header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Krize monopolního kapitalismu: Jak vznikají a jak je řešit

key.jpgAmerika je o pár krůčků vpředu před Českou republikou, a to v dobrém i zlém, teď hlavně ve zlém. Proto je zajímavé pokusit se získat z USA zkušenosti a z nich vyvodit, jak se pravděpodobně bude vyvíjet situace v České republice. Monopolní kapitalismus zničil placenou práci.  Díky strojům, které nahrazují fyzickou i mentální práci, právě obojí typ práce chybí. Přesněji řečeno, chybí placená práce. Už od dob parního stroje přes dieselový motor a silné stroje ubývalo potřeby platit za manuální práci.

Číst dál...

Deklarace k současné ekonomické krizi

Ve dnech 15.- 17. května 2009 se konal v Bruselu 18. Mezinárodní komunistický seminář  pod heslem "Mládež - současná situace mládeže, práce komunistů mezi mládeží a začleňování nových generací do komunistických stran". Při této příležitosti byla přijata i "Deklarace k současné ekonomické krizi".

Číst dál...

Všeobecná, strukturální a systémová krize kapitalismu

dluh.jpgList KS Portugalska Avante přetiskl článek čínského stranického deníku Lidový deník , přinášející názor na současné a budoucí postavení USA v dnešní globální ekonomické krizi. Pod titulkem Hegemonie Spojených států končí, začíná éra globální multipolarity uvádí autorka údaje Mezinárodního měnového fondu, prokazující, že jestliže v roce 2003 představoval hrubý domácí produkt Spojených států 32 % celosvětového HDP a skupiny tzv. nastupujících ekonomik (poznámka překladatele: v originálním textu je použit název vynořujících se ekonomik ) 25 % celosvětového HDP, pak už v roce 2008 se tento poměr obrátil tak, že Spojené státy představovaly 25 % celosvětového HDP a nastupující ekonomiky 32 %. Zdůrazňujíc, že překvapující u tak dramatické změny je to, že se to stalo v tak krátkém časovém úseku, ptá se redaktorka oficiálního tiskového orgánu KS Číny, co a jak se změní ve světě v příštích pěti až deseti letech.

Číst dál...

Problémy a perspektivy komunistické jednoty

Barbarství tzv.nového světového pořádku, který není ničím jiným než obyčejným imperialismem, stupňuje své útoky zevnitř i zvenčí. Razantní odbourávání sociálních práv, výdobytků dlouholetého boje dělnického hnutí, vzrůstající nacionalismus, šovinismus, vykořisťování, války a snaha o nové přerozdělení zdrojů a surovin, odbytišť, stejně jako o geostrategické zóny vlivu, ovládané imperialistickými velmocemi, to vše se dramaticky přiostřuje.

Číst dál...

Boj proti revizionismu a oportunismu - náš stále aktuální úkol

Především chci tlumočit naše pozdravy Komunistické straně Čech a Moravy (KSČM) a zvláště Komunistickému svazu mládeže (KSM), jenž byl nedávno českým buržoazním státem postaven mimo zákon. To, že tak bylo české komunistické hnutí zbaveno legálního statutu, je projevem slabosti české buržoazní vládnoucí kliky, která sice hlásá, že marxismus-leninismus je mrtev, ve skutečnosti je však znepokojena tím, že marxismus-leninismus žije a - protože ví o marxismu-leninismu jen to, že je ideologií moderního proletariátu, ví také, že ji nelze sprovodit ze světa navlas stejně, jako z něj nelze sprovodit proletariát.

Číst dál...

Aktuální ideologicko- politické otázky MKH

Je bez pochyb, že zvolené téma je velmi široké a mnohé může být dnes řečeno. Ve svém příspěvku se soustředím na 7 klíčových okruhů, které nás v Komunistické straně Řecka zaměstnávají v první řadě, ale také na ideologicko-politické rozpory charakterizující současné komunistické hnutí.

Číst dál...

Socialismus není o chudobě, ale o důstojnosti a lidskosti

Téma dnešní konference je tak závažné, a zároveň průzračně jasné, že jsem se rozhodoval, zda by nestačilo pouze konstatovat následující tezi a jít domů. Teze by mohla znít asi takto: ?Kapitalismus vede k válkám a tím i principiálnímu porušování základního práva člověka - práva na život. Politickým náboženstvím kapitalismu je touha po moci, touha ovládat a rozhodovat o jiných. Jeho ekonomickým náboženstvím je touha po zisku, který získává přivlastňováním si vytvořené nadhodnoty nikoliv vlastní prací, ale přivlastňováním si výsledků práce jiných. Vykořisťováním nájemné pracovní síly. Prostřednictvím zisku ovládá svět politicky.

Číst dál...

Marxova kritika gothajského programu

Kritika gothajského programu je po Komunistickém manifestu a Kapitálu snad nejdůležitějším teoretickým dokumentem marxismu. Marx v něm odpověděl na všechny základní otázky, které se po Pařížské komuně dostaly v německém (resp. mezinárodním) dělnickém hnutí na pořad dne. Podnětem k napsání Poznámek k programu německé dělnické strany, tedy kritiky Socialistické dělnické strany Německa (soc. dem.), která vznikla v roce 1875 sloučením marxistické Sociálně demokratické dělnické strany a lassalovského Všeobecného německého dělnického spolku, se Marxovi stal návrh programu této strany.

Číst dál...

Komu slouží rasismus

Vzhledem k událostem v českém Janově - ale nejen tam, podobné to je i na "západě" (vzpomeňme britské město Oldham - tzn. tam zuřily pouliční boje mezi bílými rasisty a napadenými - především bangladéšského, pákistánského a indického původu) znovu vyvstává otázka vztahu rasismu a kapitalismu. Je třeba si uvědomit, že rasismus je cíleně vyvoláván vykořisťovateli za účelem vykonstruování vnitřního nepřítele. Kapitalistický režim, spočívající na vykořisťování člověka, sobectví a na maximalizaci zisku za každou cenu, vytváří a prohlubuje majetkové, a tím i společenské, rozdíly mezi lidmi - to je jeho záměr, ale zvyšováním se majetkových rozdílů zákonitě roste také sociální napětí ve společnosti = zostřuje se třídní boj - což samozřejmě záměrem kapitalismu již není.

Číst dál...

Ivan Hlivka: Couvnutí socialismu (5/5)

Pátá a poslední část shrnutí obsahu knihy PhDr. Ivana Hlivky, DrSc. (nar. 1933) „Couvnutí socialismu“ (Svoboda Servis, Praha 2004): Podobně jako ve všech předcházejících společenských systémech, ani za socialismu nemohl být „odstraněn“ generační problém. Stále více přibývalo stížností ze školských, společenských a stranických organizací na to, že situace mezi mládeží je stále kritičtější, že mezi ní panuje apatie a lhostejnost. Statistické sondy, prováděné Ústavem pro výzkum veřejného mínění při Federálním statistickém úřadu v l. 1986 – 1988, poukazovaly na to, že ačkoli mladí lidé oceňují z přibližně 85% právo na práci, na vzdělání jako základní vymoženosti socialismu, téměř z poloviny zpochybňují oprávněnost vedoucí úlohy KSČ a spolupráci se socialistickými zeměmi.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .