header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Slavnostní setkání ke 100 letům KSM a 104 let od Říjnové revoluce

 

KSM zve na slavnostní setkání při příležitosti 100 let od založení Komunistického svazu mládeže a 104 let od Velké říjnové socialistické revoluce.

Koná se v neděli 7. listopadu od 14:00 v budově UV KSČM, 3. patro, Politických vězňů 9, Praha 1

KSM na festivalu Komunistické mládeže Řecka

Od 23. do 26. září se v Aténách odehrálo, jako každým rokem, vyvrcholení festivalu komunistického časopisu Odigitis, pořádaného Komunistickou mládeží Řecka, KNE. Po loňském roce, kdy festival z důvodu protipandemických opatření probíhal v omezeném režimu na půdě vysoké školy, se letos vrátil v plné parádě na veřejné prostranství, do parku Antonis Tritsis.

Číst dál...

Antikapitalistický kemp 2021 přinesl zajímavé přednášky, výlety i zábavu

Ze stránek LevaPerspektiva.cz přebíráme reportáž z letošního Antikapitalistického kempu spoluorganizovaného Komunistickým svazem mládeže.

Již 12. ročník Antikapitalistického kempu (a 23. ročník, počítáme-li i předchozí Revokempy) se uskutečnil ve dnech 2. až 6. července, tentokrát na novém místě v Orlických horách. Akce organizovaná Levou perspektivou a Komunistickým svazem mládeže se zúčastnily více než tři desítky lidí všech věkových skupin, které přilákal bohatý program s řadou přednášek, diskusí, ale i výletů a odpočinkových aktivit. Na úvod kempu byla připomenuta památka bývalých účastníků kempů, kteří nás nedávno navždy opustili: Milady Sigmundové, Milana Neuberta a Luboše Ledla.

Číst dál...

Ne zločinné blokádě Kuby!

Členové Komunistického svazu mládeže vyjadřují podporu kubánskému lidu.

Den osvobození

Před rokem jsme přinesli prohlášení k 75 výročí vítězství nad hitlerovským fašismem. Po roce se ještě vyostřily útoky na velké antifašistické vítězství, projevují se ještě více prvky národního šovinismu a xenofobie. V rámci velmocenského boje dochází k další eskalaci zbrojení, imperialistický pakt NATO zvyšuje svou vojenskou přítomnost na hranicích s Ruskem. Roste tak hrozba nové války v Evropě.

http://ksm.cz/dokumenty-ksm/4304-75-let-od-vitezstvi-nad-hitlerovskym-fasismem

Opakujeme závěr našeho prohlášení:

"Pro nás, mladé komunisty, zůstává 9. květen dnem osvobození, dnem vítězství. Pro nás je revoluční minulost inspirací, zdrojem poučení pro lidové boje budoucnosti. Rudý prapor v Berlíně je výzvou k pokračování v antifašistickém, antiimperialistickém a protikapitalistickém boji. V boji za osvobození pracujících mas.

My komsomolci zůstáváme vděční Rudé armádě, národům Sovětského svazu za jejich přispění na osvobození.

Naopak úsilí o vymazání vzpomínek na tyto velké boje je úsilím o rehabilitaci fašismu a udržení nespravedlivého, vykořisťovatelského systému. Opět je tu kapitalistická krize, válečné a fašistické nebezpečí.

Proti těm budeme bojovat jako naši předkové. Podobně oni v květnu 1945 říkáme:

Nikdy více fašismus! Nikdy více válku!

Socialismus místo barbarství!"

Technická poznámka

V neděli 18.4.2021, den po neuvěřitelných obviněních o sedm let starých explozích skladu zbaní a vyostření vztahů ČR k Ruské federaci, došlo k problémům na webovém hostingu, který KSM užívá. Po výpadcích se několik dnů nepodařilo znovu spustit původní podobu webu. Vzhledem k dnešní vypjaté politické situaci a ohroženích míru jsme se snažili urychleně spustit náhradní web při zachování obsahu.

Přechod pravděpodobně způsobí některé další nekomfortnosti, za které se omlouváme. Upozorňujeme speciálně, že při přechodu přestaly platit stávající webové odkazy. Přesto články, prohlášení atd z minulosti jsou dohledatelné v jednotlivých kategoriích.

Budeme hledat alternativní způsoby, jak jak zachovat informování české veřejnosti o současné situaci, sociálních a antiimperiálních bojích.

Několik poznámek k významu KSM v období po roce 1989

Komunistický svaz mládeže, který se znovuustavil v roce 1990 po porážce socialismu v naší vlasti z roku 1989, vystupuje v moderních dějinách našich zemí jako proud ponorné řeky, který v určitých obdobích protéká řečištěm naší společnosti, jindy z různých důvodů jakoby mizí, aby se znovu objevil. Stalo se tak i v roce 1990, aby po další téměř třetinu století KSM spoluutvářel podobu našeho komunistického hnutí.

V prvé řadě byl KSM prostorem a organizační platformou mladých komunistů, která podobně jako KSČM, z jejíhož prostředí vyšel, procházela vývojem a střety. Podobně jako v KSČM došlo v letech 1992-1993 k střetu s protagonisty linie Levého bloku, který v KSM skončil jejich převahou. Mladí komunisté ovšem okamžitě reagovali znovuustavením KSM, který po rozkolu a vytříbení kádrů potvrdil svoji marxisticko-leninskou orientaci. Již od tohoto momentu se začínají črtat rozdíly ve směřování a profilu oproti KSČM, od níž se sice oddělil Levý blok s větší částí poslanců, ovšem na diferenciaci členské základny a další směřování to tak hluboký vliv v déledobější perspektivě nemělo.

Číst dál...

K 100. výročí vzniku Komunistického svazu mládeže

Je to rovných sto let od založení Komunistického svazu mládeže (KSM) v únoru 1921. Tato událost, která se stala mezníkem v dějinách našeho pokrokového mládežnického hnutí, byla jedním z logických vyústění rozkolu v dělnickém hnutí, ke kterému došlo mezinárodně na základě zrady II. internacionály při vzniku I. světové války, brutální zkušenosti z frontových jatek i bídou v zázemí a především díky úspěchům Velké říjnové socialistické revoluce v Rusku, jasně ukazující cestu vpřed. Nově vzniklá organizace, představující asi 40 tisíc členů, se bezprostředně přihlásila ke Komunistické internacionále mládeže a k jejímu zápasu za svět bez kapitalistického vykořisťování, útlaku a válek. Za hlavní úkol ale považoval její sjezd založení jednotné internacionální komunistické strany v Československu, což vyjádřil i ve svém provolání: "Ve chvíli, kdy česká, slovenská, německá, a maďarská mládež proletářská se spojuje ve svaz komunistické mládeže, obrací se na vás, dospělé pracovníky a pracovnice, v pevné naději, že ve svém boji nalezneme v nejbližší době oporu ve svazu komunistů všech národů Československé republiky. Ať žije Komunistická internacionála mládeže! Ať žije III. internacionála! Ať žije internacionální Komunistická strana Československa!"  Následný květnový ustavující sjezd komunistické strany a říjnový slučovací sjezd všech komunistů v Československu daly na tuto výzvu jasnou odpověď.

Číst dál...

100 let KSM

Nejen komunistická strana, ale i mladí komunisté si připomínají letos důležité výročí. 100 let od vzniku Komunistického svazu mládeže, který předcházel i vzniku Komunistické strany Československa. "Komsomol", jak jsme první i naší polistopadové organizaci mladých komunistů říkávali, byl určitou školou života. Pro nás byl zejména ten prvorepublikový nekonečnou studnicí inspirací.

Číst dál...

Sto let bojů za práva utlačovaných pod křídly komunistického hnutí

V těchto dnech si připomínáme 100 let od vzniku Komunistického svazu mládeže a také si letos v květnu připomeneme 100 let od vzniku Komunistické strany na území tehdejšího Československa.

Je to příležitost, ohlédnout se a připomenout si z čeho pramenilo odhodlání a akčnost mladých lidí k tomuto historickému kroku. Podmínky mladých pracujících v  nově se rodícím Československu byly prachbídné, zejména mladých učňů a učnic, děveček u sedláků (zemědělských pracovnic). Pro mnohé pracující bylo těžké uživit sebe a svoji rodinu, sen o vlastním bydlení byl něčím jako pohádkou, která se nikdy nemůže realizovat. Z vyprávění babičky vím, že v jedné místnosti bydlelo i osm lidí, na ranní vlak, který odvážel lidi do práce, se běžně chodilo i pět kilometrů pěšky. Mladí lidé si plně uvědomovali svoji třídní příslušnost a nemožnost vymanit se z otrockých okovů kapitalismu pokud nebudou mít svůj předvoj, tedy organizaci, která jím umožní společně se bránit a posléze nahradit nespravedlivou kapitalistickou společnost společností novou, společností socialistickou založenou na vědecké teorii, kterou již popsal K. Marx s B. Engelsem a doplnil a v praxi započal realizovat V. I. Lenin v tehdejším Rusku.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .