header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Ivan Hlivka: Couvnutí socialismu (4/5)

Čtvrtá část shrnutí obsahu knihy PhDr. Ivana Hlivky, DrSc. (nar. 1933) „Couvnutí socialismu“ (Svoboda Servis, Praha 2004): Východní Evropa se postupně stávala hlavním bodem jednání západních státníků s Gorbačovem. Zatímco USA důraznou podporou západních investic a společných projektů a usnadnění integrace do světového hospodářství pomáhají tržně orientovat v těchto zemích hospodářské prostředí, a tím přispívat k celkové orientaci směrem na Západ, Sovětský svaz podporuje politické změny a pomáhá vytvářet v socialistických zemích pluralistický politický řád. Tak byl myšlený i obsah Gorbačovovy koncepce „společného evropského domu“. Taková byla i podstata tzv. nové Jalty. Šlo o nové rozdělení vlivu a kontroly nad Evropou – v neprospěch socialismu.

Číst dál...

Ivan Hlivka: Couvnutí socialismu (3/5)

Třetí část shrnutí obsahu knihy PhDr. Ivana Hlivky, DrSc. (nar. 1933) „Couvnutí socialismu“ (Svoboda Servis, Praha 2004): V průběhu budování socialismu se zvyšovala průmyslová a zemědělská výroba, aktivně se rozvíjela bytová výstavba, energetika, věda, kultura a vzdělávání. Zaostávala však hospodářská výkonnost a technické zdokonalování. V některých zemích se objevily pokusy o získání nejnevhodnějších nástrojů pro urychlení rozvoje, mezi nimi přilákání zahraničního kapitálu, získávání půjček ze Západu, hlavně z Mezinárodního měnového fondu. Bylo to nebezpečné a osudné dobrodružství. Polsko vydíralo Sovětský svaz a žádalo ho, aby nakupoval pro něj na Západě obilí, NDR se stále více orientovala na „německo-německý obchod“, Rumunsko demonstrativně prohlašovalo svoji „nezávislost“ na Moskvě, koketovalo se Západem, uskutečňovalo svérázný byznys s rumunskými Němci, kterým za výhodnou odměnu vydávalo povolení k vystěhování do NSR atd.

Číst dál...

Ivan Hlivka: Couvnutí socialismu (2/5)

Druhá část shrnutí obsahu knihy PhDr. Ivana Hlivky, DrSc. (nar. 1933) „Couvnutí socialismu“ (Svoboda Servis, Praha 2004): V šedesátých a sedmdesátých letech, vedle úspěchů socialismu v ekonomické a jiných oblastech, vznikaly desítky nových nezávislých států s protizápadní orientací. Svědčilo to o postupném omezování možností Západu prosazovat své záměry na mezinárodní scéně, neznamenalo to ale, že by imperialistické státy nepřecházely na mnohých místech do protiútoku a nemohly zostřovat situaci.

Číst dál...

Ivan Hlivka: Couvnutí socialismu (1/5)

V následujících řádcích bych se rád pokusil shrnout zajímavé poznatky z knihy PhDr. Ivana Hlivky, DrSc. (nar. 1933) „Couvnutí socialismu“ (Svoboda Servis, Praha 2004). Tato kniha se pokouší vysvětlit příčiny pádu světové socialistické soustavy, aniž by přitom upadala v hodnocení období lidově demokratického a socialistického systému k jeho paušálnímu odmítání a uznávala jen „nepatrné úspěchy“, dosažené „jakoby mimochodem přes všechny zločiny“, jak to bohužel vyznává i z hodnocení některých významných politických činitelů a ideologů KSČM, a aniž by zároveň bezvýhradně celé toto období vychvalovala a spílala „temných silám imperialismu“, které způsobily jeho porážku.

Číst dál...

Dietrich Bonhoeffer a jeho cesta k svobodě

Pouhý měsíc před skončením II. světové války, 9.dubna 1945, byl v koncentračním táboře Flossenbürgu spolu s ostatními antifašisty popraven v časných ranních hodinách přední německý evangelický teolog, Dietrich Bonhoeffer. Tento vynikající myslitel byl po svém zatčení v dubnu roku 1943 vězněn pro svoji činnost v hnutí odporu a za aktivní účast na protihitlerovském spiknutí. Praktická mravní povinnost jednoho z hlavních představitelů novodobé nesubstanční teologie či předních tvůrců tzv. „nenáboženského“ teismu, povinnost, spočívající v činné účasti na antifašistickém hnutí, byla jen samozřejmým vyústěním Bonhoefferových vlastních teologických a filosofických hledisek.

Číst dál...

Interpretace a kritika Hegelovy filosofie v díle mladého Marxe

Filosofie G. W. F. Hegela představuje nikoli pouze jeden z převratných a mimořádně propracovaných filosofických systémů v celkových dějinách teoretického myšlení lidstva, nýbrž zároveň i vyvrcholení německého klasického idealismu, k němuž dochází přibližně v první třetině 19.století. V této době se nesporným centrem evropské vzdělanosti, kultury, umění a filozofie již pevně stalo právě Německo. Zmíněné období představuje vskutku zlatý věk německé literatury i ducha a německá filozofie, „využívajíc výtěžků západní filozofie a čerpajíc nové podněty z vývoje vědy i společenského života, proběhne od osmdesátých let 18.století oslnivou drahou, která rázem zjedná Německu pověst filozofického národa.“ Neboť stejný převratný vývoj, jaký probíhá koncem 18. století ve Francii v oblasti politické či v Anglii ve sféře ekonomické, nastává na přelomu století osmnáctého a devatenáctého i v polofeudálním a stále ještě rozdrobeném Německu, pouze s tím rozdílem, že je to revoluce v oblasti duchovní.

Číst dál...

Úplné a definitivní vítězství socialismu

Při studiu dějin světového komunistického a dělnického hnutí se řada soudruhů zamýšlí nad otázkou, kde se stala hlavní chyba, která umožnila rozpad světové socialistické soustavy a restauraci kapitalismu ve většině socialistických a lidově demokratických států. Po tolika úspěších socialistické výstavby, po tolika bojích za lepší budoucnost. Když například vyjdu pouze z hodnocení čelných osobností hnutí, mohu říci, že někteří hledají hlavní chybu v nástupu Stalina, jiní v nástupu Chruščova, další v nástupu Gorbačova. Vědečtější však jistě bude zabývat se jednotlivými otázkami teorie. Zajímavý rozbor z poslední doby nabízí např. kniha „Ve jménu života aneb Renesance socialismu očima jeho porážky“ soudruhů Kováře, Křemene, Ullricha a Šantrocha (OREGO, 2007).

Číst dál...

Manifest komunistické strany v PDF

Pro velký zájem o tištěnou podobu zveřejňujeme Manifest komunistické strany v pdf podobě. Mimo klasických elektronických podob zajímavých textů tak obnovujeme  tradici vydávání klasických tištěných brožur doplněnou jejich pdf verzí.  Stáhnout si ji můžete kliknutím na titulní stránku nebo též v sekci Stáhněte si - brožury.

O komunistické morálce - 3

Přečetl jsem knihu sovětského autora A. J. Zise „O komunistické morálce“ vydanou nakladatelstvím Orbis v Praze roku 1951. Pokusím se shrnout základní myšlenky zmíněné knihy. Otázka spojení osobních a společenských zájmů je hlavní, ústřední otázkou morálky. Buržoazní morálka podřizuje společenský zájem zájmu osobnímu a jakékoliv jiné řešení otázky nazývá potlačováním osobnosti. Na rozdíl od individualistického pojetí osobnosti jako protikladu společnosti vychází marxismus-leninismus z toho, že nesmiřitelný konflikt mezi osobností a společností neexistuje a že podmínkou svobodného rozvoje každého jednotlivce je svobodný rozvoj všech.

Číst dál...

O komunistické morálce - 2. část

Přečetl jsem knihu sovětského autora A. J. Zise „O komunistické morálce“ vydanou nakladatelstvím Orbis v Praze roku 1951. Četba tohoto díla je dnes pro nás komunisty zvláště poučná, protože si díky uvědomíme, proč byla poražena původní světová socialistická soustava, jak tragicky skončilo přeceňování úrovně komunistické morálky obyvatelstva lidově demokratických a socialistických států. Pokusím se shrnout základní myšlenky zmíněné knihy.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .