header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Konkrétne požiadavky pracujúcich a socializmus

Na čo slúži program strany? Engels v diskusiách s nemeckými revolucionármi tvrdil, že ,,nový program je vždy verejne vztýčenou zástavou, podľa ktorej stranu súdi svet” (1). Program je v priamom vzťahu s konkrétnymi úlohami strany v prebiehajúcom boji pracujúcich. Lenin to vysvetľuje vo svojich prvých prácach.

Číst dál...

O antiimperialistickém boji a mezinár. komunistickém hnutí

...Američané oslavují Washingtona - a přitom to byl otrokář. On je samozřejmě osvobodil. Indové oslavují Ghándího - i když ten vůbec nebyl proti kastám. Věděl však jednu věc. Má-li se Indie osvobodit od Britů, nemá to reálnou šanci, pokud se do tohoto boje nezapojí i buržoazie. Dělnická třída sama nebyla s to Indii tehdy osvobodit...

Číst dál...

O roli komunistů v antiimperialistickém hnutí

21. května KSM spolupořádal mezinárodní konferenci, z které přinášíme příspěvek účastníka Komunistické strany Řecka: "S velkou naléhavosti se dostává na pořad dne otázka sjednocování politických sil ve spojenectví, které by usnadňovalo boj proti antilidovým opatřením, která uskutečňují buržoazní vlády..."

Číst dál...

Marxismus a bolívarianismus

Venezuela je zemí, kde se přibližně 6 let odehrávají pozoruhodné změny, které jejich protagonisté označují za bolívariánskou či bolívarskou revoluci. Proti tomuto procesu změn se staví příslušníci středních a zejména vyšších společenských vrstev, většina obyvatelstva však zatím prezidentem Chávezem uskutečňovanou politiku podporuje.

Číst dál...

Kulturní fronta a komunistické hnutí

Staré sociálně-demokratické hnutí se před sto lety pyšnilo třemi pilíři, na nichž stála socialistická politika. Bylo to hnutí politické, opírající se o zastoupení v buržoazních institucích, bylo tu odborové hnutí, dodávající ,,maso a krev" socialistickým myšlenkám, a bylo tu hnutí družstevní, etablující samosprávné zárodky socialismu přímo v "lůně kapitalismu". V těchto tradičních koncepcích hospodářského a politického boje se ovšem tak trochu zapomíná na kulturní frontu, která vybojovává socialismu a komunismu vítězství ve sféře idejí, ve sféře společenského vědomí.

Číst dál...

Třídy a třídní struktura

Vážený čtenáři, v roce 1999 a 2000 se uskutečnil cyklus středočeského vzdělávání členů KSM, který byl účastníky vysoce hodnocen a který vyvolal vlnu zájmu o probíraná témata v daleko širší veřejnosti, zejména mezi levicovou mládeží. Vzdělávání probíhalo v malém kroužku a skládalo se z 45 minutového výkladu a diskuse. Účastníci dostali na závěr každého tématu strojem psané podklady - vlastně skripta, aby se mohli plně soustředit na probíranou látku. Jenomže těchto podkladů kolovalo mezi lidmi jen několik a v ne příliš dobré tištěné kvalitě. A tak jsme přikročili postupně k jejich přepsání, grafické úpravě (včetně volného prostoru po stranách na poznámky) a vydání v rámci naší vydávané edice brožur. Nyní se Ti tedy dostává se do rukou upravený výukový a diskusní text prvního tématu středočeského vzdělávání - Třídy a třídní struktura společnosti.

Číst dál...

12 mýtů o hladu ve světě

Proč je na světě tolik hladu? Co s tím můžeme dělat? Abychom mohli odpovědět na tyto otázky musíme se odnaučit mnoho z toho, co nás učili. Pouze když se osvobodíme od pout široce sdílených mýtů, můžeme dosáhnout ke kořenům hladu a podívat se na to, jak s ním můžeme skoncovat.

Číst dál...

Imperialistická globalizace a světový revoluční proces

Podle akademických ideologů západního světa je globalizace přírodní a nevratný proces, který přináší enormní možnosti pro rozvoj všech zemí světa a současně klade vážné výzvy. Jelikož prý historie dokázala, že ekonomická základna soukromého podniku a trh funguje nejlépe, všechny země jsou povinny akceptovat volný trh doma jako integrální část globálního volného trhu, právě tak jako privatizace, liberalizace, a deregulace, které se tvoří na této bázi…

Číst dál...

Třídy v ČR

Pracující třídy v ČR jsou tři: a) námezdní dělníci b) většina výrobních družstevníků (kromě řídícího a správního aparátu výrobních družstev) c) část maloburžoazie - ta, která pracuje a vyrábí zboží (další část maloburžoazie slouží)...

Číst dál...

Vědecky přesná terminologie je základním zájmem v hnutí pracujících proti kapitálu

Máme před sebou jeden referát z Mezinárodního komunistického semináře z Bruselu, který se konal v květnu 1998. Napsal ho belgický soudruh Jean Pestieau a nazval jej „Změny ve složení dělnické třídy a proletariátu“. Autor si dal za cíl obhájit historickou úlohu dělnické třídy v kapitalistických průmyslových zemích i v tzv. třetím světě. To je jistě cíl žádoucí a správný, ale způsob, jakým autor o tématu pojednal, vnáší do hlav čtenářů spoustu zmatku. Je nutné přivést řadu tezí na správný základ – skutečné Marxovo a Leninovo pojetí tříd a poukázat na vývoj ve společnosti na samém konci 20. století.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .