header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Victor Grossman – 95

Victor Grossman, (nar. 1928 v New Yorku, vlastním jménem Steve [Stephen] Wechsler), americký novinář a spisovatel, absolvent Harvardské university, dlouholetý obyvatel východního Berlína, se 11. března dožívá úctyhodných 95 let. Je autorem knih Překročil jsem řeku: pojednání o americké levici, studené válce a životě ve východním Německu (Crossing the River: A Memoir of the American Left, the Cold War, and Life in East Germany; vydal University of Massachusetts Press, 2003), a Přeběhlík k socialismu: Z Harvardu na Karl-Marx_Allee (A Socialist Defector: From Harvard to Karl-Marx-Allee; vyd. New York: Monthly Review Press).

V r. 1949 vstoupil do Komunistické strany USA. V lednu 1951 byl povolán do armády. Byl pracovníkem údržby na základně americké armády v bavorském Fürthu. Za účast na činnosti v komunistických skupinách měl být v srpnu 1952 postaven před vojenský soud. Uprchl přes Dunaj do sovětské zóny v Rakousku. Po útěku si změnil jméno. V r. 1952 vyslán Sověty do Berlína, kde vystudoval novinařinu a stal se rozhlasovým reportérem (krom jiného vedl zahraniční zpravodajství Rádia Berlín v bývalé NDR). Jen na okraj pro zajímavost: Sekci zahraničních zpráv rádia Varšava v té době vedl jiný americký komunista, profesor matematiky a fyziky Erwin Marquet; byli blízcí přátelé.

Číst dál...

CGTN o vinících výbuchu Nord Stream

Čínská státní zpravodajská stanice CGTN nejen na základě vyšetřování legendárního investigativce Symoura Hershe (odhalil například americký masakr v My Lai, vládní manipulace Watergate) připravila video-shrnutí o pravděpodobném viníkovi bezprecedentního zločinu a zásahu do evropské energetické infrastruktury - imperialismu USA.

Anglicky:

Obdobné informace rusky:

Rozhovor se Symourem Hershem

Číst dál...

Co dosud víme o balónové párty vojenského letectva USA

Předem varuji. Následující řádky nejsou satira, jsou pravdivé a ověřené. Na první pohled jsou k smíchu, na druhý k pláči, potom - alespoň mně - přeběhl mráz po zádech, už proto, že myšlení těch, kteří vedou Českou republiku, je až děsivě podobné níže popsanému. Takže, ač bezvěrec, naprosto souhlasím s poslední větou autorky. (Pozn. překl.)

Víte, všichni pořád mluví o tom, že americká armáda je používaná jen k zabíjení cizinců kvůli kontrole zdrojů a k vytváření zisků pro vojensko-průmyslový komplex, ale to není tak úplně pravda. Ukázalo se, že americká armáda je používaná i k sestřelování zábavních balónů.

Číst dál...

Demonstrace "Seškrtejte válku, ne mzdy" jsou světlem uprostřed temnot válečné propagandy

Demonstrace pod heslem »Seškrtejte válku, ne mzdy«, které se dnes (10. 2.) konaly po Británii, by sotva mohly být důležitější, protože jsme taženi na vlně propagandy směrem ke třetí světové válce.

Nadcházející týden si připomínáme 20. výročí největšího pochodu v britských dějinách – pochodu proti invazi do Iráku v roce 2003. I když to válku nezastavilo, změnilo to zemi. Miliony lidí, kteří pochodovali proti válce, byly ospravedlněny krvavým marasmem Iráku, destabilizací oblasti, hromadícími se důkazy, že nejenže nikdy neexistovaly žádné „zbraně hromadného ničení“, které by se daly najít, ale že vlády USA a Británie lhaly, jako když tiskne.

Číst dál...

Na památku F. Williama Lavwera

Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí velkého matematika a marxisty F. Williama Lawvera, který zemřel 23. ledna tohoto roku ve věku nedožitých 86 let. Lawvere patřil k druhé generaci „otců zakladatelů“ dynamické oblastí vyšší matematiky, teorie kategorií a navazující teorie toposů, které revolucionizovaly a mají potenciál nadále revolucionizovat základy matematiky, logiky a mnoha moderních věd, včetně umělé inteligence. V tomto oboru zkoumal zejména vztah vzájemného odrazu nesourodých struktur (adjungované funktory) a připodobňoval je k dialektickým párům a překonání rozporů u Hegela, Marxe a Lenina. Několik užívaných matematických struktur nese Lawverovo jméno a u mnoha přispěl k jejich zkoumání. Jeho matematické texty obsahují mnoho odkazů na materialistické a dialektické pojetí matematiky a snažil se formalizovat a rehabilitovat práce Hegela a Marxe v nových pojmech teorie kategorií. Na jeho práci navazují moderní pokusy o matematizaci Hegelovy logiky. Inspiroval další vědce k hlubšímu promýšlení sociálních přeměn, na příklad matematika Piera Paglianiho, překlady jehož analýz moderních rozporů kapitalismu a světové politiky na našem webu čas od času zveřejňujeme.

Byl ovšem také politicky činný, například v Komunistické straně Kanady (marxisticko-leninské), jejíž nekrolog tímto uveřejňujeme. Za své politické působení, protest proti válečným opatřením a omezování občanských svobod, byl vyhozen přes protesty matematiků a studentů v roce 1971 z kanadské univerzity.

KSM vyjadřuje soustrast rodině, spolupracovníkům a soudruhům. Jeho vhled a verva budou scházet. Jeho práce a zápas žije dál.

Výňatky z jeho filozofického odkazu: https://sturmovatnebesa.blogspot.com/2023/02/legendarni-matematik-lawvere-1937-2023.html

Číst dál...

Pracovníci přístavu nikdy nepřijmou zásilku zbraní a výbušnin!

USB - Zveřejňujeme sdělení místní exekutivy odborů USB (Jednota základních odborářských organizací) Furlánsko-Julské Benátsko týkající se průjezdu válečného materiálu v přístavech Terst a Monfalcone. Tento zásadový postoj je vzhledem k zapojení zbrojařů v ČR inspirativní.

Dnes se objevila zpráva o pohybu vojenského logistického vybavení v přístavu Monfalcone, ale také útočné techniky (houfnic) s neznámým určením.

USB Furlánsko-Julské Benátsko okamžitě vyhlásila v přístavech Terst a Monfalcone stav agitace a požadovala od přístavního úřadu a prefektů Terstu a Gorice okamžité vysvětlení.

Číst dál...

Irce zmizely během převodu peníze na dovolenou kvůli sankcím USA proti Kubě

Irka, která se loni v létě na dovolené na Kubě pokusila převést peníze ze svého účtu v irské bance na svou irskou úvěrovou unii, zůstala v rozpacích, když jí zámořská banka zmrazila hotovost kvůli obavám, že transakce poruší sankce uvalené na karibský ostrov Spojenými státy.

Alby Sheehanová byla v létě na Kubě, když se pokusila převést relativně malou částku peněz ze svého běžného účtu PTSB na svou úvěrovou unii. I když převod nebyl velký, bála se, že se „zdrží“, pokud své bance nepodá vysvětlení, a protože jí na Kubě nefungoval mobilní telefon, věděla, že jí z irské banky nikdo volat nebude.

Číst dál...

Irsko: Nový rok, stejné problémy

Se vstupem do roku 2023 jsou pracující lidé stále postiženi dlouhodobými problémy: nedostatkem bydlení, rozpadajícím se zdravotnictvím, nízkými mzdami, nejistou prací, spirálovitě rostoucími nájmy a rostoucí nerovností.

Číst dál...

Čínské ministerstvo zahraničí: USA bezohledně porušují právo syrského lidu na život

Dáváme prostor vyjádření čínského MZV, protože nebývale jasně vyjádřilo odpor k důsledkům dlouhodobé a plánovité imperialistické agrese USA, NATO a EU vůči Syrské arabské republice. Ohrazuje se k obrovským krádežím ropy, které provádí americké okupační jednotky na syrských ropných polích a k obecným důsledkům války, dodávání zbraní různým silám včetně náboženských extremistů, rozdmýchávání konfliktu, který měl za následek ztrátu statisíců životů civilistů, miliony lidí vyhnaných a další ekonomické ztráty. I poté, co boje ztratily svou zuřivost, pokračuje okrádání syrského lidu o jeho bohatství. A jak čínské ministerstvo správně vyjadřuje: "Jakkoli jsou USA chamtivé při krádežích syrských zdrojů, při poskytování vojenské pomoci ostatním jsou poměrně 'štědré', často v řádu miliard či dokonce desítek miliard. Ať už USA 'berou' nebo 'dávají', výsledek je vesměs stejný - uvrhnout jiné země do zmatků a katastrof, a tím zachovat americké zájmy a hegemonii, uvedl mluvčí. Taková je realita tzv. řádu založeného na pravidlech USA..."

V současné době dochází k finalizaci smlouvy o americké vojenské přítomnosti v České republice pod dohledem české ministryně obrany Černochové. Sýrie i další země nám názorně ukazují, jaké jsou důsledky zasahování amerického imperialismu se zázemím jejich ozbrojených sil.


"USA bezohledně porušují právo syrského lidu na život," uvedl v úterý mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wen-pin v reakci na zprávu syrské státní tiskové agentury o tom, že USA rabují další část syrské ropy, a poznamenal, že tento banditismus vážně zhoršuje energetickou krizi a humanitární katastrofu v Sýrii.

Číst dál...

Pohled z Itálie: Není co chválit u Ratzingera

Je mi líto, ale kromě lidské úcty nemám u Ratzingera co chválit.

Papež Benedikt XVI. byl hluboce reakční a fundamentalistický, zastánce patriarchátu a společnosti středověkých hodnot, kde Voltaire, Darwin a Marx jsou "zlo".

Skutečnost, že se na levici najdou tací, kteří jeho kritiku materialismu dnešní společnosti zaměňují za kritiku kapitalismu, je jen dalším důkazem zmateného stavu a ztráty nezávislosti myšlení ve zdevastovaném táboře "levice".

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .