header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Globalizace versus internacionalismus

 To, že ve světě dochází ke sbližování, respektive zkracování vzdáleností, je objektivní proces daný novými komunikačními technologiemi, informačními technickými prostředky (internet, satelitní vysílání a další multimédia aj.) a také rychlejšími dopravními prostředky. Přestože se toto “sbližování” nedotkne stovek milionů lidí, zejména obyvatel zemí “třetího světa”, můžeme uznati, že jde o obecně probíhající trend, související s vývojem ve světě. Globalizace je ale pouze kapitalistickým řešením, kapitalistickou alternativou tohoto sbližování, zkracování vzdáleností.

Číst dál...

Propaganda jménem rovnítka komunismu a fašismu

 Po druhé světové válce bylo třeba zničit prestiž SSSR jako hlavního vítěze nad fašismem. I vymysleli si na Západě pohádku o rovnosti komunismu a fašismu... Přitom je to klasická demagogie... Všimněme si základních rozdílů, které jsou pro vztah fašismu (nacismu) a komunismu typické. Tyto rozdíly počínají vzahem k historickému dědicktví a týkají se všech stránek společenské praxe a duchovní sféry. Základní rozdíl je v tom, že komunisté jsou přesvědčenými a důslednými bojovníky proti nespravedlivému společenskému uspořádání, který dnes ztělesňuje kapitalismus. Fašismus sice  navenek vystupuje jako antikapitalistický, s hesly o "rudém" a "zlatém" (kapitalistickém) ohrožení. Je však vlastním produktem kapitalismu, výsledkem neřešitelnosti jeho rozporu a snah velkého, zejména finančního kapitálu, čelit s jeho pomocí i těmi nejkrajnějšími prostředky ohrožení a nebezpečí zániku systému.

Číst dál...

Imperialismus, fašizace a fašismus

Rezoluce "Imperialismus, fašizace a fašismus" byla schválena na Mezinárodním komunistickém semináři v  Bruselu, 4. května 2000  a je výsledkem tématické diskuse zástupců více než 70 komunistických a dělnických stran. Jednoznačně ukazuje vrozenou tendenci imperialismu k fašismu.
 

Číst dál...

Socialismus a komunismus

Protože pro mnohé není jasné, co je komunismus a co je socialismus, přinášíme aspoň jejich stručnou charakteristiku... Jakmile byl člověk schopen vyrobit více, než sám spotřeboval, mohl se jeho nadvýrobku zmocňovat druhý, který se stal jeho vykořisťovatelem a utlačovatelem. A existence těchto poměrů byla nevyhnutelná, dokud produktivita lidské práce nebyla schopna zajistit člověka důstojné životní podmínky pro všechny...

Číst dál...

Marxistická politická ekonomie

Prvním bodem, u kterého bychom se měli zastavit, je proč vlastně potřebujeme ekonomii. Nahání nám strach povýšenecký výraz pánů v televizi, kteří mluví o příliš vysokých mzdách, vysokých daních z příjmu a o inflaci. Pánové pak mají vystavený vycpaný ideální model člověka, naprosto egoistického a vypočítavého, tak zvaného racionálního agenta. Proč bychom my měli stavět utopie naprosto volného trhu a ekonomiky, když tyto báchorky považujeme tak jako tak za nespravedlivé, ba přímo nebezpečné.

Číst dál...

O socialismu a komunismu

Stručný, zde zveřejněný výtah toho, co to znamená komunismus a socialismus, vyvolal nebývalý zájem čtenářů. Zveřejňujeme proto obsáhlejší analýzu, co tyto pojmy znamenají, jaké mají znaky v oblasti ekonomiky, sociální oblasti, politiky, kultury, vědy, sportu, vzdělání, vztahu muže a ženy, rodiny, v oblasti poměru k přírodě, výrobě, k zániku státu, k pojetí demokracie i k občanské společnosti.

Číst dál...

Úvahy o socializmu

Hlavním politickým úkolem v této době je soustředit nezbytné společenské síly a porazit Bushe a jeho stoupence v Kongresu i jinde. Naléhavost tohoto úkolu by však neměla být zaměňována za národ pro socialisty a komunisty, aby opomenuli socialistickou alternativu. Naopak, musíme jít se svou vizí socializmu na veřejnost, vždyť jsme komunistickou stranou a socializmus je jádrem naší identity.

Číst dál...

Protiimperialistická, antimonopolní a demokratická fronta

V diskusní části říjnového vydání Mladé pravdy byl uveřejněn příspěvek nazvaný „Za sjednocování antikapitalistické levice a zachování vlastní komunistické identity“. Rád bych reagoval na to, o co asi šlo autorovi zmiňovaného článku především – o rozvinutí debaty na téma komunistů a jejich spojenců.

Číst dál...

Japonský pohled na socialismus

Klíčovým prvkem přechodu k socializmu je zespolečenštění výrobních prostředků, s převodem vlastnictví, kontroly a řízení hlavních výrobních prostředků na společnost. Zespolečenštění zahrnuje jen výrobní prostředky; pokud zahrne prostředky k životu, bude ve všech etapách společenského vývoje chráněno právo a soukromý majetek....

Číst dál...

Britská cesta k socialismu

Britain´s road to socialism není podrobným katalogem politiky, pokrývajícím všechny problémy, ani krásným projektem budoucnosti. Spíše vysvětluje základní principy určující strategii socialistické revoluce v Británii. Nastiňuje základní linie akce a boje, které mohou přinést jednotu dělnické třídy a jejích spojenců pro vítězství politické moci...

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .