header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Před 40 lety zemřel významný český básník a spisovatel František Hrubín

První březnový den letošního roku si připomínáme již 40. výročí ode dne, kdy zemřel významný český básník a spisovatel František Hrubín. Představitel velmi silné básnické generace vyrůstající v době první republiky zažil stejně jako jeho souputníci významné události této epochy, včetně obou světových válek a velké hospodářské krize ve 30. letech.

Číst dál...

Soy Cuba - promítání filmu

Film s názvem "Soy Cuba" (Jsem Kuba) natočil režisér Michail Kalatozov v roce 1964, tedy pět let poté, co kubánský lid pod vedením statečných revolucionářů definitivně porazil utlačovatelský režim Fulgencia Batisty a ten musel z Kuby ostudně uprchnout. Děj filmu se však odehrává ještě před tímto vítězstvím. Zobrazuje kontrast mezi životem bohatých a chudých, úděl prostých kubánců i to, jak se rozhodli bojovat za svou svobodu a nezávislost. Kromě tohoto sociálního tématu je film zajímavý především svou nadčasovou kamerou a v tomto ohledu se stal celosvětově průlomovým.

Číst dál...

Před 110 lety se narodil Vítězslav Nezval - básník lidový a národní

Vítězslav Nezval, významný český básník, spisovatel, překladatel, spoluzakladatel poetismu a vůdčí osobnost surrealismu se narodil 26. května roku 1900 v Biskoupkách u Moravského Krumlova v rodině venkovského učitele. Jeho otec měl vliv i na pozdější politické smýšlení velikána mezi českými básníky, ostatně sám byl jeho prvním učitelem v Šemíkovicích u Třebíče, kde Nezval od svých tří let žil a také se snažil nejen jako pedagog, ale především jako otec rozvíjet jeho  nadání a talent. V roce 1911 začal Vítězslav Nezval studovat gymnázium v Třebíči, kde také v roce 1919 úspěšně odmaturoval. Za první světové války byl odveden, ale po dvou měsících byl z armády propuštěn.

Číst dál...

Před 110 lety se narodil Jiří Wolker - věčně mladý básník a proletář

Je naší povinností si připomínat významné osobnosti české kultury a zejména mladé generaci ukazovat trvalou hodnotu jejich díla. Jednou z takovýchto významných osobností je nepochybně básník Jiří Wolker, který se narodil před 110 lety ? 29.března.1900 v Prostějově. Ačkoliv se nedožil ani svých 24 let, dokázal vytvořit výrazné dílo a již trvale nesmazatelnou stopu v naší literatuře či kultuře vůbec.

Číst dál...

Socialistický realismus - Československo 1948 - 1989

kolecka.jpgV pražské Galerii Mánes (nedaleko Národního divadla) probíhá do 30. prosince obsahově a realizačně poněkud neobvyklá výstava. Má připomenout (vlastně zrcadlit) předlistopadovou epochu v Československu prostřednictvím více než stovky většinou neznámých výtvarných děl z oblasti malby, plastiky, grafiky a fotografie. Podle mínění pořadatelů má dokumentovat období československého socialistického realismu. Představuje tedy díla autorů vznikající v průběhu čtyř desetiletí, tedy mezi roky 1948 - 1989.

Číst dál...

Revoluce

articles.jpgS hlavami u ramen

Svázané ruce

Malinký kámen

Základem revoluce

Číst dál...

Kde jsou?

articles.jpgDoba chová lidi,

jejich mravy učí.

Doba trestá lidi,

charaktery ničí.

Číst dál...

To je přece u nás naprosto normální...

coffee.jpgDnes osmdesátiletou Ludmilu Brožovou-Polednovou, bývalou novopečenou soudkyni z procesu s Miladou Horákovou odsoudili natvrdo k žaláři mimochodem k parádnímu s dokonalou lékařskou péčí, jakou by si normální člověk nemohl zaplatit. Tehdy zmanipulovaná soudkyně, kdyby odmítla hrát svou roli, tak by se se zlou potázala.

Číst dál...

Lidice v nás

Lidickou tragédii, jejíž odkaz je v podmínkách rostoucího rasismu a neofašism uvíce než aktuální, si letos připomínáme nejen pietní vzpomínkou a pochodem Praha - Lidice, ale zde i básní bývalého chargé d´affairs Kuby v ČR, Davida Pauloviche. Vzhledem k délce celé básně uvádíme pouze její větší část zejména úvod a zakončení

Číst dál...

Recenze: William J. Duiker - Ho Či Min. Životopis

V ČR málokdy narazíme na publikace, které by se věnovaly jednotlivým kapitolám dějin Komunistického a dělnického hnutí objektivně, bez zaujetí pro jednu či druhou stranu, bez ideologických deformací a přitom poutavým a podrobným přístupem. Pokud sáhneme po biografiích, které vycházely v době socialismu, mnohdy se musíme potýkat s určitou unylostí a frázovitostí příběhu, i jazyk a stylystika neodpovídají soudobým trendům a je proto obtížné se touto literaturou "prolouskat". Někdo u nich možná ocení většinou velmi rozsáhlý popis dobového kontextu i filosofické rozbory jednotlivých aktérů, na druhou stranu text se pak často tříští a postrádá jasný smysl a návaznost.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .