header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Stalin, Trocký - politika lidové fronty a válka

Bitva mezi Trockým a Stalinem v třicátých letech byl dramatický boj, který v rozporném vývoji dělnického hnutí si zaslouží, aby byl přirovnán k jiným velkým konfrontacím: mezi Marxem a Bakuninem, který jasně oddělil marxismus a anarchismus, a mezi Leninem a pravicovými vůdci sociální demokracie, který vyvrcholil ideologickým i politicko-organizačním oddělením komunistického hnutí od sociální demokracie.

Číst dál...

Nelze odpustit

 Když jsem pročítal novou knihu Protektorát ve fotografii, dočetl jsem se velmi závažná slova známých literárních autorů. Tyto výroky lidí bez jakéhokoli morálního a mravního kreditu zveřejňuji v přesné podobě, aby každý viděl, kdo disponoval jakým charakterem a jakých chtěl užívat prostředků. Jsem názoru, že není třeba články komentovat, stačí jen říct jedna věta - tato slova jsou navždy neodpustitelná!

Číst dál...

Básník Laco Novomeský o Slovenském národním povstání

 Slovenské národné povstanie ... dalo svetu na vedomie našu novú históriu. Nám zasa dalo nové historické vedomie. To ozaj nie je málo. Poznamenajme ešte, že v jeho videní a jeho podaní zjavujú sa prítomným a budúcim generáciám v novom a neporovnateľne žiarivejšom svetle ako kedy v minulosti i pozitívne stránky tých dejov, ktoré tvorili naše historické vedomie do povstania. Jemu bolo určené a jedine ono bolo schopné očistiť ich od znehodnocujících a mylných postulátov tým, že mladá proletárska trieda, ktorá niesla na svojich pleciach najväčšiu ťarchu povstania, a jej politická avantgarda vedeli pristúpiť k slovenskej národnej otázke už nie ako k jedinej otázke osebe samej, ale ako k jednej z viacerých, dokonca takých , ktoré majú eminentne medzinárodný charakter a majú internacionálnu platnosť.

Číst dál...

Pablo Picasso o vstupu do KS

 "Můj vstup do komunistické strany je logickým výsledkem celého mého života. S potěšením mohu říci, že jsem nikdy nepovažoval malířství za umění, které je jen estetickou zábavou a zálibou. Kresbou a barvou - neboť to jsou moje zbraně -chtěl jsem pronikat stále hlouběji do vědomí světa a lidí, aby nás poznání každým dnem více osvobozovalo ... Léta strašného útisku mne přesvědčila, že musím bojovat nejen svým uměním, ale celým svým bytím.

Číst dál...

Gottwaldovo místo v dějinách komunistického hnutí

 Klement Gottwald byl a je předmětem prudkých polemik mezi historiky. Nedávno se stal tématem střetů i uvnitř KSČM. Jeho život zrcadlí věrně rozpory doby, její reálné naděje i iluze. I ti, kteří proti němu bojovali, uznávali, že byl jednou z mála osobností české politiky dvacátého století, která měla evropský formát. Co bylo pro něj příznačné, byl situační cit, schopnost analyzovat konkrétní situaci a současně si zachovat záběr dlouhodobé perspektivy. Často se dovolával příkladu husitů a věděl stejně jako oni, že pravda nesídlí ani v oblacích, ani v nitru vyvolených, ale mezi lidmi a je historicky konkrétní.

Číst dál...

Vzpoura na křižníku Potěmkin

 Jedním z nejznámějších okamžiků ruské revoluce v roce 1905 je nesporně vzpoura na bitevní lodi Kníže Potěmkin Tauridský, která dala o dvacet let později vzniknout neméně známému filmu. Jakkoliv je ale tato událost často vzpomínána, skutečný průběh událostí je znám spíše povrchně. Je to škoda a svým článkem bych chtěl proto přispět k jisté popularizaci této historicky nesporně zajímavé události.

Číst dál...

17.listopad v našich dějinách

 Když se přiblíží výročí 17. listopadu, začneme každý rok slýchat z televize a dalších sdělovacích prostředků oslavné ódy na současný režim a hanění všeho, co zde bylo do roku 1989. Vypadá to dokonce tak, že řada politologů bere 17.listopad jako svoji specializaci. Dokáží si vymýšlet snůšky lží, opěvují morální čistotu všech „vůdců“ sametové revoluce, kterou vydávají za celonárodní vůli lidu, a zapomínají přitom na to, jak všechny události proběhly ve skutečnosti. Jedná se přitom o nedávnou historii, v podstatě současnost, a přesto se sází na to, že bude-li lež opakována donekonečna, stane se nakonec pravdou, nebo tak bude alespoň přijímána.

Číst dál...

Zvítězila Velká říjnová revoluce, provedená v listopadu?

 Mluví-li dnes o Říjnové revoluci, tvrdí někteří lídé, že šlo jen o souběh událostí, během kterých uchopila moc v Rusku úzká skupinka bolševiků. Často také kladou otázku, zda byla Říjnová revoluce nevyhnutelná, rádi fabulují nad možným vývojem Ruska a využívají tyto historické události k politické propagandě. Jeden vtip říká, že ani říjnovou revoluci neudělali bolševici v říjnu. Podle juliánského kalendáře, tehdy v pravoslavném Rusku užívaného, říjen byl. Datum ale v současnosti používaný gregoriánský kalendář posunul na listopad. Rusko počátku dvacátého století bylo v podstatě feudální zemí. To co bylo běžné jinde v Evropě, bylo zde nemyslitelné.

Číst dál...

Ideový vývoj MPLA v souvislosti s obecným vývojem nezávislé Angoly

Lidové hnutí za osvobození Angoly patří k nejstarším levicovým národně osvobozeneckým hnutím Afriky. MPLA, stejně jako např. Mosambická osvobozenecká fronta či Africká strana nezávislosti Guinei-Bissau a Kapverd, bojovala proti portugalskému kolonialismu. Nezávislosti Angoly bylo dosaženo až po urputných bojích a také díky pádu portugalského fašistického režimu 11. října 1975. Téměř okamžitě po vyhlášení nezávislosti ovšem vypukla v Angole občanská válka vyvolaná CIA a vojsky rasistické Jihoafrické republiky podporovanou UNITOU (Národní unie pro úplnou nezávislost Angoly) a promobutovskou FNLA (Fronta národního osvobození Angoly), v jejichž řadách bojovalo i množství belgických žoldáků.

Číst dál...

Ctnostní Mnichované

Letošní výročí podepsání Mnichovské dohody prošlo bez zvláštní pozornosti. Současný názor je takový, že na některé události je lépe zapomenout, protože ve svých důsledcích svědčí proti současným vládcům. Mnichov a peripetie, které k němu vedly jsou jednou z těchto událostí. Tedy říkám-li zapomenout, myslím zapomenout skutečná fakta. S tím ostatně začal již bývalý prezident Havel, když se omlouval za odsun Němců z Československa. Nikdo jej k tomu neoprávnil, leč on tak činil a hnal vodu na mlýn sudeťáckým provokatérům, kteří dodnes žádají zrušení Benešových dekretů a v podstatě revizi výsledků druhé světové války.

Číst dál...

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .