header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Kubánská vakcína může zachránit miliony životů

Příběh, který ukazuje, že i malá země (počtem obyvatel srovnatelná s ČR) se může postavit diktátu imperialismu i farmaceutických monopolních korporací (populárně: Big Pharma) a dosáhnout soběstačnosti ve zdravotnictví. Taková je síla socialismu. I to je dědictví Fidela Castra, jehož 5. výročí úmrtí jsme si nedávno připomněli. Bylo to právě Fidelovo rozhodnutí učinit velké investice právě do vlastního zdravotnictví a biotechnologií

Přes obrovské nepřátelství svého velkého souseda, hrozbu intervence a podněcování barevného převratu, přes blokádu, která neuvěřitelně ztěžuje každodenní život, dokázala Kuba vyvinout zcela nezávisle hned dvě vakcíny a další léky na covid-19 a plánuje je vyvážet do zemí celého světa, které by jinak dotovaly zisky západních kapitalistických korporací. Je jisté, že takovým jednáním si nevyslouží pochvalu od Big Pharma a stejně jako vždy bude impérium užívat všech metod, aby Kubu za tuto nezávislost poškodilo.

Velká část tiskového zpravodajství o Kubě se minulý týden soustředila na protivládní protesty, které se nakonec neuskutečnily. Méně se už věnovala něčemu, co má potenciálně větší globální význam: jejímu vakcinačnímu tažení.

Po zoufalých dvanácti měsících, kdy příliš uspěchané znovuotevření způsobilo vzedmutí pandemie, vrchol počtu úmrtí a zemi opět ochromující odstavení, úspěšný očkovací program tuto pandemii v zemi otočil. Kuba je dnes jednou z mála zemí s nižšími příjmy, která nejen že očkovala většinu své populace, ale jako jediná to dokázala vakcínou, kterou sama vyvinula.

Sága naznačuje cestu vpřed pro rozvojový svět, který dál bojuje s pandemií tváří v tvář pokračujícímu vakcinačnímu apartheidu řízenému korporacemi, a obecněji poukazuje na to, co je možné, když je lékařská věda oddělena od soukromého zisku.

Číst dál...

NE cvičení NATO NEL2! NATO pryč z Rakouska!

Následující prohlášení předkládám především těm, kteří stále ještě tvrdí, že Rakousko je neutrální stát a tudíž jednotky USA, potažmo NATO, musely jet na manévry do Maďarska přes české svrchované území. (Pozn. překl.)   

Deklarace Ústředního výboru Rakouské strany práce, Vídeň, 21. listopadu 2021


V týdnu od 22. listopadu proběhnou vojenské manévry s účastí 1 700 vojáků ve Federální armádní výcvikové oblasti Allentsteig v Dolním Rakousku. Jde o cvičení „NATO Evaluation Level 2“ (NEL2), v němž bude krom jiného nacvičováno válčení v městských oblastech a bude vyhodnocena jeho účinnost. Účastní se ale nejen 7. střelecká brigáda Rakouských ozbrojených sil, ale také německá výsadkářská jednotka, jež funguje výslovně jako síla NATO. Cvičení je plánováno s úmyslem dovolit rakouským vojákům účast na zahraničních vojenských intervencích pod velením NATO.

Číst dál...

Podnikateům dostanou 7 mld. $, pracující jsou podvedeni…

Redakční sloupek časopisu The People's Voice (Hlas lidu) o pojištění při ztrátě zaměstnání

21. října (kanadská) ministryně financí Chrystia Freelandová potvrdila to, čeho se obávali pracující po celé Kanadě - 23. října skončilo vyplácení Kanadské zotavovací dávky (Canada Recovery Benefit; CRB).

Nebylo to až takové překvapení. Už několik týdnů předtím se podnikatelský tisk dožadoval ukončení podpory příjmů zaměstnanců. Jejich zdůvodnění spočívalo v tom, že podpory příjmu vyplácené přímo zaměstnancům byly zodpovědné za nedostatek pracovních sil a hnaly inflaci. Tímhle dvojsmyslným argumentem se oháněli jako ďábel vidlemi - krutě a bezcitně.

Číst dál...

Rakouští komunisté k „lockdownu“ pro neočkované

Zveřejňujeme 2 týdny staré prohlášení rakouských komunistů ze Strany práce (PdA), jež se zabývá opatřeními vlády (Lidová strana a Zelení), která uvalují lockdown na neočkované obyvatele. Rakouští komunisté správně předvídají, že tento postup bude neúčinný a vývoj půjde k úplnému lockdownu, který byl skutečně před několika dny zaveden.
 
V prohlášení se upozorňuje, že na způsobu kontroly epidemie se ukazuje většina rozporů kapitalistické společnosti, že buržoazní opatření jsou z podstaty třídní, nespravedlivá, založená na udržování fungování (monopolního) kapitálu. Podobně jako v Rakousku je v ČR zvládání epidemie poznamenáno nadvládou kapitálu ve zdravotnictví, privatizacemi a škrty, chaotickými a nedůvěryhodnými kroky, ovlivněnými soubojem frakcí kapitálu, a které mají malou podporu a dodržování mezi lidmi. Boj s epidemií vyžaduje důvěru, kterou buržoazní vláda mít z podstaty nemůže. Státní moc porušuje tak vychvalované zásady „liberální společnosti“ a sahá se pak k čím dál větším represím tam, kde je užití nejjednodušší – proti pracujícím, proti lidovým vrstvám.

Způsob provádění očkování proti covidu ukázalo podobně postavení i naší země v systému monopolního kapitalismu. Sérií podivných politických manipulací na nejvyšší úrovni, v institucích EU, skrze propagandu i pomluvy konkurentů v masových médiích i na sociálních sítích došlo k faktickému monopolu očkování pouze na jednu americkou farmaceutickou korporaci (nejdražší a nejhůře skladovatelná substance). To samo o sobě vyvolává nedůvěru v obyvatelstvu. Další vývoj, který prokázal, že účinnost očkování klesá již po půl roce, znevěrohodňuje heslo celé očkovací kampaně („udělejte tečku za koronavirem“), dále přiživil pochybnosti ohledně čistě epidemických důvodů provedených kroků. Otázky, i ty racionální, které se někdy ukázaly i odůvodněnými, byly potlačovány jako dezinformace. I to patří k obrazu dnešních dnů.

Část malých podnikatelů – v pohostinství, obchodu apod. možná vkládá naděje do nové vlády. Tyto naděje jsou liché. Tvořící se Fialova vláda bude používat ty samé mechanismy a nástroje, navíc spojené se zesílenou politikou privatizací a tržních metod ve zdravotnictví, závislosti na monopolech, unijních a proamerických strukturách. „Rozpočtová zodpovědnost“ spojená s poklesem výběru daní, zdražováním státního dluhu, výdaji na militarizaci vyžadovanými NATO, neumožní jakékoliv rozsáhlé nahrazování výpadků příjmů v době uzávěrů a nemoci. Naopak sociální výdobytky budou rychle omezovány, což byl dávný sen obnoveného kapitalismu. Prvotním cílem vlády bude sanovat zisky špiček kapitálu, počínaje tím zahraničním, z prostředků a práce lidových mas. Všeobecnou krizi kapitalismu, zdražování, pokles prostředků na volný čas, krachy, politicky vyvolaný nedostatek zdrojů neumí z podstaty zvládat jinak než vykořisťovatelsky a mocensky. Bezvýchodnost kapitalistické společnosti se tím ještě prohloubí. Pozn. KSM

Prohlášení výkonného výboru rakouské Strany práce (PdA), Vídeň, 16. listopadu 2021.

Od 15. listopadu 2021 vyhlásila spolková vláda v celém Rakousku "lockdown pro neočkované". Rakouská strana práce nemůže s tímto opatřením souhlasit a v této souvislosti chce uvést následující body:

Číst dál...

Historické vítězství indických rolníků

Zemědělské nepokoje sráží Modiho vládu na kolena

Téměř neuvěřitelné se stalo skutkem. Indičtí zemědělci, déle než rok demonstrující za stažení tří zemědělských zákonů (jak informovaly mj. i Halo noviny), dosáhly jejich zrušení. Toto obrovské vítězství sjednoceného a odhodlaného statečného indického lidu jedinečně okomentoval D Raja, generální tajemník KS Indie (CPI). Zde je plné znění komentáře, zveřejněného na www.solidnet.org 25. 11. (Pozn. Překl.)

Módího režim začal od 26. listopadu 2015 slavit Den ústavy a od tohoto roku v tom pokračuje. Je poněkud paradoxní, že při oslavě Dne ústavy pošlapává samotnou ústavu tím, že porušuje její literu a ducha. Vezměme si příklad nedávného ohromujícího oznámení premiéra Naréndry Módího z 19. listopadu 2021, že vláda zruší tři zemědělské zákony, proti nimž v posledním roce houževnatě probíhá nenásilné hnutí zemědělců. Během hnutí více než 700 zemědělců zemřelo a sám premiér, jeho ministerští kolegové a straničtí předáci proti nim pronášeli pohrdavé poznámky. Bylo v souladu s ústavou, aby premiér zesměšňoval zemědělce tím, že jim bude říkat Andolanjeevis (hanlivý výraz, označující lidi, kteří bezdůvodně vyhledávají potíže a trvale protestují; viz výkladový slovník Urban Dictionary. Pozn. překl.) a vydělávat si na živobytí agitacemi, když uplatňují své ústavně zakotvené základní právo protestovat proti zemědělským zákonům přijatým v Rajya Sabha (Rada států, horní komora Indického parlamentu; pozn. překl.) hlasovým hlasováním a odmítnutím požadavku několika poslanců na skutečné hlasování, jak je stanoveno v článku 100 ústavy? Nikdo jiný než premiér nepřímo neřekl, že protestující farmáři jsou vedeni FDI (Foreign Destructive Ideology; zahraniční destruktivní ideologií) a mnozí jeho ministerští kolegové je nazvali khallistanisty (sikhské separatistické hnutí, usilující o sikhský samostatný stát v oblasti Pandžábu; pozn. překl.) maoisty a protinárodními. Ministr vnitra Ajay Mishra rozčileným zemědělcům ostře vyhrožoval.

Číst dál...

Komunistická iniciativa Evropy: K neustálému zvyšování cen elektřiny, pohonných hmot a zboží lidové spotřeby

Evropská iniciativa komunistických a dělnických stran, které se účastní řada komunistických stran Evropy (žel bez účasti z České republiky), vydala prohlášení k současnému zdražování nejen energií, které probíhá po celé Evropě a je důsledkem celého kapitalistické a imperiální podstaty EU a dalších států. Zdražování zboží základních potřeb je prostředkem, jak přerozdělit a znehodnotit příjmy pracujících, důchodců a lidových vrstev, a to ve prospěch zisku kapitálu, podléhajícího úpadku vlastním fungováním. To se jen pokrytecky zahaluje do masky zájmu o ekologii a klima. Je to další snaha vymanit se z všeobecné krize kapitalismu odbouráváním lidových výdobytků. Průvodním jevem jsou spekulace i bankroty, Energetika, stejně jako odvětví zbraní (podmínka NATO 2% HDP na obranu) a farmacie, je navíc pole pro imperialistické soupeření, které se v poslední době vyostřuje. Minulá Babišova i následující Fialova vláda ČR jsou nástroji v tomto snažení monopolů a imperiálních zájmů EU, NATO a USA. Proto podvazovali a podvazují soběstačnost nejen v energetické oblasti, při jednání o výstavbě energetických zdrojů i dodávkách potřebných paliv vždy rozhodnutí podléhalo těmto zájmům. Nedochází ani k udržování a obnově kapacit vytvořených ČSSR v zájmu lidu, natožpak jejich rozvoji. Prohlášení správně zdůrazňuje, že jediné možné je socialistické východisko z této slepé uličky. - pozn. KSM

V posledním období dochází k prudkému nárůstu cen různého základního zboží, včetně elektřiny, pohonných hmot a dalších základních potřeb. Tento stav, který je zvláště znepokojivý v době, kdy stojíme na prahu zimní sezóny, postihuje dělnickou třídu a lidové vrstvy našich zemí, které se staly obětí buržoazních vlád a jejich řízení současné krize proti národům.

Růst cen základního zboží není překvapením ani nechtěným důsledkem krize, nespadl z nebe. Je to stupňování samotného vykořisťování, snaha o maximální zisk, konkurence, která vede ke zvyšování cen výrobků, je to "extenzivní politika", zajišťující miliardy eur ve velkém kapitálu, která posiluje inflaci.

Číst dál...

Stoltenberg vyhrožuje rozmístěním jaderných zbraní na východ od Německa

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v projevu na konferenci NATO Talk v Berlíně (pro Německou atlantickou společnost), vyjádřil posun v jaderné doktríně NATO. Mimo pochvalování si, jak je prý důležité, že může americká armáda s německou Luftwaffe sdílet jaderné zbraně, pronesl hrozbu rozmístění jaderných zbraní ve východní Evropě v případě, že by se nová německá administrativa vyslovila proti přítomnosti jaderných zbraní na svém území:

Je na Německu, aby rozhodlo, zda ve vaší zemi budou jaderné zbraně, ale alternativou je, že skončíme s jadernými zbraněmi v jiných zemích Evropy, také na východ od Německa.

Tato formulace je nejen vydíráním Německa při rozhodování a ohrožováním Ruska jadernými zbraněmi blíž Moskvě. Odporuje to také dosavadním smlouvám NATO-Rusko z 90. let. Na prohlášení už reagovala ruská diplomacie.

Mělo by to zajímat i nás. Často se spekuluje o Polsku jako možném umístění amerických jaderných zbraní. Ovšem nezapomínejme na zkušenost s pokusem o umístění americké základny v ČR na začátku tohoto století. Nyní se připravuje nová vláda ještě zaslíbenější "euroatlantické civilizaci", než byla ta předchozí.

Tento vývoj by vedl k dalšímu jadernému zbrojení v Evropě a válečné hrozbě. Tato pro nás nanejvýš důležitá výhrůžka není k nalezení v západních ani našich korporátních tiskových agenturách.

Přitom je 50. minutě záznamu konference zde https://youtu.be/brSjhHPZTpU?t=3008

KKE: Poučení ze zkušenosti s účastí KSČM na buržoazní vládě

Komunistické strany v Evropě se snaží vzít si ponaučení z porážky KSČM v posledních parlamentních volbách. Komunistická strana Řecka (KKE) zpracovala svou analýzu, jejímž autorem je člen ÚV KS Řecka, europoslanec Kostas Papadakis, který zná dobře situaci v České republice a v KSČM. Tato analýza se z velké části překrývá s postojem KSM, ať už k dosavadní vládě, kterou vyjádřila před volbami, tak k příčinám krize KSČM (např. v povolebním prohlášení). Odpovídá to i našemu rozboru charakteru vlády ANO a ČSSD v době jejího vzniku.

Žel se z této zkušenosti KSČM nepoučila ani na svém mimořádném sjezdu. Rezignující předseda V. Filip zde pronesl projev, podle kterého voliči pouze nepochopili údajně správnou politiku KSČM. Projev byl zakončen potleskem, což značí nepochopení chyb, kterých se strana nejen pod jeho vedením dopustila a mutací, se kterými jsou tyto závažné chyby spojené. Nové vedení KSČM je faktickým výrazem pokračování a rozvinutí této politiky. - pozn. KSM

"Poprvé od roku 1921 nebude český parlament za účasti žádného komunisty, protože Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) nezískala 5 % hlasů, což je hranice nutná pro vstup do parlamentu."
Takovými zprávami, škodolibě a antikomunisticky, česká a zahraniční buržoazní média rychle přivítala před několika týdny výsledek KSČM v parlamentních volbách.

Číst dál...

USA a Ukrajina hlasovali proti deklaraci OSN proti neonacismu. ČR se zdržela

Na 76. Valném shromáždění OSN proběhlo hlasování k rezoluci "Boj proti oslavování nacismu, neonacismu a dalším praktikám, které přispívají k podněcování současných forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti". Proti hlasovaly pouze dvě země: Ukrajina a USA. Česká republika, její diplomacie dosud pod vedením ČSSD, se hlasování zdržela. ČSSD zjevně nepovažuje boj s novodobými formami nacismu za důležité...

Facebook je teď Meta. A chce zpeněžit samotnou tvou existenci

Halo noviny (mezi jinými sdělovacími prostředky) před několika dny informovaly o přejmenování Facebooku na Metaverse. Kanadský pokrokový levicový časopis Jacobin se pokusil podívat na to, co opravdu je za náhlou změnou. Jak známo, „na francouzské obloze se nic neděje bez příčiny“ (citát, kpt. W E. Jones, RAF) (pozn. překl.)

Obrat Marka Zuckerberga k „metaverse“ (fiktivnímu vesmíru; metavesmíru) tvrdí, že na vrchol reálného světa dává digitální vrstvu navíc. Nová značka Meta od Facebooku však vaši realitu nerozšiřuje - chce z ní jen vysát další peníze.

Přihlásíte se a jste nahnáni do virtuálního baru, kde posloucháte, jak váš šéf vypráví vtipy. Realitní společnost metaverse-first mezitím rozprodává předražené nemovitosti ve virtuálním Londýně a hráči soupeří o nezastupitelné žetony. Vítejte v Zuckerverse - místě, o které se nikdo neprosil, ale kde možná brzy všichni strávíme spoustu času.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .