header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Revoluční století

Připomínáme si 100 let existence Komunistického svazu mládeže, proletářské organizace mladých lidí, k jejímž revolučním tradicím a odkazu se hrdě hlásíme. Na tyto tradice také dnešní Komunistický svaz mládeže navazuje a pokračuje v nich.

Když se ohlédneme za naší historií, uvidíme sto let bojů, útlaku a perzekuce, po kterých naše organizace vždy opět vstala z popela jako fénix, silnější a odhodlanější než kdy předtím. Zažili jsme léta ilegality, ale i mohutné úspěchy v poválečných letech, v době budování socialismu a dělnické moci v Československu.

Číst dál...

100. výročí založení KSM

Komunistická mládež měla nezastupitelnou úlohu v průběhu uplynulého století na dění v Československu i České republice. V roce 1918 se zhroutil starý svět. Vznikla Československá republika, lidé vítali události s nadšením a věřili, že bude lépe. Armáda zvládla situaci v pohraničí s Poláky i Němci a zdálo se, že nic nebrání v budování naší země. Sen o spravedlivé republice se ale brzy rozplynul. Lidé dřeli jako dříve a bez zastání, mnoha rodinám chyběli tátové a synové, kteří padli v první světové válce. Byla nouze o ošacení, potraviny i uhlí. Lidé brali spravedlnost do svých rukou. V prosinci 1920 přetekla trpělivost obyvatel, a když byla potlačena generální stávka pracujících střelbou četnictva do dělníků, na mnoha místech v Československu začala se výrazně radikalizovat mládež. Únor 1921 byl mezníkem. Byl ustaven Komunistický svaz mládeže (KSM), který se vrhl do usilovné politické práce. Mladí komunisté pomáhali zakládat v květnu 1921 KSČ, starali se o rodiny postižené nezaměstnaností. Velmi brzy překročili hranici 1000 členů KSM. Pomáhali starším soudruhům a odborářům. Pořádali výlety pro děti, cvičili v Dělnických tělovýchovných jednotách. Tehdejší politická moc se jich tak bála, že v roce 1930 nechala do komunistické mládeže střílet v Radotíně. Práce komsomolců byla znát i v boji proti Henleinovcům a nastupujícímu fašismu. Za okupace pomáhali v protifašistickém odboji i za cenu vlastních životů.

Číst dál...

Připomínka 100. výročí Oslavanského povstání

13. prosinec se v Oslavanech nesl ve znamení připomínky stoletého výročí povstání

Na sto let přesně se sychravou neděli konala na náměstí 13. prosince připomínka události, která svým rozsahem ukázala nespravedlnosti prvorepublikového zřízení a předznamenala vznik Komunistické strany Československa a Komunistického svazu mládeže (KSM).

Číst dál...

Dopis 14. sjezdu KSM polské ambasádě proti antikomunismu

Protestní dopis 14. sjezdu KSM proti antikomunismu v Polsku.

Vážený pane velvyslanče,

tímto dopisem vyslovujeme zásadní nesouhlas s probíhajícími snahami o kriminalizaci Komunistické strany Polska (KPP) a komunistického hnutí jako celku. Soudní útoky na redaktory časopisu Brzask jsou pokusem o umlčení komunistického názoru ve veřejné debatě. Od režimu, který svojí legitimitu mimo jiné čerpá z domnělé nesvobody slova  v dobách socialistické výstavby,se jedná o obzvláště cynický krok.

Polští komunisté hráli v novodobých polských dějinách zásadní úlohu, kdy z válkou zničené země dokázali vybudovat moderní průmyslovou společnost. Dnešní kapitalistické Polsko stojí na těchto socialistických základech, což je realita, kterou nelze přepsat, byť by snahy o to byly sebevětší.

Připojujeme se k mezinárodní výzvě a žádáme Vás tímto o ukončení stíhání polských komunistů a o konec snah o kriminalizaci komunistického světonázoru. Žádáme o okamžité ukončení procesu s redaktory časopisu Brzask a o ukončení snah o přepisování slavné minulosti Polské lidové republiky.

S úctou,

delegáti XIV. sjezdu Komunistického svaz mládeže, z.s

Tisková zpráva z Online zasedání evropských komunistických organizací mládeže ke sdílení zkušeností

20 evropských komsomolů se sešlo na 103. výročí Velké říjnové socialistické revoluce k "Online zasedání evropských komunistických organizací mládeže ke sdílení zkušeností". Organizace si zde vyměnily své zkušenosti z bojů mládeže během pandemie COVID-19.

Od vypuknutí pandemie zažívá pracující lid po celém světě četné útoky proti svým právům. Jeho právo na zdravotní péči je pustošeno kapitalistickými vládami, které místo veřejného zdravotnictví prosazují zdravotnictví soukromé. Jeho právo na vzdělání je podhodnocováno kvůli bezplánovité politice, kapitalistické vlády upřednostňují soukromé vzdělávání jako ekonomický obor a věnují nedostatečné prostředky veřejným školám. Podobným útokům čelí také právo lidu na bydlení, kulturu a sport. Tyto problémy nejsou nové a nejsou spuštěny epidemií COVID-19. Již dříve dosáhly závažného rozsahu. Úlohou pandemie bylo, že je odhalila ještě jasněji.

Číst dál...

Výročí války za nezávislost Kuby

15. září se v Brně uskutečnila přednáška na téma výročí vyhlášení protikoloniální války na Kubě. Akce se uskutečnila ve spolupráci mezi Společností Česko kubánského přátelství a Komunistickým svazem mládeže.

I když se akce měla věnovat primárně událostem před 125 lety na Kubě, tak nakonec bylo téma širší. Přednášející představil kubánskou revoluci jako proces, který v polovině 19. století započali otrokářští plantážníci a byl zakončen úspěšnou revolucí Fidela Castra. Ten teprve donesl Kubě skutečnou svobodu a nezávislost.

Číst dál...

Uskutečnil se Antikapitalistický kemp 2020

Ve dnech 16-19. července se na jižní Moravě uskutečnil tradiční letní Antikapitalistický kemp organizovaný KSM společně s Levou perspektivou. Kemp úspěšně proběhl v krásné krajině na jižní Moravě sice za proměnlivého počasí, ale také vysokého zájmu desítek mladých účastníků. Program těchto čtyř dnů myslel na přednášky a debaty, i na společenské vyžití. Mezi tématy debat byly aktuální otázky koronaviru a ekologie, dynamika vojenského vztahu velmocí USA a Ruska, besedy o problémech regionu, dějinách komunistického hnutí, teorii dialektického materialismu, aktuálních případech bojů na pracovišti. Vystoupení pozvaných řečníků a panelistů a následující diskuze byly na velice slušné úrovni. Účastnící měli možnost poznat situaci i v jiných zemích vystoupeními soudruhů z Polska, Kolumbie a Egypta. Na kempu byla možnost diskutovat i s účastníky kempu ze Slovenska.

Číst dál...

Antikapitalistický kemp 2020

Antikapitalistický kemp 2020 se uskuteční v termínu 16. - 19. července 2020 v Jihomoravském kraji nedaleko Brna. Program začne ve čtvrtek 16. 7. odpoledne a skončí v neděli 19. 7. po poledni. Antikapitalistický kemp je otevřen všem radikálně levicovým zájemcům po zaslání přihlášky (e-mail; případně on-line přes web levaperspektiva.cz) a potvrzení registrace organizátory. Nepotvrzená přihláška k účasti na kempu neopravňuje. Organizátory kempu jsou Levá perspektiva a Komunistický svaz mládeže.

Číst dál...

Svátek práce

Také letos, i ve zvláštních podmínkách epidemie, se patří oslavit 1. máj - svátek práce.

Základní obsah svátku - mezinárodní boj pracujících za své zájmy je důležitější než kdy dříve. Byť se nemůžeme vyjádřit v ulicích, je právě nyní potřeba novými formami zdůraznit posílení pracovních práv.

Pracující ve zdravotnictví a podobných oborech nasazují své zdraví a životy, napínají své síly k ochraně zdraví lidí, za podmínek, kdy státy dlouhodobě podrývaly společenskou funkci veřejného zdravotnictví a házely raději peníze na zbrojení. Kapitalističtí zaměstnavatelé se v podmínkách epidemie snaží pokračovat ve vytěžování práce i při zanedbávání zdravotní ochrany, přestože pracoviště jsou hlavním zdrojem šíření nákazy. Krize, jejíž známky od minulého roku narůstaly, nyní v souvislosti s epidemií naplno propuká - lidé jsou vyhazování nebo je jim omezován příjem, zdražují se základní potřeby. Vlastníci kapitálu se snaží náklady krize přenést na zaměstnance. Finanční parazitismus, spekulace jsou všudypřítomné a došlo to k tak iracionálním jevům, jako je záporná cena tolik drahocenného přírodního zdroje - ropy. Drancování přírody pokračuje s tím, jak je drancovaná práce. Imperialisté nadále, i při ohrožení zdraví lidí, stupňují svou agresivnost a válečné štváčství. Epidemie slouží jako záminka pro naplňování chuti špehovat lidi a jejich názory, kterou mají korporátní internetové, bankovní a mobilní společnosti ruku v ruce s kapitalistickými tajnými službami.

I tento květen si připomínáme osvobození sovětskou Rudou armádou od fašismu, 75 let od pádu Berlína. Právě v této době narůstají tendence rehabilitace fašismu a popírání lidových vítězství. Pomníky antifašistických vojevůdců se strhávají, staví se nové nacistickým kolaborantům. Narůstá hrozba nové velké války.

Proti tomu všemu je potřeba pozdvihnout hlas dělnické třídy. I když máme roušku, nesmíme mlčet! Nikdo není sám!

Kapitalismus již není způsobilý vést náš svět - Vede svět do barbarství!

Výrobní prostředky musí patřit pracujícím - Budoucností je socialismus a komunismus!

Proletáři všech zemí spojte se!

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .