header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Victor Grossman: Zoufalství a radost

Zoufalství a radost si mohou být tak blízko!

Vím, že v konfliktech se nedá věřit ani jedné straně. Obě strany se kroutí a překrucují, zvětšují a minimalizují, aby podpořily svou věc. Ale každodenní, téměř hodinové záběry z Ukrajiny – strádání, utrpení, smrti, zkázy a útěku, až příliš nefalšované, ve mně vyvolávají zoufalství, které jsem vždy pociťoval, když jsem slyšel – a hůře viděl, byť jen na obrazovce – jakoukoliv bolest způsobovanou mým bližním, bez ohledu na to, jaké insignie nosí nebo jakou vlajku ctí.

Musím se ale také stáhnout před pokrytectvím a nepoctivostí, které tak často zůstávají nepovšimnuty. Producenti propagandy, kteří předstírají zoufalství, ale usilují o další konflikty, další medaile, další miliardy, vždy chválí ušlechtilou věc: svobodu, demokracii, vládu řádu a vždy varují před opovrženíhodnými nepřáteli; bolševiky, anarchisty, stalinisty, komunistickými agresory a, když jsou tito eliminováni, před terorismem. Když i to se drolí, musí posloužit autoritářství nebo se „imperialismus“ obrátí vzhůru nohama. Ošklivý „padouch“ je vždy efektivní, ať už právem, nebo ne, Jago: Lenin, Stalin, Saddám, Kaddáfí, Asad, Putin.

Číst dál...

Guantanamo: Smysl 120 let nezákonné okupace

Pro mnoho lidí na světě se slovo Guantanamo stalo synonymem mučení od roku 2002, kdy tam USA otevřely své vojenské vězeňské středisko. Přes 780 lidí zajatých americkými silami trpělo od té doby masivním porušováním lidských práv, jehož se tam dopouštěla CIA. Pro obyvatele Kuby, společnosti, která klade lidská práva a blahobyt nade vše, je to kolektivní hrůza, které se na jejich svrchované půdě dopouští cizí armáda.

Tento článek doufá, že se dostane dál, protože dnes si připomínáme 120. rok nepřetržité okupace Guantánama americkým námořnictvem. Náš prezident Miguel Diaz Canal dal dnes ráno jasně najevo kolektivní smýšlení kubánského lidu: „Naše svrchovanost byla přerušena toho dne v roce 1903, kdy Tomás Estrada Palma podepsal postoupení území, jež zůstává nezákonně okupováno Spojenými státy proti vůli kubánského lidu“.

Číst dál...

Jak dlouho bude Evropa trpět za Spojené státy?

Existuje rčení, že generálové vždy bojují poslední válku. Budoucí války plánují na základě taktiky předchozích válek. Teprve když začne válka a změny v technologiích atd. se projeví, je taktika upravena tak, aby zohledňovala novou situaci.

Toto rčení mě napadlo, když jsem si přečetl článek bývalé komentátorky Fine Gael TD a proválečného Business Post Lucindy Creightonové. Ve svém článku napadla Joea Bidena za to, že hájí zájmy amerického kapitalismu.*) Odsoudila to, co považovala za útok na volný obchod a hospodářskou spolupráci mezi kapitalismem USA a EU. Na rozdíl od generála, který uznává, že změna reaguje podle toho, Creightonová uvízla v minulosti a zdánlivě si neuvědomuje, že se svět mění.

Americký imperialismus sice stále ovládá většinu světa, ale jeho pozice je zpochybňována. Jako jeho největší ekonomická hrozba se ukázala Čína; Spojené státy však také čelí konkurenci EU a zejména německého kapitalismu. Americký imperialismus se snaží udržet si hegemonii na úkor svých „spojenců“ či soupeřů.

Číst dál...

Liberální demokracie a Kuba

Liberální demokracie, která je nám prodávána jako vzor, je koncipována pro reprodukci kapitalistického systému a když se navzdory tomu, díky opotřebování samotného systému a lidovým mobilizacím, dostane k vládě alternativa, která může představovat ohrožení oligarchických zájmů, je tu další „moc“, která zasahuje soudní, mediální, parlamentní a dokonce i vojenské údery na obranu toho, co považuje za přirozený řád věcí. Vše je vyzkoušeno, od zavraždění kandidáta, nespravedlivého uvěznění jiného nebo hrozby bank, pokud není možné zabránit levičákovi ve vládnutí a v levicové politice, jak slíbil pro kapitálovou demokracii, jsou tu pouze volby, do kterých rozhodujícím způsobem zasahují peníze a média, nikdy v moci většiny, ale vždy závislé na inzerentech a akcionářích. Jsou to procesy probíhající uprostřed obrovských ekonomických, vzdělávacích, kulturních a komunikačních nerovností, kde zástupci ekonomických elit organizovaných v politických stranách řeší své neshody ve velkém mediálním spektáklu, aby získali, nejprve financování, a potom hlasy.

Číst dál...

Victor Grossman – 95

Victor Grossman, (nar. 1928 v New Yorku, vlastním jménem Steve [Stephen] Wechsler), americký novinář a spisovatel, absolvent Harvardské university, dlouholetý obyvatel východního Berlína, se 11. března dožívá úctyhodných 95 let. Je autorem knih Překročil jsem řeku: pojednání o americké levici, studené válce a životě ve východním Německu (Crossing the River: A Memoir of the American Left, the Cold War, and Life in East Germany; vydal University of Massachusetts Press, 2003), a Přeběhlík k socialismu: Z Harvardu na Karl-Marx_Allee (A Socialist Defector: From Harvard to Karl-Marx-Allee; vyd. New York: Monthly Review Press).

V r. 1949 vstoupil do Komunistické strany USA. V lednu 1951 byl povolán do armády. Byl pracovníkem údržby na základně americké armády v bavorském Fürthu. Za účast na činnosti v komunistických skupinách měl být v srpnu 1952 postaven před vojenský soud. Uprchl přes Dunaj do sovětské zóny v Rakousku. Po útěku si změnil jméno. V r. 1952 vyslán Sověty do Berlína, kde vystudoval novinařinu a stal se rozhlasovým reportérem (krom jiného vedl zahraniční zpravodajství Rádia Berlín v bývalé NDR). Jen na okraj pro zajímavost: Sekci zahraničních zpráv rádia Varšava v té době vedl jiný americký komunista, profesor matematiky a fyziky Erwin Marquet; byli blízcí přátelé.

Číst dál...

CGTN o vinících výbuchu Nord Stream

Čínská státní zpravodajská stanice CGTN nejen na základě vyšetřování legendárního investigativce Symoura Hershe (odhalil například americký masakr v My Lai, vládní manipulace Watergate) připravila video-shrnutí o pravděpodobném viníkovi bezprecedentního zločinu a zásahu do evropské energetické infrastruktury - imperialismu USA.

Anglicky:

Obdobné informace rusky:

Rozhovor se Symourem Hershem

Číst dál...

Co dosud víme o balónové párty vojenského letectva USA

Předem varuji. Následující řádky nejsou satira, jsou pravdivé a ověřené. Na první pohled jsou k smíchu, na druhý k pláči, potom - alespoň mně - přeběhl mráz po zádech, už proto, že myšlení těch, kteří vedou Českou republiku, je až děsivě podobné níže popsanému. Takže, ač bezvěrec, naprosto souhlasím s poslední větou autorky. (Pozn. překl.)

Víte, všichni pořád mluví o tom, že americká armáda je používaná jen k zabíjení cizinců kvůli kontrole zdrojů a k vytváření zisků pro vojensko-průmyslový komplex, ale to není tak úplně pravda. Ukázalo se, že americká armáda je používaná i k sestřelování zábavních balónů.

Číst dál...

Demonstrace "Seškrtejte válku, ne mzdy" jsou světlem uprostřed temnot válečné propagandy

Demonstrace pod heslem »Seškrtejte válku, ne mzdy«, které se dnes (10. 2.) konaly po Británii, by sotva mohly být důležitější, protože jsme taženi na vlně propagandy směrem ke třetí světové válce.

Nadcházející týden si připomínáme 20. výročí největšího pochodu v britských dějinách – pochodu proti invazi do Iráku v roce 2003. I když to válku nezastavilo, změnilo to zemi. Miliony lidí, kteří pochodovali proti válce, byly ospravedlněny krvavým marasmem Iráku, destabilizací oblasti, hromadícími se důkazy, že nejenže nikdy neexistovaly žádné „zbraně hromadného ničení“, které by se daly najít, ale že vlády USA a Británie lhaly, jako když tiskne.

Číst dál...

Na památku F. Williama Lavwera

Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí velkého matematika a marxisty F. Williama Lawvera, který zemřel 23. ledna tohoto roku ve věku nedožitých 86 let. Lawvere patřil k druhé generaci „otců zakladatelů“ dynamické oblastí vyšší matematiky, teorie kategorií a navazující teorie toposů, které revolucionizovaly a mají potenciál nadále revolucionizovat základy matematiky, logiky a mnoha moderních věd, včetně umělé inteligence. V tomto oboru zkoumal zejména vztah vzájemného odrazu nesourodých struktur (adjungované funktory) a připodobňoval je k dialektickým párům a překonání rozporů u Hegela, Marxe a Lenina. Několik užívaných matematických struktur nese Lawverovo jméno a u mnoha přispěl k jejich zkoumání. Jeho matematické texty obsahují mnoho odkazů na materialistické a dialektické pojetí matematiky a snažil se formalizovat a rehabilitovat práce Hegela a Marxe v nových pojmech teorie kategorií. Na jeho práci navazují moderní pokusy o matematizaci Hegelovy logiky. Inspiroval další vědce k hlubšímu promýšlení sociálních přeměn, na příklad matematika Piera Paglianiho, překlady jehož analýz moderních rozporů kapitalismu a světové politiky na našem webu čas od času zveřejňujeme.

Byl ovšem také politicky činný, například v Komunistické straně Kanady (marxisticko-leninské), jejíž nekrolog tímto uveřejňujeme. Za své politické působení, protest proti válečným opatřením a omezování občanských svobod, byl vyhozen přes protesty matematiků a studentů v roce 1971 z kanadské univerzity.

KSM vyjadřuje soustrast rodině, spolupracovníkům a soudruhům. Jeho vhled a verva budou scházet. Jeho práce a zápas žije dál.

Výňatky z jeho filozofického odkazu: https://sturmovatnebesa.blogspot.com/2023/02/legendarni-matematik-lawvere-1937-2023.html

Číst dál...

Pracovníci přístavu nikdy nepřijmou zásilku zbraní a výbušnin!

USB - Zveřejňujeme sdělení místní exekutivy odborů USB (Jednota základních odborářských organizací) Furlánsko-Julské Benátsko týkající se průjezdu válečného materiálu v přístavech Terst a Monfalcone. Tento zásadový postoj je vzhledem k zapojení zbrojařů v ČR inspirativní.

Dnes se objevila zpráva o pohybu vojenského logistického vybavení v přístavu Monfalcone, ale také útočné techniky (houfnic) s neznámým určením.

USB Furlánsko-Julské Benátsko okamžitě vyhlásila v přístavech Terst a Monfalcone stav agitace a požadovala od přístavního úřadu a prefektů Terstu a Gorice okamžité vysvětlení.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .