpět asi o 60 km. V této době se v Koreji poprvé objevují sovětské reaktivní letouny Mig-15, které přinášejí Američanům velké překvapení.
Protiútok spojených lidových sil se pak uskutečňuje v noci na 25.11. a znamená pro americkou stranu další překvapení. Do poloviny prosince je osvobozeno území KLDR a dokonce i Soul. V prostoru 38. rovnoběžky je vybudována pevná obrana, kam pak do poloviny roku 1951 lidová vojska ustupují.
Válka se mění od července 1951 do července 1953 na poziční.
Z iniciativy SSSR je 10.7. 1951 zahájeno jednání o příměří, které je však vinou USA protaženo až na 2 roky.
Američané se stále za tuto dobu snažili proniknout přes 38. rovnoběžku, ale marně. Lidová vojska se dovedla bránit a jelikož USA vyhrožovaly použitím atomových zbraní, dokázala vybudovat i obranu protiatomovou.
USA zintenzívnily bombardování severokorejských měst, zahájily biologickou válku, ale pod tlakem veřejného mínění byly nuceny podepsat příměří...
Podle pramenů KLDR padlo ve válce 1.093.839 mužů na straně interventů (397.543 Američanů), podle USA to bylo 1.473.187 ( z toho 142.091 Američanů). Ztráty KLDR jsou odhadovány na 520.000 mužů, Číny na 900.000 mužů a civilního obyvatelstva KLDR asi na 1 milión lidí.
Souhrnem lze říci, že agrese proti korejskému lidu byla první válkou, kde bylo masově použito reaktivního letectva. Ve větší míře bylo použito vrtulníků, zbraní hromadného ničení- např. napalmu. Biologických zbraní bylo poprvé použito v listopadu 1951, od počátku r.1952 do konce války bylo zjištěno téměř 3000 případů rozšiřování bakterií ! Atomové zbraně mohly být použity nejvíce v listopadu 1950, v době velkého protiútoku lidových sil, ale veřejné mínění, dokonce i petice 100 labouristických poslanců v Anglii, kteří chtěli stáhnout anglická vojska v případě použití atomových zbraní, rozhodné postavení SSSR tento nelidský krok USA znemožnily. Tato válka odhalila v plné své nahotě opravdové "hodnoty" agresivní, protilidské politiky USA, které se snaží vnutit prostřednictvím NATO, ekonomické nadvlády a dalších prostředků celému světu.

{moscomment}

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .