header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Co je to komunismus - citace 3.

2. Přístup ke skutečnosti - Stanovisko starého materialismu je "občanská" společnost; stanovisko nového materialismu je lidská společnost čili zespolečenštěné lidstvo. M 3/19

Číst dál...

Co je to komunismus - citace 2.

Co je zjištěno úplně přesně veškerou vývojovou teorií,  veškerou vědou vůbec - a nač zapomínali utopisté a nač  zapomínají dnešní oportunisté, bojící se socialistické revoluce  - je ta okolnost, že historicky musí nesporně být zvláštní  stadium nebo zvláštní etapa přechodu od kapitalismu ke  komunismu. L 25/472

Číst dál...

Co je to komunismus - citace 1.

Na letní prázdniny přinášíme bez vysvětlivek moudrá slova řady autorů (od starověku po současnost) popisující vývoj společnosti, socialismus a komunismus. Jsou doplněna slova i těch, co marxismus opustili nebo mu nepřišli na kloub... Za každou citací je uveden zdroj (klasici jsou uvedeni obvykle jako M, E, L atd.)

Číst dál...

Komunistické strany a prohlubování krize kapitalismu

Přinášíme Vám přeložený dokument z 19. Mezinárodního komunistického semináře, organizovaného Dělnickou stranou Belgie (PtB) v Bruselu 14. - 16. května 2010. Semináře se konají za účasti několika desítek komunistických a dělnických stran každý rok v květnu.

Číst dál...

K vývoji mezinárodní situace

dluh.jpg1. Imperialismus vidí východisko z globální krize zvyšováním mezinárodního napětí, které by mohlo vyústit v agrese a války. Boj o ovládnutí surovinových zdrojů a pokusy o nové rozdělení světa nabývají stále otevřenější charakter. Zastaralá hesla o úspěšnosti globalizace a liberalizace, přednostech buržoazních svobod a demokracie již nejsou dále schopna kamuflovat úsilí  imperialistických vlád podporovat nové formy fašismu a militarismu.

Číst dál...

Kontrarevoluční převraty nemění charakter epochy

18. sjezd Komunistické strany Řecka (KKE), pl­níc úkol zadaný 7. sjezdem před čtyřmi lety, se hlou­běji zabýval příčinami vítězství kontrarevoluce a restaurace kapitalismu. To je imperativem pro ob­novení víry v socialismus. Nyní již po století buržo-azní polemika vedená proti komunistickému hnutí soustřeďuje svou palbu na revoluční jádro dělnické­ho hnutí, na komunistickou stranu. To je také cíl dnešní antikomunistické vlny u příležitosti pádu Ber­línské zdi. Bojují proti nezbytnosti revoluce a její politické ratolesti, dikta­tuře proletariátu, která je silou revoluční dělnické třídy. Bojují obzvláště proti výsledkům první vítězné revoluce, Říjnové revoluce v Rusku. Nyní již po století byl každý proud negující, ustupující nebo rezignující na nezbyt­nost revolučního boje prosazován jako ?demokratický socialismus?, v opo­zici vůči tzv. totalitnímu, ?diktátorskému?, ?pučistickému? komunismu. Naše strana rovněž odmítá pojem ?Socialismus pro 21. století?, což znamená negaci konkrétní socialistické zkušenosti minulého století.

Číst dál...

Krize monopolního kapitalismu: Jak vznikají a jak je řešit

key.jpgAmerika je o pár krůčků vpředu před Českou republikou, a to v dobrém i zlém, teď hlavně ve zlém. Proto je zajímavé pokusit se získat z USA zkušenosti a z nich vyvodit, jak se pravděpodobně bude vyvíjet situace v České republice. Monopolní kapitalismus zničil placenou práci.  Díky strojům, které nahrazují fyzickou i mentální práci, právě obojí typ práce chybí. Přesněji řečeno, chybí placená práce. Už od dob parního stroje přes dieselový motor a silné stroje ubývalo potřeby platit za manuální práci.

Číst dál...

Deklarace k současné ekonomické krizi

Ve dnech 15.- 17. května 2009 se konal v Bruselu 18. Mezinárodní komunistický seminář  pod heslem "Mládež - současná situace mládeže, práce komunistů mezi mládeží a začleňování nových generací do komunistických stran". Při této příležitosti byla přijata i "Deklarace k současné ekonomické krizi".

Číst dál...

Všeobecná, strukturální a systémová krize kapitalismu

dluh.jpgList KS Portugalska Avante přetiskl článek čínského stranického deníku Lidový deník , přinášející názor na současné a budoucí postavení USA v dnešní globální ekonomické krizi. Pod titulkem Hegemonie Spojených států končí, začíná éra globální multipolarity uvádí autorka údaje Mezinárodního měnového fondu, prokazující, že jestliže v roce 2003 představoval hrubý domácí produkt Spojených států 32 % celosvětového HDP a skupiny tzv. nastupujících ekonomik (poznámka překladatele: v originálním textu je použit název vynořujících se ekonomik ) 25 % celosvětového HDP, pak už v roce 2008 se tento poměr obrátil tak, že Spojené státy představovaly 25 % celosvětového HDP a nastupující ekonomiky 32 %. Zdůrazňujíc, že překvapující u tak dramatické změny je to, že se to stalo v tak krátkém časovém úseku, ptá se redaktorka oficiálního tiskového orgánu KS Číny, co a jak se změní ve světě v příštích pěti až deseti letech.

Číst dál...

Problémy a perspektivy komunistické jednoty

Barbarství tzv.nového světového pořádku, který není ničím jiným než obyčejným imperialismem, stupňuje své útoky zevnitř i zvenčí. Razantní odbourávání sociálních práv, výdobytků dlouholetého boje dělnického hnutí, vzrůstající nacionalismus, šovinismus, vykořisťování, války a snaha o nové přerozdělení zdrojů a surovin, odbytišť, stejně jako o geostrategické zóny vlivu, ovládané imperialistickými velmocemi, to vše se dramaticky přiostřuje.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .