header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Dietrich Bonhoeffer a jeho cesta k svobodě

Pouhý měsíc před skončením II. světové války, 9.dubna 1945, byl v koncentračním táboře Flossenbürgu spolu s ostatními antifašisty popraven v časných ranních hodinách přední německý evangelický teolog, Dietrich Bonhoeffer. Tento vynikající myslitel byl po svém zatčení v dubnu roku 1943 vězněn pro svoji činnost v hnutí odporu a za aktivní účast na protihitlerovském spiknutí. Praktická mravní povinnost jednoho z hlavních představitelů novodobé nesubstanční teologie či předních tvůrců tzv. „nenáboženského“ teismu, povinnost, spočívající v činné účasti na antifašistickém hnutí, byla jen samozřejmým vyústěním Bonhoefferových vlastních teologických a filosofických hledisek.

Číst dál...

Interpretace a kritika Hegelovy filosofie v díle mladého Marxe

Filosofie G. W. F. Hegela představuje nikoli pouze jeden z převratných a mimořádně propracovaných filosofických systémů v celkových dějinách teoretického myšlení lidstva, nýbrž zároveň i vyvrcholení německého klasického idealismu, k němuž dochází přibližně v první třetině 19.století. V této době se nesporným centrem evropské vzdělanosti, kultury, umění a filozofie již pevně stalo právě Německo. Zmíněné období představuje vskutku zlatý věk německé literatury i ducha a německá filozofie, „využívajíc výtěžků západní filozofie a čerpajíc nové podněty z vývoje vědy i společenského života, proběhne od osmdesátých let 18.století oslnivou drahou, která rázem zjedná Německu pověst filozofického národa.“ Neboť stejný převratný vývoj, jaký probíhá koncem 18. století ve Francii v oblasti politické či v Anglii ve sféře ekonomické, nastává na přelomu století osmnáctého a devatenáctého i v polofeudálním a stále ještě rozdrobeném Německu, pouze s tím rozdílem, že je to revoluce v oblasti duchovní.

Číst dál...

Úplné a definitivní vítězství socialismu

Při studiu dějin světového komunistického a dělnického hnutí se řada soudruhů zamýšlí nad otázkou, kde se stala hlavní chyba, která umožnila rozpad světové socialistické soustavy a restauraci kapitalismu ve většině socialistických a lidově demokratických států. Po tolika úspěších socialistické výstavby, po tolika bojích za lepší budoucnost. Když například vyjdu pouze z hodnocení čelných osobností hnutí, mohu říci, že někteří hledají hlavní chybu v nástupu Stalina, jiní v nástupu Chruščova, další v nástupu Gorbačova. Vědečtější však jistě bude zabývat se jednotlivými otázkami teorie. Zajímavý rozbor z poslední doby nabízí např. kniha „Ve jménu života aneb Renesance socialismu očima jeho porážky“ soudruhů Kováře, Křemene, Ullricha a Šantrocha (OREGO, 2007).

Číst dál...

Manifest komunistické strany v PDF

Pro velký zájem o tištěnou podobu zveřejňujeme Manifest komunistické strany v pdf podobě. Mimo klasických elektronických podob zajímavých textů tak obnovujeme  tradici vydávání klasických tištěných brožur doplněnou jejich pdf verzí.  Stáhnout si ji můžete kliknutím na titulní stránku nebo též v sekci Stáhněte si - brožury.

O komunistické morálce - 3

Přečetl jsem knihu sovětského autora A. J. Zise „O komunistické morálce“ vydanou nakladatelstvím Orbis v Praze roku 1951. Pokusím se shrnout základní myšlenky zmíněné knihy. Otázka spojení osobních a společenských zájmů je hlavní, ústřední otázkou morálky. Buržoazní morálka podřizuje společenský zájem zájmu osobnímu a jakékoliv jiné řešení otázky nazývá potlačováním osobnosti. Na rozdíl od individualistického pojetí osobnosti jako protikladu společnosti vychází marxismus-leninismus z toho, že nesmiřitelný konflikt mezi osobností a společností neexistuje a že podmínkou svobodného rozvoje každého jednotlivce je svobodný rozvoj všech.

Číst dál...

O komunistické morálce - 2. část

Přečetl jsem knihu sovětského autora A. J. Zise „O komunistické morálce“ vydanou nakladatelstvím Orbis v Praze roku 1951. Četba tohoto díla je dnes pro nás komunisty zvláště poučná, protože si díky uvědomíme, proč byla poražena původní světová socialistická soustava, jak tragicky skončilo přeceňování úrovně komunistické morálky obyvatelstva lidově demokratických a socialistických států. Pokusím se shrnout základní myšlenky zmíněné knihy.

Číst dál...

O komunistické morálce - 1. část

Přečetl jsem knihu sovětského autora A. J. Zise „O komunistické morálce“ vydanou nakladatelstvím Orbis v Praze roku 1951. Četba tohoto díla je dnes pro nás komunisty zvláště poučná, protože si díky uvědomíme, proč byla poražena původní světová socialistická soustava, jak tragicky skončilo přeceňování úrovně komunistické morálky obyvatelstva lidově demokratických a socialistických států. Pokusím se shrnout základní myšlenky zmíněné knihy.

Číst dál...

Sovětský svaz, "stalinismus" a my

Bohužel, v minulosti jsme se od základu a věcně problémem "stalinismu" a třicátých a čtyřicátých let nezabývali. Až po zániku Sovětského svazu a dalších socialistických zemí vnutili nám kontrarevoluce a triumfující nepřátelé, abychom se zpracováváním své historie začali zabývat. Vedoucí funkcionáři mnohých stran se podřídili tomuto tlaku a osvojili si nejen dikci, nýbrž i způsob myšlení našich nepřátel.

Číst dál...

Učebnice a antikomunismus

Nevědecký antikomunismus tvoří jeden z pilířů buržoazních učebnic společenskovědních předmětů. Jeho gnozeologické základy – tmářství, slepá víra a fanatická nenávist, vyvěrající z pomluv a předsudků ke všemu, co má co do činění s myšlenkami i praktickou realizací vědeckého socialismu – plně zapadají do širšího rámce manipulativní racionality, kterou je prostoupeno společenské vědomí kapitalistické společnosti. Člověk, žijící v historicky přežilé společensko – ekonomické formaci, musí být od útlého věku manipulován tak, aby to vyhovovalo ekonomickým a politickým zájmům novodobé vládnoucí buržoazie.

Číst dál...

O potřebě konkrétnější představy o socialismu

V poslední době se stále silněji volá po tom, abychom vypracovali a předložili veřejnosti konkrétnější představu o socialismu. Jednak jako účinný prostředek boje proti imperialismu, jeho zločinům a nebezpečí katastrofy, do níž vleče lidstvo. Také však jako základ objektivního hodnocení minulosti tzv. reálného socialismu, démonizovaného jeho nepřáteli. Především však proto, abychom si upřesnili náš nejbližší cíl a správně se zaměřili na hledání přístupů k jeho dosažení.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .