header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Co je to komunismus - citace 1.

Na letní prázdniny přinášíme bez vysvětlivek moudrá slova řady autorů (od starověku po současnost) popisující vývoj společnosti, socialismus a komunismus. Jsou doplněna slova i těch, co marxismus opustili nebo mu nepřišli na kloub... Za každou citací je uveden zdroj (klasici jsou uvedeni obvykle jako M, E, L atd.)

Číst dál...

Komunistické strany a prohlubování krize kapitalismu

Přinášíme Vám přeložený dokument z 19. Mezinárodního komunistického semináře, organizovaného Dělnickou stranou Belgie (PtB) v Bruselu 14. - 16. května 2010. Semináře se konají za účasti několika desítek komunistických a dělnických stran každý rok v květnu.

Číst dál...

K vývoji mezinárodní situace

dluh.jpg1. Imperialismus vidí východisko z globální krize zvyšováním mezinárodního napětí, které by mohlo vyústit v agrese a války. Boj o ovládnutí surovinových zdrojů a pokusy o nové rozdělení světa nabývají stále otevřenější charakter. Zastaralá hesla o úspěšnosti globalizace a liberalizace, přednostech buržoazních svobod a demokracie již nejsou dále schopna kamuflovat úsilí  imperialistických vlád podporovat nové formy fašismu a militarismu.

Číst dál...

Kontrarevoluční převraty nemění charakter epochy

18. sjezd Komunistické strany Řecka (KKE), pl­níc úkol zadaný 7. sjezdem před čtyřmi lety, se hlou­běji zabýval příčinami vítězství kontrarevoluce a restaurace kapitalismu. To je imperativem pro ob­novení víry v socialismus. Nyní již po století buržo-azní polemika vedená proti komunistickému hnutí soustřeďuje svou palbu na revoluční jádro dělnické­ho hnutí, na komunistickou stranu. To je také cíl dnešní antikomunistické vlny u příležitosti pádu Ber­línské zdi. Bojují proti nezbytnosti revoluce a její politické ratolesti, dikta­tuře proletariátu, která je silou revoluční dělnické třídy. Bojují obzvláště proti výsledkům první vítězné revoluce, Říjnové revoluce v Rusku. Nyní již po století byl každý proud negující, ustupující nebo rezignující na nezbyt­nost revolučního boje prosazován jako ?demokratický socialismus?, v opo­zici vůči tzv. totalitnímu, ?diktátorskému?, ?pučistickému? komunismu. Naše strana rovněž odmítá pojem ?Socialismus pro 21. století?, což znamená negaci konkrétní socialistické zkušenosti minulého století.

Číst dál...

Krize monopolního kapitalismu: Jak vznikají a jak je řešit

key.jpgAmerika je o pár krůčků vpředu před Českou republikou, a to v dobrém i zlém, teď hlavně ve zlém. Proto je zajímavé pokusit se získat z USA zkušenosti a z nich vyvodit, jak se pravděpodobně bude vyvíjet situace v České republice. Monopolní kapitalismus zničil placenou práci.  Díky strojům, které nahrazují fyzickou i mentální práci, právě obojí typ práce chybí. Přesněji řečeno, chybí placená práce. Už od dob parního stroje přes dieselový motor a silné stroje ubývalo potřeby platit za manuální práci.

Číst dál...

Deklarace k současné ekonomické krizi

Ve dnech 15.- 17. května 2009 se konal v Bruselu 18. Mezinárodní komunistický seminář  pod heslem "Mládež - současná situace mládeže, práce komunistů mezi mládeží a začleňování nových generací do komunistických stran". Při této příležitosti byla přijata i "Deklarace k současné ekonomické krizi".

Číst dál...

Všeobecná, strukturální a systémová krize kapitalismu

dluh.jpgList KS Portugalska Avante přetiskl článek čínského stranického deníku Lidový deník , přinášející názor na současné a budoucí postavení USA v dnešní globální ekonomické krizi. Pod titulkem Hegemonie Spojených států končí, začíná éra globální multipolarity uvádí autorka údaje Mezinárodního měnového fondu, prokazující, že jestliže v roce 2003 představoval hrubý domácí produkt Spojených států 32 % celosvětového HDP a skupiny tzv. nastupujících ekonomik (poznámka překladatele: v originálním textu je použit název vynořujících se ekonomik ) 25 % celosvětového HDP, pak už v roce 2008 se tento poměr obrátil tak, že Spojené státy představovaly 25 % celosvětového HDP a nastupující ekonomiky 32 %. Zdůrazňujíc, že překvapující u tak dramatické změny je to, že se to stalo v tak krátkém časovém úseku, ptá se redaktorka oficiálního tiskového orgánu KS Číny, co a jak se změní ve světě v příštích pěti až deseti letech.

Číst dál...

Problémy a perspektivy komunistické jednoty

Barbarství tzv.nového světového pořádku, který není ničím jiným než obyčejným imperialismem, stupňuje své útoky zevnitř i zvenčí. Razantní odbourávání sociálních práv, výdobytků dlouholetého boje dělnického hnutí, vzrůstající nacionalismus, šovinismus, vykořisťování, války a snaha o nové přerozdělení zdrojů a surovin, odbytišť, stejně jako o geostrategické zóny vlivu, ovládané imperialistickými velmocemi, to vše se dramaticky přiostřuje.

Číst dál...

Boj proti revizionismu a oportunismu - náš stále aktuální úkol

Především chci tlumočit naše pozdravy Komunistické straně Čech a Moravy (KSČM) a zvláště Komunistickému svazu mládeže (KSM), jenž byl nedávno českým buržoazním státem postaven mimo zákon. To, že tak bylo české komunistické hnutí zbaveno legálního statutu, je projevem slabosti české buržoazní vládnoucí kliky, která sice hlásá, že marxismus-leninismus je mrtev, ve skutečnosti je však znepokojena tím, že marxismus-leninismus žije a - protože ví o marxismu-leninismu jen to, že je ideologií moderního proletariátu, ví také, že ji nelze sprovodit ze světa navlas stejně, jako z něj nelze sprovodit proletariát.

Číst dál...

Aktuální ideologicko- politické otázky MKH

Je bez pochyb, že zvolené téma je velmi široké a mnohé může být dnes řečeno. Ve svém příspěvku se soustředím na 7 klíčových okruhů, které nás v Komunistické straně Řecka zaměstnávají v první řadě, ale také na ideologicko-politické rozpory charakterizující současné komunistické hnutí.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .